Naruszanie praw obywatelskich i dziennikarskich pod pretekstem pandemii

Naruszanie praw obywatelskich i dziennikarskich pod pretekstem pandemii

[sektor sądownictwa – przypadek sądów krakowskich]

7 lipca 2020 r. nie zostałem wpuszczony do sądu Rejonowego w Krakowie

jako dziennikarz i osoba zaufania Zygmunta Miernika

oskarżonego o wykroczenie związane z kampanią wyborczą do parlamentu Europejskiego (nieprawidłowości z rozwieszaniem plakatów). Pod pretekstem sytuacji pandemicznej, zarządzeniem wewnętrznym, zawieszono podstawowe prawo obywatelskie do posiadania świadka czynności sądowych. Zostaliśmy poinformowani, że z wnioskiem o wyrażenie zgody na utrwalanie obrazu i/lub dźwięku z rozprawy trzeba występować co najmniej 2 dni wcześniej, ale takiego poinformowania nie było w wezwaniu sądowym oskarżonego.

Nie pozwolono mi ponadto robić zdjęć przed wejściem do sądu, gdy np. w Sądzie Najwyższym, w czasie pandemii można było robić zdjęcia i filmować nawet wewnątrz budynku SN bez specjalnego zezwolenia. https://niezlomnym.photo.blog/2020/07/03/bitwa-o-powstanie-galerii-ofiar-zbrodni-sadowych-w-sadzie-najwyzszym/

Czy podstawowe prawa obywatelskie są w Polsce zróżnicowane w różnych budynkach sądowych ? Zgodnie z jakim prawem ? Z jaką Konstytucją ?

Przed budynkami sądów krakowskich wielokrotnie odbywały się demonstracje KODu w obronie sądów i Konstytucji, ale nie słyszałem o demonstracjach KODu w obronie Konstytucji łamanej przez sądy, czy w obronie obywateli, których prawa są naruszane przez sądy, nawet jak nie ma pandemii.

Fakt, że pandemia niejako stwarza dodatkowe warunki dla łamania praw obywatelskich i sądy [ choć nie tylko] te warunki wykorzystują.

Aby naprawić polski system sądownictwa trzeba takie przypadki monitorować i ujawniać. Nawet Sąd Najwyższy przyznał [https://blogjw.wordpress.com/2019/05/24/proces-jozefa-w/] , że jako obywatel mogę kontrolować każdą władzę, także sądowniczą, co staram się pro publico bono czynić, ale niewielu obywateli ze swoich praw do kontroli władz korzysta, stąd władze, także władze sądownicze, korzystają z pozaprawnego/niekontrolowanego/ nieujawnianego ograniczenia praw obywateli.