Dwie pasje Polaków: turystyka i habilitacja, w jedno połączone

Screen Shot 09-19-18 at 11.14 AM

Dwie pasje Polaków: turystyka i habilitacja, w jedno połączone

Polacy lubią podróżować i to pasjami. Podróżowali nawet wtedy jak byliśmy zamknięci w baraku komunistycznym, fakt że nie tak szczelnie i zarabialiśmy na miesiąc, tyle ile za godzinę pracy otrzymywali mieszkańcy krajów odwiedzanych. Ale co pasja, to pasja. W końcu pasja turystyczna jest bardziej pożyteczna niż pasja szewska, tym bardziej jak ta jest bezproduktywna i prowadzi do nadciśnienia a nie do uszycia butów.

Niewątpliwie inną pasją Polaków i to tych elitarnych, jest zdobywanie tytułów, a ostoją polskiego systemu tytularnego w nauce jest habilitacja. Podobno jej likwidacja zlikwidowałaby u nas naukę, bo po co by ją uprawiano jeśli by nie było habilitacji ? Ta jest marzeniem wielu na drodze do władzy (nad innymi), sławy (choćby wśród coraz mniej licznych tytułów pozbawionych) i pieniędzy (choć tych habilitacja nie zawsze wiele przynosi).

Połączeniem obu największych pasji Polaków jest – turystyka habilitacyjna.

Nie zawsze można się habilitować w Polsce, bo czasem kryteria są za wysokie dla niezbyt rozgarniętych, czasem i może nawet częściej działają tu zasady polskiego piekła -ściągania za hajdawery tych, którzy by chcieli trafić do kasty wyższej, zarezerwowanej dla swoich/prawomyślnych.

Kompatybilność systemowa dawnego bloku sowieckiego, utrzymująca się długo po jego upadku, dawała jednak szansę na wojaże habilitacyjne, nawet do krajów tak egzotycznych jak Kuba, Libia, Mongolia, Korea Północna, ale brak jest do tej pory danych na ile te możliwości turystyczne były wykorzystywane przez Polskich uczonych in statu nascendi .

Geografia turyzmu ( bo taki jest termin tej fascynującej dyscypliny naukowej ) jest u nas dziedziną nauki w pełni rozwoju, ale to pole akademickie do rozwoju jakoś nie było wykorzystane należycie.

Mówiło się jednak wiele w publicystyce o akademickiej turystyce przygranicznej – na Ukrainę czy Białoruś, krajów traktowanych jako potęgi naukowe, zasobne w skarby habilitacyjne. Po powstrzymaniu i to za obopólnymi stratami- finansowymi i tytularnymi – tego wschodniego przygranicznego ruchu habilitacyjnego szczególnym hitem turystycznym była Słowacja, w szczególności przygraniczne miasteczko Rużomberk.

Tam rzesze miłośników turystyki habilitacyjnej udawały się po upragnione i niezbędne dla lepszego funkcjonowania w polskim systemie akademickim trofea.

Ciekawe, że Ameryka nie była i nadal nie jest traktowana jako mroczny przedmiot pożądania habilitacyjnego, mimo że jest zasobna w rozmaite bogactwa naukowe ulokowane na licznych uczelniach i to z czołówki światowej.

No cóż, w Ameryce jest tylko nauka, ale habilitacji nie ma, więc po co tam się fatygować ?

Nauka na wysokim poziomie nie jest towarem pożądanym, bo trudno osiągalnym, a przy tym u nas całkiem pozbawionym prestiżu. Niehabilitowanych, nawet z samego olimpu naukowego u nas nikt nie chce, a w szczególności beneficjenci systemu tytularnego.

Tak naprawdę nauka w nauce polskiej się nie liczy (w każdym razie nie za bardzo), liczą się natomiast tytuły i tak to trwa – mimo reform.

Ostatnio jeden z wielkich autorytetów humanistycznych, rzecz jasna profesordoktorhabilitowanynaukipolskiej Bogusław Śliwerski napisał dzieło „ Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005-2016., które oparł -jak sam pisze- na doświadczeniach z pracy u naszego południowego sąsiada.

Dzieło moim zdaniem ważne i winno skłaniać do myślenia, rzecz jasna – krytycznego. Szkoda, że autor nie podaje w nim swoich reakcji na dokonywany na jego oczach proceder, co by go uwiarygodniło etycznie w oczach czytelników. Brakuje mi też dokumentacji zdjęciowej – tych kolejek polskich uczonych po habilitacje, które podobno były widoczne na korytarzach uczelni słowackich, o czym pisały polskie media.

Autor podaje jednak cenny wykaz akademickich ośrodków habilitacyjnych ( nie tylko jak Rużomberk przygranicznych), także nazwisk uhonorowanych tym pożądanym u nas fetyszem, jak i tytuły ich prac, które przedkładali jako podkład pod awans naukowy.

Profesor generalnie o turystyce habilitacyjnej wyraża się negatywnie, co jest słusznym stanowiskiem.

Sam takie wyrażałem [ [Blokada turystyki naukowej, czy bohaterska walka z problemami stwarzanymi przez – do tej pory nieupadły – socjalistyczny system akademickihttps://blogjw.wordpress.com/2016/03/24/blokada-turystyki-naukowej/] i nawet autor dzieła to zauważył, ale w sposób nader osobliwy.

Mój ironiczny tekst o eskapadach habilitacyjnych do Rużomberku zaliczył do tych, co niby to z przekąsem wyrażają się o próbach unormowania turystyki habilitacyjnej, ale jednocześnie [o zgrozo] podnoszących patologie habilitacyjne na naszym ojczystym podwórku. Kontestują tym samym oczywistą przyczynę turystyki habilitacyjnej – utrzymywanie systemu tytularnego – a habilitacyjnego w szczególności – na ziemiach polskich, nie do końca wyzwolonych ze spuścizny komunizmu.

Rzecz jasna habilitacja to nie był wymysł komunistyczny, ale w czasach komunizmu tak habilitacja została wkomponowana w formowanie nowego człowieka, że stała się ona dość prostym i nawet wydajnym narzędziem zarządzania zasobami akademickimi na potrzeby najlepszego z systemów.

System komunistyczny podobno upadł ( choć np. profesorowiedoktorzyhabilitowani UJ nawet nie zauważyli jego istnienia – nawet w PRLu ), ale system habilitacyjny trwa do dnia dzisiejszego i jak się mówi – to on podobno trzyma poziom nauki w Polsce, choć ten spada wraz ze wzrostem habilitowanych, więc habilitacja chyba trzyma spadanie poziomu, o co beneficjentom systemu chyba chodzi.

Badacz turystyki habilitacyjnej informuje o barierach postawionych ostatnio na południowym szlaku i tak pisze [ s.156 ] w podrozdziale :

‚Reakcje na zamknięcie ścieżki habilitacyjnej na Słowację’

Na zmianę dwustronnego porozumienia zareagowały środowiska polskie

i słowackie. W mediach i komentarzach do artykułów pojawiały się zarówno wyrazy zadowolenia, jak i oburzenia. Wydarzenie to stało się kolejną okazją do krytyki wymogu habilitacji w naszym kraju, a także nieprawidłowości istniejących w polskim systemie szkolnym.

Akademicki bloger, dr Józef Wieczorek napisał m.in.:

W III RP nastąpił też rozwój turystyki habilitacyjnej, ale co ciekawe tu kierunek turystyki jest inny, właściwie ograniczony do krajów ościennych, z dawnego bloku demokracji ludowej. Panujący w tym bloku system tytularny był kompatybilny, stąd dla uzyskania brakujących stopni naukowych polscy turyści naukowi podróżowali na Białoruś czy Ukrainę. Ta turystyka była bardzo korzystna dla obu stron, bo na przeprowadzaniu przewodów biedne, postkomunistyczne uczelnie mogły zarobić, a i obdarzony dyplomem habilitant te opłaty mógł sobie szybko odbić, bo wkrótce osiągał w Polsce wyższe widełki płacowe. Nieco później turystyka habilitacyjna przeniosła się na Słowację, gdzie polscy uczeni upodobali sobie leżący niemal tuż za granicą mały Rużomberok. W okresie budowy socjalizmu ta miejscowość znana była z ogromnego smrodu wytwarzanego przez fabrykę celulozy. Natomiast w ostatnich latach zaczął się tam smród roznosić z powodu produkcji słabej jakości dyplomów habilitacyjnych, na które wśród akademików polskich był duży popyt. Przez kilka lat walczono o zmniejszenie tego habilitacyjnego smrodu, ale tak jakby to było rozpylanie jedynie perfum w okolicy. Wreszcie ogłoszono tryumf – habilitacje z Rużomberku z automatu nie będą uznawane! Co prawda w obliczu tryumfu niektórzy za bardzo się zagalopowali nazywając akademików-turystów oszustami, co może rodzić konsekwencje prawne – bo przecież to była turystyka zgodna z prawem u nas ustanowionym, a ponadto prace mogły być rzetelne, choć czasem o niezbyt wysokim poziomie. Automatyczne dyskredytowanie turystów też nie jest zasadne ‚.

Chyba stanowisko habilitowanego badacza jest jasne – turystyka habilitacja to zło, ale krytykowanie i to merytoryczne korzeni zła, też jest złem.

I to jest cała habilitowana logika. Cały habilitowany system wartości.

I jak może człowieka nie ogarnąć pasja szewska, mimo że nie jest produktywna, a dla zdrowia jest niebezpieczna ?

Przykazania habilitacyjne, czyli jak utrzymać spadek poziomu nauki w Polsce, za pomocą utrzymania habilitacji

drabina akademicka

Przykazania habilitacyjne, czyli jak utrzymać spadek poziomu nauki w Polsce,

za pomocą utrzymania habilitacji

z cyklu: 10 przykazań establishmentu akademickiego

pod lupą dysydenta akademickiego

W apelu o zmiany w planie reformy nauki ministra Gowina 145 polskich naukowców (krajowych, na ogół humanistycznych i społecznych) sformułowało 10 poprawek do ustawy absolutnie koniecznych, aby uczynić ‚Konstytucję dla nauki’ aktem prawnym możliwym do przyjęcia. https://blogjw.wordpress.com/2018/02/26/10-przykazan-establishmentu-akademickiego-pod-lupa-dysydenta-akademickiego/

Znamienne jest, że aż cztery z tych absolutnie koniecznych poprawek [zdaniem apelowników], rzec by można przykazań, których przestrzeganie będzie konieczne do zbawienia nauki w Polsce od ostatecznej zagłady, dotyczy tzw. habilitacji. Jest to u nas drugi -po doktoracie stopnień naukowy – nadal w Polsce niezbędny do uzyskania statusu członka nadzwyczajnej kasty akademickiej – rekrutującej/oceniającej/ awansującej ludzi nauki i co najważniejsze samo się kontrolującej.

A jakie są ‚przykazania’ habilitacyjne apelowników ?

Po czwarte, stanowczo sprzeciwiamy się faktycznemu zniesieniu habilitacji poprzez uchylenie obowiązku jej uzyskania.

Po piąte, niezbędna pozostaje rezygnacja z projektu udzielania habilitacji na podstawie grantu europejskiego.

Po siódme, niezbędne jest przywrócenie kolokwium habilitacyjnego, przynajmniej w naukach humanistycznych i społecznych.

Po dziewiąte, konieczne jest utrzymanie a zarazem zreformowanie Centralnej Komisji jako organu działającego w postępowaniach habilitacyjnych i przewodach profesorskich, gdyż tylko dzięki temu organowi można utrzymać rzetelność doboru recenzentów.

Apelownicy jakby nie brali pod uwagę , że wzrost ilości habilitowanych w ostatnich latach skorelowany pozytywnie ze spadkiem poziomu nauki i edukacji wyższej wskazuje kto za to odpowiada. Jesteśmy potęgą habilitacyjną i zarazem mizerią naukową.

A wielu obrońców habilitacji argumentuje, że ona trzyma poziom, więc trzeba ją utrzymać. Skoro mamy spadek poziomu nauki mimo ekspansji habilitacji, to chyba ona trzyma spadek poziomu, a nie o to winno chodzić rzeczywiście zatroskanym o los nauki w Polsce .

Habilitacja w świecie nauki jest już prawie nieznana, pozostała głównie w krajach bloku sowieckiego, stąd przez lata w III RP polscy naukowcy rozwijali turystykę habilitacyjną na trasach do krajów kompatybilnych z naszym systemem.

Posiadacze habilitacji (nie tylko pochodzących z turystyki) nie tylko bronili się i bronią się nadal przed przybyciem nieproszonych gości z polskiej diaspory akademickiej , którzy bez habilitacji zresztą nic by u nas nie znaczyli.

I teraz spora grupa -także mających status patriotów -walczy heroicznie o to aby było tak jak było !

Ten apel i te przykazania habilitacyjne w nim zawarte to jest też powtórka z historii. Kilkanaście lat temu też toczyła się dyskusja nad habilitacją i w końcu ją utrzymano aby ta trzymała poziom ! Z tym, że argumentowano: trzeba ją znieść, ale jeszcze nie teraz, trzeba się przygotować, może za 10 lat.

Warunek był jednak zasadniczy – musimy nauczyć się organizować konkursy. Jak się nauczymy to habilitacja nie będzie potrzebna. Minęło lat kilkanaście i polscy akademicy- zresztą habilitowani wzdłuż, wszerz i w poprzek – jakoś nie zdołali się nauczyć organizować konkursy stąd nadal są one ustawiane i to często na gorszych, ale swoich i nadal trzeba zachować habilitację aby ta trzymała poziom, choć jak widać go nie trzyma !

Drugi argument jaki wysuwano to plaga doktoratów na niskim poziomie, co było i jest faktem. Ale nie podkreślono, że tylko habilitowani mogli prowadzić doktoraty. Doktorzy nie byli zrzucani do Polski niczym amerykańska stonka w czasach zimnej wojny, tylko byli prowadzeni i zatwierdzani przez habilitowanych ! – więc odpowiedzialnych za ich poziom – za zatwierdzanie ich poziomu !

Plaga stonki – rzekomo z winy imperialistów amerykańskich – została opanowana, ale plaga kiepskich doktoratów a także plaga plagiatów ( także doktorskich, także habilitacyjnych] nadal trwa.

Widać, że habilitowani nie nauczyli się nie tylko organizowania konkursów, ale także prowadzenia i oceniania doktoratów i nie zdołali zapanować nad swoją i swoich podopiecznych nieuczciwością !

Jak Jaś nie zdoła się czegoś nauczyć w szkole – i to w ciągu krótkiego czasu – to dostaje dwóję, a czasem nie przechodzi do następnej klasy. Jak habilitowany Jan nie jest w stanie nauczyć się – i to przez długi czas – tak prostej rzeczy jak robienie konkursów, a nawet podpisywania się imieniem i nazwiskiem pod swoimi opiniami, których nie potrafi nawet uzasadnić, to dożywotnio ma zapewnione robotę akademicką i to na na stanowiskach decyzyjnych !

Bo taki jest ten polski system akademicki o utrzymanie którego tak zażarcie walczą jego beneficjenci, nie podając swoich, czy innych opracowań na temat podobno zbawiennej dla nauki roli habilitacji i nie racząc nawet tego objaśnić takim wątpiącym jak ja.

Teologiem nie jestem, ale wiem, że istnieje wiele dzieł/traktatów objaśniających 10 przykazań (razem i każdego z osobna) niezbędnych dla zbawienia człowieka.

Apelownicy formułują swoiste przykazania habilitacyjne – ich zdaniem niezbędne dla zbawienia nauki w Polsce, ale nie powołują się ani na jedno dzieło – choćby nawet habilitacyjne- traktujące o znaczeniu habilitacji w systemie nauki. Nie tłumaczą także jak to jest, że nagrody Nobla ( i nie tylko) otrzymują głównie „wieczni doktorzy”, a dożywotni habilitowani – nader rzadko.

Ja etatowcem nie jestem, wynagradzany za pracę nie jestem ( pracuję, ale nie jestem zatrudniony, a to się u nas nie liczy !) a wiele tomików na tematy akademickie, systemu tytularnego w Polsce napisałem i nawet je ujawniam publicznie do krytycznej analizy przez etatowych i utytułowanych akademików, ale nie mogę się doczekać merytorycznych opinii na ten temat.

Na podstawie mojej wiedzy ( nie mam wątpliwości, że skromnej, ale apelownicy nie chcą mi jej poszerzyć – więc to chyba ich wina !) mniemam, że habilitacja w polskim ‚tytularnym’ systemie akademickim jest szkodliwa:

  1. Była już w II RP, ale przy instalacji systemu komunistycznego w Polsce Włodzimierz Sokorski -komunistyczny politruk wojenny, kiedy front wojenny się skończył został skierowany na front akademicki i zapowiadał, że teraz będzie zarządzanie przez scentralizowaną habilitację i tak było przez lata komunizmu i tak pozostało po medialnym obaleniu komunizmu. Habilitacja była ( i jest) znakomitym narzędziem dyscyplinowania akademików. Niewygodni dla komunistów/karierowiczów/dla systemu komunistycznego mieli mierne szanse na habilitację i tak mimo zmian pozostało.

  2. Dzięki turystyce habilitacyjnej do krajów kompatybilnych systemowo Polacy zdobyli wiele habilitacji, choć ich wykazu nie podają bazy ludzi nauki i nie wiadomo co istotnego wniosły do nauki [ dla przypomnienia polski system tytularny oparty na habilitacji był kompatybilny także w III RP z takimi potentatami naukowymi jak Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Słowacja, Mongolia, Korea Północna, Libia, Kuba itd. …https://wobjw.wordpress.com/2010/01/03/prof-dr-hab-dozywotni/ )

  3. Z powodu braku habilitacji, mimo dużego potencjału intelektualnego, nieraz znacznie większego od zatrudnionych na etatach akademickich w Polsce, nie wracali przez lata polscy naukowcy z dobrych ośrodków naukowych. W końcu nawet profesor z Harvardu czy z Oxfordu mógłby być u nas zatrudniony co najwyżej na słabo płatnym etacie adiunkta, bez możliwości prowadzenia zespołów badawczych, gdy słabi hab/prof mogli i mogą to robić dożywotnio. Konieczność zrobienia habilitacji w warunkach systematycznej organizacji niepowodzenia zawodowego przez już utytułowanych ( nieraz utytłanych) skłaniała i skłania młodych aktywnych ludzi, pasjonatów do opuszczania systemu akademickiego, a nawet Polski

  4. ‚habilitantów’ niewygodnych dla establishmentu akademickiego, dla akademickiej pajęczyny załatwia się nieraz poza-merytorycznie [ https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-roberta-koscielnego/;https://blogjw.wordpress.com/2013/02/25/nieustajace-strapienie-problemami-dr-marka-migalskiego/; https://nfaetyka.wordpress.com/2015/07/14/gang-wyzszej-inteligencji/] ‚na telefon’ czy ‚e-maila’.

To tylko dla przykładu 4 kwestie. Resztę mogę przedstawić w obszernej dysertacji, o ile dostanę taką możliwość od decydentów, czy apelowników.

Sam wszystkiego za nich nie będę robić – tak jak kiedyś robiłem za habilitowanych – tym bardziej, że i tak robię nadal wiele, a oni – ani me, ani be, ani kukuryku !

Habilitacyjne trzymanie spadającego poziomu akademickiego

drabina akademicka.jpg

Habilitacyjne trzymanie spadającego poziomu akademickiego

Poziom polskich uczelni dramatycznie się obniża. Budowa wspaniałych nieruchomości akademickich wcale sytuacji nie poprawiła. Co więcej trzeba zdobyć pieniądze na ich utrzymanie, a studentów coraz mniej, w dodatku oszukiwanych przez uczelnie aby wyciągnąć od nich klasę nie dając w zamian nic, albo niewiele, poza mało wartościowym lub bezwartościowym dyplomem. Kadry co prawda utytułowane, ale uczyć nie ma kto, szczególnie na wysokim poziomie.

W odróżnieniu od krajów znaczących wiele w nauce, w Polsce utrzymywany jest archaiczny system tytularny – habilitacja i prezydencka profesura. Z takim systemem, o ile wcześniej był, większość krajów się pożegnała, bo hamował rozwój, prowadził do wyodrębnienia się kast akademickich i skutek oczywisty – dołowanie uczelni i ucieczka młodych prężnych naukowców do krajów o systemie przyjaznym dla uprawiania nauki a nie tylko dla zupełnie niezwykłej kasty ludzi z rozlicznymi tytułami i gronostajami.

W Polsce rząd zapowiada dobrą zmianę, minister nauki zapowiada więc głębokie zmiany niewydolnego systemu, ale jednego z filarów tej niewydolności – habilitacji nie ma zamiaru ruszyć. http://www.katowice.tvp.pl/26984916/17092016-jaroslaw-gowin

Jest przeciwnikiem habilitacji jak sam mówi, ale skoro kasta habilitowanych chce nadal utrzymać swoje kastowe przywileje – habilitacji nie znosi.

Argumentuje, że jeszcze nie teraz, może za lat 10, bo to by obniżyło poziom nauki w Polsce. Takie argumenty słyszy się od lat i to więcej niż od lat 10.

Poziom się w tym czasie obniżył, habilitacja to obniżanie skutecznie zapewniała – więc co ? Nadal trzeba ją utrzymywać ?! O co więc chodzi – o dobrą zmianę, o podniesienie czy dalsze obniżanie poziomu ?

Jakieś 10 lat temu w ramach Niezależnego Forum Akademickiego https://nfawww.wordpress.com/2008/07/23/akcje-niezaleznego-forum-akademickiego/ postulaty zniesienia habilitacji, prezydenckiej profesury składaliśmy, przede wszystkim z poparciem Polonii akademickiej rozwijającej się w warunkach nie habilitacyjnych i bez nominacji prezydenckich, czyli tam gdzie o nauce decydują naukowcy a nie upolitycznione kasty.

Argumentowano jednak , że jeszcze nie czas.

Habilitację można znieść, ale może za lat 10 .

A jak się argumentuje za pozostawieniem habilitacji po latach 10 ? – Tak samo jak przed 10 laty – można by ją znieść, ale może za lat 10.

Czyli żadnych wniosków nie wyciągnięto – poziom się obniża a czynnik obniżający ma pozostać .

Tak kasty walczą o swoje interesy, które nie są interesami kraju, nie mającego wiele ( o ile w ogóle) pożytku z ogromnej rzeszy habilitowanych generujących na drodze oszukiwania [ vide wyznania Rektora UJ https://blogjw.wordpress.com/2016/10/03/czy-prokuratura-z-urzedu-nie-powinna-wszczac-postepowania-wobec-oszustow/

] nowych studentów, kolejne zastępy magistrów i doktorów.

Rzecz jasna, aby ten proceder utrzymać trzeba utrzymać system habilitacyjny. Kasta habilitowanych alarmuje, że dla dobra nauki, dla utrzymania jej poziomu nie można znieść ich kastowości, bo doktoraty są kiepskie !

Nie podnosząc faktu, że to oni tą kiepskość zapewniają !

Nikt inny niż habilitowani w naszym systemie nie może przecież nadać doktoratu, więc tylko oni za ten niski poziom odpowiadają i jasno dokumentują swój niski poziom intelektualny i moralny zarazem !

Mają jednak w tej produkcji interes, bo ilością wypromowanych doktorów ,udyplomowianych studentów, mierzy się poziom uczelni , a oni tzn. habilitowani jak wypromują doktorów to do Pałacu zostaną wezwani na promocję profesorką !

Tak to funkcjonuje. Rzecz jasna w systemie wewnętrznym – kastowym, bez kontroli i konkurencji zewnętrznej. Ktoś kto by godził w interesy tak funkcjonującej kasty – zostanie z systemu wyklęty.

Nie jest to problem dzisiejszy – trwa od lat. Zagrażających akademickiej kaście formowanej w warunkach systemu komunistycznego kłamstwa usuwano podczas Wielkiej Czystki Akademickiej. Do czasów obecnych przeszli członkowie kasty i ich milusińscy, którzy ani swej historii nie chcą poznać, ani nie chcą dobrej dla kraju zmiany, bo taka zmiana by ich wymiotła z normalnego systemu akademickiego.

Czy habilitacja zdoła się wydostać z siatki płac ?

geniusz bez hab

Czy habilitacja zdoła się wydostać  z siatki płac ?

Habilitacja jest stopniem naukowym silnie ulokowanym w polskim systemie akademickim ( i nie tylko) a co więcej traktowana jest jako fetysz, bez którego nie da się swobodnie w tym systemie funkcjonować. Od lat system, jest w zapaści, habilitacji mamy moc, a le nie mamy mocy naukowej aby konkurować z innymi i zabezpieczać rozwój gospodarki i funkcjonowanie państwa. Co prawda habilitowani są ulokowani nie tylko na uczelniach i w instytucjach badawczych, ale i w polityce oraz gospodarce, ale pożytek z tego dla kraju -mierny.

Jak się porówna z krajami przodującymi w nauce choć bez habilitacji i naukę dla rozwoju potrafiącymi wykorzystać to trzeba by coś i u nas zaradzić, aby było lepiej. Jedni mają habilitację – inni mają naukę i innowacyjną gospodarkę zabezpieczoną nauką na poziomie.

W Polsce od dawna trwają dyskusje nad zniesieniem habilitacji, ale beneficjenci systemu, zarazem nazywającymi się arystokratami, za żadne skarby nie chcą do tego doprowadzić. Argumentują, że nie można znieść habilitacji, bo doktoraty są słabe, oczywiście nie podnosząc faktu, że doktoraty są przyznawane przez habilitowanych. Znaczy to jednak, że habilitowani są słabi intelektualnie i moralnie, skoro do takiego osłabienia doktoratów dopuszczają.

Można rzec, że habilitacja trzyma poziom nauki w Polsce z tym, że to jest słaby poziom, a utrzymywanie słabego poziomu nauki nie powinno być celem dobrej zmiany.

Rzecz jasna habilitacja znakomicie zabezpiecza interesy habilitowanych i to jest sedno sprawy – głosząc hasło walki o poziom – zabezpieczają się przed niewygodnymi, przed Polonią akademicką, doktorami bez habilitacji z najlepszych uczelni światowych i tymi, których zdołali pousuwać w ramach Wielkiej Czystki Akademickiej w PRL.

Rzecz jasna ci arystokraci nauki nie są w stanie/ani w zamiarze rozpoznać skutki tej Czystki, określić straty kapitału akademickiego – intelektualnego i moralnego, co samo w sobie stanowi dowód wielkości tych strat w ramach negatywnej selekcji – prowadzonej przez nomenklaturowe kadry pod batutą PZPR i SB przy aprobacie bolszewickich odłamów Solidarności.

Mimo upływu dziesiątków już lat pojednania do tej pory nie było, poznania prawdy tym bardziej, ale protestów przeciwko takiemu stanowi rzeczy także nie było. Widocznie negatywny system selekcji kadr bardzo odpowiada wszystkim jego beneficjentom i tym, którzy liczą, że oni – ich krewni, potomkowie – beneficjentami też zostaną.

Układ jest perfekcyjny i odporny na wszelkie argumenty i zmiany. Dyskusja jeśli jest to jest pozorowana, i jak słusznie zauważył jeden z habilitowanych posłów można się spodziewać, że prędzej zostanie zniesiony celibat, niż habilitacja. (Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu. Posiedzenie nr 21 w dniu 21-06-2016 (1. dzień obrad) – Poseł Józef Brynkus –http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=21&dzien=1&wyp=008

Nawet przychylni zniesieniu habilitacji alarmują, że rezygnacja z habilitacji oznaczałaby np. wprowadzenie nowej siatki płac na uczelniach . http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,410224,resort-nauki-przychylny-zniesieniu-habilitacji-ale-konieczne-systemowe-zmiany.html

I co to za katastrofa by była !

Przecież cała struktura wynagrodzeń oparta jest na stopniach i tytułach niewiele jednak mającymi wspólnego z poziomem intelektualnym i wynikami pracy.

Najwybitniejsi profesorowie najlepszych uczelni światowych w takiej siatce znaleźli by się na samym dole – bo nie mają habilitacji !

A ci co mają habilitację potwierdzoną autorytetem POP PZPR (ich spadkobierców i kontynuatorów) , zdobytą po podróżach turystycznych (turystyka habilitacyjna!), pozytywnie ocenioną przez samych swoich – są w siatce mocno ulokowani i jeno baczą, aby ktoś inny – szczególnie niezależny i uczciwy- do tej siatki nie trafił, bo ani chybi stanowiłby dla niej zagrożenie.

Nie ma co, mimo deklarowanej dobrej zmiany nie jest pewne czy habilitacja zdoła się wydostać z siatki płac ( i zarazem z pajęczyny akademickiej) a zniewoleni habilitacyjnie zdołają odzyskać wolność niezbędną do działalności naukowej.

Póki co resort nauki bohatersko walczy z patologiami habilitacyjnymi, które sam stwarza.

Druzgocąca (w gruncie rzeczy) krytyka obecnego systemu, czyli jak profesor Tazbir broni status quo

smuta-akademicka-1

 

Druzgocąca ( w gruncie rzeczy) krytyka obecnego systemu,

czyli jak profesor Tazbir broni status quo.


W niedawnym wywiadzie dla Gazety Wyborczej (Tazbir: System łatwo popsuć, a naprawia się latami)  Profesor Janusz Tazbir uważa, że habilitacja się sprawdziła, a jakiekolwiek formy zastępcze całkowicie nie sprawdzą się w naszych warunkach i dlatego nie akceptuje, podobnie jak wielu humanistów, projektu Ministerstwa Nauki z nową ścieżką kariery naukowej, czyli z uproszczoną habilitacją.

Profesor ma pomysł na poprawę obecnej habilitacji :”Ażeby prace miały wyższą wartość, mam lepszy pomysł: recenzować je przed drukiem. Teraz praca jest drukowana i dopiero poddawana recenzji.

Jakoś czytam to i czytam i nie bardzo rozumiem. Przecież na pomysł recenzowania prac przed drukiem, aby nie drukować bubli, już od dawna wpadli naukowcy ( i nie tylko naukowcy) i dlatego głównie prace w recenzowanych czasopismach liczą się w świecie. Czyżby Pan profesor od tak dawna zasiadający w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych był aż tak bardzo daleko od rzeczywistości świata naukowego ?

Pomysł Pana proferora aby recenzować prace przed drukiem nie jest nowatorski, do opatentowania się nie nadaje, a pokazuje tylko jak daleko za nauką światową znajdują się decydenci polskiego świata naukowego i to ci którzy decydują o tym, kto tytuł naukowy posiądzie, a kto nie. Po prostu rece i nogi opadają.

Oczywiście, jeśli obecnie drukuje się monografie z błędami, a potem je recenzuje, to to trzeba zmienić w ramach zmian systemowych, bo tak być dalej nie może.

Oczywiście wprowadzenie zmian kompatybilnych z tym co od dawna w świecie nauki obowiązuje, to byłoby ‚popsucie’ obecnego systemu, ale to ‚popsucie’ złego systemu, aby go zastąpić lepszym, jest absolutną koniecznością, abyśmy nie byli kopciuszkiem w nauce.

Profesor Tazbir wręcz dyskredytuje obecne doktoraty powstające przecież pod okiem tych, którzy przeszli przez rzekomo wydajne sito habilitacyjne: Czasem chodzę na obrony doktoratów. To jest czysta formalność. Doktoraty kiedyś były barierą jakościową. Teraz taka praca dość długo jest dostępna na wydziale, ale w praktyce nikt do niej nie zagląda, a na obronę przychodzi grupka znajomych, kolegów i rodzina, po czym wszyscy idą na proszony obiad i już. Jak stwierdzamy w Sekcji Humanistycznej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, na dziesięć doktoratów, jedynie trzy-pięć jest dobrych, reszta jest naprawdę marnej jakości. „

No i coż się okazuje. Rzekomo samodzielni pracownicy nauki, rzekomo zdolni do prowadzenia zespołów naukowych, wykładania, pisania rozpraw, nie potrafią ani poprowadzić, ani ocenić jakiś tam doktoratów, z których większość z tego powodu jest marnej jakości.

Skoro nie potrafią ocenić jakości pracy naukowej, to chyba tacy ‚habilitowani’ nie nadają się do nauki ? Nieprawdaż ? Coś w tej nauce trzeba umieć, a umiejętność oceny prac naukowych należy do umiejętności podstawowych.

Pan profesor jasno wskazuje, że prace doktorskie kierowne przecież przez hablitowanych jakości nie trzymają. Widocznie jak jakość hablitowanych niska, to i kierowane przez nich prace – też niskie. Niedaleko pada jabłko od jabłoni.

Ja się temu nie dziwię, bo widziałem (fakt, że jeszcze w tamtym wieku), że habilitowani nawet na poziomie magisterskim nie dawali sobie rady, a jak wyeliminowali z systemu tych, którzy ich bili w tym względzie na głowę, to łatwo było przewidzieć, że tak będzie jak jest.

Obniżenie poziomu naukowego nie jest przypadkowo to oczywiste skutki rekrutacji i weryfikacji kadr akademickich według kryteriów niemerytorycznych co miało miejsce w PRL i pozostało do dziś..

Jak najbardziej zgadzam się z tezą Pan profesora, że ‚na drodze do osiągnięcia samodzielności naukowej musi istnieć jakieś poważne sito kwalifikacyjne.’ Niestety brak takiego poważnego sita powoduje, że mamy tak jak mówi Pan profesor (marna jakość). Tylko dlaczego Pan profesor chce utrzymania obecnego niepoważnego sita kwalifikacyjnego ?

Dalej prof. Tazbir argumentuje, jak wielu przeciwników zniesienia habilitacji , odsłaniając kompromitującą patologię obecnego systemu : Mówi się, że w innych krajach habilitacji nie ma. Ale tam są konkursy na uczelniane stanowiska. Wygrana zależy od liczby i jakości publikacji oraz recenzji, to powoduje nieustanną weryfikację pracy naukowej. My konkursów nie mamy. Trzeba się z tym na razie pogodzić...” Ja się z tym nie godzę ! Twierdzenie że, ‚My konkursów nie mamy’ chyba należy rozumieć jako dyskwalifikację obecnych procedur rekrutacji kadr na stanowiska akademickie, rzekomo na drodze konkursów, które na ogół są w rzeczywistości kpiną pozamertyoryczną.

Zerwanie z tą kpiną proponują założenia reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego, ale jak widać tego zerwania nie chce Pan profesor, ani inni przeciwnicy zmian pozytywnych.

No i ‚piękna’ jest krytyka Centralnej Komisji : „Pani wierzy, że członkowie Centralnej Komisji będą mieli czas, aby czytać każdą pracę? Nie będą w stanie. Musieliby też za każdym razem zapoznawać się z całym dorobkiem kandydata, na to potrzeba co najmniej pół roku. Zwłaszcza w dziedzinach, w których niewielu jest fachowców. …Teraz Centralna Komisja zbiera się raz w miesiącu i – z oszczędności – już nie na dwa dni, tylko na jeden dzień. Rozpatruje tylko profesury i odwołania, a i na to brakuje czasu. Pomysł, że członkowie będą mieli czas na coś więcej, to pomysł czysto utopijny! Skończy się tym, że w tych nowych komisjach i tak tylko recenzenci i przedstawiciele rady wydziału będą znali kandydata, jego dorobek i pracę. To przecież jeszcze gorzej, niż jest teraz”

No to przynajmniej wiemy z pierwszego źrodla, że ta Komisja to poziomu nie trzyma ( jak wynika zresztą ze skutków jej działalności) i nie ma się łudzić, że jej dalsza działalność może być pozytywna.

Centralna Komisja to jest rzeczywiście słaby punkt obecnej reformy i trzeba by tą skostniałą instytucję zastąpić czymś mniej utopijnym. W każdym razie nie powinna to być komisja wybierana demokratycznie przez środowisko akademickie.

Założenia postępu w granicach możliwości

brygada-remontowa-b

 

Założenia postępu w granicach możliwości

( na marginesie reformy akademickiej)

 

Jeśli by ktoś się mnie zapytał czy projekt reformy szkolnictwa wyższego mnie satysfakcjonuje ? odpowiedziałbym – nie.

Jeśli by ktoś się mnie zapytał czy projekt reformy szkolnictwa wyższego należy wrzucić do kosza ? odpowiedziałbym – nie .

Obecna populacja akademicka została wyselekcjonowana w okresie kilkudziesięciu lat zniewolenia komunistycznego i 20 kolejnych lat zniewolenia post-komunistycznego.

Zniewolenie serc i umysłów tej populacji widać na każdym kroku, na każdym rogu, na każdym miejscu, czy to w prasie, TV czy w murach uczelni.

Niestety ogromna praca wykonana nad kształtowaniem nowego socjalistycznego i konformistycznego człowieka w niemałym stopniu się powiodła i to widać obecnie lepiej niż w okresie PRL. Wtedy nad kształtowaniem czuwały kadry PZPR i siostrzane, oraz SB, z rzeszami TW, KO itd. itp.

Dziś wcale te rzesze nie są potrzebne, a czuwanie ma miejsce. Wychodzi to taniej i skuteczniej.

Kolejne ustawy akademickie w Polsce Ludowej ograniczały autonomię uczelni tak, aby ta populacja akademicka była jak najlepiej dostosowana do potrzeb nowego systemu. Niby nie do końca się to udawało, ale chyba jednak w końcu się jednak udało w niemałym stopniu, może nie w formie planowanego systemu politycznego, ale w formie planowanego systemu deprawacji środowiska.

W okresie tzw. transformacji systemowej tego zdemoralizowanego systemu bynajmniej nie podniesiono na inny poziom etyczny i jak widać do dnia dzisiejszego beneficjenci tego systemu – członkowie PZPR , SB i TW i ich otoczenie mają się dobrze, a nawet znakomicie na uczelniach i nikomu niemal to nie przeszkadza, ale bardzo przeszkadza, gdyby ktoś im wytknął to co oni robili, skąd się wzięli i kogo wycieli, aby sami być tam gdzie są.

Ten system sam działa sprawnie i z dużą odwagą osobistą wykazywaną w tym względzie,  zarówno przez pracowników, jak i nowe rzesze studentów.

W obronie ofiar nikt palcem w bucie nie kiwnie, w obronie funkcjonariuszy zniewolenia – obrona wręcz heroiczna.

Od lat jest też wielki opór przed reformowaniem systemu. W pełni uzasadniony z punktu widzenia beneficjentów systemu, którzy chcą zachowania status quo i autonomii do zachowania systemu ukształtowanego w ramach naruszania autonomii uczelnianej.

Kto by chciał zlikwidować przywileje klik, sitw i nepotów – pójdzie na bruk, pod zarzutem naruszania autonomii akademickiej (do tworzenia klik, sitw, nepotyzmu – rzecz jasna, ale taki argument oczywiście nie pada).

Jak klika opanuje uczelnię, to minister nie ma prawa się w to wtrącać, a jedynie ma płacić klice na realizację klikowych interesów.

Minister daje pieniądze na stypendia – kilka daje je na remonty,  albo budowy.

Jak klika (np. partyjna) chciała kogoś niewygodnego wydalić, robiła to bez problemu i tak pozostało – autonomia do usuwania niewygodnych dla klik – pozostała. Tak samo jeśli chodzi o awanse.

Oczywiście przyjmowanie, wydalanie, awansowanie, degradowanie, powinno należeć do środowiska uczelni, ale nie może to być środowisko autonomiczne względem prawa, no i zwykłej przyzwoitości, a obecnie mamy do czynienia ze środowiskiem szczególnie zdeprawowanym i posiadającym na swój użytek ‚prawo’ jeszcze z PRL, a nawet prawo stanu wojennego, które czasem jest przedkładane nad Konstytucję III RP.

Minister nie ma nic do tego ! Minister ma tylko na to płacić !

Uczelnie promują dzieła, w których – aby wyrazić to językiem góralskim spopularyzowanym przez ks. Prof. J. Tischnera –   ‚gówno prowda’ dominuje nad ‚świentą prowdą’ i minister ma na to płacić!

Jak środowisko beneficjentów systemu jest zakochane w kłamstwie, to w tym kłamstwie może tkwić do końca i formować kolejne rzesze kłamców ? Przecież nauka to jest poszukiwania prawdy, więc kłamstwo nie powinno być finansowane z puli przeznaczonej na poszukiwanie prawdy !

Nie wiem czy taki ‚autonomiczny’ model uczelni jak u nas istnieje gdzieś indziej na świecie ? Może zatem walka o zachowanie obecnej ‚autonomii’ uczelnie to jednak hipokryzja.

Obecna autonomia uczelni, to przecież efekt naruszania autonomii w systemie totalitarnym, z pewnym jedynie retuszem. Beneficjenci systemu zniewolenia mają być autonomiczni, nawet od przyzwoitości, a ofiary – poza systemem, niezależni i też na swój sposób autonomiczni. Brak słów !

To tak jakbyśmy walczyli nie o demokrację sensu stricto, tylko o zachowanie demokracji socjalistycznej.

W planach reformy może bulwersować ‚zarządzanie poprzez scentralizowaną habilitację, ‚ czyli jakby zgodnie z planami politruków Polski Ludowej ( Włodzimierz Sokorski). Ale fakt, że o habilitacjach nie mają decydować politycy,  tylko uczeni, więc różnica jest zasadnicza.  Problem w tym,  jak tych uczonych się wyselekcjonuje do decydowania.

Ponadto może bulwersować zwiększenie roli Centralnej Komisji, która mimo zmian, tak bardzo jest zakorzeniona w systemie PRL. Fakt, że plany przejrzystości działań tego ciała to krok do przodu. Ale czy demokratycznie wybierana CK sprosta roli arystokratycznej ?

Jasne, że NFA postuluje znieść habilitację i znieść CK . Tak być powinno w ramach gruntownej reformy systemu. Ale na to nie ma zgody autonomicznego środowiska !

Aby zastąpić system sitwokratyczny, klikokratyczny – systemem demokratycznym, trzeba by wprowadzić na okres zmian – system autokratyczny. Na to się jednak nie zanosi.

Jest zatem problem – czy zostawić tak jak jest, czyli arcypatologicznie, czy zrobić jakiś ruch do przodu.

Zmiany w procedurze habilitacji, skoro musi zostać jako stopnień państwowy, idą w dobrym kierunku (oby nie został zmieniony pod presją), podobnie jak i z CK. Lepsze CK jawne, niż tajne !

Lepsza komisja ogólnopolska, czy międzynarodowa do oceny dorobku, niż klika lokalna, niemerytoryczna. Gdyby tak jeszcze wyeliminowano z komisji osoby nieetyczne. Niby to obowiązuje w całej nauce, ale jak jest – każdy widzi.

Walka z nepotyzmem zasługuje na uznanie. Obsadzanie etatów na podstawie jawnych konkursów – podobnież. Jawność dorobku – także. Otwarcie na Polonię akademicką – także.

To były i są zresztą postulaty NFA.

A więc reforma ma plusy dodatnie i byłoby lepiej,  aby to co obecnie mamy było zmienione jak najszybciej. Szkoda jednak, że nie ma szans na taką głęboką zmianę jaka jest w systemie akademickim konieczna.

Podpisałem list otwarty w sprawie Marka Migalskiego

baner3

List otwarty w sprawie Marka Migalskiego

Rzeczpospolita, 19-01-2009, ostatnia aktualizacja 21-01-2009 18:06

Kraków, 19 stycznia 2009 r.

Jego Magnificencja

Prof. dr hab. Karol Musioł

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie wydarzeniem, do jakiego doszło w dniu 13 stycznia br. na posiedzeniu Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fakt uniemożliwienia wszczęcia procedury habilitacyjnej dr. Markowi Migalskiemu bez podniesienia jakichkolwiek merytorycznych argumentów i wbrew jednomyślnej, pozytywnej ocenie jego dorobku naukowego przez Zespół powołany w tym celu przez Radę Wydziału, rodzi uzasadnione podejrzenia, że o wyniku tajnego głosowania zadecydowały względy niemające nic wspólnego z kryteriami, jakie określa ustawa o tytule i stopniach naukowych. Wyrażamy nadzieję, że mimo tego incydentu Uniwersytet Jagielloński pozostanie miejscem, w którym podstawą do decyzji w sprawach personalnych nie będą uprzedzenia czy też porachunki o charakterze osobistym i politycznym.

Dr hab. Włodzimierz Bernacki, prof. UJ

dr hab. Anna Bochnakowa, prof. UJ

dr hab. Jerzy Brzozowski, prof. UJ

prof. dr hab.Urszula Dąmbska-Prokop

prof. dr hab. Bogusław Dopart

prof. dr hab. Jolanta Dudek

dr hab. Antoni Dudek

prof. dr hab. Piotr Franaszek

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski

dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, prof. UJ

dr hab. Miłowit Kuniński, prof. UJ

dr. hab. Kinga Maciuszak

dr hab. Maria Maślanka-Soro

dr hab. Andrzej Nowak, prof. UJ

prof. dr hab. Jerzy Perzanowski

prof. dr hab. Andrzej Pisowicz

dr hab. Jakub Polit

prof. dr hab. Jan Prokop

prof. dr hab. Stanisław Sędziwy

prof. dr hab. Krystyna Stamirowska

prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński

dr hab. Piotr Tylus

dr hab. Maciej Urbanowski, prof. UJ

dr hab. Anna Walczuk

prof. dr hab. Barbara Wydro

dr hab. Zdzisław Zblewski

Piotr Babinetz, historyk, poseł na Sejm RP

Tomasz Pilarski, student

Witold Lechowski, historyk

Ludwik Matuszkiewicz, lekarz

Maria Wójcik, prawnik

Aleksander Polowy, przedsiębiorca

Leszek Buchowski, zastępca Burmistrza Żarowa

Jolanta Wójcikiewicz, nauczyciel

Zdzisława Salamondra, nauczyciel-emeryt

Marian Grabowski, prof. dr hab.

Ewa Tokarska, przedsiębiorca

Dr Tomasz Rzymski, naukowiec

Stanisława Tucholska, psycholog,nauczyciel akademicki

Danuta Dobrowolska, inżynier elektronik

Wladyslaw Salamondra, emeryt

Wacław Suski, nauczyciel

Joanna Słowińska, studentka

Elżbieta Ciekanowska, inżynier na emeryturze

Maciej Słowiński, student

Adam Bijas, prawnik

Dariusz Fejfer, menedżer

Bartłomiej Szulc, inżynier

Sławomir Mikołajczaki, edytor

Andrzej Andrzejewski, informatyk

Beata Pilarska, inżynier

Dariusz Pławecki, student IT

Marek Nowicki, inżynier

Joanna Wędryszewska, grafik

Grzegorz Wołk, historyk

Janina Musiał, mgr pedagogokii

Andrzej Rzepczyński, emeryt

Leszek Musiał, inż. chemii

Wojciech Wilczek, referent ds. młodzieży

Paweł Foltyn, pielęgniarz

Krzysztof Jachimczak, student UW

Arkadiusz Szymura, nauczyciel(emeryt)

Krzysztof Baranowski, mgr inż. PW

Piotr Juszkiewicz, dr hab prof. UAM

Magdalena Dzbańska, studentka

Kazmierczak Wojciech, elktrotechnik

Andrzej Opitek, Fundacja Rozwoju PATRIA

Marek Zawadzki, ekonomista, prezes Fundacji Nauki Polskiej im. inż. Witolda Zglenickiego

Zygfryd Żebrowski, ksiądz katolicki

dr Piotr Rzepecki, chemik

Jakub Cygan, dr nauk przyrodniczych

dr Konrad Walczuk, prawnik

Mariusz Bromke, naukowiec

dr hab, Jacek Dabert, prof. UAM

Henryk Wójcik, inżynier

Piotr Kuśmierzak, energetyk

Jerzy Artur Przeszowski, fizyk, nauczyciel akademicki

Renata Laskowska, ekonomista

Paweł Grela, student UMK

Olga Laskowska, studentka

Marcin Królikowski, nauczyciel akademicki

Marcin Dziekiewicz, lekarz, doktorant WUM

Prof. dr hab. Krzysztof Gorski, astronom

Andrzej Gołembnik, archeolog

Edward Szopa, urzędnik państwowy

Wojciech Walczuk, farmaceuta

Janina Fidura, lekarz

Joanna Górska, marketing

Anna Królikowska, nauczyciel akademicki

Anna Waksmundzka-Walczuk, farmaceuta

Adam Borowiec, mgr inż.chemii

Dariusz Ściepuro, nauczyciel

Krystyna Balewski, przedsiębiorca

Krystian Kozłowski, inżynier

Maciej Fiedorowicz, dr hab. Profesor Uniwersytetu Rolniczego

Krzysztof Barański, historyk-rosjoznawca

Wiktor Sulikowski, pracownik fizyczny

Grzegorz Panek, doktor filolog, student prawa

Krzysztof Mościcki, urzędnik samorządowy

Łukasz Bartnik, pracownik naukowy, informatyk

Piotr Karkowski, nauczyciel

Marek Piechota, nauczyciel emeryt

Dariusz Kądziela, handlowiec

Łukasz Czajkowski, student

Michał Zimny mgr inż., leśnik

Slawomir Swiderski, lekarz weterynarii

Barbara Swiderska, mgr inz.technologii drewna

Zuzanna Pasławska, emerytka

Krzysztof Słuszkiewicz, grafik

Adam Nowak, socjolog

Anna Madej, emerytka

Barbara Przeczek Skawińska, nauczycielka (emerytka)

Wojciech Kaczor, student

Marek Moszyński, profesor

Barbara Borek – Witkowska, nauczyciel

Marek Jan Olbrycht, historyk, prof. UR

Bernard Piechota, student

Klaudiusz Małachowski, lekarz

Krystyna Baum, inżynier elektryk

Stefania Nowak, inżynier budowlany

Dariusz Maga, technik

Michał Faflik, informatyk

Andrzej Cisek, inżynier

Mikołaj Walczyk, nauczyciel historii

Zuzanna Smoleńska, dziennikarz

Paweł Opolski, politolog

Marta Misztal Bloch, organistka

Adam Młodkowski, lekarz

Janusz Bakalarz, technik mechanik

Teresa Baranowska, filolog

Dariusz Ziemnicki, nauczyciel

Dariusz Żurek, mechanik

Grzegorz Pałka, inżynier

Robert Friedl, historyk

Irena Szafrańska, przedsiębiorca

Andrzej Szczepaniak, historyk sztuki

Józef Wieczorek, prezes Niezależnego Forum Akademickiego

Wojciech Papaj, nauczyciel

Mariusz Opaliński, informatyk

Jacek Łęski, lekarz

Łukasz Błoński, student UW

Tadeusz Panfil, uczeń

Julita Pieńkosz, socjolog

Dariusz Kała, teolog,student prawa

Adam Akonom, inżynier

dr hab. Tomasz Panfil prof. KUL, historyk

Paweł Sztama, student, przew. NZS UMK w Toruniu

Ewa Błasiak, ekonomistka

Łukasz Korzeniewski, student

Zdzislaw Jurek, lekarz

Mirosław Grzegórzek, nauczyciel

Dominika Błasiak, socjolog

Paweł Szewczak, nauczyciel-historyk

Jerzy Oleszczuk, nauczuciel

Tadeusz Błasiak, ekonomista

Jerzy Czarnecki, inż.elektronik

Jacek Wojtasik, laborant

Lech Kozera, emeryt

Grzegorz Schiller, filolog

Beata Szewczak, logopeda

Waldermar Rudziecki, manager

Robert Majka, Solidarność Walcząca Przemyśl, polityk

Jan Kumosa, audytor

Wojciech Karlik, urzędnik

Eleonora Bozek, technik chemik

dr Leszek Zinkow, filolog

Marcin Wolski, student

Tomasz Wojnowski, teolog

Andrzej Janicki, mgr historii

Michal Juszczyk, informatyk

Paweł Zeliaś, socjolog

Robert Potocki, żołnierz zawodowy

Sławomir Wąsik, bankowiec

Mateusz Grosicki, student

Jan Kaczmarek, energetyk

Dariusz Piontkowski, nauczyciel, radny sejmiku Podlaskiego

Jan Grzywaczewski, nauczyciel

Wiesław Andrysiewicz, rolnik

Edward Izdebski, elektryk

Boguslaw Plachta, przedsiębiorca

dr Dariusz Kapitan, przedsiębiorca

Michał Paderewski, student

Maciej Jeżewski, rencista

Grzegorz Masik, nauczyciel akademicki

Janusz Tomaszewski, student UW

Damian Widz, student

Grzegorz Walas, informatyk

Marian Antoni Wojtacki, inżynier

Teresa Stanek, filolog

Wiktor Kurcewicz, fizyk, UW

Krystyna Izdebska, inzynier

Łukasz Michalski, student

Stanisław Widuto, mgr inż. budownictwa okrętowego

Adam Sójka, adwokat

Andrzej Staruszkiewicz, em.prof.zw.UJ

Paweł Suracki, analityk finansowy

Jacek Rainko, nauczyciel

Bogumiła Dziurawiec, nauczycielka

Jan Derkacz, nauczyciel akad.

Tadeusz Rudzki, student UW

Kamil Grosicki, lekarz

Jacek Sowiński, redaktor

Piotr Derejczyk, politolog

Piotr Rudzki, farmaceuta

Tomasz Fabiańczyk, pracownik działu zakupów

Dariusz Makocki, przedsiębiorca

Rafał Mołas, konsultant IT

Zenon Wawer, inżynier metalurg

Paweł Ciągło, górnik

Tomasz Powierza, ksiegowy

Paweł Krawczyk, student PW

Wacław A Slezak, Dyrektor

dr Maciej Kowalczyk, inżynier

Jarosław Bobulski, socjolog

Andrzej Frys, informatyk

Piotr Tyc, inżynier

Maciej Gawlikowski, dziennikarz

Anna Stolarska, farmaceuta

Marcin Lewoszewski, prawnik

Tomasz Przybył, mgr politologii UJ

Piotr Fijołek, student

Anna M. Sakowska, socjolog, dziennikarz

Kazimierz Watorek, lekarz

Anna M. Sakowska, socjolog, dziennikarz

Wojciech Kunicki, prof. dr.hab. Uniwersytet Wroclawski

Jan Jerzy Witkowski, człowiek

Mieczysław Gałuszka, nauczyciel

Grzegorz Kaiser, pełnomocnik ds Ochrony

Andrzej Krzeszowski, finanse

Marek Gabryś, informatyk

Jacek Adamczyk, mechanik

Dr. Zdzislaw M. Szulc, chemik, MUSC, USA

Nina Jelonek, ekonomista

Maciej Brzęcki, emeryt

Robert Kujawski, prawnik

Wiesław Garbacz, informatyk

Michał Milfort, planner

Waldemar Solonowicz mgr UW, nauczyciel

Jarosław Sączewski, nauczyciel akademicki

Zbigniew Barczyk, informatyk

Zbigniew Ducki, przedsiębiorca

Aurelia Siwa, dziennikarz

Zbigniew Pitek, Instalator

Paweł Siwa, inż leśnik

Adam Śmigielski, technik radiologii

Krzysztof Czerwiński, student

Arkadiusz Kaczmarek, nauczyciel

Zbigniew Wilczyński, Specjalista

Zdzisław Stadnik, nauczyciel

Tomasz Trześniewski, student fizyki UJ

Elżbieta Lisiecka

Michał Moczulski, ekonomista

Maria Bobulska, nauczyciel

wojciech egiert, nauczyciel

Tomasz Pietrasz, historyk

Henryk Lipowski,inżynier

Grzegorz Zając,nauczyciel akademicki

Tomasz Doleżych, student

krzysztof ciura, tech. mech.

Zuń Bogdan, nauczyciel

Edward Malec, prof. dr hab., UJ

andżelika szewczyk, mgr historii

Maria Kuraś, emeryt

Bożena Gładyszewska, fizyk, nauczyciel akademicki

Malgorzata Mlynarczyk, studentka

Grzegorz Banaś, przedsiębiorca

Wiesław Wodyk, inzynier

Zbigniew Dworski, Rzemieślnik

Wojciech Przybylski, nauczyciel akademickiStanisław Michał Filipek,Profesor

Maria Kunicka, nauczycielka

Allan Wej, inżynier

Adam Szweda, historyk

Paweł Krasowski, student

Henryk Suchocki, nauczyciel historii

Anna Banaszkiewicz, nauczyciel

Bartosz Baliś, informatyk

Janusz Wej, dziennikarz

Rafal Nowak, sportowiec

anina Krysiak, emerytka

Paweł Firlej, mgr inż.

Malgorzata Mlynarczyk, nauczyciel

Henryk Krukowski, dr hab.

Marcin Wadas. historyk

Marek Warecki, psycholog

Krystyna Bieniek, bibliotekoznawca

Jerzy Józwiak mgr, budowa dróg i mostów – emeryt

Krzysztof Świserski, Informatyk

Elzbieta Pawlowski, prawnik

Tomasz Wójcik, nauczyciel akademicki

dr. Stanisław J.Adamczyk, nauczyciel akademicki

Boleslaw Piasecki, student politologi

Rafal Gilewski, Marketingowiec

Waldemar Musiał, inżynier

Paweł Czerwonka, Uczeń

Paweł Maciukiewicz, historyk , antykwariusz

Malgorzata Lazar, filolog rosyjski

Leszek Kluch, mgr. inz

Hanna Kryjakm nauczyciel akademicki

Jarosław Maciejko, prawnik

Krzysztof Szmul, przedsiębiorca

Maks Kraczkowski, Poseł na Sejm RP, prawnik

Karol Kochan, rencista

Piotr Komander, filolog polski

Janusz Kowalski, prawnik

Sławomir Chrząstowski, geolog

Grzegorz Karol,informatyk

Henry Bulski,emeryt

Andrzej Gawron, przedsiębiorca

Tomasz Stokłosa, dr medycyny

Adam Cieśliński, budowlaniec

Andrzej Wajerczyk, technik elektryk

Krzysztof Prymak, nauczyciel

Grzegorz Gładyszewski, fizyk, prof. dr hab. Politechnika Lubelska

Andrzej Lisowski, ekonomista

Marek Hańderek, student

Piotr Gąszcz,menager

Henryk Głębocki, historyk UJ

Jerzy Dudek, student

Justyna Klimczak, student

Piotr Grzegorowski, nauczyciel

Waldemar Radziszewski, lekarz medycyny

Tomasz Bartkowiak, nauczyciel

Paweł Nowakowski, historyk, doktorant UJ

Marcin Muniak, socjolog

Marcin Chomiuk, aplikant radcowski

Paweł Zając, student

Tomasz Specyał, Historyk

Mirosława Dabert, nauczyciel akademicki

Marcin Polak, inżynier

Adam Karpierz, programista

Arkadiusz Kazański, historyk

prof. dr hab. Ryszard Terlecki, historyk, poseł na Sejm RP

Łukasz Cichocki, lekarz, nauczyciel akademicki UJ

Imię i nazwisko: dr Tadeusz Litak, Birkbeck College, Londyn

(absolwent UJ)

dr hab. Zbigniew Gajek fizyk, INTiBS PAN Wrocław

dr hab. Andrzej Dudek, nauczyciel akademicki, UJ

Jadwiga Franczak, ekonomista

Andrzej Tadeusiak, Inzynier

Andrzej Warchałowski, dziennikarz

Andrzej Sulmowski, lekarz

Marta Boberska, historyk sztuki

Zbigniew Warpechowski, artysta

Zbigniew Zajączkowski, technik

Zenon Obydziński, Associate Professor (USA)

Marian Kwapisz, prof.zw. dr hab. , emeryt

Maciej Goetz, inżynier

Norbert Kasparek,historyk

Piotr Majewski, lekarz

Jacek Okruch, lekarz medycyny

Szymon Kędroń, student UJ

Marcin Stasiak, Urzędnik

Sławomir Nowacki, były oficer WP

Piotr Rosowski, emerytowany księgowy

Piotr Piwowarczyk, prawnik

Tomasz Kwiatek, student

Bartłomiej Skubisz, dziennikarz

Mariusz Mieszek, urzędnik

Jacek Kotula, ekonomista

Magdalena Moszumańska, lekarz

Lech Andrzej Nowicki, emeryt

Julian Wróbel, lekarz

Aldona Maria Kaczyńska, radca prawny

Tomasz Malkusz, politolog

Grzegorz Stefańczyk, nauczyciel

Krzysztof Popławski, elektromechanik

Wiesława Krakowska, mgr farmacji

Dawid Olearczyk, nauczyciel, trener

Janusz Czarski, emeryt

Rafał Rduch, student

Zofia Wiśniewska, ekonomista

Jacek Kozłowski, ekonomista

Mariusz Swora, dr, prawnik

Maciej Kraśnicki, student UŚ

Jan Ćwięcek, student

Michał Nalewajek, student

dr inż. Jacek Dach, nauczyciel akademicki

Piotr Żyłka, student

Ryszard Stachowiak, inżynier

Tomasz Piątek, student

Jan Sobczyk, inżynier mechanik

Jacek Olesik, muzyk

Maciej Kulesza, informatyk

Anna Olesik,urzędnik

Jerzy Falandysz, prof. zw.., UG, nauki farmaceutyczne, nauki o żywności, nauki o środowisku przyrodniczym

Paweł Krystjańczuk, urzędnik

Ryszard Szmydki, dr historii sztuki

Dominik Michalski, student UŚ

Antoni Zawadzki, nauczyciel

Arkadiusz Rams, lekarz

Marcin Herman, dziennikarz

Sławomir Drzazga, absolwent INPiSM UJ

Domin Borek, student

Jerzy Sobieraj, inżynier

Jerzy Przeniczka, mgr ekonomii

mgr Justyna Majchrowicz, socjolog

Przemysław Kołodziej, student

Stan von Stanicka, mikrobiolog

mgr Grzegorz Gondek, ekonomista

Małgorzata Konik, nauczyciel

Magdalena Rzempala, studentka

Krzysztof Piotrzkowski, profesor fizyki, byly student UJ

Maria Wrońska, lekarz

Dariusz Bojarski, prawnik

Radosław Marczyński, student politologii Uniwersytetu Śląskiego, członek stowarzyszenia KoLiber

Szymon Piechówka, politolog, socjolog

Zbigniew Bidziński, Muzyk

Dariusz Gojowczyk, ekonomista

Jerzy Woźniak, urzędnik

Jarosław Kała, informatyk

Paweł Biernacki, chemik

Elżbieta Szmidt, ekonomista

Grzegorz Przeździecki, przedsiębiorca

Magdalena Gancarz, matka

Marek Kijek, politolog

Krzysztof Lalik, mgr kulturoznawstwa

Jan Guszta, nauczyciel

Bogusława Bławat, przedsiębiorca

Przemysław Mieloch, urzędnik

Mateusz Nowak, student prawa

Michał Kopczyński, historyk

Dariusz Karłowicz, filozof

Paweł Kaźmierczak, nauczyciel akademicki

Łukasz Adamski, Dziennikarz. Fronda

Władysław Kumik, ekonomista

Jacek Blazewicz, profesor, członek korespondent PAN

Mikołaj Kromka, uczen

Jolanta Szczypińska, Poseł na Sejm RP

Franciszek Trawniczek, emeryt

Kosma Złotowski, polonista

Stanisław Firlej, profesor

Sebastian Rutkowski, prawnik

Adam Janus, student

Tomasz Popławski, rencista

Piotr Wojnarowicz, student

Renata Sikora, historyk sztuki

Podłęcki Jerzy, nauczyciel

Krystyna Ruchniewicz-Misiak, Prezeska ZKP w Australii

Marek Patrzykont, inżynier elektronik

Stefan Giller, fizyk, prof. dr hab., AJD

Andrzej Siemiński, agent ubezpieczeniowy

Władysław Konarski, inżynier górnik

Tomasz Molski, historyk

Janusz Kucharski, Inżynier

Barbara Molska, Filolog

Szczepan Zapotoczny, chemik

Jan Franczak, nauczyciel, tłumacz

Jakub Koper, socjolog

Teresa Matuszyńska-Marczak, radca prawny

Krystyna Szymańska, inżynier chemik

Tomasz Kowalski, historyk

Szymon Wójcik, przedsiębiorca

Jerzy Pampuch, informatyk

Stefan Kloc, budowlaniec

dr Kamil Kaczmarek, socjolog

Wiesława Jaworska, emerytka

Jacek Krupiński, maszynista pojazdów trakcyjnych

Bogdan Młynek, mechanik samochodowy

Jakub Sysak, informatyk

Grzegorz Gońda, ekonomista

Łukasz Świerczek, prawnik

Marek Kruszewski, mgr. Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

Łukasz Korwin, reżyser

Tadeusz GONET, mgr inż. elektryk-emeryt

Grzegorz Dziamski, redaktor

Jacek Łuczyński, przedsiębiorca

Robert Wolak, dr hab. prof UJ

Witold Dzierżawski, Politolog

Ewa Swiderska, dziennikarka

dr Lesław Bielak, matematyk

Grzegorz Łabuz, student POLITOLOGII UJ

Paweł Górski, lekarz

Magda Figurska, filolog

Stanislaw Goc, emigrant

Andrzej Dąbrówka, literaturoznawca

Adam Mazgaj, student

Marta Piekarz, politolog

Michał Olesiński, uczeń

Maria Dzierżawska, rolnik

Dr Piotr Kostyro, nauczyciel akademicki

Jan Więcek, student

Mirosław Wesołowski, logistyk

Łukasz Kasprowicz, student

Dawid Batko, student

Witold Galczak, Przedsiębiorca

Tomasz Małecki, handlowiec

Ryszard Klimczyk, radca prawny

Magdalena Formejster, historyk, etnograf

Marek Nowak, Student ekonomii

Tomasz Witkowski, politolog

Dawid Roter, student

Artur Różański, informatyk

Wojciech Pańczyk, handlowiec

Piotr Nowak, Bankier

sławomir kowalewski, literat

Łukasz Kozłowski, student SGH

Janusz Karnowski, architekt

Piotr Witkowski, doktorant UWr

Jerzy Ratyniak, technik

Jozef Giza, Emeryt

Bartłomiej Kuczyński, student historii sztuki UW

Urszula Moskalik, emerytowana nauczycielka akademicka

Katarzyna Szymańska, student

Maciej Izydorczyk, mgr inż. mechanik

Maciej Walaszczyk, dziennikarz

Jacek Widor, plastyk

Krystian Górski, Projektant ds. Telekomunikacji

Mateusz Kucz, filozof

Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy

Paweł Pajerski, student UŚ

Paweł Sieradzki, pracownik naukowy

Ewa Trzaska, inż. budownictwa

Włodzimierz Baran, nauczyciel

Adam Bednarczyk, filolog, absolwent UJ

Tadeusz Szydłowski, inżynier

Zbigniew Parnak, nauczyciel

Maria Bednarek, nauczyciel

Barbara Blaczkowska, redaktor

Marta Dabrowska, radca prawny, emerytka

Zdzisław Pankowski, specjalista

Grzegorz Płatek, student

Jacek Czernecki, prawnik

Bartłomiej Uchowicz, informatyk

Marcin Faber, inżynier

Józefa Hrynkiewicz, nauczyciel akademicki Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Galimski, dziennikarz TVP

Sebastian Rybarczyk, redaktor miesięcznika „Komentarz”, Łódź

Leszek Borkowicz, nauczyciel

Adam Langhammer, nauczyciel

Adrian Czuraj, architekt

Katarzyna Czernecka, studentka

Małgorzata Czernecka, licealistka

Andrzej Błażejewicz, mgr prawa

Michał Czermiński, logistyk

Kinga Chłopicka, historyk sztuki

Maria Czernecka, przedsiębiorca

Piotr Belczyk, Student

Tomasz Budny, Bankowiec

Krzysztof Boruszewski, student UŚ

Anatol Zarecki, emeryt

Jarosław Średnicki, historyk

Rafał Gulka, ekonomista

Jerzy Bujak, inżynier

Krzysztof Szmidt, magister inżynier

Wojciech Nowak, prac. biurowy

Halina Stopa, bibliotekarz

Anna Zalas, były urzędnik państwowy

Maciej Araszkiewicz, Pracownik naukowy

Łukasz Kotwica, nauczyciel akademicki

dr Jolanta Próchniewicz, psycholog

Leszek Kijowski, przedsiębiorca

Paweł Urbaś, dr inż. chemii

Dorota Wójtowicz, student

Rafał Kroczek, spedytor

Antoni Klusik, rencista

Jacek Koziel, profesor

Natalia Szewczak, Studentka politologii

Eryk Tobiasz, geolog

Jan Pawelec, Doktorant Instytutu Europeistyki UJ

Tadeusz Szydłowski, inżynier

Maria Przesmycka, dziennikarz

Sebastian Petrus, politolog

Michał Rataj, specjalista ds. funduszy UE

Stanisław Piętka, emerytowany nauczyciel

Adam Jóźwik, inżynier

Marian Richert, technik elektryk

Błażej Kasprzak, informatyk

Łukasz Kansy, nauczyciel

Łukasz Nowakowski, Student

Bożena Richert, technik rolnik

Bożena Walewska, dziennikarz

Jerzy Zimnicki, inzynier

Barbara Rusin, Emaryt

Jan Liwski, handlowiec

Bartłomiej Kołsut, student UAM

Józef Giza, ślusarz emeryt

Gasiorek Wladyslaw, dr, absolwent UJ, matematyk

Andrzej Zabielski, dziennikarz

Łukasz Habowski, student

Bartosz Biedroń, student

Patryk Dzięgiel, Informatyk

Paweł Kochański, historyk

Andrzej Zabielski, dziennikarz

Tomasz Jurkowski, dr fizyki – Université de Nantes

Jarosław Szymczyk, historyk, przedsiębiorca

Adam Gładyszewski, student

Weronika Pasoń, studentka

Wojciech Krefft, menager

Waldemar Grzybowski

Zbigniew Szymański, mgr inż. elektryk

Wojciech Kochański, emerytowany kolejarz

prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz, Uniwersytet Warszawski

Andrzej Siczek, urzędnik

dr Zbigniew Girzyński, historyk, poseł na Sejm RP

Jerzy Dobrowolski, przedsiębiorca

Tomasz Bekier, ekonomista

Jarosław Hnidec, analityk

Paweł Korduła, teolog, muzykoterapeuta

Paweł Nowacki, dziennikarz

Józef Paluch, operator DTP

Wojciech Świderski, nauczyciel

Jerzy Zawierta, technik

Tomasz Bochen, informatyk

Kamila Nowaczek, Absolwent Prawa

Marek Cieślicki, inżynier

Sławomir Rogowski, ekonomista

Grzegorz Marchewka, Student

Andrzej Szczepanik, tłumacz

Henryk Olbrycht, prawnik

Małgorzata Pilarz, socjolog

Tomasz Hara, student prawa

Roman Mocek, lekarz

Maciej Taras, przedsiębiorca

prof.dr hab. Jan Draus, historyk

Michał Pająk, analityk finansowy

Dariusz Kacprzak, doktorant

Andrzej Owczarski, lekarz

Janusz Wojcicki, inzynier, pedagog

Jacek Spendel, Wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber

Eugeniusz Laskowski, Technolog

Jan Martynowski, dyspozytor pogotowia (Francja)

Robert Tomkowicz, Prawnik

Elżbieta Szmidt, ekonomistka

Grzegorz Brzezinka, student

Samuel J. R. Pereira, student historii

Jerzy Polak, inzynier

Marcin Nowak, nauczyciel

Andrzej W. Lubiński, nauczyciel

Kamil Bartocha, student

Michał Gościniak, prawnik

Bogusław Śliwerski, pedagog

Krzysztof Korol, ekonomista

Jacek Gazda, pedagog

Przemysław Gwarek, urzędnik

Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, naukowiec

Andrzej Kordas, Webmaster

Anatol Zarecki, emeryt

Janina Pyrdek, Emerytka

Piotr Tokarski, Inżynier metaloznawca

Aleksander Kalinowski, archeolog

Zbigniew Brzozowski, inżynier

Anna Siwanowicz – Kloza, Nauczyciel – wychowawca, psychoterapeuta

Marek Jablonowski, prawnik

Marek Doniec, inżynier elektronik i absolwent UJ

Witold Dzierżawski, Politolog

Rafał Różewski, inżynier

Karolina Kitel, politolog

Jarosław Szymczyk, nauczyciel

Urszula Serwik, nauczyciel

Stefan Kozerski, nauczyciel akademicki, PWr

Stanisław Mytko, nauczyciel

Krystyna Klinowska, pedagog

Andrzej Ryba, ekonomista

Artur Iwanicki, historyk

Elzbieta Starczynska, emerytka

Barbara Świerczyńska, analityk

Dariusz Kucia, historyk sztuki, Ignatianum, Kraków

Janusz Podolski, mgr politologii INPiSM UJ

Anna Próchniewicz, inżynier

Roman Puch, politolog

Grzegorz Zynek, inż.mechanik

Wojciech Krajewski, nauczyciel

Grzegorz Hajduk, urzędnik

Teresa Zynek, filolog

Anna Kocoń, dr nauk rolniczych

Danuta Kaczorowska, emerytka

Czesław Stachura, tech.mech,

Jarosław Basaj, lekarz

Szymon Śliwa, urzędnik

Arkadiusz Jełowicki, etnograf

Józef Baran, inżynier

Marcin Latuszek, inżynier

Rafał Bober, historyk, PAT

Michał Dybaczewski, doktorant KUL

Dariusz Lebiedowicz, prawnik

Piotr Tyszko, nauczyciel akademicki

Wojciech Zając, inżynier

Dr Teresa Wieczorkiewicz-Jakóbczak, chemik

Krzysztof Pecul, dr chemii, emerytowany nauczyciel akademicki

Łukasz Wiśniewski, urzędnik

Tomasz Bieszczad, publicysta. menedżer kultury

Helena Skowron, sprzedawca

Jacek Rońda, prof. dr hab. inż

Zbigniew Pawlik, elektromechanik

Tomasz Kusy, informatyk

Cecylia Bobrek, nauczyciel

Michał Smolnik, Przedsiębiorca

Marek Kaczanowski, geolog

Maciej Wierzejewski, inż.elektryk

Marek Paczkowski, matematyk

Grzegorz Jarzyna, urzędnik

Barbara Ignaczak, ekonomista

Tomasz Sztonyk, aktor

Piotr Sosin, absolwent UJ

Krzysztof Stąpór, lekarz weterynarii

Marek Gajda, przedsiębiorca

Marek Bednarski, makler

Jacek Kuchta, Dyrektor Handlowy

Anna Zbidi, starszy egzaminator w OKE

Tomasz Kusy, informatyk

Andrzej Kukliński, archeolog

Kamila Kaniewska, prawnik

Maciej Frankowicz, student

Maria Cioch, dr hab. med.

Wojciech Otapowicz, elektronik

Dorota Macieja, dziennikarz,b.dyr.Programu 1 TVP

Maciej Cheba, operator DTP

Roman Wojciech Łuczkiewicz, nauczyciel

dr Adam Sędziwy, nauczyciel akademicki

Mariusz Czerniak, informatyk

Bolesław Walędziak, student

Wojciech Sipko, Inżynier

Michał Tekliński, właściciel firmy IT

Krzysztof Niewiadomski, student

Ewa Skalska, nauczyciel-emeryt

Dominika Hofman, studentka UŚ

Łukasz Pater, student informatyki UMK

Zbigniew Kubański, pracownik umysłowy

Przemysław Deczyński, student socjologii

Jan Tomala, ekonomista

Władysław Boryczko, inż.elektryk

dr Zbigniew Girzyński, historyk, poseł na Sejm RP

dr inż. Tadeusz St. Piotrowski, nauczyciel akademicki

Mariusz Majewski, student

Paweł Cirkot, likwidator szkód

Franciszek Wójcik, prawnik

Adam Rzemieniuk, ekonomista

Barbara Szyffer, działalność gospodarcza

Przemysław Zydroń, Informatyk

Zbigniew Sulima, urzędnik

Zdzisław Kamiński, Przedsiębiorca

Mirosław Gąsiorek, inżynier

Marcin Konik-Korn, dziennikarz i handlowiec

Tomasz Magierowski, politolog

Paweł Włodarski, dr hab. med.

Monika Orłowska, ekonomista

Kazimierz Barszcz, urzędnik

Marek Cierach, pracownik naukowo-dydaktyczny

Jerzy Polaczek, prawnik-poseł na Sejm RP

Dariusz Chocyk, fizyk, adiunkt

Łukasz Pijewski, aktor

Łukasz Bardziński, mgr politolog

Roman T. Marchwiński, historyk

Jarosław Hanebach, mgr inż. chemik

Zdzisław Stopa, emeryt

Dominik Guzik, historyk

Magdalena Sękowska, fizjoterapeuta

Jolanta F. Grzybowska, dr inż. chemii

Jerzy Sińczak, nauczyciel

Jerzy Czajkowski, historyk

Sylwester Żurawski, urzędnik państwowy

Tadeusz Łągiewka, Oficer PMH

Józef Szczepaniec, inżynier

Anna Mazgula, nauczyciel

Dariusz Grzegórski, informatyk

Waldemar Łysio, emigrant

Sławomir Drywa, muzyk

Janusz Zdroik, przedsiębiorca

Łukasz Rykalski, student

Marek Ulatowski, mgr inż mechanik

Jacek Sitarczuk, ekonomista

Tadeusz Szkolka, Konsultant

Robert Wójtowicz, energetyk

Dawid Zięba, Prezes Zarządu

Anna Wojna, historyk

Marek Ukleja, Filmowiec

Jan Maksymiuk, profesor PW

Jacek Puszek, student

Joanna Blicharz, ekonomista

Waldemar Szczuchniak, handlowiec

Cezary F. Danowski, urzędnik państwowy

Józef Kapusta, pracownik naukowy

Piotr Gajewski, politolog, absolwent INPiSM Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krzysztof Kopacz, pracownik administracyjny UJ

Jacek Widor, plastyk

Paweł Świdniewicz, Absolwent UJ

Longin Horodko, nauczyciel akademicki

Krzysztof Gawriołek, lekarz dentysta

Andrzej Szczepanik, tłumacz

Paweł Kowalewski, finansista

Krzysztof Orlik, Anglista

Andrzej Socha, emeryt

Sławomir Biniaś, inżynier

Marek Waniewski, rencista

ks. dr Stanislaw Zimniak, Salezjanski Instytut Historyczny – Rzym

Andrzej Nowakowski, inżynier, pracownik PAN

dr Lech Różański, chemik

Grzegorz Wilczyński, nauczyciel

Jerzy Kozłowski, nauczyciel

Józef Sowiński, emeryt

Rafał Kamraj, programista

Michał Klębowski, student politologii

Łukasz Mączka, Koordynator projektów

Andrzej Pająk, emeryt

Bartosz Modzelewski, Celnik

Andrzej Szczepanik, tłumacz

Benedykt Banaszak, prawnik

Wiesław Sowiński, inżynier

Cezary Paszuk, Przedsiębiorca

Marek Ozimina, emeryt

Elżbieta Franaszek, studentka

Aleksandra Pietraś-Dudek, prawnik

ks. dr Witold Dorsz, duszpasterz i nauczyciel akademicki

Eryk Kozieł, politolog

Rafał Malarz, student

Jakub Rosner, Student Automatyki i Robotyki

Wojciech Bobrowski, inż. elektronik; informatyk

Franciszek Migaszewski, menedżer

mgr Adam Czaja, RZGW Kraków

Karolina Kitel, politolog

Maciej Duch, prawnik (absolwent UJ)

Paweł Derecki, doktorant, IH UW

Łukasz Mroczkowski, inzynier elektryk

Janusz Kołłątaj, prawnik, księgowy

Andrzej Skrzetuski, ekonomista

Jolanta Góreczna-Nowak, nauczyciel

Rafał Dudzik, architekt

Maria Jankulowska, kustosz w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej

Piotr Czekierda, politolog

Ryszard Wawryniewicz, Historyk

Jan Pawelec, Doktorant Instytutu Europeistyki UJ

Jerzy Kruszyna, menedżer służba zdrowia

Łukasz Czarnecki, informatyk

Adam Pawełczyk, dr inż. PWr

Wieslaw S. Hreczański, Kapitan Żeglugi

Artur Szewczyk, doktorant

Małgorzata Chmura, nauczyciel historii

Ewa Kopczyńska, urzędnik państwowy

Roman Zawadzki, psycholog

Łukasz Moryń, informatyk

Helena Kukurba, tłumacz

Alicja Kukurba, ekonomista

Wojciech Ładny, politolog

mgr Wielisław Więzowski, inż. budowy dróg i lotnisk, księgowy – emeryt

Leszek Kołakowski, mgr inż. budownictwa

Łukasz Niedźwiecki, Student Prawa

Marek Kuźmiński, pszczelarz

Dorota M. Kozielska, archiwistka

prof. Sławomir Szymański, naukowiec

ANDRZEJ BOROWSKI, chemik, dr hab. inż.

Marta Warakomska, uczennica LO Platerek

Andrzej Jędrzejowski, mgr politologii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Marcin Sosnowski, historyk

Danuta Tomalik, emerytka

Krzysztof Niewiara, prawnik

Anna Czyrkowska, bibliotekarz

Marek Prymas, przedsiębiorca

Andrzej Prokopowicz, OBYWATEL

Weronika Silczuk, studentka

Piotr Jagiełło, Informatyk

Katarzyna Pawełczyk, architekt, Uniwersytet Wrocławski

Jan Gajda, emeryt

Marcin Stradowski, politolog

Piotr Stawiński, broker ubezpieczeniowy

Wenancjusz Zmuda, ksiądz

Tomasz Wyka, biolog

Katarzyna Kulińska, biofizyk

Jan Tudryn, inzynier

Anna Stankiewicz, filolog polski

Maria Tudryn, chemik

Antoni Gut, magister nauk o rodzinie

Mariusz Miśta, przedsiębiorca

Jacek Skibiński, przewodnik turystyczny

Wojciech Zieliński, przedsiębiorca

Małgorzata Niemkiewicz, nauczyciel

Kazimierz Suszyński, informatyk/matematyk

Borys Dyba, prawnik

Daniel Michałowski, Bankowiec

Monika Panfil, historyk sztuki

Jan Prusiński, inz.chemik

Łukasz Daniel Jerzy Wojciechowski, socjolog

Dariusz Gac, oficer floty handlowej

Barbara Parczyńska, archiwista

Jakub Jałowiczor, dziennikarz

Ewa Nerkowska, inżynier emeryt

Edward Brożek, dziennikarz

Grażyna Zamorska, biolog

Radosław Malicki, Student

Paweł Wójcik, inż.mechanik

Bernadeta Budzińska, nauczyciel

dr Grzegorz Wojarnik, nauczyciel akademicki

Zofia Guryn, informatyk

Eugeniusz Darmach, dentysta

Ilona Darmach, polonista

Krystyna Marchewka, inzynier

Jan A. Tomaszkiewicz, lekarz

Wojciech Danowski, matematyk

Andrzej Strzeżek, ogrodnik/rencista

Jolanta Danowska, prawnik

Maria Nowak-Grębska, inż. chemik

Ewa Stefańska, tłumaczka

Jerzy Grębski, lekarz

Mariusz Podgórski, student

Jacek Jeleniewski, handlowiec

Urszula Wieczorek, studentka

Edward Niedźwiedź, ksiegowy

Maciej Krajkowski, anglista

Mariusz Błochowiak, pracownik naukowy

Wojciech Król, historyk

Paweł Idźkowski, technik budownictwa

Piotr Bryla , emeryt

Stanisław Głowinkowski, nauczyciel akademicki UAM (emeryt)

Marcin Garsztka, przedsiębiorca

Tadeusz Jankowicz, informatyk

Marek Hryniewicz, student

Kazimierz,Robert Olton, emeryt

Adam Dyrko, dziennikarz

Małgorzata Natkaniec, tłumacz

prof. dr hab. Stefan Sokołowski, UMCS, naukowiec

Henryk Rdest, technik-elektronik

mgr. inż. Piotr Zajkowski, inżynier budownictwa

Grzegorz Jagielski, spec. ds. markeingu / geograf

Jakub Lubelski, absolwent UJ, publicysta

Maria Werynska, chemik

Adam Kalita, filolog

Stanisław Kaźmierowski, nauczyciel-katecheta

Magdalena Adamus, studentka UJ

Henryk Stempin, emeryt

Dariusz Mieczkowski, informatyk

Tomasz Nowakowski, historyk, nauczyciel

Marcin Biedka, student

Jan A. Tomaszkiewicz, lekarz

Monika Kluczykowska, przedsiebiorca

Krzysztof Dąbkowski, inżynier telekomunikacji

Zbigniew Kosowski, informatyk

Andrzej Ossowski, finansista

Henryk Śliwiński, inżynier mechanik

Andrzej Dusiel, lekarz

Przemysław Czyżewski, historyk

Jan Kościelniak

Dariusz Kucia, historyk sztuki, Ignatianum, Kraków, absolwent UJ

Tomasz Nowak, student / informatyk

Mateusz Koss, informatyk

Juliusz Kajkowski, przedsiębiorca

Ewa Sioma-Oświecimska, tłumacz

Jolanta Zezulińska, architekt

Andrzej Olszewski, inżynier, emeryt, tłumacz

Michał Moczygemba, inżynier sanitarny

Marcin Jakóbczyk, student

Andrzej Kotyński, dr inż., nauczyciel akademicki

Zofia Szabla, nauczyciel, historyk

Maria Jolanta Adamska, położna

Maria Boużyk, dr filozofii

Bogdan Bieliński, prawnik

Bartłomiej Kachniarz, prawnik

Piotrek Jankowski, student prawa UJ

Piotr Kurańda, politolog

Andrzej Podeszfa, elektronik

Jacek Kuchta, dyrektor ds. Handlu

Sławomir Naszydłowski, ekonomista

Paweł Musiałek, student

Włodzimierz Skalik, manadżer

Łukasz Duda, prawnik

Barbara Skalska, studentka

Bogdan Mycoń, automatyk

Artur Bazak, redaktor TVP Kultura

Leopold Wlazło, emeryt

Bohdan Stypułkowski, emeryt

Elżbieta Idkowiak, inżynier

Seweryn Kowalski, inzynier budownictwa

Andrzej Ciszewski, dziennikarz

Anna Kraczek, nauczyciel

Robert Beracz, energetyk, student

Wiesława Maria Llamas, adwokat

Maria Klimowicz, filolog

Ilona Darmach, polonista

Bartosz Światłowski, student

Jolanta Klimowicz, inżynier

Bartosz Światłowski

Mirosław Perzyna, elektronik

Bronisław Ćwik, emeryt-ekonomista

Longin Gładyszewski, dr hab.-fizyk

Piotr Barzyk, student UJ

Konrad Dorsz, prawnik, doktorant

Barbara Gładyszewska, dr fizyki

Przemysław Michalewicz, aplikant notarialny

Dariusz Puta, nauczyciel

Piotr Marcjanek, Energetyk

Andrzej Gąsior, prawnik, doktorant IPK PAT

Elzbieta Żukowska-Joźwiak, mgr sztuki

Julietta Rybczynska, nauczyciel akademicki

Stefania Kamieniecka, dziennikarka

Jarosław Kruk, urzędnik

Józef Zając, bibliotekarz

Anna Mętlewicz, menager

Zbigniew Rębisz, absolwent UJ polonistyka

Krzysztof Nieckarz, urzędnik

Piotr Gołąb, doktorant UAM

Dariusz Wroński, lekarz

Maciej Majsak, prezes zarządu – przedsiębiorca

Andrzej Śliwiński, emeryt

Szymon Pitek, student UJ

prof. dr hab. Bogdan Szlachta, nauczyciel akademicki

Wanda Rak, urzędnik

Ryszard Cacha, emeryt

Hubert Janiszewski, analityk

Maciej Bociański, student

Wojciech Baliński, historyk, urzędnik

Maciej Brachowicz, prawnik

Marcin Charczenko, student

Mirosław Nowiński, nauczyciel

Zbigniew Kwiatek, kpt.pil.instr.B-767 emeryt

dr Wojciech Warchoł, nauczyciel akademicki

dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, tłumacz, nauczyciel akad. UJ

Mariusz Kruszakin, nauczyciel

Jerzy Szczotka, radny Powiatu Mogileńskiego

Danuta Majsak, politolog, wykładowca UJ

Henryk Śliwński, ekonomista

Jerzy Blazy, inż. budowlany

Adam Orzeł, absolwent UŚ

Piotr Neuman, administratywista

Mateusz Loose, informatyk

Beata Nawrocka, nauczyciel

Leszek Adamczyk, filolog

Zbigniew Kruczek

Michał Szweda, geograf

Franciszek Jeziorski, technik mechanik , emeryt

Łukasz Śmigasiewicz, przedsiębiorca

Grzegorz Czerwiński, uczeń

Marek Koper, technik

Aleksander Kalinowski, archeolog

Łukasz Bardziński, politolog

Małgorzata Sztorc-Kosturek, prawnik

Małgorzata Pęczek, nauczyciel geografii

Dr Piotr Stępień, ph.D. biol. University of Manchester

Janusz Wojcik, inz.chemik

Bartosz S. Stradomski, prawnik, finansista

Ewa Vignes, expert nieruchomosci

Łukasz Rykalski, student

Anna Korte, ekonomista

Danuta Łosiewicz, inżynier, nauczyciel

Kornel Skałkowski, informatyk

Henryk Odelga, przedsiębiorca

Artur Sajak, urzędnik

Maciej Oleksy, nauczyciel

Robert Gmitruczuk, doktorant WPiA UW

Szymon Domek, student UMK

Sławomir Winch, socjolog

Henryk Gmitruczuk, rolnik

Grzegorz Grabowski, informatyk

Adam Stanach, student

Marcin Grabowski, student

Krzysztof Marczyński, prywatny przedsiębiorca

Jan Kowlaski, student

Andrzej Nowicki, ekonomista

Elżbieta Żuchowicz, pielęgniarka

Marzanna Fastyn, architekt

Jakub Stolarek, student UAM

Elżbieta Żuchowicz, pielęgniarka

Danuta Bronikowska, emerytka

Zenon Zientara, pracownik biurowy

Maria Winnicka, ekonomistka-emerytka

Krzysztof Borkowski, nauczyciel

Andrzej Tomczyk, inż.rolnik

Andrzej Dutkowski, przedsiębiorca

Katarzyna Warchoł – Biedermann, nauczyciel akademicki

Tomasz Szatkowski, polonista

Wojciech Tylcz, menadżer

Zenon Zientara, ekonomista

Agnieszka Sendek, studentka

Urszula Wardyńska, polonistka

Ewa Skalska, nauczyciel-emeryt

Leszek Lewoc, przedsiębiorca

Barbara Branny, emeryt

mgr. inż Waldemar Jakubik, przedsiębiorca

Elzbieta Starczynska, emerytka

Eugeniusz Gosiewski, przedsiębiorca

Ireneusz Marciak, przedsiębiorca

Kamil Zając, student

Michał Zimny, przedsiębiorca

Marek Russjan, student UW

Stanisław Kopecki, inżynier mechanik-emeryt

Marek Zieliński, publicysta, krytyk literacki

Krzysztof Karnkowski, doktorant

Marek Skublicki, ekonomista

Wiesław Banach, nauczyciel akademicki

Hanna Polecka, geolog

Elżbieta Plewa, ekonomista

Izabella Parowicz, absolwent SGGW

Jacek Markowicz, inżynier

Marek Płócienniczak, politolog, nauczyciel

Eugeniusz Steinbach, inżynierImię i nazwisko: Krzysztof Chrobak, lekarz

dr Piotr Wiewiór, profesor, University of Nevada

Jerzy Borowy, prac.umyslowy

Katarzyna Sonnenberg, doktorantka

Andrzej Piotrowski, chemik

Elżbieta Fokt, radca prawny

Lukasz Bochenek, grad Student Université de Geneve

Adam Zechenter, student

Zbigniew Jastrzębowski-Hoffman, dr ha. prof.Politechniki Częstochowskiej

Marcin Łaśko, student

Wojciech Szczupak, inzynier

ławomir Malewski, socjolog, serwis “Christianitas.pl”

Adam Alberciak, emigrant

dr Krzysztof Kunert, dziennkarz/wykładowca akademicki

dr Zbigniew Szczepanik, geolog, przedsiębiorca

Pawel Szymanski, inżynier informatyk

Ewa Maciejewska, nauczucielka j polskiego z Łodzi

Michał Kuczmierowski, filozof

Krzysztof Ołowski, informatyk

Ewa Kotulska, urzędnik

Jacek Pernak, rzeczoznawca majatkow

Wiesław Bieliński, referent

Edward Filek, technik elektryk

Janusz Uhma, redaktor

Jan Zaklikowski, technik elektryk

Jerzy Dąbrowski, budowlaniec

Zbigniew Downar, fizyk, informatyk

Andrzej Piersiak, lekarz

Adam Kozlowski, student us

Jozef Nowak, Lekarz medycyny

Roman Jarmuszkiewicz, programator

Agnieszka Hofman, prawnik

Jan Stawski, mgr administracji

Tadeusz Żórański, inżynier

dr inż. Magdalena Szeżyńska, nauczyciel akademicki

Maciej Molicki, student, dziennikarz

Jacek Hentel, inżynier budowlany

Katarzyna Meissner, studentka

Michał Konarzewski, emeryt

Mirosław Śledź, nauczyciel

Kajetan Darmach, student UAM

Maciej Nowak, student

Katarzyna Łącka, student PWSZ

Barbara Łącka, student politologii UJ

Rafał Wawrzynowski, nauczyciel historii

Mirosław Skotniczny, Inżynier Projektu

Lesław Malicki, nauczyciel historii

Bohdan Stypułkowski, emerytAntonina Piwowarczyk, emerytka

Dr hab. Jacek Bartyzel, prof. UMK

Elżbieta Lisiecka, przedsiębiorca

Paweł Kutrowski, redaktor naczelny Gazety Sulechowskiej, mgr politologii UJ

Marta Kitowska, student

Marek Adamczyk, prawnik

Mariusz Trębicki, menedżer

Jerzy Mirgos, programista

Dominika Piec, studentka WPiA UŚ, WFil UŚ

Anna Sikorska, prawnik

Michał Opolski, nauczyciel

Kornel Kot, licealista z I LO w Pabianicach

Tomasz Dabrowski, lekarz

Joanna Uba, nauczyciel, tłumacz

Krzysztof Joński, nauczyciel

Jerzy Suchowierski, inżynier elektronik

Wiktor Serafin, nauczyciel

Zygmunt Salwa, celnik

Piotr Zdunek, inżynier elektronik

Ewa Zając, historyk

Filip Mazurczak, student

Adam Piątek, inżynier górnik

Iga Hollek, fizyk

Aleksandra Pęciak, studentka politologii

Michał Knura, student dziennikarstwa i komunikacji społecznej PAT

Maria Dzięcioł, bibliotekarz

Piotr Szpądrowski, matematyk

dr inż. Adam Jednoróg, nauczyciel akademicki

Urszula Vriesema, teolog

Aleksander Matwiejszyn, inżynier

Adam Gryman, archiwista

Jozef Zajac, bibliotekarz, Harvard Univ.

Sławomir Pęczek, inż.elektronik, grafik komputerowy

Wojciech Słomczyński, matematyk, prof. UJ

Andrzej Smoliński, rencista

prof. dr hab. Kazimierz Łątka, fizyk w UJ

Tomasz Kasprzyk, inżynier

Piotr Szypuła, student prawa

Jerzy Bogdziewicz, inżynier

Stanisław Markowski, artysta fotografik

Łukasz Kaczyński, student

Zbigniew Machynia, inżynier mechanik

Jan Buszta, nauczyciel

Jan Kozlowski, nauczyciel

Anna Wroniszewska, pracownik biurowy

Dorota Ostrowska, nauczyciel

Danuta Wroniszewska, doradca ds. ubezpieczeń

Wiesław Banach, nauczyciel akademicki

Aurelia Nowicka, dr hab., prof. UAM

Gustaw Poleszak, student

Alina Gurbisz, była studentka UJ

Agnieszka Piątek, ekonomista

Zbigniew Herman, lekarz

Andrzej Dusiel, lekarz

dr Tadeusz Trzaska, emeryt

Agnieszka Hofman, prawnik

Justyna Karaś, studentka

Waldemar Żyszkiewicz, dziennikarz, scenarzysta

Alina Sikorska, muzykolog

Sylwester Bartczak, przedsiębiorca

Czesław Chraboł, budowlaniec

Jan Klimek, rzemieślnik

Zbigniew Jaremicz, inżynier

dr Piotr Stankiewicz, socjolog

Tomasz Gawin, prawnik, przedsiębiorca

Robert Mężyk, student

Jerzy Suchowierski, inż. elektronik

Bogdan Rudzki, emeryt

Józef Jan Żyła, inżynier projektant

Czesław Chraboł, budowlaniec

Anna Jadczyk, fizyk, emeryt

Edward Gajda, inżynier

Ryszard Lewandowski, emeryt

Jolanta Uatowska, nauczyciel

Antonina Filip, emerytka

Stefan Jopek, student

Marian Chojnacki, socjolog, nauczyciel akademicki

Jakub Hamrol, polonista

Danuta Majsak, wykładowca UJ

Maciej Majsak, przedsiębiorca, prezes zarządu

Zbigniew Rdzany, nauczyciel akademicki

Róża Włostowska, pielęgniarka

Marek Balcerzak, uczeń LO

mgr Mieczyslaw M Dutkowski, wiceprezes ds polskich, Kongres Polonii Amerykanskiej Poludniowej Kalifornii

Władysław M. Kaczmarski, lekarz

Jadwiga Chmielowska, dziennikarz

Paulina Bednarz-Luczewska, socjolog

Łukasz Dobrzyński, student uj

Przemysław Wilkiewicz, student

Mariusz Herzyk, student prawa

Piotr Flugel, student

Czeslaw Chrabol, budowlaniec

Reguina Stykała, nauczyciel

Julian Fercz, bibliotekarz

Jędrzej Spieszalski, ekonomista

Romuald Huszcza, prof. UJ i UW

Dorota Wisz, nauczyciel

Marita Klemczak, politolog

Marek Marszałek, student

Dominika Piec, studentka WPiA UŚ, WFil UŚ

Jerzy Rutkowski, przedsiębiorca

Anna Opolska, studentka

Waldemar Sobkowicz, ciastkarz

Ryszard Zeitz, technik mechanik

Piotr Stachurski, dr inż. arch., Politechnika Śląska

Łukasz Wiatrak, student

Jerzy Matuła, inż. transportu

dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś, prof UJ, filolog

Wojciech Słomczyński, matematyk, prof. UJ

Patryk Jaki, radny m. Opola

Tadeusz Rawa, dziennikarz

Katarzyna Kądziela, księgowa

Czesław Chraboł, OBYWATEL

Paweł Derendarz, student

Tomasz M. Stojecki, absolwent UŁ w Łodzi urzędnik samorządowy

Dariusz Datczuk, stolarz

Andrzej Kozicki, inżynier budowy okrętów

Sara Neneman, studentka PWr

dr Jan Snopko, historyk

Damian Saleta, strażak

Alicja Kozicka, architekt

Grzegorz Nawrocki, student

Piotr Czernecki, inżynier mechanik

Janusz Gołaś, prof. dr hab., chemik, AGH

Zbigniew Dura, student

Tadeusz Cichon, ksiadz

Jerzy Kowalski, prof. dr hab. inż. -emeryt

Justyna Karaś, studentka filologii

Jacek Iwanicki, student medycyny UJ

Janusz Bartlewski, inżynier

Justyna Majchrowicz, socjolog

dr hab. prof. US Marek Andrzejewski, prawnik

Elżbieta Jarecka, lekarz

Âgnieszka Bieniek-Wolska, dziennikarz (Niemcy)

Zygmunt Przybyłowski, mgr inż.mechanik

Edward Szubstarski, mgr.Inżynier-technolog

Jan Nowosielski, emeryt

Bogumił Kaczyński, emeryt

Danuta Łosiewicz, inżynier, nauczyciel

Robert Szafron, student

dr Krystyna Morzyk, nauczyciel akademicki

dr Jerzy Bukowski, pracownik naukowy

Karol Jasiński, student

Michał Knura, student dziennikarstwa i komunikacji społecznej PAT

Tomasz Pugacewicz, doktorant

Anna Banaszkiewicz, nauczyciel

Jerzy Suchowierski, inż. elektronik

prof.zw.dr hab.Krzysztof Dybciak, nauczyciel akademicki

Władysław Szczepkowski, radca prawny

prof.zw.dr hab.Krzysztof Dybciak, nauczyciel akademicki

Marek Szypcio, przedsiębiorca

Wojciech Jakóbik, student

Łukasz Zawiślak, wolny

Rajmund Roman Niwiński, specjalista psychoterapii uzależnień

Sławomir ADAMIEC, były Dyr. Dep. Współpracy Międzynarodowej w MEN

Janusz Sternik, nauczyciel

Elżbieta Morawiec, krytyk teatralny

Jacek Elgas, politolog

Joanna Górska, studentka

Marcel Przygoda, student UŚ

Jan Sięka, student UJ

Piotr Rapkowski, student

Małgorzata Możdżeń, matka

Janusz Możdżeń, plastyk

Jan Skała-Dorywczy, profesor KUL

Andrew Beniger, pisarz, dziennikarz polonijny

Daria Sadowska, studentka UŚ

Jarosław Kubicki, handlowiec

Bartłomiej Sadowski, nauczyciel

Paweł Jaworski, student

Jarosław Kopciński, nauczyciel

Marta Mossakowska, socjolog

Robert Żuchowicz, handlowiec

Kazimierz Czoch, inżynier

Marcin Sychowski, radca prawny

Szymon Kaczmarzyk, historyk-archiwista

Krzysztof Grzelczyk, politolog

Małgorzata Górska-Lenartowicz, nauczyciel

Jerzy Wojewoda, pracownik naukowy

Adam Leśniewski, inżynier

Zbigniew Gawroński, rzemieślnik

Mariusz Pawłowski, inż. elektronik

Krzysztof Dybciak, prof. zw. dr habil.

Przemysław Samolewski, lekarz

Katarzyna Dybciak, filolog

Wanda Sitkiewicz, nauczyciel

Marian Majcher, inżynier-nauczyciel

Piotr Cetnarski, Chicago

Lech Janiszewski, inżynier

Kamil Frączkiewicz, student

Magdalena Lubelska, nauczyciel akademicki UJ (dr)

Katarzyna Dybciak, filolog

Marek Skublicki, ekonomista

Janusz Borgosz, specjalista od zarządzania zasobami ludzkimi

dr inż. arch. Michał Domińczak, architekt

Maciej Guzdraj, student

Czesław Lipka, emeryt

Łukasz Warakomski, manager

Eugeniusz Darmach, dentysta

Sonia Jakimczyk, studentka UW

Zbigniew Gorski, lekarz

Marek Michno, nauczyciel historii

Cezary Filipowicz, przedsiębiorca

Agnieszka Jarmuszkiewicz, wykadowca

Lidia Sokolowska-Cybart, prawnik-lingwista

Witold Korona, geolog

Adam Nalepa, kosztorysant

Maria Geniusz, emerytowana ekonomistka

Tomasz Klech, urzędnik państwowy

Krzysztof Felis, finansista

Stanislaw Skakuj, przedsiębiorca Opole

Małgorzata Kamińska, plastyk

Michał Ciechowski, Forum Młodych PiS Kraków

Tadeusz Wojteczko, inżynier geodeta

Ryszrd Majdzik, czł.Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność-80”

Tomasz Tomczak, inżynier

Agata Mincha, pracownik adminsitracji publicznej

Mieczysław Rudnicki, emeryt

Wojciech Wojkowski, inżynier

Marek Lizakowski, rencista

Adam Przychoda, inż. dróg, ulic i lotnisk

Paweł Woźniak, socjolog, ekonomista

Michał Chlipała, prawnik, historyk

Ireneusz Benikas, radca prawny

Arkadiusz Kowalski, administrator nieruchomości

Adrianna Garnik, studentka

Marcin Smolski, prawnik

Michał Firlej, programista

Bozena Krenek, Austria, tłumacz przysięgły

Barbara Nowak, nauczyciel historii

Marek Martynowski, ekonomista

Przemysław Oleszek, kier. ds. logistyki

Sylwester Jurkowski, mgr inż.

Grzegorz Wierzchołowski, dziennikarz „Gazety Polskiej”

Marek Czekajło, pracownik administracyjny

Włodzimierz Knast, elektronik

Jarosław Ostrowski, inżynier

Józef Lesiak, emeryt

Ryszard Macura, nauczyciel

Tomasz Stęplowski, student

Roman Nakoneczny, emeryt

Henryk Kotarski, historyk

Andrzej Sołtysik, zwykły inżynier

dr inż. Wiesław Abraham, elektronik

Romuald Huszcza, prof. UJ i UW, nauczyciel akademicki

Joanna Golkowska, lekarz wet.

Hubert Harańczyk, dr hab. fizyk UJ

Kazimierz Marczyk, technik mechanik

Jan Lizik, filozof

Jan Prusiński, inz.chemik

Robert Modlinski, specjalista d/s nanotechnologii

Jarosław Szarek, historyk

Stanisław Guć, oficer mech./Żegl.Morsk/

Joanna Wieliczka-Szarek, historyk

Waldemar Kawiński, emeryt

Adam Przybyslawski, informatyk

Katarzyna Kwiatkowska, nauczyciel(emeryt)

Agnieszka Jarmuszkiewicz, wykadowca

Marek Sperka, inżynier rolnik AR Kraków

dr Marek Dietl, ekonomista

Stanislaw Kruszynski, diakon staly

Agata Czamara, anglista

Roman Kruk, zarządca nieruchomości

Tomasz Warchoł, student UJ

Marcin Balicki, prawnik

Piotr Czarnecki, naukowiec

Jacek Antoszek, socjolog

Krzysztof Bukowski, teolog

Kamila Skibińska, sekretarka

Michał Masłowiec, etnolog

Ewa Milewska, nauczyciel

Janusz Janowski, artysta malarz

Krzysztof Tenerowicz, prawnik

Krzysztof Stec, inżynier

Zygmunt Chmielowiec, poligraf

Zbigniew Panek, robotnik

Patryk Wild, architekt

Beata Rogowska, studentka UW

Żaneta Owczarek, księgowa

Andrzej Dajewski, informatyk

Janusz Krupa, marketing

Adam Synowiec, urzędnik samorządowy

Elżbieta Gozdek, manager

Rafał Betcher, lkarz

Dariusz Tomtas, nauczyciel

Marcin Rosołowski, specjalista ds. PR

Waldemar Mroz, emeryt

Daniel Bieszczad, prawnik

Marianna Dolińska, księgowa

Konrad Wozikowski, student

Piotr Gotkowski, malarz

Marcin Parzyński, adwokat

Henryk Nowacki, psycholog

Paweł Piekarczyk, matematyk

Jarosław Cichocki, fizyk, analityk systemów komputerowych

Janusz Truszkowski, emeryt

Tomasz Osowski, nauczyciel

Piotr Zarębski, reżyser filmowy

Robert Markowski, specjalista ds. logistyki i magazynowania

Dariusz Kołodziejczyk, prawnik, Przewodniczący Rady Miasta Otwocka

Marek Gutowski, emeryt

Ryszard Mróz, aktor

Radoslaw Jacek Gutowski, handlowiec

Pawel Niemkiewicz, socjolog uj

Jerzy Ostromecki, nauczyciel

Ryszard Bocian, prawnik

Janusz Hyla, urzędnik

Maria Ossowska, księgowa

Edward Szubstarski mgr inż., prywatny przedsiębiorca

Ewa Siwińska, pedagog

Bartosz Zwolicki, politolog

Józef Siwiński, rencista

Janusz Urban, przedsiębiorca

Leszek Loose, urzędnik – Hel

Artur Urbański, handlowiec

dr Mirosław Makowski, teolog ksiądz

Lidia Skubik, nauczyciel

Józef Szcząchor, inżynier elektronik

Zbigniew Pala, geograf

Marcin Zieliński, Student

Sławomir Jaworski, handlowiec

Andrzej Bacz, lekarz

Monika Mazanek-Mościcka, lekarz

Krzysztof Mościcki, tłumacz

Ewa Mikołajczyk, księgowa

Monika Rejt, przedsiębiorca

Jerzy Larsen, radca prawny

Jan Czempas, nauczyciel akdemicki, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Andrzej Litwiniak, emeryt- elektronik

Ewa Litwiniak, redaktor

Marek Czekajło, socjolog, pracownik admistracji

Robert Zamajski, inżynier

Małgorzata Chmielecka-Gumoś, tłumacz

Jadwiga Matuszczak, Doradca Podatkowy

Karolina Ćwik, studentka

Piotr Miodoński, emeryt-rencista (inżynier)

Michał Janowski, ekonomista

Jolanta Grzelczyk, politolog

Mariusz Węgrzyn, filozof społeczny, politolog

Krystyna Reiter, emeryt

Jan Kultys, ekonomista

Adrian Kuszpit, student

Grzegorz Kida, psycholog, asystent naukowo-dydaktyczny

Michał Podolecki, mgr inż. budownictwa

Emilia Fijałkowska-Kapturska, nauczyciel

Bartłomiej Mercik, inżynier

Stanisław Głogowski, inżynier

Artur Przelaskowski, prof PW

Tadeusz Stasiak, student prawa, UŚ

Rafał Kobylański, poligraf

Przemysław Gintrowski, kompozytor, pieśniarz

Piotr Gaglik, prawnik, wykładowca akademicki

Andrzej Smoliński, rencista

Anna Lehman, em.naucz.

Lech Kaziemierz Lewandowski, dziennikarz

Antoni Hiero, lekarz

Marcin Wierzbicki, przedsiębiorca

Radosław Krupka, inżynier

Kazimierz Korab, socjolog

Sebastian Godlewski, informatyk

Bartłomiej Szczepanek, student UWr

Mieczysław Woźny, redaktor SFR

Adam Borda, inżynier metalurg

Tadeusz Zachara, dr nauk leśnych

Andrzej Śledź, prawnik

Anna Opolska, studentka UŚ

Jacek Ojrzyński, dr historii

Paweł Kowal, student UJ

Marek Witold Wojciechowski, psycholog biznesu

Bartłomiej Wrzesiński, student

Ewa Tomaszewska, dyrektor zarzadzajacy

Piotr Klepaczko, adwokat

Włodzimierz Kuśmierczyk, przedsiębiorca

Janusz Batko, absolwent UJ

Adam Popławski, doktoranr UKSW

Grzegorz Diłanian, nauczyciel religii, filozof

Izabela Naruszewicz, biolog

Michal Olejniczak, art.muzyk

Bogdan Wróbel, lekarz

Mieczysława Sygnatowicz, emerytka

Damian Jóźwiak, energetyk

Stefan Sygnatowicz, radca prawny

Piotr Spyra, pracownik samorządowy

Stefan Konarski, senator IV kadencji

Ryszard Brodziński, naucyzciel

Barbara Kowalewska, inżynier, emeryt

Katarzyna Piasecka, prawnik

Marcin Kulka, informatyk/matematyk

Jan Sobczyk, prof fizyki UWr

Bożena Lewczuk, pracownik biurowy

Janusz Stasiak, tech.chemik-emeryt

Marek Lizakowski, rencista

dr hab Jan Błęcki, prof.CV

Barbara Staniewska-Rolka, nauczyciel

Roman Wilkosz-Majewicz, inżynier automatyk

Mirosława Szubstarska, farmaceuta

Bożena Puta, bibliotekarz

Anna Majczak, pracownik administracyjny

Mateusz Kaczmarski, lekarz

Roman Wilkosz-Majewicz, inżynier automatyk

Jacek Sacha, nauczyciel

Wiesław Smoliński, mgr ekonomii

Jacek Trznadel, pisarz profesor

Jacek Owczarek, student

Michał Zawadzki, biotechnolog

Michal Pfanhauser, inzynier

Ewa Poznańska, inżynier

Elżbieta WACH, urzędnik

Paweł Szwedziński, absolwent UJ, prawnik

Leszek Nowak, inżynier

Bernard Nowak, ekonomista

Marek Bulzacki, jubiler

Antoni Barcikowski, prawnik

Piotr Lisiewicz, dziennikarz

Pawel Pabjas, handlowiec

Marek Zarządzki, radca prawny

Krzysztof Trzeskowski, elektromechanik

Stanisław Donarski, maszynista

Jerzy Piotrowski, elektronik

Daniel Płatek, socjolog

Ireneusz Kocjan, emeryt

Grzegorz Słowiński, prawnik

Heniek Szatoń, programista

Krzysztof Grodecki, inżynier

Krzysztof Guraj, inżynier

Henryk Śliwiński, emeryt

Anna Chojnowska, biolog

Grzegorz Lipka, dziennikarz

Damian Pietrzyk, student prawa UW

Elzbieta Pawlowski, prawnik

Piotr Michał Morawiecki, socjolog

Marek Naczk, mechanik

Danuta Bielecka, ekonomista

Waldemar Bielecki, inż. mechanik

Henryk Olbrycht, zaoceaniczny marzyciel

dr Rafał Bukowski, weterynarz, UWM

Łukasz Figas, student UŚ

Tomasz Morawski, brak

Agnieszka Bielecka, prawnik

dr inż. Jarosław Laskowski, chemik

Marian Stasicki, emeryt

Pulina Bąk, przedsiębiorca