Poradnik dla badających czasy PRL-u na odcinku akademickim

Poradnik

dla badających czasy PRL-u  

na odcinku akademickim

Skutki systemu PRL dla nauki i edukacji ‚wyższej’ badane są w III RP co najmniej nieporadnie i nie dają odpowiedzi na pytanie dlaczego tak kiepsko stoimy w nauce i rozumieniu rzeczywistości, mimo tak wysokiego ‚udyplomowienia’ i ‚utytyłowania’.

Czasy Prylu na odcinku akademickim badane są wycinkowo i nawet nie wiadomo dlaczego to co istotne jest wycinane.

Najtęższe głowy, i to nawet te określane jako niepokorne, lansują tezy, że kto jak kto, ale świat akademicki to przeszedł ten okres z nie mniejszym sukcesem niż Mojżesz przez Morze Czerwone. Uniwersytet w państwie policyjnym -http://lustronauki.wordpress.com/2012/10/11/uniwersytet-w-panstwie-policyjnym/, OChUI-ki z UJ http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vxDQKs0MlCE

Tylko dlaczego w III RP i to od samego jej zarania świat akademicki jest taki jaki jest, co trudno ocenić pozytywnie i dlaczego w tym świecie powstała luka pokoleniowa, luka intelektualna, luka moralna, luka elitarna i dlaczego nie ma właściwie badań nad genezą tych (i innych) luk i nie ma debaty publicznej jak te luki zapełnić, co jest przecież niezbędne dla wyjścia kraju z zapaści (m.in. pokoleniowej, intelektualnej, moralnej, elitarnej…).

Sądzę, że jest potrzebny poradnik dla badających czasy PRLu na odcinku akademickim co winny przygotować odpowiednie wysokopostawione naukowo gremia, aby postawić te badania też na odpowiedniej wysokości.

Póki co tak dla sprowokowania gremiów odpowiednich z wyżyn akademickich pozwolę sobie z nizin akademickich, a prawdę mówiąc z podziemia akademickiego, sformułować kilka porad dla badających etap przejścia świata akademickiego z Prylu do III RP, który podobno odbył się zasadniczo bezstratnie ( a we wzorcowym dla innych ośrodku akademickim – UJ – całkiem bezstratnie ) [np. POWRACAJĄCA FALA ZAKŁAMYWANIA HISTORII http://wobjw.wordpress.com/2010/01/01/powracajaca-fala-zaklamywania-historii/].

Mimo rozlicznych działań operacyjnych ze strony SB i pewnej współpracy ze strony złamanych pracowników uczelnianych, udzielających informacji, z których nawet najmniej istotne mogły innym szkodzić, jednak w bilansie ogólnym o dziwo (podobno) nikomu nie zaszkodziły – bo nikt ze względów politycznych (podobno) nie został usunięty ! – tak podobno było na UJ.

Co to ma wspólnego z prawdą – należałoby jednak zbadać. Ale jak ?

Może tak (sugestie dla końcowego odcinka Prylu):

 • Zbadać stan osobowy kadr akademickich – początki i końce zatrudnienia nauczycieli akademickich

 • Zbadać korelacje między zakończeniem zatrudnienia a ustawami akademickimi i ich modyfikacjami przygotowanymi tak aby koniec zatrudnienia niewygodnych nauczycieli był ustawowy

 • Zbadać oceny rad naukowych nauczycieli akademickich (tych kończących zatrudnienie) dokonywane przed ‚karnawałem Solidarności’ i po zakończeniu ‚ karnawału i wyciągnąć z nich wnioski

 • Zbadać relacje między wynikami ankiet studenckich z czasów karnawału a dalszymi losami tych, którzy byli oceniani wyżej, i to znacznie np. od jawnych współpracowników systemu

 • Zbadać rzeczywisty dorobek naukowy, edukacyjny i organizacyjny nauczycieli akademickich – tych kończących zatrudnienie, i porównać go z rzeczywistym dorobkiem naukowym, edukacyjnym i organizacyjnym nauczycieli akademickich o nieustającym zatrudnieniu (mając na uwadze fakt, że źródła są pisane, brakowane, modyfikowane, uzupełniane przez ‚zwycięzców’ – beneficjentów systemu – por. np. (http://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefa-wieczorka/)

 • Zbadać czy po usunięciu niewygodnych ‚postępowi akademicy’ zdołali usuniętych zastąpić w pracach naukowych, edukacyjnych, organizacyjnych

 • Zbadać działalność komisji dyscyplinarnych i rzecznika dyscyplinarnego rektora i skorelować z terminami zakończenia zatrudnienia dyscyplinowanych pracowników – Ze szczególną starannością zbadać te sprawy dyscyplinarne, których akta są ‚aresztowane’ przez władze uczelni !

 • Zbadać składy i działalność komisji weryfikacyjnych,  szczególnie tych z r. 1986 o których władze uczelniane ze względu na epidemię amnezji nic (lub prawie nic) nie wiedzą, podobnie zresztą jak badacze
 • Zbadać ‚mobilność’ akt pracowniczych – akt przekazywanych poza uczelnie dla jakich badań ? jakich decyzji ? mając na uwadze fakt podległości? zależności ? symbiotycznych relacji ? Trzeba np. odpowiedzieć na pytanie co było powodem, że rektor w zhierarchizowanym systemie autonomicznej uczelni ‚grzecznie’ przekazuje papiery nauczyciela akademickiego np. magistrowi z jakiegoś departamentu, a zwalniany nauczyciel ich nie dostaje ! Trzeba mieć na uwadze, że dostępne akta niektórych pracowników w okresie kończenia zatrudnienia kończyły się na okresie ‚przedkarnawałowym’ (początek 1980 r. !)
 • Zbadać tajnych i jawnych współpracowników systemu, ich funkcje uczelniane ( i nie tylko), sposób wyboru, charakter działań, ujawnić nomenklaturę akademicką

 • Zbadać formowanie się ciał kolegialnych uczelni na szczeblu senatu, rad wydziałów, rad instytutowych i ich poczynań w stosunku do kończących zatrudnienie i w stosunku do zaleceń SB np. aby usuwać tych pracowników, którzy negatywnie wpływają na młodzież akademicką

 • Podjąć się wytłumaczenia jak na gruncie pozapolitycznym, w systemie bądź co bądź totalitarnym, można zasadnie, anonimowo i bez potrzeby uzasadnienia, udokumentowania, formułować zarzuty (ocenne) odnośnie niewłaściwej postawy obywatelskiej, etycznej, negatywnego oddziaływania na młodzież akademicką, negatywnego charakteru itp.

 • Zbadać i ujawnić zapisy w teczkach SB o takich nauczycielach i skonfrontować je z teczkami PZPR i uczelnianymi ?

Wytłumaczyć dla przykładu takie zależności:

 • w teczkach SB – zapisy ‚jego postawa polityczna – zdecydowania wroga’

 • zalecenia SB dla władz uczelni aby usuwać tych pracowników, którzy negatywnie wpływają na młodzież akademicką

 • opinia anonimowej komisji weryfikacyjnej – negatywnie wpływa na młodzież akademicką

 • zwolnienie takiego ‚gagatka’ (utajnienie akt, nazwisk komisji)

 • utworzenie komisji uczelnianej omijającej w poszukiwaniach represjonowanych, tych którzy zostali zwolnieni i głoszącej – że nikt z przyczyn politycznych nie został zwolniony !

 • opinia badaczy przeszłości uczelni – nikogo nie zwolniono z przyczyn politycznych (bez jakichkolwiek badań wyżej wymienionych i bez konfrontacji ze zwolnionymi i z całkowitym pominięciem wszelkich źródeł w tym temacie przez nich wytwarzanych)

 • Zbadać założenia PZPR i SB wobec uczelni i skonfrontować z poczynaniami władz uczelnianych

Niniejszy poradnik przekazuję gratis wszystkim finansowanym, etatowym badaczom przeszłości i opozycjonistom, jako dar od niefinansowanego, bezetatowego badacza, wykluczonego ze środowiska heroicznie walczącego o to aby przeszłość (ich uczelni w szczególności) nie została poznana (mimo badań), mimo że jak słyszymy była ona piękna i godna uznania.

Przygotowanie dalszej części poradnika, jak i przeprowadzenia ew. badań w/w zakresie mogę się podjąć w ramach finansowanego projektu badawczego (co już postulowałem na początku wieku –Wystąpienie do Prezesa IPN w sprawie opracowania ‘CZARNEJ KSIĘGI KOMUNIZMU W NAUCE I EDUKACJI http://wobjw.wordpress.com/2010/01/01/wystapienie-do-prezesa-ipn-w-sprawie-opracowania-czarnej-ksiegi-komunizmu-w-nauce-i-edukacji/

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI A CZARNA KSIĘGA KOMUNIZMU http://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/polska-akademia-umiejetnosci-a-czarna-ksiega-komunizmu/ ).

Mam na uwadze jednak fakt, że wzorcowi/decydujący badacze jak do tej pory takie pomysły odrzucali, stąd stan poznania ‚odcinka akademickiego’ w PRL jest taki jaki jest, z czym zgodzić się żadną miarą nie może jednak żaden szanujący się ‚akademik’, tym bardziej, że wyniki tych badań winny być ‚przełożone’ na działania na tym odcinku w III RP (polityka naukowa, kadrowa, formowanie elit, gospodarka etc.) aby Polska miała szanse wyjść z zapaści, w której się znajduje.

Niestety twardą zasadą III RP jest wykluczanie z etatów, badania, finansowania, z pamięci etc. tych których wykluczono w PRL w ramach symbiotycznych relacji PZPR-SB- nomenklaturowe władze uczelni i ten stan rzeczy zdaje się niemal wszystkim się podoba ( także głoszącym antykomunistyczne hasła). Więc niby jak się wydostaniemy z tego bagna ?

Komentarzy 20

 1. […] Poradnik dla badających czasy PRL-u na odcinku akademickim […]

 2. […] Także bez odpowiedzi. Z nieustającej – mimo to -życzliwości dla UJ ( i nie tylko) opracowałem Poradnik dla badających czasy PRL-u na odcinku akademickimhttps://blogjw.wordpress.com/2013/02/10/poradnik-dla-badajacych-czasy-prl-u-na-odcinku-akademickim/analizując ‘Jak badacze walczą aby nie poznać tego co badają, https://blogjw.wordpress.com/2013/03/25/jak-badacze-walcza-aby-nie-poznac-tego-co-badaja/ ‘….Zachodząc w głowę dlaczego najbłahsza nawet informacja przekazywana SB była ważna i mogła zaszkodzić a informacja np. że ktoś ma postawę polityczną zdecydowanie wrogą – nie zaszkodziła. Dlaczego badacze nie chcą badać skutków takich informacji ? …’. […]

 3. […] Opracowałem zatem ‚Poradnik dla badających czasy PRL-u na odcinku akademickim’ [https://blogjw.wordpress.com/2013/02/10/poradnik-dla-badajacych-czasy-prl-u-na-odcinku-akademickim/]. […]

 4. […] Opracowałem zatem ‚Poradnik dla badających czasy PRL-u na odcinku akademickim’ [https://blogjw.wordpress.com/2013/02/10/poradnik-dla-badajacych-czasy-prl-u-na-odcinku-akademickim/]. […]

 5. […] List otwarty wyklętego [30 lat poza murami uczelni] | Niezależne Forum Akademickie – Sprawy Ludzi Nauki o Poradnik dla badających czasy PRL-u na odcinku akademickim […]

 6. […] przed nie tak dawnymi laty Poradnik dla badających czasy PRL-u na odcinku akademickim […]

 7. […] Nikt się nie może ich doliczyć, a zresztą chyba nawet liczenia nie rozpoczęto – w każdym razie na UJ nim zaczęto, już skończono. [https://blogjw.wordpress.com/2013/02/10/poradnik-dla-badajacych-czasy-prl-u-na-odcinku-akademickim/] […]

 8. […] najnowszej historii, szczególnie tego okresu, w którym sami żyli i robili kariery akademickie. [https://blogjw.wordpress.com/2013/02/10/poradnik-dla-badajacych-czasy-prl-u-na-odcinku-akademickim/ […]

 9. […] jak to beneficjenci represjonowani nie byli, lecz co najmniej akceptowani, a czasem wyróżniani. [ https://blogjw.wordpress.com/2013/02/10/poradnik-dla-badajacych-czasy-prl-u-na-odcinku-akademickim/ ] Ta spektakularna metodologia przyniosła zamierzony sukces psychologiczny i socjologiczny, a […]

 10. […] jak to beneficjenci represjonowani nie byli, lecz co najmniej akceptowani, a czasem wyróżniani. [ https://blogjw.wordpress.com/2013/02/10/poradnik-dla-badajacych-czasy-prl-u-na-odcinku-akademickim/ ] Ta spektakularna metodologia przyniosła zamierzony sukces psychologiczny i socjologiczny, a […]

 11. […] Otóż nieprawda, bo nie ochronili przed stratami i z pomocą formalnie nie będących na służbie, ale służącym służbom i państwu totalitarnemu doprowadzili do poważnego osłabienie intelektualnego i moralnego polskiego społeczeństwa co jest widoczne w dniu dzisiejszym a niezdolność/niechęć poznania krzywdzących i pokrzywdzonych w państwie totalitarnym ( szczególnie w ośrodkach elito-twórczych ) jest najlepszym przykładem. [https://blogjw.wordpress.com/2013/02/10/poradnik-dla-badajacych-czasy-prl-u-na-odcinku-akademickim/] […]

 12. […] Mimo rewelacyjnej dla nauki metody i niedostatku u nas laureatów nagrody Nobla, zapewne przez korporacyjną zawiść, takich to koryfeuszy nauki polskiej do tej pory do nagrody Nobla nie zgłoszono [!], ale ich metody wykorzystuje się jak najbardziej. [https://blogjw.wordpress.com/2013/02/10/poradnik-dla-badajacych-czasy-prl-u-na-odcinku-akademickim/]. […]

 13. […] i efekty tych badań są podobne. Ale co one mają wspólnego z prawdą ? Poradnik dla badających czasy PRL-u na odcinku akademickim napisałem […]

 14. […] Zdumiewające! Ale dlaczego historyk, w końcu profesor, nie chciał się zapoznać z faktami ? Fakt, że jego koledzy po fachu prowadzili badania podobnie, aby nie poznać tego co badają ( np. https://wobjw.wordpress.com/2010/01/01/powracajaca-fala-zaklamywania-historii/; https://blogjw.wordpress.com/2012/11/07/no-coz-czlonkiem-lozy-to-ja-nie-jestem/ i efekty tych badań są podobne. Ale co one mają wspólnego z prawdą ? Poradnik dla badających czasy PRL-u na odcinku akademickim napisałem https://blogjw.wordpress.com/2013/02/10/poradnik-dla-badajacych-czasy-prl-u-na-odcinku-akademickim/ […]

 15. […] Przed kilku laty zaniepokojony kiepskim stanem badań nad stanem wojennym na uczelniach i rozpowszechnienia takich „badań” w przestrzeni publicznej po unieważnieniu/skasowaniu/wymazaniu niewygodnych świadków historii sformułowałem szereg pomijanych/niedocenianych w badaniach tematów  https://blogjw.wordpress.com/2012/11/07/no-coz-czlonkiem-lozy-to-ja-nie-jestem/ https://blogjw.wordpress.com/2013/02/10/poradnik-dla-badajacych-czasy-prl-u-na-odcinku-akademickim/ […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: