Wolność w czasach zniewolenia

zdjęcie wolności(źródło – serwis UJ)

 

Wolność w czasach zniewolenia

Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nauka-to-wolnosc.html) :
uderza w oczy hasło : Nauka to wolność

Pięknie, pięknie ! Ale na czym to polega ?

Ano „Pracownicy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczcili wspólnym zdjęciem przypadające 4 czerwca 25-lecie polskiej demokracji.”

Święto wolności uczcili też posiadacze tóg i gronostajów wzorcowej dla innych uczelni http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/video-foto/-/journal_content/56_INSTANCE_iSE9/10172/47956968

„Okrążywszy Rynek, orszak wrócił pod Collegium Novum, gdzie prof. Wojciech Nowak podziękował uczestnikom pochodu i zaprosił ich do pamiątkowego zdjęcia. „

Widać, że wolność w III RP, szczególnie w nauce, sprowadzona została do wolności zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia !

Tyle zostało z wolności nauki w III RP.

Nie ma wolności krytyki naukowej, choć jak wiadomo tam się kończy nauka gdzie kończy się możliwość krytyki – więc zasadne jest pytanie czy to co się w Polsce uprawia ( z kieszeni podatnika) to jest nauka ?

Na uczelniach nie ma nawet wolności posiadania poglądów, bo za poglądy z uczelni/nauki się wyrzuca, stąd środowisko zaopatruje się w podręczne strusiówki (to im wolno, w ramach wolności nauki) i cały swój nędzny żywot z tymi strusiówkami spędza.

Wolność do posiadania strusiowki i wolność robienia sobie zdjęć jest jak dotychczas najwyraźniejszym przejawem odzyskania 25 lat temu „wolności” w nauce.

No, ale co z tymi co nie pracują w Ministerstwie Nauki, ani na UJ, choć w nauce robili / nadal robią (ale w konspiracji) , ale przez 25 lat wolności nie wolno im było tam pracować/być na etacie ? –  choć paradoksalnie są to zwykle ludzie wolni, odrzucający życie ze strusiówką, niezależni od zniewalających praw/decydentów ?

Tych nie ma na tych fotografiach – dokumentach wolności nauki !

Rektorzy po przyjściu na Rynek odśpiewali : „Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy”, ale przecież Polska ginie, mimo, a raczej właśnie dlatego, że tacy żyją i rządzą (nie tylko w nauce). Umiłowali sobie pochody w togach i gronostajach, paradowanie po ulicach, czując się chyba jak modelki na wybiegach. Nie bez przyczyny interesują się modą i zatrudniają znawców/ znawczynie mody na uczelniach (np. Córka premiera wykładowcą – http://www.rp.pl/artykul/933927.html) gdy znawcy i poszukiwacze prawdy nie mają tam wstępu ! Całkiem to zrozumiałe w tym systemie, bo jeszcze by chcieli się doszukać tego co tak naprawdę się pod togami i gronostajami kryje.

Opozycja na ten stan rzeczy nie reaguje. Robi co prawda obchody alternatywne, ale sfera wolności/zniewolenia nauki jest obchodzona szerokim łukiem.
Co prawda za jedną z przyczyn obecnego, opacznego stanu rzeczy wini się elity,  tzw. nibyelity, pseudoelity, łże elity, które na uczelniach produkowane są na potęgę i do systemu ‚elitarnego’ wprowadzane.  Jednocześnie producenci pseudo/niby/łże elit cieszą się szczególnym prestiżem, także/a może nawet szczególnie – wśród opozycji, która nie ma strategii zmian produkcji elit , więc niby jakie są szanse na wyjście z tego kręgu ? Na wywalczenie wolności ?

Modne jest apelowanie o dialogi ‚bez rozlewu krwi’ (pierwszy z brzegu przykład – http://wpolityce.pl/polityka/199702-mohery-kontra-lemingi-bez-rozlewu-krwi-w-klubie-zygmuntowskim# ) ale prowadzone z tymi, którzy krew rozlewają, eliminując inaczej myślących/krew szanujących.

Ci, jeśli dialogują,  to niczym dziad z obrazem np. https://blogjw.wordpress.com/2013/05/20/zapytania-w-imie-prawdy/ , https://blogjw.wordpress.com/2014/01/07/pytania-bez-odpowiedzi-do-konca-roku-2013/

I tak wygląda wolność w czasach zniewolenia w nauce , ale nie tylko

25 lat ‚wolności’, czyli okres IV konspiracji (akademickiej)

25 lat wolności

25 lat ‚wolności’,  czyli  okres IV konspiracji (akademickiej)

pod uwagę i rozwagę na 4 czerwca 2014 r. kiedy zniewolone środowisko akademickie wzorcowej polskiej uczelni radosnym pochodem uczci 25 -lecie swego zniewolenia http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_dPA0/10172/47810153?day=20140603

III RP – czas IV konspiracji (akademickiej)

 

https://blogjw.wordpress.com/2014/03/23/iii-rp-czas-iv-konspiracji-akademickiej/

 

III RP – czas wielkiej inwigilacji i imitacji (akademickiej)

https://blogjw.wordpress.com/2014/03/26/iii-rp-czas-wielkiej-inwigilacji-i-imitacji-akademickiej/

Kolejne 25 lat zniewolenia

 

naturalne środowisko w III RP

Kolejne 25 lat zniewolenia

Oficjalnie jutro minie 25 lat wolności. Na czym ta wolność polega w systemie akademickim formującym niezliczone rzesze zniewolonych Polaków ? Gdzie można o tym przeczytać/ usłyszeć w oficjalnym, wolnym obiegu ? Może brak wolności jest tego powodem ?

W końcu w oficjalnym obiegu przez dziesiątki lat była mowa, że to co było w PRL to wolność zawdzięczana Armii Czerwonej. Teraz lansuje się tezę o wolności zawdzięczanej okrągłemu stołowi i w ramach tej wolności karze się tych, co nie kochają profesorów walczących o ‚wolność’, ramię w ramię z czerwonym wyzwolicielem.

Kto walczył o zniewolenie – bohater, kto walczył o wolność – bandyta.

Tak jest w III RP i ukochani przez (niemal)wszystkich profesorowie belwederscy (nie wszyscy, ale wielu) takie tezy z niemałym sukcesem lansują i cieszą się największym z możliwych prestiżem zniewolonego (mentalnie i moralnie) społeczeństwa.

Czy w III RP znalazł się choć jeden profesordoktorhabilitowanynaukipolskiej, który by zaprotestował przeciwko ekscesom profesora ukochanego Uniwersytetu Jagiellońskiego znieważającego pamięć o największym z bohaterów – rtm. Pileckim ? (jak mi wiadomo znalazł się jeden https://blogjw.wordpress.com/2013/05/20/zapytania-w-imie-prawdy/ , ale nieutytułowany przez tajnych, czy jawnych współpracowników systemu i w III RP wykluczony niemal totalnie, także przez ‚swoich’.)

Zwykle słyszę, że nie mogą, bo by zostali usunięci ! Tak, tak – w wolnym (rzekomo) kraju, na autonomicznych uniwersytetach utrzymywanych po to aby poszukiwały prawdy i uczyły jej znajdowania – za prawdę się usuwa !

Czy to są zatem uniwersytety ? Czy ci, którzy tam są na etatach (często wielu) to są naukowcy- poszukiwacze/nauczyciele prawdy ? Czy nie lamie się prawa utrzymując taki stan rzeczy ?

Taki stan rzeczy nie wziął się z kosmosu. To rezultat 25 lat ‚wolności’, poprzedzony dziesiątkami lat też ‚wolności’. Jakoś beneficjenci systemu, profesorowiedoktorzyhabilitowaninaukipolskiej do tej pory tego stanu rzeczy nie zdołali opisać. Czy to rezultat wolności naukowej panującej na uniwersytetach ?

Przejście do ostatniego ćwierćwiecza ‚wolności’ zostało poprzedzone Wielką Czystką Akademicką, która tych co prawdy poszukiwali i jej nauczali wymiotła z polskiego systemu akademickiego. Beneficjenci czystki nie tylko nie ważą się prawdy poszukiwać, ale nie są w stanie czystki zidentyfikować . Uważają się natomiast za ostatnie, najlepsze ogniwo akademickie, niezbędne do utrwalenia ‚wolności’.

Mniemanie, że kto jak kto, ale komuniści doprowadzili do pozytywnej selekcji kadr, eliminując słabych, jest (niemal) powszechne w środowisku akademickim przede wszystkim (ale nie tylko). Często słyszymy – musiał być dobry skoro komuniści zrobili go profesorem !

Dlaczego zatem jest zdziwienie, że komunizm mentalny i moralny nadal jest u władzy, skoro jego skutki tak się ceni /aprobuje ?

Appendix:

25 lat zniewolenia jagiellońskiego w dokumentacji dysydenta akademickiego 

  • przed odzyskaniem ‚wolności’ 4 czerwca 1989 UJ (podobnie jak i inne wzorujące się na nim uczelnie) przeprowadza weryfikację kadr akademickich pod batutą PZPR- SB, według znowelizowanego w tym celu ‚prawa’ umożliwiającego wyrzucanie niewygodnych, stanowiących zagrożenie dla systemu, bez możliwości obrony (nawet przed ówczesnymi sądami)

  • skład komisji weryfikacyjnych jest tajny – do dnia dzisiejszego ! co świadczy o mocnym umocowaniu uczelni III RP ( systemu ‚wolności’ ?!) w systemie totalitarnym PRL

  • po odzyskaniu ‚wolności’ na UJ ( i nie tylko) nie nastąpiła odwilż ! (odwilż na uczelniach, i nie tylko, wiąże się z rokiem 1956, choć system totalitarny wówczas nie upadł ! ) – więc jak to jest, że przejście od systemu komunistycznego do systemu wolności następuje bez odwilży ? Lód niby przekształca się w wodę bez stopnienia ?! Kto komu robi wodę z mózgu ?

  • może wyjaśnienie tego cudu stanowi fakt, że przez kolejne 25 lat ‚wolności’ najwięksi mędrcy jagiellońscy (beneficjenci Wielkiej Czystki Akademickiej) nie zdołali zidentyfikować w historii systemu komunistycznego, ani stanu wojennego ! co pośrednio świadczy o skali i naturze Wielkiej Czystki Akademickiej !

  • teczki personalne wytworzone w uczelni są niedostępne w III RP dla wyrzuconych/poszkodowanych w PRL ( z wyjątkiem makulatury) na podstawie ‚prawa’ z r. 1983 ! co stanowi dowód, że stan wojenny na UJ trawa nadal, że ‚prawo’ stanu wojennego ( i powojennego – nieraz zaostrzone) nadal obowiązuje w III RP.

  • komisja rektorska (słynna ‚komisja Wyrozumskiego’) stosując genialną metodykę badań wykrywa, że pokrzywdzony w PRL to był Maleszka , a nie ci, których usunięto bez podstaw merytorycznych/naukowych, ale z anonimowego oskarżenia o negatywne oddziaływanie na młodzież (argument wobec wyrzucanych , ciągnący się bez przerwy od czasów stalinowskich (!) doceniany także w III RP, przez 25 lat ‚wolności’.) Komisji Wyrozumskiego dzieje się krzywda, bo nie została, mimo upływu lat, zgłoszona do pokojowej nagrody Nobla.

  • W ramach realizacji porozumienia ‚Okrągłego Stołu’ postępowa część ‚Solidarności’ heroicznie walczy o zachowanie towarzyszy u władzy ( także uczelnianej) i o niedopuszczenie do skandalu – powrotu na uczelnie wyrzuconych przez wcześniejszy układ PZPR-SB- nomenklaturowe władze uczelni. Przykład UJ jest znamienny (choć zapewne nie jedyny) ale nie podlega badaniom w III RP, aby układ nie został zidentyfikowany. A tym bardziej naruszony. Dzięki temu np. towarzysz pozostający przez 10 lat u władzy w PRL, pozostaje u władzy uczelnianej kolejne kilkanaście lat w III RP i po wyrzuceniu tych , którzy by go mogli zastąpić, pozostaje niezastąpiony i pod ochroną postępowej „S”, która ochrania także dostęp do teczek akademickich – np. poseł ‚kontraktowy’ ( 4 czerwca 1989 !) z plakatu z Wałęsą, grozi wyrzuconemu z UJ, że go załatwi w Sejmie, jeśli ten będzie się domagał dostępu do swoich teczek ! do których miał dostęp np. mgr Ługanowski (zwierzchnik ? UJ w końcu PRL/ III RP ?).

  • tajni współpracownicy (w różnej randze) na UJ mają się dobrze ( także po ujawnieniu) , a nawet lepiej, wybierani demokratycznie ( przez beneficjentów systemu ) nawet na rektorów ( casus K.O. Zebu).

  • jawni współpracownicy pozostają tajni (na ogół, bo taki jeden ośmiela się coś jednak ujawniać )

  • pokrzywdzeni nadal są krzywdzeni, wykluczeni, przemilczani, wykreśleni z jedynie słusznej historii pisanej przez nadwornych uczonych III RP – w ‚wolnej’ Polsce

(bliżej zainteresowanych poznaniem stanem zniewolenia akademickiego w III RP odsyłam do niecenzuralnych tekstów dostępnych w cyberprzestrzeni, jako jedynej wyraźnej, przestrzennej, różnicy między PRL a III RP, nie tylko w systemie akademickim .

m.in.

http://lustronauki.wordpress.com/

http://lustronauki.wordpress.com/tag/uj/

https://blogjw.wordpress.com/

https://blogjw.wordpress.com/tag/uj/

http://wobjw.wordpress.com/tag/uj/

http://nfapat.wordpress.com/tag/uj/