Posłuszeństwo czy bunt ?

(Rzeź niewiniątek – GIOTTO)

Kiedy myśli się o długiej i ponurej historii ludzkości

nasuwa się wniosek, że

więcej ohydnych zbrodni popełniano w imię posłuszeństwa,

niż w imię buntu

William Shirer