Czy obecne władze UJ całkiem już zrezygnowały z wyprowadzenia UJ z kryzysu ?

Założenie Szkoły Głównej [ wg Jana Matejki - z Wikpiedii] - matki dobrodziejki dzisiejszych (samo)przypisańców

Kraków, 11 maja 2016 r.

Józef Wieczorek

Kraków, ul. Smoluchowskiego 4/1

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Kraków, ul. Gołębia 22

Uprzejmie informuję, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi na kwestie poruszone w liście otwartym złożonym na dzienniku podawczym UJ i ujawnionym w internecie. https://blogjw.wordpress.com/2016/03/01/list-otwarty-wykletego/

Czy odpowiedź na te kwestie jest za trudna dla władz UJ ?

Chodzi przecież o kwestie zasadnicze dla poznawania prawdy, czyli zasadnicze dla uniwersytetu, który po to został założony i przez wieki (choć z dużymi przerwami) swoją funkcję sprawował.

Po ekscesach w czasach PRLu, niestety kontynuowanych w III RP, nadal nie może się odnaleźć w uniwersyteckiej rzeczywistości, bo odrzuca poznanie prawdy.

Jutro Święto UJ, ale co UJ będzie świętował ? Rocznicę formalnego założenia, po którym nastąpiło rozłożenie ? Czy obecne władze nie są w stanie wyciągnąć należytych wniosków ?

Nie widać, żeby budowa wspaniałych nieruchomości akademickich wyprowadziła UJ z kryzysu, co jest oczywistością, bo uniwersytet /naukę tworzą nie nieruchomości, lecz ludzie o znacznym potencjale intelektualnym i moralnym, a takich ludzi z uniwersytetu w PRLu usuwano a w III RP nie przywracano na uczelnie. UJ tworzą beneficjenci systemu kłamstwa [ jakim był system komunistyczny] i przez nich reprodukowani, a tym żadne -choćby najwspanialsze – nieruchomości nie pomogą w wyprowadzania UJ z kryzysu. Zresztą nie widać aby mieli taką wolę.

Z zapaści po śmierci Kazimierza Wielkiego uniwersytet wyprowadziła królowa Jadwiga.

Czy obecne władze UJ całkiem już zrezygnowały z wyprowadzenia UJ z kryzysu ? Czy ograniczą się do przekształcenia w agencje nieruchomości ?

Ze smutkiem i dezaprobatą

Józef Wieczorek