Jak to się dzieje, że nie wpływają negatywnie na młodzież akademicką

1

Jak to się dzieje, że nie wpływają negatywnie na młodzież akademicką

Obserwowałem i dokumentowałem ostatni protest krakowskich ‚studentów’ przeciwko obecnym nastrojom w Polsce. [ Demonstracja studentów I-IV wieku o zmianę nastrojów w Polsce, Kraków 25.01.2017 – https://wkrakowie2017.wordpress.com/2017/01/26/demonstracja-studentow-i-iv-wieku-o-zmiane-nastrojow-w-polsce-krakow-25-01-2017/]

Dużo tam było ‚studentów’ w wieku starszym, a nawet podeszłym, chyba jakichś fanów notorycznego studiowania. Ale niektórzy ‚studenci’  (nawet mi znani) są na pozycjach emerytowanych już profesorów, w roli wybitnych nauczycieli akademickich – guru młodzieży akademickiej, jak są przedstawiani.

Dowodził nimi nadal aktywny ‚student’,  choć już profesor UJ i to etyki ! A przy tym znawca i problemów kazirodztwa [ „Są złe, bo zakazane”] co innym profesorom UJ ( i nie tylko profesorom) wcale nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Do głowy żadnemu z profesorów UJ (i nie tylko)  nie przychodzi, że taki prof. Hartman może swym postępowaniem, bredni głoszeniem, negatywnie wpływać na młodzież akademicką.

Nie wpływał negatywnie na młodzież także na tej manifestacji, na krakowskim rynku, wzmocniony w swych działaniach przez kilku wybitnych uczonych – ‚studentów’,  jak prof. Jan Woleński, czy prof. Jerzy Vetulani i kilku dla mnie mniej znanych, ale niewątpliwie wybitnych, jak podkreślano.

Zresztą wybitność od nich sama promieniowała, a ustnie nawiązywali do ruchów studenckich r. 1968 ( to byli studenci z tamtych lat), które ich zdaniem zmieniły świat na lepszy,  a teraz ci obecni, też ten świat winni zmieniać, bo się nie da na nim już żyć, ani swobodnie demonstrować i oddychać, jako że rządzi PiS i Kaczyński.

Dowodem na ograniczanie wolności demonstrowania innych poglądów była zdaje się ta legalna demonstracja, na której widać były też banery ‚Wolne media’, pod którymi napastowano wolnego, niezależnego dziennikarza, za to, że mu się wolności dokumentowania demonstracji zachciało !

To ci starzy ‚studenci’ nawoływali do buntu młodzież akademicką, której nie było za wiele i która nie była zbyt aktywna. Jakoś inaczej to było niż w roku 1968 ! Podburzana do buntu, do aktywności jakoś poza banerami (jak – ‚Bój się Boga – nie gender itp.) i okrzykami widzę , myślę, rozumiem, nic z siebie nie dawała – nic nie widząc, nic nie myśląc, nic nie rozumiejąc, podobnie jak ich mentorzy- wybitni profesorowie – zarazem chyba studenci uniwersytetów 3 czy 4 już wieku.

To co oni bredzili, jak historię i rzeczywistość interpretowali, do czego młodzież nakłaniali, zarejestrowałem kamerą, wyzwalając się od ataków znanych mi KODomitów.

Mówcy powoływali się na dewizę UJ ‚Plus ratio, quam vis’ zupełnie ignorując fakty przez mnie ustalone, że zasada ta jest stosowana na UJ całkiem na opak.[Plus ratio quam vis” – medal za zasługi na opak lub za garderobęhttps://blogjw.wordpress.com/2016/05/01/plus-ratio-quam-vis-medal-za-zaslugi-na-opak-lub-za-garderobe/, Jak Senat UJ kieruje się zasadą PLUS RATIO QUAM VIS https://jubileusz650uj.wordpress.com/2014/02/09/jak-senat-uj-kieruje-sie-zasada-plus-ratio-quam-vis/].

Powoływali się na dewizę starego Żyda z Podkarpacia (patrz – Czesław Miłosz – Zniewolony umysł) nie biorąc pod uwagę swojego umysłowego zniewolenia i moich argumentacji [Racje – Czy prawda naprawdę leży pośrodku ? https://wobjw.wordpress.com/2009/12/29/racje-czy-prawda-naprawde-lezy-posrodku/] którymi już przed kilkunastu laty odparłem skutecznie atak z lewej strony jednego z wybitnych profesorów ( nie krakowskich) .

Mówcy powoływali się na oświadczenia senatu UJ -Uchwała nr 1/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie: poszanowania ładu demokratycznego w Polsce http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/135383256/uchw_nr_1_2017.pdf/1a5e030a-4bb1-4ee9-ade6-bfe5adfda48d

w którym czytamy m. in. ‚….apelujemy: do wszystkich stron sporu politycznego:

 • o przywrócenie w Polsce cywilizowanej debaty i wiary w wartość wymiany opinii, w której będzie respektowana wolność słowa i odpowiedzialność za słowo, a racjonalność argumentów weźmie górę nad argumentami siły….

..Wierzymy, że my, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, spadkobiercy wielowiekowej tradycji obywatelskiej, członkowie europejskiej wspólnoty XXI wieku, jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie zaistniałej sytuacji w duchu solidarności i odpowiedzialności za Naród i Państwo zgodnie z dewizą Uniwersytetu Jagiellońskiego „PLUS RATIO QUAM VIS”.

Mówcy – wiekowi już studenci jagiellońskiej wszechnicy, nie podnosili jednak oczywistej oczywistości, że senat UJ pozbawiony ducha solidarności i odpowiedzialności sam nie jest w stanie swego apelu wcielić życie, rezygnując z koncepcji uniwersytetu rozumianego jako korporacji nauczających i nauczanych poszukujących razem prawdy  znajdując się na drodze do formowania korporacji oszukujących oraz oszukiwanych i wprowadzając na tą niewłaściwą drogę kolejne pokolenia obywateli. [ https://blogjw.wordpress.com/2016/10/07/uroczyste-inauguracje-kolejnego-roku-oszukiwania/ ]

Senat apeluje „o przywrócenie w Polsce cywilizowanej debaty i wiary w wartość wymiany opinii: a sam takiej debaty nie ma zamiaru podejmować i opinii wymieniać jak wielokrotnie dokumentowałem – np. https://nfapat.wordpress.com/2016/08/18/list-otwarty-wykletego-30-lat-poza-murami-uczelni/

Najbardziej zdumiewające jest jednak to, że etatowi jeszcze profesorowie UJ (i nie tylko) podobno nie wpływają swoim bredniami i podburzeniami negatywnie na młodzież akademicką,.

Trzeba przypomnieć jednak senatowi, że obecny skład korporacji akademickiej UJ stanowi pozostałość po wygnaniu z UJ tych, którzy zdaniem anonimowych komisji negatywnie oddziaływali na młodzież akademicką, bo jak można wnioskować z apeli i protestów studentów tamtych lat – uczyli myślenia i to krytycznego, nonkonformizmu naukowego, choć studenci przestrzegali władze uczelni, że takie metody nie wprowadzą godnie UJ w XXI wiek co po latach okazało się proroctwem !

Podburzanie” studentów do studiowania na poziomie nieosiągalnym dla profesorii kończyło się wydalaniem z UJ ‚wichrzycieli’.[ Zaciemnienie według ob. Antoniego Jackowskiego https://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/zaciemnienie-wedlug-ob-antoniego-jackowskiego/].

Postępowi organizatorzy i beneficjenci tak prowadzonego oczyszczania UJ z elementu wstecznego, poszukującego ze studentami prawdy zamiast oszukującego studentów, okazuje się, że dziś wpływają pozytywnie na młodzież akademicką.

Nawołując do buntu politycznego – młodzieży nie podburzają! Oszukując i aprobując oszukiwanie, podobno stosują dobre praktyki akademickie nad przestrzeganiem których prof. Hartman czuwał przez lata.

Jak to jest możliwe, że senat UJ do tej pory tego niepospolitego zjawiska nie objaśnił i nie zaapelował o cywilizowaną wymianę opinii, o stosowanie argumentów rozumu, a nie argumentów siły.

Bezmyślne skandowanie obecnych studentów, także podeszłego wieku – widzę, myślę, rozumiem nie zastąpi widzenia, myślenia i rozumienia, czego tak na obecnych uczelniach, w tym na wzorcowej dla innych uczelni, brakuje, tak u studentów, jak i u ich nauczycieli.

Trudno żeby było inaczej,  skoro uczenie widzenia rzeczy takimi jakie są, myślenia i rozumienia, stanowiło dowód na negatywny wpływ na młodzież i było niegodne nauczycieli akademickich i nadal jest tak traktowane !

Pod uwagę Rektora i Senatu UJ na początek 26 roku akademickiego po wykluczeniu z patologicznego systemu

Kraków, 27 września 2012 r.

Józef Wieczorek

ul. Smoluchowskiego 4/1

30-069 Kraków

Uniwersytet Jagielloński

prof. Wojciech Nowak – Rektor UJ

 Senat Uniwersytetu

ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

Pod uwagę Rektora i Senatu UJ

na początek  26 roku akademickiego

po wykluczeniu  z patologicznego systemu

Upłynęło już ćwierć wieku  od momentu relegowania mnie z UJ  na podstawie sfabrykowanych  zarzutów przedstawionych przez anonimową do dnia dzisiejszego komisję  i  od zaaresztowania moich ‚papierów’ w UJ.  Co prawda przed kilku laty odtajniono nazwisko przewodniczącej komisji (po jej śmierci) i udostępniono mi przetrzebioną i uzupełnianą po moim odejściu teczkę personalną,  ale na tym się skończyło. Odwilż nie nastąpiła mimo transformacji ustrojowej.  Ta sprawa  tylko świadczy o  błędnych/obłędnych  metodach stosowanych na UJ (do dnia dzisiejszego) wobec niewygodnych, bo walczących z patologiami akademickimi  o wysokie standardy etyczne świata akademickiego.

Przez 25 lat  poziom intelektualny, ani moralny,  władzom UJ nie pozwolił na zapoznanie się z prawdą,  jak sądzę szczerze przez nie znienawidzoną – mimo obowiązku służbowego jej miłowania i poszukiwania,  na co władze utrzymują specjalne środki płatnicze.

Przez 25 lat najtęższe umysły jagiellońskie, największe autorytety moralne, nie były w stanie zrozumieć, że  doktor  nie ma obowiązku wykonywać roboty za kilku zatrudnionych na etatach profesorskich i to nie on winien stracić etat (za to, że taką robotę wykonywał ?!) tylko ‚profesorowie’, którzy nie byli w stanie/nie chcieli robić tego co robić powinni i za co brali pieniądze.

Przez 25 lat mędrcy jagiellońscy nie byli w stanie/nie mieli ochoty na odróżnienie prawdy od kłamstwa, dobra od zła,  swoją postawą deprawując środowisko akademickie.

Przez 25 lat nie doszło nawet do kontaktu rektorskiego z osobą pokrzywdzoną i nadal krzywdzoną,  co jest symbolem deprawacji akademickiej. Przeciwko deprawacji młodych na uczelni występowałem jeszcze w latach 80-tych trafnie przewidując do czego to doprowadzi i niestety się nie myliłem. Jak to widać obecnie – nauczyciele akademiccy należą do najbardziej zdeprawowanych grup zawodowych w Polsce.

Władze UJ wówczas (lata 80-te ubiegłego wieku) skierowały mnie na ścieżkę dyscyplinarną, aresztując następnie niewygodne dla nich rezultaty dochodzenia   rzecznika dyscyplinarnego, a tych którzy doprowadzili do relegowania mnie z uczelni i heroicznie walczyli w okresie ‚transformacji’ abym czasem na uczelnię nie wrócił – skierowali  na ścieżkę  awansową.

Zlikwidowano nawet nepotyczne stanowisko uczelniane -kustosza w ING UJ,  abym  czasem nie wrócił w jakiejkolwiek postaci. Odnoszę wrażenie, że gdybym się zgłosił jako kandydat na rektora uczelni,  to na UJ zlikwidowano by stanowisko rektora !

Moją sprawę przedstawiałem w n-tej ilości pism do władz uczelni w ciągu tego ćwierćwiecza. Wobec działań operacyjnych mających na celu wyczyszczenie prawdy, zacierania śladów haniebnych poczynań, zdyskredytowania mnie, przedstawiam je na moich stronach internetowych (niżej) by społeczność akademicka (i nie tylko akademicka) miała szanse na zapoznanie się jaki to wzór do naśladowania  UJ sobą stanowi.

Wobec trudności rektorów ze zrozumieniem moich pism przedstawiałem je też do Senatu, w 2004 r. do wszystkich członków Senatu (  Jak Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego kieruje się zasadą PLUS RATIO QUAM VIS http://nfapat.wordpress.com/2008/08/23/jak-senat-uniwersytetu-jagiellonskiego-kieruje-sie-zasada-plus-ratio-quam-vis/). naiwnie sądząc, że znajdzie się choć jeden sprawiedliwy i łaknący prawdy. Nic z tego.  Na UJ  – gorzej niż w Sodomie !

Podsumowując – w ciągu 25 lat zarządzający UJ ( niezależnie jakiej opcji i dyscypliny) nie byli w stanie z przyczyn jak sądzę intelektualnych/moralnych:

–    zidentyfikować członków komisji fabrykujących oskarżenia w ramach politycznej  weryfikacji kadr akademickich prowadzonej pod batutą PZPR-SB ( w ramach symbiotycznych układów PZPR-SB – nomenklaturowe władze uczelni) dla oczyszczenia uczelni z elementu niewygodnego

–         rozwikłać znaczenia słowa anonim (mimo posiadania na UJ etatowych językoznawców)  stąd mędrcy jagiellońscy w randze rektorskiej/dziekańskiej argumentowali ( m.in. J. Wyrozumski, A. Jackowski),  że komisja,  której nazwiska do tej pory nie są znane – nie była anonimowa !

–         uzasadnić na czym polegało moje negatywne oddziaływanie na młodzież akademicką, którą – jak sama młodzież argumentowała –  uczyłem krytycznego myślenia i nonkonformizmu naukowego,  a to prowadziło do wyroku dożywotniej śmierci akademickiej wydanego przez nauczycieli bezmyślności, bezkrytyczności  i konformizmu akademickiego. Uzyskanie w efekcie bezkrytycznej, bezmyślnej, akademickiej masy upadłościowej,  to w gruncie rzeczy  wielkie ‚osiągnięcie’ akademickie UJ ( i nie tylko UJ) w tym okresie.

–         uzasadnić  charakter mojej niewłaściwej postawy obywatelskiej, który to zarzut  w duchu socjalistycznym sfabrykowała anonimowa komisja (fakt, że dla komunistycznego systemu kłamstwa i jego kolaborantów nie była to postawa właściwa) i który to duch panuje w sercach i umysłach akademickich elit  do dnia dzisiejszego.

–         ocenić merytorycznie ani mojej działalności naukowej,  ani edukacyjnej, ani organizacyjnej, która zdecydowanie przekraczała poziom intelektualny i moralny nie tylko anonimowej komisji, ale i beneficjentów tej weryfikacji, reprodukujących sobie podobnych  moralnie/intelektualnie w ciągu kolejnych 25 lat.

–         scharakteryzować moich niewłaściwych cech charakteru (nadal niewłaściwych)  całkowicie sprzecznych z cechami charakterologicznymi towarzyszy-szmaciaków, profesorów-szmaciaków i nadal nie do zaakceptowania na uczelniach zamienionych jak określa  prof. E. Nawrocka  – w szambo,  a co ja nazywałem bagnem,  zdając sobie sprawę, że współtwórcy bagna ratują swoje istnienie przed tym,  który swoją działalnością antypatologiczną narusza reologię bagna. W przeciwieństwie do prof. Nawrockiej nie uważam abym był przestępcą (.Uważam, że nie jestem przestępcą – https://blogjw.wordpress.com/2012/05/06/uwazam-ze-nie-jestem-przestepca/), bo tej przestępczości nie tworzyłem,  a ze względu na moje cechy charakterologiczne i reprezentowany stały system wartości,  z taką przestępczością  walczyłem i walczę nadal  od ponad 25 lat !  wyręczając w tym zakresie rektorów/ dziekanów /profesorów/rozliczne komisje etyczne/związki zawodowe  jakoś pozbawione skłonności do takiej walki,  a nader często wykazujące skłonności do współtworzenia patologii akademickich  (mimo stosowania retoryki etycznej/antypatologicznej). Z walki  z przyjaznym patologiom systemem jestem dumny, żyjąc z podniesioną głową,  a nie z głową w ‚podręcznej strusiówce’, która jest  dla mnie symbolem nędznego życia beneficjentów dotychczasowego systemu  akademickiego. W gruncie rzeczy opinia anonimowej komisji UJ na mój temat jest jednak zgodna z zapiskami w teczkach esbeckich  określającymi moją postawę jako wrogą wobec systemu. Ale czy to powód do dumy władz UJ ?

–         opisać/ocenić korzyści/straty dla UJ ( i nie tylko dla UJ) symbiotycznych związków: nomenklaturowe władze uczelni   – PZPR ( i partie siostrzane) – SB,  ani zbadać przebieg/rezultaty czystki akademickiej schyłku PRL,  ani genezy akademickiej luki pokoleniowej III RP. Klasyczne dzieło  przygotowane na r.  2000 – ‚Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego ‚( Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego -https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/) .tych tematów nie podejmuje, nie rozpoznaje,  ujawnia natomiast niemoc intelektualną  beneficjentów PRL wobec poznania najnowszej historii UJ. Niezgodne z misją uniwersytetu fałszowanie historii  UJ dokumentują także wyniki prac   komisji senackiej, ‚mającej rozpoznać skalę represji i wyrządzonych krzywd pracownikom i studentom UJ w PRL–u’  (.POWRACAJĄCA FALA ZAKŁAMYWANIA HISTORII -http://wobjw.wordpress.com/2010/01/01/powracajaca-fala-zaklamywania-historii/) z czym dyskutować na UJ nie można !

Przez ten okres  nie udowodniono/nie miano nawet zamiaru udowadniać  żadnych oskarżeń wobec mojej osoby a w szczególności oskarżeń o   moją niechęć do edukacji studentów geologii, w szczególności  w Tatrach,  które były poligonem dla formowania przez mnie młodych kadr naukowych. (wprowadziłem wówczas do systemu nauki więcej nowych kadr  niż wszyscy ‚profesorowie’ mojego instytutu  razem wzięci). Trzeba być  kanalią,  aby człowieka, który głównie za darmo kształcił studentów geologii tatrzańskiej oskarżać o niechęć do kształcenia w Tatrach. Żadnego z ‚profesorów’ niemających chęci/kwalifikacji do uczenia studentów   w Tatrach  (i nie tylko), prowadzenia profesorskich wykładów np. z geologii historycznej ( które ja prowadziłem)  nie usunięto.

Mimo odpowiedzialności za ekstremalny mobbing wobec wyróżniającego się nauczyciela akademickiego żadnego z nosicieli tóg profesorskich i pobierających pensje profesorskie  nie przeniesiono w stan nieszkodliwości, a nawet nie zbadano szkód przez nich wyrządzonych.  Porównanie poziomu   prowadzonych przez mnie i przez profesorów wykładów/seminariów/zajęć terenowych/ prac magisterskich jasno podważa niczym nieuzasadnione mniemanie prawnie zagwarantowane ( w ustawach ‚profesorskich’), że  poziom profesorski jest zawsze  wyższy od doktorskiego, bez względu na to jaki jest, nawet jeśli jest zdecydowanie niższy od doktorskiego.  To jest jedna z  przyczyn degradacji polskiego szkolnictwa wyższego.
Poziom podłości/nicości  profesorii uniwersyteckiej udokumentowany w działaniach operacyjnych prowadzonych w celu wykluczenia mnie z systemu akademickiego i z pamięci (cecha systemu komunistycznego) przekracza wszelkie wyobrażenia  pozostałości akademickiej.

Należałoby zapytać -skoro to co ja robiłem było szkodliwe,  to dlaczego ci,  którzy zapisują na swoje konto moją szkodliwą robotę (np.  RECENZJA: Nauki geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim – http://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/recenzja-nauki-geologiczne-w-uniwersytecie-jagiellonskim/) szkodliwi nie byli/nie są, a wręcz przeciwnie ?

Dlaczego utajnia się nazwiska i poczynania tych co czyścili UJ,   rzekomo dla jego dobra, dla  nauki w Polsce ? Skoro dobrze czynili i uratowali UJ przed zagładą poprzez usunięcie na wieki  takich jak ja,  to  ich nazwiska  winny wisieć na specjalnej pochwalnej tablicy  na UJ. A nie wiszą !

Może to jednak  UJ ukrywa swoje haniebne czyny, których nie brakowało w historii.

Jak udowadnia np. W. Suworow ( Oczyszczenie) w socjalizmie ( w ZSRR i jego obozie)  wszystko co negatywne trzymane jest w tajemnicy, bo przecież z istoty socjalizmu wynika, że nie ma w nim zjawisk negatywnych. Tak też jest na UJ, gdzie socjalizm nadal panuje i promieniuje na inne ośrodki. Taka jest istota aresztowania moich akt na 25 już lat,  no i modyfikowania/brakowania/uzupełniania mojej personalnej teczki,  nawet  po moim odejściu (dla historyków ?!).

Z moich badań porównawczych teczek SB, PZPR, UJ,  to teczki UJ są najmniej wiarygodne (głównie niedostępne),  co jest konkluzją zatrważającą,  bo UJ miał i ma na celu szukanie prawdy, gdy SB, czy PZPR miały na celu  utrzymywać system kłamstwa !

No cóż jaki uniwersytet – taka prawda, a to,  że jest to tischnerowska ‚gówno prawda’,  to już nikogo na uniwersytecie nie wzrusza, bo stanowi ona komponent szamba w ujęciu prof. Nawrockiej. .

Nie mam wątpliwości, że władze UJ nie zachowały się/ nie zachowują się  jak trzeba i to jest hańba UJ ! ( „Ince” trzeba postawić pomnik, a rektorom – szklany nocnik, aby zobaczyli co zrobili

https://blogjw.wordpress.com/2011/08/27/%E2%80%9Eince%E2%80%9D-trzeba-postawic-pomnik/

Do tej pory nie wyjaśniono/ nie udowodniono na czym polegało zagrożenie  dla UJ z mojej strony, nieistotnej, nic nie znaczącej osoby bez żadnej władzy (poza władzą nad samym sobą), którą w III RP podniesiono  do rangi głównego destabilizatora stabilnego patologiami środowiska akademickiego  (w ramach akcji –  Jasełka akademickie z rektorem UW w roli Heroda – https://blogjw.wordpress.com/2008/12/20/jaselka-akademickie-z-rektorem-uw-w-roli-heroda/).

Czy dlatego, że zidentyfikowano mnie jako osobnika posiadającego poczucie własnej wartości  (pismo dziekana BiNoZ – Antoniego Jackowskiego do Senatu – 22.03.1994 r.) – rzecz nie do zaakceptowania w środowisku mającym poczucie własnego skundlenia ?

Czy dlatego, że uczyłem myślenia i to krytycznego ? nonkonformizmu ?- cech  zabójczych dla systemu kłamstwa i zniewolenia. Ale niby dlaczego zabójczego dla systemu akademickiego, który winien promować myślenie i to krytyczne, nonkonformizm – zamiast konformizmu ( obowiązek nieposłuszeństwa w myśleniu !).  Co jest wart Akademicki Kodeks Wartości   skoro w praktyce na UJ ( i nie tylko na UJ)  wartości mają odwrócony znak ?.

Nie mam wątpliwości, że  jestem winny w UJ za :

–         uruchomienie w UJ dużego pakietu nowych przedmiotów na reaktywowanym, po przerwie ‚stalinowskiej’,  kierunku geologicznym – w szczególności wykładów z geologii historycznej i metodyki stratygrafii (na poziomie ‚state of the art’), seminariów magisterskich, zajęć terenowych – na poligonach formowania nowych kadr geologicznych – na Wyżynie Krakowskiej, w Górach Świętokrzyskich i Tatrach (to w ramach mojej niechęci do edukacji !, w części bez wpisywania do pensum i indeksów). Po moim odejściu mędrcy jagiellońscy  nie byli w stanie tej luki wypełnić.

–          uformowanie w najcięższych latach 80-tych ok. 20 absolwentów geologii,  z których połowa wniosła coś do nauki, a kilku jest formatu międzynarodowego  (to w ramach mojego negatywnego wpływu na młodzież akademicką). [Akademicką lukę pokoleniową w III RP powstałą w wyniku wykluczenia mnie z systemu można ocenić na kilkudziesięciu (co najmniej)  aktywnych naukowców/nauczycieli akademickich formatu międzynarodowego ].

–         prowadzenie Koła Naukowego Studentów Geologii UJ ( m.in. zdobyty puchar ogólnopolski w klika lat po uruchomieniu studiów geologicznych na UJ)  w ramach ‚psucia’ młodzieży

–         prowadzenie działalności naukowej  znanej za granicami, także po wyrzuceniu mnie z UJ ( więcej informacji  na stronie http://wobjw.wordpress.com/category/www-geo-jwieczorek-ans-pl/

–         organizację wielu sympozjów naukowych, wymiany literatury naukowej, gromadzenie (a nie niszczenie) zbiorów naukowych

–         prowadzenie działalności obywatelskiej m. in. w ‚S’, także w stanie wojennym ( nie zidentyfikowanym nawet w dziele – Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego !)  i powojennym ( więcej na stronie Lustracja i weryfikacja naukowców PRL- http://lustronauki.wordpress.com/

i tych win nikt nie może, nie ma prawa brać na swoje konto. Ja się ich nie wypieram !

Natomiast bezzasadne jest pomijanie  ‚zasług’ aparatu władzy UJ  ( i nie tylko) w zakresie:

 •        wykluczania niewygodnych z systemu akademickiego – efekt: wygodna (dla siebie i swoich)  masa wyborcza, wybierająca sobie wygodnych przełożonych
 •         wykluczania nonkonformistów – efekt:  powszechny konformizm akademicki (zaprzeczenie ludzi nauki sensu stricto, która z samej natury jest nonkonformistyczna)
 •         wykluczania pasjonatów naukowych – efekt: oportunistyczna masa akademicka pasjonująca się głównie zdobywaniem tytułów i niszczeniem lepszych/niezależnych
 •         wykluczania pasjonatów edukacyjnych – efekt: zapaść edukacyjna
 •         wykluczania najwyżej ocenianych wykładowców – efekt: brak wykładowców (patologiczna wieloetatowość)
 •         wykluczania zdolnych do wykrywania plagiatów (także u profesorów)  – efekt:powszechny plagiaryzm .
 •         wykluczania uczących rzetelności naukowej – efekt: ogromna  nierzetelność naukowa
 •         wykluczania promotorów dobrych prac dyplomowych – efekt: spadek poziomu prac dyplomowych
 •         wykluczania zdolnych do formowania  nowych kadr akademickich  – efekt: luka pokoleniowa
 •         wykluczania walczących  z patologiami – efekt: patologiczny system akademicki
 •         wykluczania protestujących przeciwko deprawacji – efekt: powszechna deprawacja
 •         wykluczania  zdolnych do krytyki naukowej – efekt: brak krytyki naukowej
 •         wykluczania uczących myślenia – efekt:pospolita bezmyślność
 •         wykluczania aktywnych społeczników akademickich – efekt: tumiwisizm akademicki

A po wykluczeniu mnie miało to wszystko kwitnąć !

Polityka naukowa prowadząca do wykluczania z systemu w/w ( i nie tylko) jest polityką błędną/obłędną,  co w znacznej mierze wyjaśnia obecny stan nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Niewątpliwie działania operacyjne decydentów akademickich wobec niewygodnych, bo niezależnych, samodzielnych (realnie) nauczycieli akademickich,  winny  być przedmiotem specjalnych badań i obszernego dzieła, aby historii nie można było swobodnie (jak dziś) fałszować i aby być mądrzejszym po szkodzie.

Materiały do  wykorzystania w badaniach:

 

 

Książki:

 

 

Wybrane teksty:

Akademicki system nomenklaturowo – strusiówkowy

https://blogjw.wordpress.com/2012/08/08/akademicki-system-nomenklaturowo-strusiowkowy/

Uważam, że nie jestem przestępcą

https://blogjw.wordpress.com/2012/05/06/uwazam-ze-nie-jestem-przestepca/

Niepożądana destabilizacja stabilnego patologiami systemu akademickiego

https://blogjw.wordpress.com/2012/04/29/niepozadana-destabilizacja-stabilnego-patologiami-systemu-akademickiego/

Skąd się wzięły obecne kadry akademickie ?

https://blogjw.wordpress.com/2012/04/29/niepozadana-destabilizacja-stabilnego-patologiami-systemu-akademickiego/

25 lat minęło

https://blogjw.wordpress.com/2011/12/05/25-lat-minelo/

Przepraszam – czy jest tu ktoś kto zachował się jak trzeba ?

https://blogjw.wordpress.com/2012/07/31/przepraszam-czy-jest-tu-ktos-kto-zachowal-sie-jak-trzeba/

Na froncie walki z nepotyzmem akademickim

https://blogjw.wordpress.com/2012/07/29/na-froncie-walki-z-nepotyzmem-akademickim/

ZAKŁAMYWANIE HISTORII – historyczny głos w dyskusji nad uprawianiem i nauczaniem historii

https://blogjw.wordpress.com/2012/05/07/zaklamywanie-historii-historyczny-glos-w-dyskusji-nad-uprawianiem-i-nauczaniem-historii/

Dlaczego nie wdraża się mojego darmowego programu antyplagiatowego?

https://blogjw.wordpress.com/2011/05/25/dlaczego-nie-wdraza-sie-mojego-darmowego-programu-antyplagiatowego/

Darmowy program antyplagiatowy, czyli karanie plagiatofilii i nagradzanie plagiatofobii

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=493

O ucinaniu głowy Polsce kilka refleksji

https://blogjw.wordpress.com/2011/05/15/o-ucinaniu-glowy-polsce-kilka-refleksji/

Jasełka akademickie z rektorem UW w roli Heroda

https://blogjw.wordpress.com/2008/12/20/jaselka-akademickie-z-rektorem-uw-w-roli-heroda/

Kilka refleksji akademickiego nonkonformisty na temat “S” UJ w dokumentach i wspomnieniach

https://blogjw.wordpress.com/2010/12/14/kilka-refleksji-akademickiego-nonkonformisty-na-temat-s-uj-w-dokumentach-i-wspomnieniach/

Wspomnienia deprawacyjne

https://blogjw.wordpress.com/2010/08/17/wspomnienia-deprawacyjne/

Historia UJ w ujęciu profesora Stanisława Waltosia i refleksje w tej kwestii

https://blogjw.wordpress.com/2010/06/14/historia-uj-w-ujeciu-profesora-stanislawa-waltosia/

Czy nauka polska etyką stoi ? czy leży ?

https://blogjw.wordpress.com/2010/02/15/czy-nauka-polska-etyka-stoi-czy-lezy/

Przyczynek do wyjaśnienia powstania luki pokoleniowej

https://blogjw.wordpress.com/2010/01/30/przyczynek-do-wyjasnienia-powstania-luki-pokoleniowej/

Niezłomne propagowanie wartości demokratycznych, czyli Michnik w kontekście osobistym

https://blogjw.wordpress.com/2009/11/15/niezlomne-propagowanie-wartosci-demokratycznych/

U(J)bekistan trzyma się mocno

http://nfapat.wordpress.com/2008/08/26/ujbekistan-trzyma-sie-mocno/

‘Lista Wyrozumskiego’ – represjonowanych pracowników i studentów UJ w PRL–u. http://lustronauki.wordpress.com/2008/11/09/lista-wyrozumskiego-represjonowanych-pracownikow-i-studentow-uj-w-prl–u/

POWRACAJĄCA FALA ZAKŁAMYWANIA HISTORII

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=141

W sprawie wypowiedzi Rektora UJ na temat standardów i tradycji UJ

https://blogjw.wordpress.com/2009/04/02/w-sprawie-wypowiedzi-rektora-uj-na-temat- standardow-i-tradycji-uj/

List do Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‘Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’

https://blogjw.wordpress.com/2009/08/05/list-do-polskiej-akademii-umiejetnosci/#comment-245

Co słychać starego ? czyli o nauce polskiej 20 lat później

https://blogjw.wordpress.com/2009/06/04/co-slychac-starego/

Uniwersytet Jagielloński jak Wałęsa, czyli dlaczego nie wolno badać niewygodnej przeszłości UJ ?

https://blogjw.wordpress.com/2009/04/05/uniwersytet-jagiellonski-jak-walesa/

Haniebna postawa rektorów wobec naukowców z WiN-u

http://lustronauki.wordpress.com/2008/10/16/haniebna-postawa-rektorow-wobec-naukowcow-z-winu/

W sprawie standardów powstawania prac magisterskich

https://blogjw.wordpress.com/2009/04/04/w-sprawie-standardow-powstawania-prac-magisterskich/

W sprawie wypowiedzi Rektora UJ na temat standardów i tradycji UJ

https://blogjw.wordpress.com/2009/04/02/w-sprawie-wypowiedzi-rektora-uj-na-temat-standardow-i-tradycji-uj/

List w sprawie weryfikacji kadr akademickich UJ w 1986 r.

http://lustronauki.wordpress.com/2009/04/17/list-w-sprawie-weryfikacji-kadr-akademickich/

Proszę o wyznaczenie mi terminu wznowienia moich wykładów i seminariów

http://nfapat.wordpress.com/2008/12/05/prosze-o-wyznaczenie-mi-terminu-wznowienia-moich-wykladow-i-seminariow/

Oświadczenie – władze UJ same nie wiedzą co czynią

http://nfapat.wordpress.com/2008/09/04/oswiadczenie-wladze-uj-same-nie-wiedza-co-czynia/

Niewyjaśniona (?) zagadka – dlaczego dr Reszczyński może pracować na UJ, a dr Wieczorek -nie ?

http://nfapat.wordpress.com/2008/08/28/niewyjasniona-zagadka-%E2%80%93-dlaczego-dr-reszczynski-moze-pracowac-na-uj-a-dr-wieczorek-nie/

Dostęp do teczek akademickich, na przykładzie UJ, za panowania rektora Franciszka Ziejki

http://nfapat.wordpress.com/2008/08/21/dostep-do-teczek-akademickich-na-przykladzie-uj-za-panowania-rektora-franciszka-ziejki/

Dostęp do teczek akademickich, na przykładzie UJ, za panowania rektora Karola Musioła- pierwsza kadencja

http://nfapat.wordpress.com/2008/08/24/dostep-do-teczek-akademickich-na-przykladzie-uj-za-panowania-rektora-karola-musiola-pierwsza-kadencja/

Dostęp do teczek akademickich, na przykładzie UJ, za panowania rektora Karola Musioła- schyłek pierwszej kadencji

http://nfapat.wordpress.com/2008/09/01/dostep-do-teczek-akademickich-na-przykladzie-uj-za-panowania-rektora-karola-musiola-schylek-pierwszej-kadencja/

Mój jubileusz

http://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/moj-jubileusz/

i tam cytowane.

Życzę owocnej lektury i badań oraz zastanowienia się nad rolą UJ w formowaniu obecnej, niewesołej rzeczywistości akademickiej, której nie da się sprowadzić do spraw finansowych.

Nie będę ukrywał, że z zadowoleniem bym przyjął przemianę władz uczelnianych i wejście na drogę prowadzącą do poznawania prawdy,  a nie do jej ukrywania i niszczenia.

Józef Wieczorek

Do wiadomości:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

wraz z Zespołem do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich

—– Original Message —–
Sent: Thursday, September 27, 2012 8:39 AM
Subject: tekst Pod uwagę Rektora i Senatu UJ Do wiadomości Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Zespołem do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich