Inauguracja roku akademickiego mimo braku promocji ?!

inauguracja

Inauguracja roku akademickiego mimo braku promocji ?!

Na stronach najstarszej, i wzorcowej dla innych, uczelni czytamy o planowanej inauguracji 651. roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_dPA0/10172/66717348 zgodnie z tradycją,  ale mimo braku promocji dla władz UJ na kolejny rok, a to z powodu niezdolności intelektualnych/moralnych do odpowiedzi na pytania postawione na początku roku 650-tego. ( 10 pytań do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego (https://blogjw.wordpress.com/2013/09/27/10-pytan-do-wladz-uniwersytetu-jagiellonskiego/).

Na te pytania nie było odpowiedzi do końca 650 roku akademickiego, więc pisałem (https://blogjw.wordpress.com/2014/06/29/jubileuszowy-rok-akademicki-na-uj-dobiegl-konca-ale-promocji-dla-jego-wladz-byc-nie-moze/ Jubileuszowy rok akademicki na UJ dobiegł końca,ale promocji dla jego władz być nie może ) Brak zdolności do odpowiedzi na merytoryczne pytania może tylko skutkować brakiem promocji na następny rok akademicki.’ i dalej ‚ Pozostaje jeszcze sesja poprawkowa. Każdy winien mieć szanse na poprawę,…’ ….’Kierując się chrześcijańskim miłosierdziem należy dać mimo wszystko czas władzom UJ na znalezienie odpowiedzi na obywatelskie pytania o prawdę, poszukiwanie której stanowi obowiązek (finansowany z kieszeni podatnika) wszystkich nauczycieli akademickich, a tych w togach i gronostajach w szczególności.

Jeśli jednak nadal nie będą w stanie – czy to z powodu słabości intelektualnej, czy moralnej – na nie odpowiedzieć, w trosce o los uczelni i polskich elit na uczelni formowanych, konieczne będzie wyznaczenie obywatelskiej drogi do ulżenia władzom UJ w wykonywaniu obowiązków, którym jak do tej pory nie są w stanie podołać.,..’

Sesja poprawkowa już za nami,  a odpowiedzi jak nie było, tak nie ma – więc promocji nadal być nie może.  Czy zatem wyznaczenie, przez władze UJ -bez promocji, inauguracji nowego roku akademickiego jest uprawnione ? Moim zdaniem nie. Na żadne z 10 pytań odpowiedzi nie było, ani nawet próby odpowiedzi !

Ja za taką znajomość rzeczy i postawę żadnego studenta na UJ nie promowałem ! Tym bardziej nie może być promocji dla jego władz.

Z satysfakcją i uznaniem podkreślę, że ministra nauki po nieudzieleniu jej promocji i moim wezwaniu do dymisji – taką dymisję złożyła. Zachowała się jak trzeba. Ale władze UJ trzymają się mocno ! Zachować się jak trzeba nie potrafią, od lat, a nawet wieków. Arogancja/ignorancja/stołków się trzymanie/jak największej kasy się domaganie !

Za nic sobie mają opinię społeczną/ społeczny kapitał intelektualny i moralny (ten przeszkadza im wielce)/dobro Polski pogrążanej także naukowo ( to ich nie obchodzi, bo ich horyzont kończy się na końcówkach ich nosów ).

Tak, tak. taki mam obraz tej ‚wszechnicy cnót wszelakich’ bynajmniej jednak nie cnotliwej, a upadłej nisko. I nie jest to obraz anomalny, lecz normalny, potwierdzany przez tych co widzą sprawy szerzej i dogłębnie.

Mimo troski o poprawę poziomu intelektualnego i moralnego i oferowanej pomocy w obecnej sytuacji niewiele dla UJ mogę zrobić i boleję wielce nad obojętnością środowiska, wręcz przyzwoleniem na upadek a nawet jego apoteozą , także przez obóz patriotyczny, który dla ratowania UJ i Polski całej coś jednak winien konkretnie robić. Ja się staram, co dokumentuję w przestrzeni publicznej ( głównie tej przez siebie zbudowanej) , ale to zadanie ponad siły nawet Herculesa, a ja wsparcia nie mam.

Zwis kompletny ! Zniewolenie. Żenada.

Bez postawienia na nogi systemu akademickiego Polska na nogi nie zostanie postawiona, a nie ma woli politycznej, ani społecznej, aby system akademicki stojący na głowie postawić na nogi. Tych co by taki kierunek chcieli wytyczać – wyklucza się z chorego, zamkniętego systemu.

Nie ma żadnych nadziei, żeby wraz z otwarciem nowego roku akademickiego system został otwarty na zmiany pozytywne, ale opozycji to nie uwiera i sama nie ma ochoty się otworzyć nawet na dyskusje o zmianach systemu akademickiego. https://blogjw.wordpress.com/2014/04/02/nauka-i-szkolnictwo-wyzsze-w-programie-pis-pod-niezalezna-lupa/

Marzę jeno aby to co piszę nie było uprawnione. Chętnie zamieszczę opinie merytoryczne druzgocące moje teksty.

10 pytań do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego na inaugurację nowego roku akademickiego

uj remont

10 pytań do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego

na inaugurację nowego roku akademickiego

poprzedzającego

650 rocznicę powstania najstarszej polskiej uczelni

W związku z nowym rokiem akademickim poprzedzającym 650 rocznicę powstania uczelni

chciałbym zadać władzom uczelni kilka pytań, licząc, że tym razem potencjał intelektualny, jak i moralny kadry najstarszej polskiej uczelni i wzorcowej dla innych, będzie wystarczający do udzielenia odpowiedzi. Piszę tym razem, bo mimo zadawania licznych pytań, a nawet roszczeń informacyjnych w ciągu wielu lat, a nawet wieków, tego potencjału nie stawało aby zaspokoić moją ciekawość, czy roszczenia.

  1. Czy na okoliczność 650 rocznicy powstania uczelni zostanie wreszcie napisana rzetelna historia uczelni uwzględniająca także ostatnie 70 lat, bez omijania jakże haniebnych wydarzeń w życiu UJ, tak aby stanowiły one przestrogę dla współczesnych, jak i przyszłych pokoleń ? Historia napisana na wcześniejszą rocznicę UJ w roku 2000 r. czyli sławne ‚Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego’, stanowi ciemną plamę w historii uczelni ( https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/) i niedobrze by było aby ta plama nie została usunięta.

  1. Czy historia UJ na oficjalnej stronie uczelni uzyska treść zgodną z prawdą ? Ta historia – http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/historia o ostatnim okresie UJ, bardzo źle świadczy o potencjale intelektualnym i moralnym beneficjentów funkcjonującego od lat, a nawet wieków, systemu akademickiego Takich ‚historii’ nie powinno się upowszechniać https://blogjw.wordpress.com/2010/06/14/historia-uj-w-ujeciu-profesora-stanislawa-waltosia/

bo fałszowanie/cenzurowanie historii nie przystoi gremiom wynagradzanym przez społeczeństwo za poszukiwanie prawdy, jej ujawnianie i nauczenie.

  1. Czy uniwersytet rozliczy się oficjalnie i wstawi do oficjalnej historii wydarzenia akademickie związane z instalacją systemu komunistycznego w Polsce, a na uniwersytecie w szczególności ? Podnosiłem te sprawy wielokrotnie m. in. pod adresem ( i tam cytowane) https://blogjw.wordpress.com/2011/08/27/%E2%80%9Eince%E2%80%9D-trzeba-postawic-pomnik/ ale bez pozytywnych skutków. Widać niechęć do poznania prawdy nadal dominuje nad imperatywem akademickim jej poznawania/ujawniania/nauczania.

  1. Czy uniwersytet przy planowanym na kolejne lata ( kolejne 650 lat) potencjale intelektualnym i moralnym będzie zdolny do wykrycia w swej historii stanu wojennego i jego skutków dla uczelni ? Trzeba mieć na uwadze, że oficjalne w/w ( i nie tylko) historie uczelni, fałszujące rzeczywisty stan rzeczy, mogą być wykorzystane do nagradzania/hołubienia aparatu systemu totalitarnego. (skoro nie było stanu wojennego, lub był to epizod nie warty nawet wzmianki w historii, to niby czemu kogokolwiek z tego powodu skazywać, wykluczać, czemu obniżać emerytury tym, którzy go wprowadzali/utrzymywali – https://blogjw.wordpress.com/2013/07/09/alibi-profesorskie-dla-generala/)

  1. Czy uniwersytet przy przy planowanym na kolejne lata potencjale intelektualnym i moralnym będzie zdolny do wykrycia w swej historii Wielkiej Czystki Akademickiej u schyłku PRL (Smutne refleksje historyczne nad badaniami dziejów najnowszych – https://blogjw.wordpress.com/2013/02/19/smutne-refleksje-historyczne/, która ten potencjał tak osłabiła, że do dnia dzisiejszego beneficjenci tej czystki, nie są w stanie ani jej, ani jej skutków wykryć ?

  1. Czy UJ wprowadzi skuteczne zabezpieczenia przed powrotami kolejnych fal zakłamywania historii ? POWRACAJĄCA FALA ZAKŁAMYWANIA HISTORII – http://wobjw.wordpress.com/2010/01/01/powracajaca-fala-zaklamywania-historii/

  1. Czy i ew. jakimi metodami uniwersytet zamierza podnieść potencjał intelektualny i moralny kadry uczelni tak, aby ta kadra była zdolna do tego na polu nauki/edukacji (szeroko pojętej, w odpowiedzialności za kraj) do czego obecnie zdolna nie jest ? Czy uniwersytet zrezygnuje z czyszczenia swoich szeregów z tych którzy uczą/uczyli myślenia krytycznego, nonkonformizmu naukowego, walczą/walczyli z patologiami i degrengoladą moralną środowiska akademickiego ?

  1. Czy uniwersytet funkcjonujący jako fabryka śmieciowych dyplomów/tytułów powróci do idei uniwersytetu jako korporacji nauczanych i nauczających poszukujących wspólnie prawdy ( INNA PRAWDA O UCZELNIACH – http://wobjw.wordpress.com/tag/inna-prawda/ ) i czy ta idea będzie respektowana w praktyce, tzn. czy poszukujący razem ze studentami prawdy nie będą wykluczani z uniwersytetu na wieki, ze względu na naruszanie reguł uczelni w rzeczywistości walczącej z ujawnianiem prawdy i nobilitującej tych, którzy dzielnie walczą o to aby nie poznać tego co badają (https://blogjw.wordpress.com/2013/03/25/jak-badacze-walcza-aby-nie-poznac-tego-co-badaja/)

  1. Czy UJ na swój jubileusz odnowi nie tylko swoje mury, ale także kadry i system akademicki, tak aby jego beneficjenci byli zdolni do udzielania odpowiedzi w imię prawdy ? ( Zapytania w imię prawdy -https://blogjw.wordpress.com/2013/05/20/zapytania-w-imie-prawdy/, https://blogjw.wordpress.com/2013/08/02/czy-decydenci-akademiccy-to-niewlasciwi-adresaci-zapytan-w-imie-prawdy/)

  1. Czy UJ na swój kolejny jubileusz zrezygnuje z bolszewickiego systemu etycznego i czystek etycznych zgodnie z nim prowadzonych, na rzecz systemu etycznego opartego na wartościach chrześcijańskich ? Czy planuje uzyskanie zdolności odróżniania prawdy od kłamstwa, dobra od zła ?


Z oczekiwaniem na merytoryczne odpowiedzi

Józef Wieczorek