Podpisałem oświadczenie AKO w obliczu antypolskiej kampanii

AKO

Oświadczenie w obliczu antypolskiej kampanii prowadzonej w związku z nowelizacją ustawy o IPN

Członkowie i sympatycy Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Lublinie i Toruniu – w sytuacji zmasowanej i zakłamanej nagonki ze strony polityków i  mass mediów  wymierzonej w Polskę i Polaków po uchwaleniu przez legalne polskie władze ustawodawcze i podpisaniu przez Prezydenta nowelizacji ustawy o IPN –  wyrażają pełne poparcie dla Rządu, Prezydenta RP oraz Polskiego Parlamentu.

Polska ma niezbywalne prawo do samostanowienia prawa oraz zgodnego z udokumentowanymi faktami historycznymi ukazywania dziejów naszego Państwa i Narodu oraz obrony swojego dobrego imienia. Rozumiemy przy tym prawdę jako zgodność poznania z rzeczywistością i sprzeciwiamy się fałszowaniu historii, narzucaniu niezgodnego z faktami kłamstwa historycznego jakoby Polacy i polskie państwo systemowo współuczestniczyli w Holokauście.

Uważamy, że władze Polski powinny twardo stać na gruncie prawdy i nie ulegać antypolskim środkom przekazu, politykom i ludziom złej woli, którym zależy na eskalacji sztucznego konfliktu.

Popieramy wszelkie działania władz RP, które zmierzają do kształtowania pozytywnego wizerunku Polski w świecie, zgodnie z prawdą historyczną i  wyzwaniami współczesności. Co więcej, uważamy, że władze polskie mają obowiązek kształtowania polskiej polityki historycznej.W dzisiejszej rzeczywistości i w obecnej sytuacji jest to polską racją stanu.

Apelujemy do całej polskiej opinii publicznej, aby w sprawie dobrego imienia Polski wypowiadała się jednym głosem. Ta sfera nie może być przedmiotem sporu politycznego, a zwłaszcza rozgrywanego na forum międzynarodowym.

Oświadczenie w obronie por. Wacława Szaconia „Czarnego”

W. Szacoń.PNG

Treść oświadczenia, którego jestem jednym z sygnatariuszy.

[ oświadczenie zostało upublicznione pod adresem  https://www.facebook.com/kajetan.rajski/posts/1557174547647764 ]

OŚWIADCZENIE W OBRONIE POR. WACŁAWA SZACONIA „CZARNEGO”

Por. Wacław Szacoń „Czarny” (ur. 5 lutego 1926 r.) był żołnierzem NOW-AK-WiN działającym na Lubelszczyźnie w oddziale kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”. Skazany został na czterokrotną karę śmierci zamienioną na dożywotnie więzienie. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że Wacław Szacoń jest „jednostką wybitnie aspołeczną, wrogo ustosunkowaną do obecnego ustroju” i „jako taka jednostka winien być wyeliminowany raz na zawsze ze społeczeństwa”. Przyjaźnił się z sierż. Józefem Franczakiem „Lalusiem”. Już po opuszczeniu przez Porucznika więzienia w grudniu 1956 r. nadal był inwigilowany przez bezpiekę w związku z utrzymywaniem przezeń kontaktów z ostatnim z Żołnierzy Wyklętych. Obecnie Porucznik aktywnie uczestniczy w pracach Zrzeszenia „WiN” Obszaru Południowego w Krakowie, którego jest Honorowym Prezesem, współpracuje z Muzeum AK im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie i IPN-em. W 2015 r. został wyróżniony przez Instytut Pamięci Narodowej przyznaniem Nagrody „Świadek Historii”.

29 lipca br. p. Magdalena Zarzycka-Redwan (prezes Stowarzyszenia Dzieci Żołnierzy Wyklętych) upubliczniła haniebne stwierdzenie jakoby Wacław Szacoń podczas śledztwa obciążał swoimi zeznaniami jej ojca, Władysława Zarzyckiego. Posunęła się wręcz do oskarżenia, że to w wyniku rzekomej zdrady Wacława Szaconia doszło do aresztowania jej rodziców. Z całą mocą stwierdzamy, że powyższy osąd nie ma żadnego umocowania w materiale archiwalnym. Wręcz przeciwnie – z zeznań składanych przez Wacława Szaconia przebija chęć uchronienia Władysława Zarzyckiego od poniesienia odpowiedzialności karnej.

Uważamy, że rzucanie powyższych oskarżeń ma na celu dyskredytację żołnierza, który całe swoje życie poświęcił w obronie wiary, Ojczyzny i polskości. Ubolewamy nad tym, że kalumnie formułuje córka działaczy powojennego podziemia. Czujemy się jednak w obowiązku stanąć w obronie honoru polskiego oficera.

Jednocześnie apelujemy do p. Magdaleny Zarzyckiej-Redwan o zaprzestanie kłamliwych pomówień i przeproszenie por. Wacława Szaconia „Czarnego” w celu uniknięcia nikomu niepotrzebnego sporu sądowego.

1. Płk Tadeusz Bieńkowicz „Rączy”, Żołnierz Wyklęty, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari
2. Kpt. Stanisław Szuro ps. „Zamorski”, żołnierz ZWZ-AK, więzień obozów niemieckich i komunistycznych
3. Prof. Mirosław Szumiło, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN
4. Prof. Tomasz Panfil, p.o. Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie
5. Jacek Karczewski, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce
6. Marek Lasota, dyrektor Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
7. Adam Broński, syn Żołnierza Wyklętego kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”
8. Izabella Bukowska, synowa Żołnierza Wyklętego kpt. Edmunda Bukowskiego ps. „Zbyszek”
9. Krzysztof Bukowski, syn Żołnierza Wyklętego kpt. Edmunda Bukowskiego ps. „Zbyszek”
10. Grzegorz Cel, syn Żołnierza Wyklętego Janiny Kuligowskiej-Cel ps. „Niusia”
11. Marek Franczak, syn Żołnierza Wyklętego sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”
12. Urszula Gierszon, córka Żołnierza Wyklętego Mariana Suszka ps. „Leszczyna”, „Kim”, „Cichy”
13. Zbigniew Kuraś, syn Żołnierza Wyklętego mjr. Józefa Kurasia ps. „Ogień”
14. Jacek Łukasik, bratanek Żołnierza Wyklętego kpt. Stanisława Łukasika ps. „Ryś”
15. Stanisław Łukasik, syn Żołnierza Wyklętego kpt. Stanisława Łukasika ps. „Ryś”
16. Renata Nowak, wnuczka Żołnierza Wyklętego ppor. Antoniego Kopaczewskiego ps. „Lew”
17. Jadwiga Ostafin, córka Żołnierza Wyklętego kpt. Józefa Ostafina
18. Tadeusz Płużański, syn Żołnierza Wyklętego Tadeusza Płużańskiego „Tadeusza Radwana”, prezes Fundacji „Łączka”, szef publicystyki TVP
19. Stanisław Ptak, syn Żołnierza Wyklętego ppor. Rajmunda Ptaka ps. „Żegota”, „Boruta”
20. Romuald Rajs, syn Żołnierza Wyklętego kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury”
21. Jan Suchora, syn Żołnierza Wyklętego Jana Suchory ps. „Pilot”
22. Ewa Wcisło, córka Żołnierza Wyklętego ppor. Rajmunda Ptaka ps. „Żegota”, „Boruta”
23. Waldemar Wroński, siostrzeniec Żołnierza Wyklętego Tadeusza Radwańskiego ps. „Kostek”
24. Dariusz Żurek, syn Żołnierza Wyklętego Jana Żurka ps. „Groźny”
25. Wiesław Barzyk, były więzień polityczny
26. Aleksandra Celej, Ruch Narodowy
27. Marek Ciaputa, działacz opozycji antykomunistycznej
28. Kazimierz Cholewa, prezes Towarzystwa Parku im. dr. Henryka Jordana
29. Katarzyna Cyganik, wiceprezes Stowarzyszenia Młoda Prawica
30. Rafał Dobrowolski, prezes Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
31. Janusz Fatyga, działacz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela
32. Adam Kalita, działacz opozycji antykomunistycznej, radny Rady Miasta Krakowa
33. Michał Kamela, komendant Marszu Szlakiem Józefa Franczaka
34. Anna Kołakowska, najmłodszy więzień polityczny stanu wojennego
35. Andrzej Kołakowski, bard Polski Niepodległej
36. Kazimierz Korabiński, działacz opozycji antykomunistycznej
37. Kazimierz Krauze, były więzień polityczny
38. Zuzanna Kurtyka, działaczka opozycji antykomunistycznej
39. Marek Majcher, działacz opozycji antykomunistycznej
40. Ryszard Majdzik, działacz opozycji antykomunistycznej, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”-80
41. Grzegorz Makus, historyk, twórca strony internetowej „Żołnierze Wyklęci – Zapomniani Bohaterowie”
42. Marek Niedźwiadek, dowódca Grupy Rekonstrukcji Historycznej im 1. Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ
43. Wojciech Panek, radny Rady Miejskiej w Olkuszu
44. Tadeusz „Tadek” Polkowski, raper
45. Jacek Roliński, działacz opozycji antykomunistycznej
46. Kajetan Rajski, redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”
47. Katarzyna Schejbal-Dereń, działaczka opozycji antykomunistycznej
48. Jacek Smagowicz, działacz niepodległościowy
49. Adam Sosnowski, redaktor prowadzący, Wydawnictwo Biały Kruk
50. Józef Stanicki, organizator bychawskich spotkań z dziećmi Żołnierzy Wyklętych
51. Grzegorz Surdy, działacz opozycji antykomunistycznej
52. Rafał Tesmer, prezes Stowarzyszenia Reduta Tradycji i Historii Ziemi Lubawskiej
53. Ewa Urbańczyk, Klub Gazety Polskiej
54. Ks. Jarosław Wąsowicz SDB, historyk archiwista
55. Józef Wieczorek, dokumentalista Żołnierzy Niezłomnych – Wyklętych
56. Elżbieta Ziarkowska-Korabińska, działaczka opozycji antykomunistycznej
57. Bogusław Żelazo, działacz opozycji antykomunistycznej
58. Wojciech Żurek, działacz opozycji antykomunistycznej

59. Bartłomiej Ilcewicz, członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy IPN Oddział w Szczecinie, Członek Prezydium Rady Kombatanckiej przy Prezydencie Miasta Szczecin, Wiceprezes Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
60. Jacek Janiec, prezes Środowiska Żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich, przedstawiciel Środowiska Żołnierzy 106 DP AK
61. Małgorzata Janiec, Prezes Zarządu Obszaru Południowego Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie „WiN”

Zdjęcie użytkownika Kajetan Rajski.

Moje dokumentacje spotkań z Wacławem Szaconiem

Polski orzeł srebrnopióry w nasze dusze wbił pazury

Muzeum  Armii Krajowej

Kraków, 17 lutego 2017 r.

[zdj. i wideo. Józef Wieczorek]

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/02/19/polski-orzel-srebrnopiory-w-nasze-dusze-wbil-pazury/

Polski orzeł srebrnopióry w Muzeum AK

https://www.youtube.com/watch?v=2tyYuQZ6s9k

Wacław Szacoń ps. Czarny – kombatant AK  na spotkaniu ze studentami UJ

Kraków, 21 stycznia 2016 r.

https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/01/22/waclaw-szacon-ps-czarny-kombatant-ak-na-spotkaniu-ze-studentami-uj/

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Wacław Szacoń i Stanisław Szuro – żołnierze WiN nagrodzeni przez IPN

Uroczystość – nagroda IPN „Świadek Historii” w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,12 października 2015(zdjęcia – Józef Wieczorek)

https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/10/12/waclaw-szacon-i-stanislaw-szuro-zolnierze-win-nagrodzeni-przez-ipn/

Wspomnienia Wacława Szaconia –Człowieka Niezłomnego, Żołnierza Wyklętego w systemie komunistycznym – w Muzeum AK

Dzień Otwartych Dni Muzeów Krakowskich raków, 23 lutego 2014 r.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

https://wkrakowie2014cd.wordpress.com/2014/11/24/wspomnienia-waclawa-szaconia-zolnierza-wykletego-w-muzeum-ak/

W 50-tą rocznicę śmierci Józefa Franczaka ps. Lalek – ostatniego Żołnierza Wyklętego

Kraków, 21 października 2013 r. – Kościół św. Józefa, Rynek Podgórski

https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/10/22/w-50-ta-rocznice-smierci-jozefa-franczaka-ps-lalek/

‚Lalek’ – Józef Franczak , ostatni żołnierz wyklęty we wspomnieniach swojego przyjaciela

https://www.youtube.com/watch?v=i1vUy_Ls_ik

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Wacław Szacoń i Magdalena Zarzycka – Redwan

w miejscach akcji Żołnierzy Niezłomnych na Lubelszczyźnie

Śladami pamięci o Żołnierzach Wyklętych

z Magdaleną Zarzycką-Redwan urodzoną w więzieniu na Zamku Lubelskim

Lublin, 21 czerwca 2015 r.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/06/24/sladami-pamieci-o-zolnierzach-wykletych/

Na miejscu akcji UB wobec podziemia niepodległościowego w Łuszczowie k. Lublina

Opowiada Magdalena Zarzycka-Redwan – urodzona w więzieniu na Zamku Lubelskim

po aresztowaniu jej rodziców – Władysława i Stefanii Zarzyckich

oraz Wacław Szacoń „Czarny”

21 czerwca 2015 r.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/06/25/na-miejscu-akcji-ub-wobec-podziemia-niepodleglosciowego-w-luszczowie-k-lublina/

Z Adamem Brońskim tam gdzie zginął „Uskok” – Zdzisław Broński (AK-WiN)

https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/06/29/z-adamem-bronskim-tam-gdzie-zginal-uskok-zdzislaw-bronski-ak-win/

Pamięci „Uskoka” – Zdzisława Brońskiego i Jego żołnierzy (AK-WiN) w Kijanach k.Lublina

z Adamem Brońskim – synem „Uskoka”

https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/06/28/pamieci-uskoka-zdzislawa-bronskiego-i-jego-zolnierzy-ak-win-w-kijanach-k-lublina/

xxxxxxxxxxxxxxx

Moje pierwsze spotkanie z Wacławem Szaconiem

Tadeusz M. Płużański o Bestiach – Mordercach Polaków 

w Księgarni Gazety Polskiej w Krakowie

12 lipca 2012

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

https://wkrakowie2012.wordpress.com/2012/07/13/tadeusz-m-pluzanski-o-bestiach-mordercach-polakow/

Do tej pory UJ nie deklaruje gotowości…..

Przed Wielkim Jubileuszem

Do tej pory UJ nie deklaruje gotowości…..

W komunikacie rektora UJ (21.09.2015) czytamy Uniwersytet Jagielloński deklaruje gotowość przyjęcia na studia uciekinierów zmuszonych do opuszczenia swoich krajów z politycznych powodów.” http://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/100930477

Nic mi nie wiadomo aby którykolwiek rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego kiedykolwiek wydał oświadczenie w sprawie gotowości przywrócenia na UJ usuniętych podczas politycznych czystek w PRL, ani choćby gotowości do ujawnienia prawdy o tych czystkach.

Jeśli ktoś zna takie oświadczenie będę wdzięczny za informację.

W sprawie naruszania swobód obywatelskich


 
Poznań, 14.06.2011r.

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

w sprawie naruszania swobód obywatelskich

Od dłuższego czasu obserwujemy, jak w Polsce niebezpiecznie kurczy się przestrzeń wolności. Proces ten dotyczy nie tylko demokracji jako sposobu podejmowania decyzji, ale także podstawowych praw i swobód obywatelskich. Do ich ograniczania przyczyniają się zarówno władza ustawodawcza i wykonawcza, jak i sądownicza. Co gorsza, tzw. czwarta władza, a w każdym razie większość głównych czasopism, stacji nadawczych i portali internetowych nie tylko nie opisuje i nie oprotestowuje tej tendencji, ale ją tuszuje lub wręcz wspiera.

Nie sposób tu wymienić wszystkich faktów, wystarczy wymienić tylko niektóre:

nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym godząca de facto w autonomię wyższych uczelni i swobodę badań naukowych;

ustawa naruszająca prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań;

ustawa o Systemie Informacji Oświatowej pozwalająca na gromadzenie danych o uczniach i stwarzająca możliwość ich inwigilacji;

niekontrolowane działanie służb specjalnych, w tym zakładanie podsłuchów na skalę niespotykaną w innych krajach demokratycznych;

limitowanie prawa do wolności zgromadzeń i publicznego wyrażania własnych przekonań, widoczne ostatnio zwłaszcza w szykanowaniu Ewy Stankiewicz i innych uczestników akcji Białego Namiotu domagających się wyświetlenia prawdy o katastrofie smoleńskiej;

– niedopuszczenie 11 bm. do zaprezentowania w Sejmie wystawy „Pamięć i Prawda”;

rozpętanie kampanii przeciwko kibicom;

poranne najście – powołanej do podejmowania z gruntu innych czynności – ABW na mieszkanie prowadzącego satyryczną stronę Antykomor.pl Roberta Frycza;

próbę wprowadzenia instytucjonalnej kontroli Internetu;

udostępnianie prywatnych adresów osób narażonych na zemstę ze strony świata przestępczego, jak to ostatnio uczyniono byłemu szefowi CBA, Mariuszowi Kamińskiemu; – posługiwanie się wymiarem sprawiedliwości do nękania niewygodnych osób i polityków, których wzywa się na bezustanne przesłuchania w prokuraturach położnych w różnych częściach kraju;

– odsunięcie od wyjaśniania katastrofy smoleńskiej prokuratora Marka Pasionka i wszczęcie przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego i karnego;

używanie sądów do temperowania i dyscyplinowania działaczy społecznych, niezależnych dziennikarzy, historyków, a nawet poetów, by wymienić tu Wojciecha Sumlińskiego, Jerzego Jachowicza, Krzysztofa Wyszkowskiego, Dorotę Kanię, Sławomira Cenckiewicza, Pawła Zyzaka, Jarosława Marka Rymkiewicza, aresztowanie, dotkliwe pobicie Michała Stróżyka; w tych dniach wskutek nadgorliwości Prokuratury Rejonowej, która skorzystała z osławionego artykułu 226, skazano na dotkliwą, nieadekwatną w stosunku do czynu karę Jacka Balcerowskiego, ucznia technikum z Lipna za wymalowanie na murze szkoły antyrządowego napisu;

usuwanie za poglądy z mediów publicznych renomowanych dziennikarzy, reprezentujących znaczną część opinii publicznej;

mnożenie utrudnień i gróźb pod adresem Radia Maryja i Telewizji Trwam, jak też innych społecznych mediów, krytycznych wobec dzisiejszej władzy;

eliminowanie całego spektrum poglądów z debaty publicznej, skrajne upolitycznienie mediów pozostających na służbie tzw. „pijaru”, nieinformowanie lub zdawkowe informowanie o arcytrudnej sytuacji politycznej i gospodarczej kraju oraz innych kłopotliwych faktach czy uzasadnionych przypuszczeniach dotyczących rządu, prezydenta lub członków partii koalicyjnych oraz ciągłe szkalowanie polityków opozycyjnych, nie wyłączając tych, którzy polegli w służbie ojczyźnie.

Nawet w liberalnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu podkreśla się, że swoboda wypowiedzi dotyczy w szczególny sposób tych, których poglądy nie są w danym momencie dominujące, a krytyka władz publicznych jest podstawowym sposobem ich kontrolowania poza momentami głosowania w wyborach.

Wobec coraz liczniejszych w ostatnich miesiącach przypadków naruszenia swobód obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do wolności słowa, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego uważa ten stan za alarmujący i wyraża głęboką obawę o przyszłość demokracji w Polsce.

Jednocześnie kieruje apel do wszystkich, którym nie jest obojętny los kraju, o niezwłoczne podejmowanie działań w celu zastopowania zmian wiodących prostą drogą do autorytaryzmu.

Zawrócić z niej może nas jedynie wzmożona aktywność obywatelska: samoorganizowanie się, wspieranie i współtworzenie niezależnych mediów oraz obiegu niezafałszowanych informacji, nagłaśnianie prób zastraszania opozycjonistów oraz wychwytywanie wszelkich przejawów dławienia wolności, wydobywanie na jaw przykładów nierzetelności i manipulacji w środkach masowego przekazu, piętnowanie nadużyć władzy, prywaty i korupcji, praktyk służących ich kamuflowaniu, odróżnianie dziennikarzy od propagandystów, egzekwowanie od osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie instytucji państwowych, by strzegły swobód konstytucyjnych i służyły narodowi.

W tym celu należy też czynnie upominać się o tę podstawę dialogu społecznego, jaką jest prawdomówność. Trzeba również pilnie zadbać o to, by w dyskursie publicznym używano słów w zgodzie z ich znaczeniem. Dzisiaj jesteśmy świadkami deformowania sensów podstawowych dla naszego wspólnotowego bytu, przede wszystkim werbalnego utożsamiania patriotyzmu z nacjonalizmem, a nawet faszyzmem; tych dalekosiężnych, destrukcyjnych operacji semantycznych dokonuje się na ogół w celu odniesienia doraźnej korzyści politycznej. Jak wykazują badania przeprowadzone przez Centrum Myśli Jana Pawła II i CBOS, ogromna część naszego społeczeństwa zdaje sobie sprawę z postępującego zniewalania umysłów przez nadużywanie wolności słowa i odczuwa potrzebę przywrócenia zdrowych zasad komunikacji. Szykanowanie osób korzystających ze swobody wypowiedzi w imię praw podstawowych i godności ludzkiej jest tylko drugą stroną tego samego procesu.

Ta troska powinna zaowocować pozbawioną agresji, merytoryczną i obejmującą jak najszersze kręgi społeczne dyskusją o przyszłości naszego kraju.

 1.  prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM

 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK

 4. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań

 5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM

 6. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – U Szczeciński

 7. dr Roman Andrzejewski

 8. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN

 9. dr Róża Antkowiak – UAM

 10. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM

 11. dr Adam Babula – UAM

 12. dr Lidia Banowska – UAM

 13. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM

 14. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM

 15. mgr Janina Błaszak – PP

 16. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP

 17. dr Paweł Binek – UP Kraków

 18. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed

 19. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM

 20. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa

 21. dr Krzysztof Borowczyk – UAM

 22. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM

 23. dr hab. Mariusz Bryl – UAM

 24. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – U Zielonogórski

 25. dr Krystyna Celichowska – lekarz

 26. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt

 27. dr Remigiusz Ciesielski – UAM

 28. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed

 29. dr Ewa Ciosek – UAM

 30. dr Elżbieta Czarniewska – UAM

 31. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM

 32. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.

 33. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM

 34. dr Mirosława Dabert – UAM

 35. mgr Jan Dasiewicz – UAM

 36. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM

 37. mgr inż. Maria Dolata – architekt

 38. inż. Józef Drausowski

 39. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed

 40. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM

 41. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM

 42. dr Tadeusz Dziuba – radny Miasta Poznania

 43. mgr Sylwiana Firin – Gramowska

 44. mgr Agata Fischbach

 45. dr Jerzy Fischbach

 46. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz

 47. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik

 48. mgr Bogdan Freytag

 49. dr hab. Jerzy Galina – PAN

 50. mgr Witold Gedymin – UE

 51. dr Grzegorz Gertig – UMed

 52. prof. dr hab. Henryk Gertig – UMed

 53. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM

 54. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP

 55. dr Michał Haake – UAM

 56. dr Jolanta Hajdasz – naucz. akad .

 57. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich

 58. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM

 59. mgr Eugeniusz Ilmak – U Zielonogórski

 60. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP

 61. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM

 62. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM

 63. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM

 64. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM

 65. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM

 66. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP

 67. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel

 68. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM

 69. mgr inż. Andrzej Judek

 70. prof. dr hab. Stefan Jurga – UAM

 71. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny

 72. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa

 73. prof. dr hab. Janusz Kapuściński

 74. dr Zofia Karaszkiewicz

 75. dr Anna Kasprzyk – UAM

 76. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM

 77. mgr Iwona Klimaszewska – UAM

 78. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław

 79. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF

 80. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM

 81. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM

 82. prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM

 83. prof. dr hab. Edmund Kozal – UP

 84. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP

 85. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków

 86. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM

 87. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – U Warszawski

 88. dr Henryk Krzyżanowski – UAM

 89. dr Grzegorz Kucharczyk

 90. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

 91. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski

 92. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM

 93. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska

 94. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz

 95. dr Katarzyna Kulińska – PAN

 96. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN

 97. dr Krystyna Laskowicz – naucz. akad.

 98. dr Przemysław Lehmann – PAN

 99. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM

 100. dr Maria Leśniewicz – PP

 101. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM

 102. dr Jarosław Liberek – UAM

 103. mgr Jolanta Lisiak – architekt

 104. mgr Rafał Lisiak – architekt

 105. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz

 106. dr Eryk Łon – UE

 107. mgr Małgorzata Łośko – UAM

 108. dr Piotr Łukasiak – PP

 109. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM

 110. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”

 111. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM

 112. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM

 113. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP

 114. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM

 115. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN

 116. mgr Jan Martini – artysta muzyk

 117. mgr Helena Materny – nauczyciel

 118. mgr Ryszard Materny

 119. mgr Maria Matysiak – UAM

 120. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca

 121. dr Jerzy Michalik – UAM

 122. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP

 123. dr Bożena Mikołajczak – UAM

 124. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – AMuz

 125. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk

 126. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM

 127. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP

 128. mgr Danuta Namysłowska

 129. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków

 130. mgr Wilhelmina Nowak

 131. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM

 132. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM

 133. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM

 134. Włodzimiera Pajewska – UAM

 135. inż. Ryszard Paprzycki

 136. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE

 137. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP

 138. dr Andrzej Pawuła – UAM

 139. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed

 140. dr Barbara Pelplińska – UAM

 141. dr Ryszard Piasek – reżyser

 142. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich

 143. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM

 144. dr Ryszard Piotrowicz – UAM

 145. prof. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań

 146. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM

 147. mgr Maria Przybylska – UAM

 148. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM

 149. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM

 150. dr Jacek Radomski – UAM

 151. dr Wiesław Ratajczak – UAM

 152. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP

 153. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel

 154. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN

 155. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM

 156. dr Lech Różański

 157. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser

 158. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN

 159. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM

 160. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed

 161. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz

 162. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM

 163. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP

 164. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed

 165. mgr Janusz Smólski

 166. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM

 167. prof. dr hab. Marek Sozański – PP

 168. mgr Zygmunt Sporny – UAM

 169. dr Teresa Stanek

 170. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM

 171. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM

 172. mgr Piotr Stawicki – radca prawny

 173. mgr Gabriela Stępczak

 174. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM

 175. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM

 176. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM

 177. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP

 178. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM

 179. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – U Łódzki

 180. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca

 181. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed

 182. dr Mirosław Szulczyński – UAM

 183. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz

 184. dr Hanna Szweycer

 185. prof. dr hab. Michał Szweycer

 186. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM

 187. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM

 188. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM

 189. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca

 190. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin

 191. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN

 192. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE

 193. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM

 194. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser

 195. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed

 196. mgr Jacek Tuchołka

 197. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM

 198. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed

 199. dr Marek Wedemann – UAM

 200. dr Maria Wejchan-Judek – PP

 201. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP

 202. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie

 203. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.

 204. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed

 205. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed

 206. prof. dr hab. Andrzej Wybrański

 207. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN

 208. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM

 209. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel

 210. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM

 211. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca

 212. dr Franciszek Zerbe – lekarz

 213. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat

 214. dr Andrzej Zielonacki – adwokat

 215. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca

 216. Jerzy Żarnowski – em. HCP

 217. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM

 218. dr Jakub Żmidziński – PP

Jestem członkiem AKO i sygnatariuszem oświadczenia,  ale uważam, że głównym grzechem obecnego rządu nie jest nowelizacja dotychczasowego bubla legislacyjnego, lecz brak opracowania ustawy, która by obecny system akademicki  naruszający swobody badań naukowych i edukacji skutecznie  ‚odkorzeniła’ od  systemu PRL,  stąd proponowałem (bezskutecznie) zastąpienie- „nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym godząca de facto w autonomię wyższych uczelni i swobodę badań naukowych” przez –  ‚ brak opracowania ustawy, która by obecny system akademicki  naruszający swobody badań naukowych i edukacji ‚odkorzeniła’ od  systemu PRL‚