Po ‚Nocnej zmianie’ na uczelniach bez zmian

Nocna Zmiana 

Po tej  ‚Nocnej zmianie’ w 1992 r. odetchnęli też tajni i jawni wspólpracownicy na uczelniach/ w systemie akademickim. Odwilż w tym systemie już nie nastąpiła (pojęcie odwilży związane jest jedynie z rokiem 1956 , kiedy i na uczelnie wracali niewygodni wykładowcy,  po kilku latach odseparowania od młodziezy akademickiej). Po Wielkiej Czystce Akademickiej lat 80-tych  nastąpiła Wielka Luka Pokoleniowa lat 90-tych, której jednak beneficjenci systemu nie chcieli ( i nie chcą do dziś)  zapełnić nie -swoimi. System akademicki do dziś opiera się  głównie na  Chowie Wsobnym.

Po kilkunastu latach, kiedy beneficjenci systemu poczuli się ponownie zagrożeni lustracją, nastąpił heroiczny opór środowiska akademickiego przed poznaniem prawdy.
Niestety (po-)okrągłostołowa ‚S’ akademicka walczy głównie o zwiększenie uposażeń dla beneficjentów systemu (w tym tajnych i jawnych wspólpracowników) nieraz ich wspierając w wykluczaniu z systemu niewygodnych destabilizatorów symbiotycznego układu akademickiego (PZPR-SB-nomenklaturowe władze akademickie)  powstałego w PRL i reprodukowanego w III RP.

Badań nad tym tematem nie ma, mimo wielkiej liczby badaczy ( w tym profesorów z nadania prezydenckiego, choć nie zawsze magisterskiego),  ale osobiste doświadczenia stanowią wiarygodny, choć  dla beneficjentów systemu niewygodny,  zapis tego czasu i postaw.