Niepoprawnie o niedoskonałości edukacji wyższej

Niepoprawnie o niedoskonałości edukacji wyższej 

Niepoprawny Magazyn Akademicki [16]

Rozmawiają Józef Wieczorek i Robert Kościelny

 

NIEPOPRAWNY MAGAZYN AKADEMICKI na drodze do naprawy systemu akademickiego w Polsce

Logo Niepoprawnego Magazynu Akademickiego

NIEPOPRAWNY MAGAZYN AKADEMICKI

na drodze do naprawy systemu akademickiego w Polsce

Mijający rok stał pod znakiem głoszenia potrzeby działań na rzecz naprawy systemu akademickiego niezbędnej dla zrealizowania dobrej zmiany w Polsce.

Niestety zwycięska partia nie miała przygotowanej odpowiedniej ustawy, aby po wygraniu wyborów natychmiast ją wcielić w życie, stąd naprawianie systemu bardzo się ślimaczy.

Podjęto zmiany kosmetyczne, ale system akademicki nadal jest kiepski, co się przekłada na kiepski stan nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce a zarazem na kiepski stan polskich elit, bez czego dobra zmiana jeszcze taka dobra nie jest jak być powinna.

Minister nauki zmiany rozłożył na lata i oddał robotę w ręce społeczności akademickiej, która przez ponad ćwierć wieku odrzucała oczyszczenie się z elementu szkodliwego, jak i wszelkie zasadnicze zmiany systemu poza zwiększeniem swoich uposażeń.

Negatywne skutki są widoczne i jest obawa, że po zmianach przez to środowisko zaproponowanych zasadniczo nic/niewiele zostanie zmienione.

W ubiegłym roku odbyły się już 3 konferencje poprzedzające Narodowy Kongres Nauki przygotowywany na rok 2017, ale rezultaty tych konferencji nieudolnie są prezentowane na stronie https://nkn.gov.pl/ i niemal nikt nie ma zamiaru z nimi dyskutować, w tym liczni organizatorzy Kongresu z Radą Programową .

Lukę dyskusyjną wypełnia nieco Niepoprawny Magazyn Akademicki, ale tylko jeden śmiałek podejmuje dyskusje z tym co powinno być dyskutowane przez milionowe już rzesze etatowych akademików i ich udyplomowionych wychowanków.

Piękny obraz polskiego społeczeństwa – nieprawdaż ?

Coraz bardziej udyplomowione społeczeństwo polskie ogranicza swe zainteresowanie nauką i szkolnictwem wyższym głównie do zdobycia dyplomu i kolejnych tytułów.

Poza tym – zainteresowania brak ! – mimo że wzrost udyplomowienia/utytułowania nie przyniósł nam dobrobytu i nie przyniesie, o ile w tej materii nie będzie radykalnych zmian.

Ministerstwo promuje swe konferencje nieporadnie, samo nie chce dyskutować z niepoprawnymi (akademicko) choć merytorycznymi opiniami, więc trudno być optymistą, że dobra zmiana nastąpi w sektorze akademickim.

Mamy w Polsce obóz patriotyczny, ale i ten nie kwapi się do zmian w sektorze akademickim , a nawet do dyskusji nad zmianami, więc nie jest pewne czy to jest patriotyzm, czy tylko własny interes.

Mimo to w http://niepoprawneradio.pl/ zamierzam także w Nowym Roku oprócz felietonów akademickich kontynuować Niepoprawny Magazyn Akademicki zapraszając do rozmów na temat naprawy systemu akademickiego w Polsce wszystkich zainteresowanych wyjściem tego sektora z zapaści, bez czego naprawa Polski nie jest możliwa do zrealizowania.

Nie będzie elit na poziomie, nie będzie Polski na poziomie !

Magazyn prowadzony jest raz w miesiącu w piątki o godz. 18 ale może być prowadzony częściej i o zmienionej porze o ile będą zainteresowani.

Do rozmowy wystarczy mieć zainstalowanego SKYPE i skontaktować się ze mną jozef.wieczorek@interia.pl w celu ustalenia tematu i terminu rozmowy.

Mimo wszystko czekam na zainteresowanych autentycznymi działaniami na rzecz naprawy systemu akademickiego w Polsce.

Podobne apele w Starym Roku nie przyniosły rezultatów !

Czy w Nowym Roku obudzimy się w Polsce dobrej zmiany akademickiej ?

Zalecam nastawienie budzików, aby nie przespać szansy.

Niepoprawny Magazyn Akademicki

Niepoprawny Magazyn Akademicki [1]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [2]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [3]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [4]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [5]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [6]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [7]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [8]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [9]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [10]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [11]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [12]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [13]

Niepoprawnie o rozwoju humanistyki w Polsce

Niepoprawnie o rozwoju humanistyki w Polsce

Niepoprawny Magazyn Akademicki [13]