Niepoprawnie o reformie Gowina do wysłuchania publicznego

Niepoprawnie o niedoskonałości naukowej

Niepoprawnie o niedoskonałości naukowej

Niepoprawny Magazyn Akademicki [15]

Rozmawiają: Józef Wieczorek i Robert Kościelny

marzec 2017 r.

Głos w dyskusji nad naprawą systemu akademickiego w Polsce

przed Narodowym Kongresem Nauki

PAKT na opak w niepoprawneradio.pl

PAKT na opak w niepoprawneradio.pl