Obalić ustawę Gowina – i co ?

1.jpg

Obalić ustawę Gowina – i co ?

Ustawa 2.0 – zwana też Konstytucją dla nauki, dotycząca reformy nauki i szkolnictwa wyższego znajduje się w końcowej fazie dyskusji i to na szczeblu parlamentarnym, bo zapowiadanego przez ministra wysłuchania publicznego nie będzie.

Widocznie minister doszedł do wniosku, że kogo chciał wysłuchać to już wysłuchał, a innych nawet słuchać nie chce. Skutek jest taki, że mimo ponad 2-letnich konsultacji z tymi, z którymi chciał konsultować, w końcowej fazie mamy liczne strajki, protesty, krytyczne listy, tak etatowych ‚akademików’, jak i studentów, oraz związków zawodowych, którym ta ustawa sprawiła zawód.

Mnie także, choć zawód był spodziewany, bo mimo napisanych w tym czasie około setki tekstów na temat systemu akademickiego, rzecz jasna przekazywanych ministerstwu, rektorom, dyskusja z nimi nie została podjęta.

Do ustawy mam stosunek krytyczny, ale także na ogół nie podzielam argumentów krytycznych, bo nie dotyczą one- podobnie jak ustawa- fundamentów systemu akademickiego. Tłumaczyłem bezskutecznie, że jak się buduje dom, to trzeba poznać jego fundamenty, a nie zajmować się jedynie architekturą i wystrojem jego wnętrza. Jak dom postawimy na bagnie, czy na osuwisku, to wcześniej czy później ulegnie on destrukcji i tak może być ze wznoszonym gmachem systemu akademickiego.

W pracach nad ustawą nie wykorzystano potencjału intelektualnego polskiej diaspory akademickiej w dobrych ośrodkach naukowych całego świata, nie podejmowano problemu genezy obecnych kadr akademickich i przyczyn ich słabości, mimo imponującego wzrostu ilości osób wysoko utytułowanych i ogromnego wzrostu ilości wydawanych dyplomów w licznych szkołach z nazwy wyższych. Nie zdiagnozowano nawet chorób toczących polski system akademicki, stąd i zaproponowana metoda leczenia jest co najmniej wątpliwa.

Mimo, że w pracach nad reformą brali udział także medycy, za najważniejsze remedium na bolączki systemowe, uważa się pieniądze, które w tym systemie rzeczywiście nieduże, marnotrawione są w sposób skandaliczny, podobnie jak potencjał intelektualny Polaków, co jest jednak pomijane zgodnym milczeniem, tak przez stronę ministerialną, jak i opozycyjną.

Lewoskrętni studenci, jak i uczelniane komisje Solidarności, chcą obalić reformę Gowina. Studenci od kilku dni protestują, strajkują, domagając się chleba i róż ilustrując te domagania podobizną Róży Luxemburg, chyba po to, aby było wiadomo o co w tym wszystkim chodzi.

Walczą o prawo do języka polskiego, jakby kto im zabraniał posługiwać się językiem polskim ! Może im chodzi o sprawienie wrażenia, że zidentyfikowany przez nich i im podobnych, ‚reżim kaczystowski’, jest gorszy od zaborców/okupantów.

W gruncie rzeczy tacy studenci sprawiają wrażenie, że są analfabetami i ich postulaty winny prowadzić do zmian w rekrutacjach na studia – przynajmniej rozumienie słowa pisanego winno być wymagane.

Podobnie i w rekrutacji/awansowaniu kadr akademickich/profesorów. Ci nieraz imieniem i nazwiskiem nie potrafią się podpisać pod swoimi bredniami/ocenami lepszych od siebie, aby ich usuwać z uczelni, choć pod tym co inni ważnego w nauce/edukacji wyższej zrobili- podpisują się ochoczo, nagle zdolność pisania odzyskują.

Takie mamy kadry i takich mamy studentów, a gremia solidarnościowe walczą o to, aby ich nie dyskryminować przez zapowiedź lepszego finansowania naukowców z zagranicy ( także Polaków), aby takich analfabetów/hochsztaplerów zastąpili w polskim systemie akademickim.

Reforma Gowina ma wiele grzechów i to ciężkich, ale gdyby ją obalić i zastąpić postulatami studencko-solidarnościowymi to katastrofa by była jeszcze bardziej spektakularna.

Krytykuję reformę Gowina, ale jeszcze bardziej reformatorów studencko-solidarnościowych.

Mimo, że Gowin na moje teksty nie reagował, to jednak w projekcie ustawy DZIAŁ VII art.283, 284 wstawiono mediatora akademickiego, o co walczyłem od początku wieku na co mam dowody ( wystarczy ‚wygooglować’ – mediator akademicki).

To drobiazg ( jest ich jeszcze kilka), choć istotny i być może polepszy nieco sytuację akademików niszczonych przez mobberów, ale czy uratuje naukę i edukację wyższą w Polsce ?

Nie ma takiej nadziei – trzeba zbadać grunt akademicki i uformować należyte fundamenty, a dopiero potem wznosić gmach akademicki.

Serwis „Mediator Akademicki kontra Mobbing” w działaniu

strusie mobbing

Serwis Mediator Akademicki kontra Mobbing w działaniu

Od kilku miesięcy buduję serwis Mediator Akademicki kontra Mobbing http://nfamob.wordpress.com/ mając nadzieję, że będzie miał jakieś znaczenie dla osób mobbingowanych, szczególnie tych ze środowiska akademickiego, szukających informacji i pomocy. Mam tez nadzieję, że serwis odegra jakąś pozytywną rolę w działaniach na rzecz wprowadzenia do polskiego systemu akademickiego instancji mediatora. Jak do tej pory, mimo wieloletnich apeli, nie było woli aby taką instancję wprowadzić. Tym niemniej problem został zauważony. Mając na uwadze, że ‚kropla drąży skałę’ zamieszczam w serwisie coraz to nowe posty, których się uzbierało już ponad 200. Mimo, że temat serwisu nie jest ‚ekscytujący’ strona zanotowała już ponad 16 tysięcy odwiedzin, zwykle kilkadziesiąt – stokilkadziesiąt odwiedzin dziennie.

Gdyby propozycje antymobbingowe zamieszczone na stronie zostały zauwazone także przez decydentów akademickich i wprowadzone do polskiego życia akademickiego na pewno i efekty pracy polskich naukowcow byłyby lepsze. Jest bowiem udowodnione, że mobbing ma bardziej destrukcyjny wpływ na rezultaty pracy naukowej, niż brak pieniędzy. Po wyjściu poza zasieg mobbingu można coś w nauce zrobić, w zasięgu oddziaływania silnego mobbingu efekty pracy, nawet finansowanej, mogą spadać do zera. A więc ciągłe pisanie o pieniądzach, a milczenie o mobbingu akademickim – to jest Manipulacja.

Poniżej wpisy na stronie uszeregowane według popularności. Zachęcam do zapoznania się z nimi, przesyłanie uwag, informacji i tekstów, które by można na stronie zamieścić.

Józef Wieczorek

Redaktor serwisu Mediator Akademicki kontra Mobbing

Kontakt:

jozef.wieczorek@interia.pl


Wykaz wpisów na stronie Mediator Akademicki kontra Mobbing

http://nfamob.wordpress.com/

Tytuł

Mediacja na studiach podyplomowych

Przykład dokumentu firmowego – wewnętrzn

Do kogo się zwrócić w przypadku mobbingu

Procedura przeciwdziałania mobbingowi

Profesor mobbingowany (bo chciał leczyć

Jak zapobiegać psychicznej przemocy w m

Prawo o szkolnictwie wyższym

Promotor mobbingowany za pracę magisters

Informacja

Profesor zesłany do piwnicy

Mobbing profesorski

Aspekty prawne oceny pracownika

Wewnętrzna polityka antymobbingowa w urz

Jak rozpoznać mobbing

INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ PRZEMOCĄ I MOLE

Mobbing w regulaminie pracy KUL

Uwarunkowania obyczajowe mobbingu w środ

Jak zapobiegać mobbingowi ?

Kto cię mobbinguje na uczelni ?

Dzień bezpłatnych porad adwokackich

O mobbingu akademickim w internecie (kil

Efektywna komunikacja i rozwiązywanie ko

Mobbing akademickich demaskatorów

Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego U

Negatywne skutki mobbingu dla nauki i ed

Działania na rzecz powołania instancji m

Akty przemocy psychicznej w środowisku a

Rodzaje roszczeń pracowniczych z tytułu

Zapobieganie przemocy i molestowaniu w m

Uwarunkowania systemowe mobbingu w środo

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporó

Nepotyzm a mobbing

Mobbing w kodeksie pracy

Fazy mobbingu akademickiego

Kosztowne oddalenie pozwu o mobbing akad

Raport PIP w sprawie mobbingu

Kto jest najczęściej mobbingowany w środ

Typowa reakcja środowiska akademickiego

Zjawisko mobbingu w bibliotekach

Jak przeciwdziałać łamaniu praw pracowni

Mobbing na Politechnice Krakowskiej – w

Czy nagrania mogą stanowić dowód w spraw

Procedura antymobbingowa

Czy mobbing jest przestępstwem ?

Czy mobbingowany w środowisku akademicki

Co obowiązuje pracownika nauki ?

Organizacje antymobbingowe

Organizacje mediacyjne

Konflikty na wyższych uczelniach

NSZZ Solidarność w Politechnice Gdańskie

Dni Mediacji i Negocjacji 2009

Mobbing ze względu na męża

Jak reagować na mobbing w środowisku aka

Jak AGH przeciwdziała mobbingowi

Zawód – mediator

Akademicki cyberbullying (mobbing intern

To co się dzieje na uczelniach

O mobbingu wg Heinza Leymanna

Czy na twojej uczelni respektowany jest

Dział Kadr i Spraw Socjalnych Uniwersyte

Pozew o mobbing – propozycja nowych rozw

Co sprzyja mobbingowi w środowisku akade

Zjawisko molestowania moralnego wśród na

KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW –

Co warto przeczytać o mobbingu

Terror psychiczny – Co mówią badania?

Jak przerwać mobbing

W jakich organizacjach mobbing się nie p

Przykład przebiegu postępowania sądowego

Akademickie kadry administracyjno-techni

Feudalny układ a mobbing

Gdzie cię mobbingowano ?

EUROPEJSKI KODEKS POSTĘPOWANIA DLA MEDIA

Mobbing i dyskryminacja

O stronie na stronach

Patologie relacji wykładowca-student

Problemy związane z nieprawidłowymi rela

Co wynika z dotychczasowych spraw o mobb

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązyw

Superkompetencja może być przyczyną mobb

Geografia mobbingu akademickiego

Sąd swobodnie ocenia materiał dowodowy n

Tytułem wstępu

Postulat rozszerzenia studiów podyplomow

Biuro rzecznika (mediatora) akademickieg

Profesor mobberem

Elitarne warsztaty umiejętności efektywn

ETOS NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w Akademi

Dostrzeżona potrzeba mediatora akademick

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Antymobb

Mobbingowanie niegodziwca

Rektor UW zapowiada powołanie rzecznika

Wymuszanie współautorstwa to forma mobbi

Pracownicy przegrywają sprawy o mobbing

Kobieta mobber

Bezrobocie i kryzys sprzyjają mobbingowi

Działania antymobbingowe

Zachowania mobbingowe

UWAGA: Sygnaliści są narażeni na mobbing

PHILIP ZIMBARDO O PRACODAWCACH

Koledzy wobec mobbingowanego, czyli Hiob

Pracownika nauki obowiązują zasady etyki

Mobbing uwarunkowany nepotycznie

Szkoła Mediacji

Zagraniczne badania nad mobbingiem akade

Mobbing akademicki trudny do sprawdzenia

Zarządzanie przez mobbing wg wytycznych

Zespół ds. przeciwdziałania mobbingowi

Jak pracownik ma udowodnić mobbing w fir

Sprawa profesora Denisa Rancourta (Unive

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni

Mobbing w środowisku akademickim

Konformizm środowiska akademickiego a mo

Wykaz prowadzenia wewnętrznej polityki

Mobbing uczelniany w opiniach internautó

Konferencja – Dobre Praktyki na Studiach

Przeciwdziałanie mobbingowi jako element

Cytat (około)mobbingowy

Przepis o mobbingu jest źle usytuowany

Konferencja poświęcona mediacji

Perspektywy działaczy organizacji antymo

SPRAWA ZNIEWAŻANIA NAUCZYCIELA DO MEDIAC

Jak długo trwa mobbing ?

Akademicki Kodeks Etyczny Politechniki W

INFORMACJE RZECZNIKA PRAW DOKTORANTÓW

Mobbing akademicki ‚zagraniczny’

Mobbing robi karierę

Trudno udowodnić przełożonemu mobbing

O depresji absolwentów szkół wyższych

AKADEMICKI KODEKS ETYCZNY AGH

Zachwianie proporcji w relacji student –

O mediacji: 80-90 proc. spraw mogłoby by

Celem mobbera jest pozbycie się Ciebie z

Postępowanie mediacyjne

Mobbing trzeba udowodnić

Czy na twojej uczelni prowadzono szkole

Kim jest mediator ?

Stres akademicki

Wywiad ze światowej sławy mediatorem

Kto udzielił ci porady w sprawie mobbing

Z działalności Rzecznika Praw Studenta

Gdzie powinien być ‚umocowany’ mediator

Standardy szkolenia mediatorów

Whistleblowing Code of Practice

Jak Harvard szuka mediatora

Książka dla tych, którym bliska jest ide

Mobbingowany może upomnieć się o swoje p

Mobbing. Nowe pojęcie czy nowe zjawisko?

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA OBOWIĄZKIEM PRAC

Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich

Komisja Rektorska ds. Etyki w roli media

Mediacja w teorii i praktyce

Mobbing w NIK ?

Mobbing w wyższych sferach medycznych

I KRAJOWY KONGRES MEDIATORÓW

Mobbing studencki

Mediacja w projekcie ustawy o PAN

Seminarium – Mediacje w przestrzeni publ

Mediacje na You Tube

O mediatorze akademickim w cyberprzestrz

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk

Ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowyc

Mediator akademicki pilnie potrzebny

Jak wprowadzić instancję mediatora (rzec

Zalety mediacji

Lech Kaczyński oskarżany o mobbing

Encyklopedia mediacji na Wolters Kluwer

Etyka i etos nauki

Potrzebny mediator

Blog – szansa na ujawnienie mobbingu aka

Zapobieganie mobbingowi akademickiemu

AKADEMICKI KODEKS WARTOŚCI

Pomysł powołania rzecznika praw absolwen

Rzecznik Praw Studenta

Konsultacje Rzecznika Praw Studenta

Ustawa ‚mediacyjna’

Typy mediatorów

Wirtualny lincz

Niszczące działanie mobbingu w środowisk

Kenneth Westhues opisuje przypadki mobb

Mediator (rzecznik) akademicki w Unii Eu

Globalny mediator ?

Sztuka nękania

Klika pawianów

Ucieczka przed mobbingiem

Mobbing w PAN (jeden przykład)

Mobbing internetowy

Nowy numer biuletynu: The European Netwo

Spotkanie rzeczników akademickich Meksyk

Mobbing akademicki w Turcji

Deklaracja hiszpańskich mediatorów akade

Mobbing uczelniany

Cyberszpiegostwo – krok do mobbingu

The University Ombudsman in the European

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Mobbing blogowy

WORKPLACE MOBBING IN ACADEME

Animalizacja uczelni ?

Antymobber – studenckie koło naukowe

Anatomy of an academic mobbing

Mediacje na studiach

IV Kongres Prawno–Pracowniczy

Mobbing w środowisku pielęgniarek i poło

Mediacja w Europejskiej Karcie Naukowca

Le médiateur de l’université

Alternatywne formy rozwiązywania konflik

Europejski Dzień Walki z Depresją

Podyplomowe studia z zakresu mediacji i

Blog: Academic mobbing

Médiateur de l’université

Nature and extent of mobbing in the work

Staff/student dispute resolution is ‘ina

Mediator (rzecznik) akademicki w krajach

The European Network for Ombudsmen in Hi

Mediator akademicki w systemie francuski

Depresja powracających naukowców

Association of Canadian College and Univ

Z historii walki o mediatora akademickie

RPO – Chamstwo zagraża wolności