Lustro Nauki

Nękanie autora Lustra Nauki

( kliknij, przeczytaj, przemyśl) 

Kalendarium dochodzenia do teraźniejszości

czas

Kalendarium dochodzenia do teraźniejszości-

czyli czas na zmiany 

( dla sprecyzowania okresów i uzasadnienia wydarzeń

należy się przejrzeć w lustrze nauki –

http://lustronauki.wordpress.com/

 

Okres wyzwalania przez  zniewalanie 

stalinWznowienie działalności uczelni, tym razem na rzecz budowy nowej Polski (‚demokratycznej’) 

Potępienie tych co walczą nadal o niepodległość ( proces krakowski) 

Pacyfikacja 3-majowych studentów 

Politruk Włodzimierz Sokorski ogłasza zarządzanie nauką poprzez scentralziowaną habilitację 

Pełniący Obowiązki Profesorów wspierają Pełniących Obowiązki Polaków w zakładaniu Podstawowych Organizacji Partyjnych, czyli formowanie się władzy POPów 

Wydalanie z uczelni negatywnie wpływających na młodzież akademicką 

Stalin uznawany za największego uczonego ( traktat o językoznawstwie, Teodor Marchlewski – wielki miłośnik Stalina ) a Bierut patronem uniwersytetu (wrocławskiego)

 

Krótkotrwały okres odwilży 

Gomulka wiec

 

Powroty ‚negatywnie wpływających na młodzież akademicką’ 

Otwarcie granic dla naukowców rokujących nadzieje na budowanie nowego ustroju 

Rewidowanie poglądów 

 

(po) Marcowe igry 

 

 

studenci do naukiStudenci do nauki ! ( a pasta do zębów)

Wypędzanie z kraju rewizjonistów niewłaściwego pochodzenia ( razem załapali się stalinowcy unikając należnych kar) 

Zapędzanie wichrzących studentów w kamasze 

Wymiana kadr akademickich ( likwidacja katedr ze starymi profesorami, którzy nie dawali sobie rady z wychowywaniem młodzieży i tworzenie instytutów z nowymi dyrektorami, którzy na młodzież mieli wpływać pozytywnie) 

Wprowadzenie do systemu docentów zaslużonych dla systemu, ale do tej pory niezinwentaryzowanych (proszę poszukać w internecie !). Tworzenie trwającego do dziś podziału akademickiego na ‚do – centów’ i ‚do – roboty’ mimo zmarginalizowania obecnie stanowiska docenta. 

Realizowanie wizji socjalistycznego uniwersytetu ( m.in. wizjoner M.Karaś) . Gospodarskie wizyty senatów uczelnianych w instytutach i praktyki robotnicze dla studentów.

Wzrost upartyjnienia i ‚utytłania’ kadr akademickich Niektóre uniwersytety dostają skrzydeł i zaczynają ‚latać.’ 

 

Karnawał 

maskaPróba solidarności akademickiej.

Czas niepewności.

Partyjniacy zaniepokojeni, zaopatrują się oprócz legitymacji partyjnych w znaczki Solidarności.

Produkcja naukowa słabnie,

tworzone są nowe. oddolne programy nauczania,

projektuje się ustawę o szkolnictwie wyższym ( w ramach możliwości),

‚ci odlatują, ci zostają’

no i niektórzy wracają z po-marcowej zamrażarki

 

Okres wielkiej czystki akademickiej, czyli rzeź niewiniątek

Rzeź niewiniatek Giotto 

Kolejny okres relegowania studentów-wichrzycieli, 

usuwanie rektorów niezdolnych do pozytywnego oddziaływania na młodzież akademicką, 

wykluczanie z uczelni młodej, nonkonformistycznej kadry akademickiej. 

Wzrost zaubeczenia uczelni. 

Tworzenie nowych ustaw, aby sprawniej można było oczyścić uczelnie z elementu niepewnego, negatywnie wpływającego na młodzież akademicką, 

wymiana rektorów, 

weryfikacja komisaryczno-partyjna, często anonimowa, młodszej kadry, 

zwieranie szeregów przez aktyw partyjny. 

 

Transformacja umeblowana, czyli III RP bez odwilży 

zakładanie III RP

Solidarność (neo)Solidarności z (post)pezetpeerią w utrzymaniu się akademickich peerelczyków na dotychczasowych pozycjach i/lub zmianie pozycji na wyższą. Wspólna, heroiczna nieraz walka, aby niewygodni wykluczeni w PRL nie mogli wrócić ! 

Powroty jednych, konspiracyjna działalność naukowa – drugich

Utajnianie przynależności partyjnej akademickich poszukiwaczy prawdy 

Utajnianie składów komisji weryfikacyjnych zasłużonych dla wielkiej czystki akademickiej u schyłku PRL 

Niszczenie śladów akademickich po wykluczonych w czasach PRL 

Utrwalenie peerelowskiej ‚prawdy’, że tajni współpracownicy TW, czy aktyw partyjny nie wpływali negatywnie na młodzież akademicką, a ci co TW czy w PZPR być nie chcieli – wpływali negatywnie – czyli TW i PZPR trzymają się mocno na uczelniach i trzymają z dala od uczelni element nadal niepewny, niereformowalny 

Fałszowanie historii. Opracowanie dzieł naukowych historycznych, obowiązkowych do przyswojenia, w których nie ma mowy o komunizmie, czy stanie wojennym, lub te niecenzuralne słowa pojawiają się w formie zakonspirowanej. 

Działania operacyjne i dezintegracyjne wobec niezależnej myśli akademickiej 

SB zlikwidowano, urząd cenzury – także, PZPR się przefarbowała a metody inwigilacyje,opercyjne, dezintegracyjne, cenzorskie, pozostały, a nawet osiągnęły wyższy poziom realizacji. 

Dzięki autonomii np. metody U(J)beckie są w pełni respektowane, a nawet podziwiane przez rzeszę akademicką.