Bój o pomnik AK pod Wawelem

01.jpg

Załączam list otwarty Społecznego  Komitetu Budowy Pomnika Armii Krajowej na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie do Dyrektora ZIKiT w Krakowie w sprawie blokowania budowy pomnika AK.

List otwarty do Dyrektora ZIKiT w Krakowie Marcina Hanczakowskiego

Szanowny Panie Dyrektorze!

My, niżej podpisani członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Armii Krajowej na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie, ze zdumieniem dowiedzieliśmy się z artykułu opublikowanego w „Dzienniku Polskim” 1-2 września 2018, że został „unieważniony przetarg na budowę pomnika AK. Kolejnego nie będzie”.   

Wyrażamy zdziwienie, że tak ważna decyzja nie została nam wcześniej przekazana, mimo trwających już od lat kontaktów z nami. Zdziwienie nasze jest tym większe, że środowisko akowskie przekazało Państwu informację, że brakująca kwota na budowę pomnika zostanie uzyskana.

Pozwolimy sobie przypomnieć ponad dziewięcioletnią historię budowy pomnika AK w Krakowie. Starania o budowę tego pomnika podjęto w 2009 roku. Uchwałą z 26 05.2010 roku Rada Miasta zdecydowała, że w Krakowie zbudowany zostanie pomnik Armii Krajowej. Po szerokiej konsultacji uchwałą z 3.11. 2010. przyjęła, że pomnik będzie zlokalizowany pod Wawelem. W dniu  Polskiego Państwa Podziemnego 27.09. 2013 roku odbyła się wspaniała uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod  pomnik. Kamień ten wykonał i osadził w gruncie Wydział Gospodarczy Wojska Polskiego na polecenie dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego gen brygady Andrzeja Knapa. W uroczystości brało udział Wojsko Polskie: salwa honorowa, orkiestra wojskowa, 60 sztandarów szkolnych, sztandary organizacji patriotycznych, tłum Krakowian. Delegacje żołnierzy AK – także z terenów wschodnich – przywiozły i złożyły we wnękach kamienia węgielnego ziemię z pól bitewnych Armii Krajowej. Tam też złożony został akt erekcyjny pomnika podpisany przez 30 znakomitych osób, w tym czterech rektorów krakowskich uczelni. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił kamień węgielny. Już po dacie tej  odbywały się przy nim wielokrotnie uroczystości patriotyczne z udziałem wojska, harcerzy. Ludzie się gromadzili, przynosili wieńce, zapalali znicze. Miejsce to żyje już własną tradycją.

Pan Prezydent Jacek Majchrowski przekazał do budżetu Rady Miasta milion sześćset tysięcy złotych na budowę pomnika AK, służby miejskie podległe Prezydentowi zatwierdziły projekt pomnika i wyraziły zgodę na jego wzniesienie.. Patronat nad budową pomnika objął prezydent RP Andrzej Duda –  pismo Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej BWP.0460.131.2016. Patronat honorowy objął także ks. Abp Marek Jędraszewski – pismo ABP -041-108-2017.

Szanowny Panie Dyrektorze!

Przypominając powyższe zdarzenia i fakty, jesteśmy przekonani, że poleci Pan kontynuowanie przetargu (odpowiednia ustawa zezwala, a nawet nakazuje, aby przetarg trwał miesiąc, czyli do 7 września, a ponadto zezwala na przedłużenie jego trwania o kolejny miesiąc).

Zarzuty w przywołanym na wstępie artykule w „Dzienniku Polskim” nie są przekonujące. Zgłosiła się firma deklarująca wykonanie pomnika za kwotę poniżej 2 milionów złotych w terminie do 11 listopada br. dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Społeczny  Komitet Budowy Pomnika AK wystąpił do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie  tej budowy w wysokości brakującej kwoty 400 tysięcy złotych. Wojewoda Małopolski wystąpił do premiera RP o przekazanie tej kwoty z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Według pisma kancelarii premiera z 21.08.b.r. DKRM.ZK.2130.305/2018. brakująca kwota będzie przekazana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub bezpośrednio z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Nieuzasadnione są wątpliwości dotyczące zgłaszającego się wykonawcy, bowiem firma ta specjalizuje się w budowie pomników. Będzie też nadzorowana przez twórcę projektu pomnika Aleksandra Smagę oraz przez wybitnych krakowskich architektów. Jesteśmy pewni, ze szanowny Pan Dyrektor nie tylko z pobudek patriotycznych, ale również  ze względu na to, ze Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  jest zobowiązany realizować inwestycje przewidziane w budżecie miasta, wznowi przetarg, unikając zarzutu niedopełnienia obowiązków, i podpisze umowę o budowę pomnika, za co z góry serdecznie dziękujemy

Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika AK

Obywatel Honorowy Miasta Krakowa

prof. dr hab. arch. Stanisław Juchnowicz  

Przewodniczący  Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Kombatantów

Prezes Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

            major adwokat Ryszard Brodowski

W bojach o ten pomnik i ja brałem przez lata udział – co dokumentuję :

W obronie pomnika AK pod Wawelem,

aby wyzwolić Kraków od anty-Polaków w 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Kraków, 2 sierpnia 2018 r. [dokumentacja:  zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

https://wkrakowie2018.wordpress.com/2018/08/02/w-obronie-pomnika-ak-pod-wawelem/

Dialog społeczny w sprawie pomnika AK – „Wstęga Pamięci” – pod Wawelem

[bez udziału zaproszonego Głównego Architekta Krakowa]

Kraków, 19 stycznia 2018 r

[dokumentacja, zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

https://wkrakowie2018.wordpress.com/2018/01/19/dialog-spoleczny-w-sprawie-pomnika-ak-wstega-pamieci-pod-wawelem/

Ziemie z pól bitewnych AK pod Pomnik AK u stóp Wawelu

Uroczystość z udziałem „Kadrówki”

Kraków,  4 sierpnia 2017 r.

[zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

https://wkrakowie2017.wordpress.com/2017/08/04/ziemie-z-pol-bitewnych-ak-pod-pomnik-ak-u-stop-wawelu/

W Hołdzie Niepodległej i Żołnierzom AK

Kraków, 11 listopada 2017 r.

[dokumentacja – Józef Wieczorek]

https://wkrakowie2017.wordpress.com/2017/11/12/w-holdzie-niepodleglej-i-zolnierzom-ak/

Pikieta w obronie powstającego pomnika AK u stóp Wawelu

Kraków, 16 grudnia 2017 r.

[zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

https://wkrakowie2017.wordpress.com/2017/12/16/w-obronie-powstajacego-pomnika-ak-u-stop-wawelu/

Uroczyste obchody 75. rocznicy

przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

Msza św. w  kościele  pw. Św. Agnieszki w Krakowie

Uroczystość  w miejscu wmurowania kamienia węgielnego

pod budowę Pomnika Armii Krajowej, Bulwar Czerwieński

Kraków, 14 lutego 2017 r.

(zdj. i wideo – Józef Wieczorek)

https://wkrakowie2017.wordpress.com/2017/02/14/obchody-75-rocznicy-przemianowania-zwiazku-walki-zbrojnej-w-armie-krajowa/

Ziemie z pól bitewnych AK  pod Wawelem

Kraków, 24 września 2016 r.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/09/24/ziemie-z-pol-bitewnych-ak-pod-wawelem/

Wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik AK

Bulwar Czerwieński ( pod Wawelem)

Kraków, 27 września 2013 r.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/09/27/wmurowanie-kamienia-wegielnego-pod-pomnik-ak/

Pomnik AK pod Wawelem ? TAK !

Posted by jw w dniu 12 września 2011

https://wkrakowie.wordpress.com/2011/09/12/pomnik-ak-pod-wawelem-tak/

List otwarty wyklętego

List

Kraków, 1 marca 2016 r.

Józef Wieczorek

Kraków, ul. Smoluchowskiego 4/1

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Kraków, ul. Gołębia 22

List otwarty wyklętego

[30 lat poza murami uczelni]

Na podstawie art. 51 Konstytucji 3 RP domagam się po raz kolejny dostępu do materiałów UJ wytworzonych na mój temat przez organa kolegialne i komisje Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas mojego zatrudnienia w UJ (akta osobowe, Senatu, Rady Wydziału BiNoZ, Instytutu Nauk Geologicznych UJ, akta POP PZPR….) a także po ustaniu zatrudnienia.

W szczególności domagam się dostępu do akt politycznej weryfikacji kadr UJ z roku 1986 r. i merytorycznego uzasadnienia postawionych mi sfingowanych zarzutów i negatywnej oceny mojej osoby oraz podania składu osobowego komisji wersyfikacyjnych, do dnia dzisiejszego mi nie znanego.

Okazuje się, że jakaś anonimowa klika/zorganizowana grupa przestępcza [?] funkcjonująca pod batutą PZPR/SB, może człowieka skazać na dożywotnie usunięcie z uczelni i jest znakomicie chroniona/utajniona przez lata, a nawet wieki.

W czasie usuwanie mnie z UJ moja teczka personalna kończyła się na wiośnie 1980 r ! a moje grube teczki akademickie były przekazywane 22.10.1987 mgr. Michałowi Ługanowskiemu Naczelnikowi Departamentu Badań i Studiów Uniwersyteckich i Ekonomicznych. Czy do dnia dzisiejszego UJ jest na uwięzi tego magistra/jego sukcesorów ?

Niestety władze UJ nie zdołały do tej pory zrealizować mojego roszczenia informacyjnego z dnia 18.03. 2008 r., a odpowiedź może budzić podejrzenia o niezgodne z prawem zniszczenie niewygodnych akt, lub ich prywatyzację.

 

 

sprawa roszczenia

 

Odpowiedź UJ

W ramach procesu dekomunizacji winna być otwarta nie tylko szafa Kiszczaka (i innych funkcjonariuszy zbrodniczego systemu zła) ale także szafy/szuflady akademickie, w których zło jest ukrywane.

Moja przetrzebiona teczka personalna na UJ była uzupełniana jeszcze w latach 90-tych (na potrzeby ‚nadwornych’ historyków ?) a materiały wytworzone jeszcze w 2004 r. na mój temat przez Senat UJ, były przekazywane rektorowi UW ( nie mnie !) w okresie jego brutalnego ataku na łamach Gazety Wyborczej

[https://blogjw.wordpress.com/tag/jaselka-akademickie/].

Domagam się dostępu do wyników badań Komisji Senackiej dla rozpoznania działań represyjnych o charakterze politycznym w UJ w okresie PRL (tekst na podstawie tych badań został opublikowany: Jerzy Wyrozumski –POWRACAJĄCA FALA ROZRACHUNKU Z PRZESZŁOŚCIĄ , Alma Mater, Nr 69/2005).

Chodzi o oryginał wyników prac komisji, do którego mimo starań nie miałem dostępu, podobnie jak i badacze IPN nie zdołali ustalić miejsca ich przechowywania [Niezależne Zrzeszenie Studentów w Krakowie w latach 1980-1990. Tom. 1 Arcana 2014, s. 87]

Tym kompromitującym „badaniom”, tak za względu na wyniki, jak i metodologię badań, poświęciłem m. in. tekst POWRACAJĄCA FALA ZAKŁAMYWANIA HISTORIIhttps://wobjw.wordpress.com/2010/01/01/powracajaca-fala-zaklamywania-historii/

Podkreślę jedynie, że przyjęta przez tą Komisję metodologia badań nad represjonowanymi (badania wśród beneficjentów systemu, z wykluczaniem pokrzywdzonych) można by np. porównać z metodologią badań nad skutkami grypy, przeprowadzanych wśród tych, którzy na grypę nie chorowali.

Jest oczywiste, że te wyniki winny być powszechnie dostępne, a autorzy tych badań winni się znaleźć nie na piedestałach, tylko poza systemem akademickim.

Wszystko wskazuje na to, że tylko ja podjąłem krytyczną analizę tych ‚badań’ ( to co zostało zamieszczone w Alma Mater) a etatowi badacze, w tym historycy, milczą na ten temat !

Czy to milczenie jest warunkiem etatowego zatrudnienia na UJ ?

Te materiały winny się znaleźć w Archiwum UJ, a gdzie one są ?

Czy zostały sprywatyzowane ? za zgodą władz UJ ?

Mając na uwadze, że w czasach PRLu mieliśmy do czynienia z negatywną selekcją kadr (tak pod względem intelektualnym, jak i moralnym – tym nawet bardziej) oczyszczoną ponadto w końcówce PRL z marginesu pozytywnego, stanowiącego zagrożenie dla funkcjonowania systemu kłamstwa (także na uczelniach) rozumiem oczywiste problemy intelektualne, jak i moralne kadry etatowej w poznaniu prawdy o swych korzeniach.

Opracowałem zatem ‚Poradnik dla badających czasy PRL-u na odcinku akademickim’ [https://blogjw.wordpress.com/2013/02/10/poradnik-dla-badajacych-czasy-prl-u-na-odcinku-akademickim/].

Mimo to etatowa kadra akademicka nadal nie jest w stanie poznać tego co poznać powinna i na konto tej powinności jest opłacana z kieszeni podatnika.

Szczególnym przykładem tej niemocy stanowią ‚Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego’ , którym poświęciłem kilka tekstów i bezskutecznie domagałem się wycofania ich z obiegu edukacyjnego [por. m.in. Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/

Kilka pytań do Dziekana Wydziału Historycznego UJ w związku z metodologią i standardami prac historycznych

[https://blogjw.wordpress.com/2009/04/27/kilka-pytan-do-dziekana-wydzialu-historycznego-uj/]

List do Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‚Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’

[https://blogjw.wordpress.com/2009/08/05/list-do-polskiej-akademii-umiejetnosci/]

W ramach niezbędnego procesu dekomunizacji systemu akademickiego

  • domagam się ujawnienia wykazu tajnych i jawnych współpracowników systemu komunistycznego w historii UJ (od roku 1945 ) i organów/komisji, w których zasiadali, realizując komunistyczną politykę kadrową (i nie tylko).
  • Domagam się działań na rzecz unieważnienia prawnego pozamerytorycznych weryfikacji kadr akademickich lat 80-tych i przeniesienia w stan bezetatowości akademickiej tajnych i jawnych współpracowników systemu komunistycznego – systemu kłamstwa. To hańba, że przez tyle lat tacy współpracownicy nadal znajdują się w strefie oddziaływania (negatywnego !) na młodzież akademicką, gdy tymczasem ci, którzy ani tajnymi, ani jawnymi współpracownikami systemu kłamstwa być nie chcieli – nie tylko zostali usunięci z uczelni z oskarżenia o negatywne oddziaływanie na młodzież akademicką, ale do dnia [dzisiejszego – jw] pozostali wyklęci, dlatego że pozostali niezłomni w walce o obronę prawdy !
  • Domagam się zdekomunizowania przestrzeni UJ, kadr UJ, doktoratów h.c. UJ, edukacji i nauki na UJ ?

Kiedy Uniwersytet Jagielloński zachowa się jak trzeba ?

Kiedy stanie w prawdzie ?

Bez prawdy, Uniwersytet Jagielloński mimo wspaniałych nieruchomości, i ogromu osób utytułowanych/’udyplomowianych’, nie jest w stanie realizować swojej misji, a co najwyżej tylko ją pozorować, pogrążając się w fałszu i kłamstwie na szkodę Polski.

Józef Wieczorek

Do wiadomości:

media i organy akademickie

por. pełniejsza dokumentacja sprawy wyklęcia

nauczyciela akademickiego  z Uniwersytetu Jagiellońskiego ( i nie tylko)

https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefa-wieczorka/

potwierdzenie od Rektora

 

W reakcji na list otwarty akademików do min. Gowina

Lustracja

Obywatelski sprzeciw wobec

poziomu dyskusji naukowej w tradycji akademickiej PRL/III RP

w reakcji na list otwarty akademików do min. Gowina

Akademicy nader pasywni, jeśli chodzi o dyskusję nad koniecznymi reformami systemu akademickiego,nadal silnie zakorzenionego w systemie komunistycznym, wystosowali list otwarty do ministra MNiSW Jarosława Gowina po obejrzeniu w TVN Jego dyskusji z Moniką Olejnik. https://sites.google.com/site/slpnp2016/

list otwarty

W liście wyrażają swoje zaniepokojenie i podnoszą przykrość jaka ich spotkała po usłyszeniu słów Pana Ministra o związkach genealogicznych organizatorów demonstracji KODu.

Czemu minister ma się nie interesować tą dziedziną nauki – nie uzasadniają. Co więcej, jak rozumiem, wyrażają swój kategoryczny sprzeciw wobec wykorzystania osiągnięć tej nauki w debacie publicznej.

Podnoszą także, że tradycją akademicką jest odnoszenie się w dyskusji naukowej, światopoglądowej i politycznej do argumentów rozmówców.

Niestety nie było mi dane na przestrzeni lat, a nawet wieków, zapoznać się z tą tradycją – tak formułowaną. Poznałem całkiem odmienną tradycję, i to w różnych środowiskach akademickich, niemal całkowitego zaniku dyskusji naukowej, merytorycznego odnoszenia się do argumentów rozmówcy/prelegenta/autora pracy naukowej – publicystycznej a zastępowania debaty – chamskimi nieraz atakami personalnymi, naruszaniem godności osób o odmiennych poglądach, brakiem kultury i przede wszystkim przyzwoitości…..https://blogjw.wordpress.com/2014/09/22/bohaterowie-nie-zawsze-sa-odwazni/. Listu otwartego w sprawie tej tradycji jakoś nikt do nikogo nie sformułował, ani nie podpisał.

List do ministra Gowina natomiast podpisało już ponad 500 osób ze środowiska akademickiego, w tym tak powszechnie znane osoby w debacie publicznej jak Magdalena Środa, czy Jan Woleński. Jan Woleński był uczestnikiem przynajmniej jednej demonstracji KODeków, którzy w niezbyt dużej odległości od pana profesora, okładali mnie w ramach kulturalnej debaty – unijną flagą. Mimo ujawnienia tych aktów w sferze publicznej RozKODowanie akademickiego Krakowa https://blogjw.wordpress.com/2015/12/21/rozkodowanie-akademickiego-krakowa/ nie zauważyłem ani sprzeciwu, ani zaniepokojenia, wobec takich obywatelskich starań KODeków o naprawę Polski.

Z prof. Janem Woleńskim toczyłem też przed laty debatę publiczną na forum internetowym Tygodnika Powszechnego i nie była to z jego strony debata merytoryczna.

Zakończyłem ją fraszką ks. Jana Twardowskiego, czym też zakończę tą krótką wypowiedź, kierując ją do wszystkich sygnatariuszy listu otwartego do min. Jarosława Gowina, bo jest ona  i kulturalna i merytoryczna, a przede wszystkich godna tego, aby się nad nią pochylić.

Sondaż Pewien socjolog dostał się do nieba i z przyzwyczajenia zawodowego zaczął tam robić sondaże. W niebie było najwięcej tych, którzy słuchali dziecięcych kazań. Ci którzy słuchali doktorów, profesorów – siedzieli w czyścu, a dwóch w piekle. Ks. Jan Twardowski – Niecodziennik

List otwarty w sprawie upamiętnienia akademickich ofiar polityki komunistycznej

Przed Wielkim Jubileuszem

Kraków, 28 stycznia 2015 r.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Do wiadomości:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW – RPO VI kadencji

Prezes IPN dr Łukasz Kamiński

Obywatele i media III RP

List otwarty

w sprawie upamiętnienia akademickich ofiar polityki komunistycznej

na Uniwersytecie Jagiellońskim (i nie tylko)

W dniach [22-23.01.2015 r. jw] na Uniwersytecie Wrocławskim symbolicznie upamiętniono akademickie ofiary polityki nazistowskiej na Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau choć Uniwersytet Wrocławski nie jest spadkobiercą prawnym, ani moralnym tego uniwersytetu. To upamiętnienie zostało poprzedzone badaniami archiwów, także uczelnianych, które pozwoliły określić skalę krzywd, jak i haniebną postawę senatu niemieckiego uniwersytetu wobec nazistowskiej polityki. (http://www.uni.wroc.pl/wiadomo%C5%9Bci/historia/pami%C4%99ci-skre%C5%9Blonych, por. też https://blogjw.wordpress.com/2015/01/16/pamieci-skreslonych-z-uczelni-w-systemie-komunistycznym-i-wymazanych-z-historii-w-iii-rp/)

Niestety nie jest mi nic wiadomo, aby nastąpiło takie upamiętnienie akademickich ofiar polityki komunistycznej, ani na Uniwersytecie Wrocławskim, ani na innych uniwersytetach, w tym na najważniejszym i najstarszym z polskich uniwersytetów – Uniwersytecie Jagiellońskim, który w roku 2014 r. obchodził Wielki Jubileusz 650 lecia utworzenia i matkowania innym polskim uczelniom.

Uniwersytet Jagielloński jest prawnym i moralnym kontynuatorem UJ z czasów komunistycznych i to na nim spoczywa obowiązek uczczenia ofiar totalitarnej ideologii komunistycznej tj. nauczycieli akademickich, którzy w czasach komunistycznych byli wydalani z uczelni jako stanowiący zagrożenie dla uczelni, dla systemu komunistycznego, dla formowania nowego socjalistycznego człowieka, negatywnie zdaniem komunistycznych kolaborantów wpływając na młodzież akademicką, wykazując niewłaściwą dla systemu komunistycznego etykę, niezłomną nonkonformistyczną postawę, ucząc myślenia i to krytycznego, nie hańbiąc się przynależnością do organizacji komunistycznych, a wiążąc się z organizacjami dla komunistycznego systemu stanowiącymi zagrożenie. Organa uniwersyteckie, nieraz do dnia dzisiejszego anonimowe, realizując politykę komunistycznego reżimu dopuszczały się nieprawości wobec nauczycieli akademickich – ofiar reżimu komunistycznego – i zaprzeczyły głęboko ideałom uniwersytetu.

Nic mi nie wiadomo aby w III RP przeprowadzono rzetelne badania archiwów (w tym uczelnianych), które by pozwoliły określić skalę krzywd wyrządzonych nauczycielom akademickim, jak i poznać postawę rektorów, senatów i innych ciał decyzyjnych uniwersytetu wobec polityki komunistycznej.

Przypomnę, że np. badania tzw. Komisji Wyrozumskiego na UJ przeprowadzone u zarania III RP a ujawnione w Alma Mater – r. 2005, nr 69 (POWRACAJĄCA FALA ROZRACHUNKU Z PRZESZŁOŚCIĄ) były nie tylko wadliwe i nierzetelne, ale wręcz kompromitujące, jeśli chodzi o zastosowaną metodykę badań, no i ich oczywiste wyniki. ( por. https://wobjw.wordpress.com/2010/01/01/powracajaca-fala-zaklamywania-historii/

Niestety do dnia dzisiejszego nie nastąpił istotny postęp badań w tym zakresie, a można odnieść wrażenie, że etatowi badacze wręcz nie chcą poznać tego co badają.

Dzieło wydane na jubileusz 600 lecia UJ – Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego woła o pomstę do Nieba, bo badacze ziemscy nie reagują na merytoryczną krytykę dziejów na odcinku najnowszym. (m.in. https://blogjw.wordpress.com/tag/dzieje-uniwersytetu-jagiellonskiego/)

Na UJ realizowany jest co prawda projekt Pamięć uniwersytetu” ( http://www.archiwum.uj.edu.pl/projekty-auj/pamiec-uniwersytetu), ale nie ujawnia on pamięci osób pokrzywdzonych w systemie komunistycznym, więc jakie on wydaje świadectwo wzorcowemu dla innych – uniwersytetowi ?

W trakcie trwania Wielkiego Jubileuszu UJ https://jubileusz650uj.wordpress.com/, jego organizatorzy trafnie zdiagnozowali fatalne tendencje prowadzące do kryzysu uniwersytetu, choć uczynili to zdecydowanie później od badaczy niewygodnych i krzywdzonych w systemie komunistycznym, a ponadto nie zbadali należycie przyczyn i przebiegu tych tendencji. https://jubileusz650uj.wordpress.com/2014/11/17/jozef-wieczorek-kryzys-uniwersytetu-w-ujeciu-polemicznym-z-prof-piotrem-sztompka/

Uniwersytet nie jest i nie będzie w stanie wyjść z kryzysu, jeśli swoją tożsamość będzie opierał na niewiedzy, czy wręcz kłamstwie, a nie na prawdzie, i uporczywie będzie uchylał się od podstawowego obowiązku Uniwersytetu jakim jest poszukiwanie i ujawnianie prawdy.

Wielokrotnie, ale bezskutecznie przypominałem władzom UJ o konieczności zmierzenia się z komunistyczną kartą swej historii, do tej pory ciemną i w niemałym stopniu haniebną. ( m. in. https://blogjw.wordpress.com/2013/09/27/10-pytan-do-wladz-uniwersytetu-jagiellonskiego/)

UJ nie zdołał się zmierzyć z tą historią także na okoliczność Wielkiego Jubileuszu udowadniając swoją małość i głębokie pogrążenie w kryzysie, tak intelektualnym, jak i moralnym.

Jeśli władze UJ ze względu na swoją niemoc intelektualną/moralną nie są w stanie wypełniać swoich obowiązków winny się podać do dymisji lub zostać przeniesione w stan nieszkodliwości, bo obecny stan rzeczy jest szkodliwy nie tylko dla uniwersytetu, lecz przede wszystkim dla Polski.

Józef Wieczorek

Objaśniająca lektura podstawowa

Pamięci skreślonych http://www.uni.wroc.pl/wiadomo%C5%9Bci/historia/pami%C4%99ci-skre%C5%9Blonych

Skreśleni przywrócenihttp://www.uni.wroc.pl/wiadomo%C5%9Bci/uroczysto%C5%9B%C4%87/skre%C5%9Bleni-przywr%C3%B3ceni

SKREŚLENI – ODBIERANIE TYTUŁÓW NAUKOWYCH PRZEZ SCHLESISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSIETÄT ZU BRESLAUhttp://www.skresleni.pl/index.html

Pamięci skreślonych z uczelni w systemie komunistycznym i wymazanych z historii w III RP https://blogjw.wordpress.com/2015/01/16/pamieci-skreslonych-z-uczelni-w-systemie-komunistycznym-i-wymazanych-z-historii-w-iii-rp/

Kiedy spadkobiercy systemu komunistycznego rozliczą się ze swoich win ?https://blogjw.wordpress.com/2015/01/11/kiedy-spadkobiercy-systemu-komunistycznego-rozlicza-sie-ze-swoich-win/

Wielki Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trosce o Uniwersytet i prawdę oraz pamięć współczesnych i potomnych https://jubileusz650uj.wordpress.com/

Józef Wieczorek – Kryzys uniwersytetu w ujęciu polemicznym z Prof. Piotrem Sztompką  (pobierz w pdf – 82 str.) –https://jubileusz650uj.wordpress.com/2014/11/17/jozef-wieczorek-kryzys-uniwersytetu-w-ujeciu-polemicznym-z-prof-piotrem-sztompka/

Wielki Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego – pod choinkę roku 2014 (do pobrania w pdf. 154 str.) https://jubileusz650uj.wordpress.com/2014/12/19/wielki-jubileusz-uniwersytetu-jagiellonskiego-pod-choinke-roku-2014/

List otwarty do Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności

PAU logo
List otwarty
do Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności


—– Original Message —–

From: J. Wieczorek

To: Prezes PAU

Sent: Monday, November 02, 2009 9:00 AM

Subject: List otwarty do Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności

Kraków, 2 listopada 2009 r.

Józef Wieczorek

ul.Smoluchowskiego 4/1

30-069 Kraków

Prezes

Polskiej Akademii Umiejętności
ANDRZEJ BIAŁAS

ul. Sławkowska 17

30-016 Kraków

List otwarty do Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności

Mój list do Polskiej Akademii Umiejętności z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‘Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’ niestety nie okazał się skuteczny, gdyż jak zostałem poinformowany przez prof. Andrzeja Kastory Komisja do Oceny Podręczników Szkolnych nie dysponuje czasem, a ponadto nigdy nie recenzowała podręczników akademickich, ani lektur.

(zapis korespondencji na: https://blogjw.wordpress.com/2009/08/05/list-do-polskiej-akademii-umiejetnosci/#comment-245 )

Moim zdaniem obecny stan rzeczy mocno obniża prestiż PAU, która jest w końcu dobrem narodowym.

Przeprowadzana przez PAU ocena podręczników gimnazjalnych, czy licealnych, bynajmniej nie może podnieść poziomu edukacji narodowej, w sytuacji gdy podręczniki i lektury dla maturzystów i studentów – czyli przyszłych nauczycieli licealnych i gimnazjalnych oraz autorów podręczników tego szczebla – będą zawierały oczywiste błędy, szkodliwe z punktu widzenia edukacji.

Jasne jest, że wszyscy, nawet najwięksi uczeni robią błędy, ale rolą innych uczonych jest te błędy wytykać i eliminować, aby nie były rozpowszechniane, czy utrwalane, na drodze edukacji kolejnych pokoleń. Takie rażące i szkodliwe błędy znajdują się m.in. w książce o wycofanie której z obiegu edukacyjnego występowałem..Jest to tym bardziej szkodliwe, że to członkowie PAU do ukazania się i rozpowszechnienia tej pozycji się przyczynili.

Jeśli takie pozycje nadal będą obowiązywać jako lektura obowiązkowa to niby jak poziom edukacji może się podnieść ? Jak wygląda wiarygodność PAU skoro nie reaguje na błędy swojego grona ?

Problem czasu potrzebnego na opiniowanie takich wydawnictw może być w prosty sposób rozwiązany. Ja np. takim czasem dysponuję, więc opinię mogę przygotować (nie tylko dla tej pozycji). Recenzowałem już podręczniki akademickie więc chyba dam sobie radę, a myślę, że znajdą się i inni, którzy pro publico bono doprowadzą do oczyszczenia polskich książek z takich ‚chwastów’.

Nawiążę tu do niedawnego szumu na okoliczność wydania ksiazki autorstwa zwykłego, dopiero co ‚upieczonego’, magistra (Paweł Zyzak – Lech Wałęsa – idea i historia”. Arcana), którego promotor (prof.Andrzej Nowak) natychmiast został odsunięty od planowanej przez PAU sesji naukowej (Zaszczuć profesora- netbird.pl 2009-04-28 ).

Reakcja była natychmiastowa, mimo braku czasu w PAU ? Co ciekawe odsuwający promotora od sesji PAU był ten sam co recenzent ‚Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’ (prof. Jerzy Wyrozumski) dopuszczający to niewątpliwie szkodliwe dzieło do edukacji nowych pokoleń.

Nie mam wątpliwości, że więcej szkody mogą wyrządzić i wyrządzają dzieła profesorów PAU, niż książki świeżych magistrów, pozostające zresztą poza zalecanym obiegiem edukacyjnym.

Czy nie należałoby zatem odsunąć od PAU członków, którzy obniżają prestiż tej zasłużonej dla polskiej nauki placówki?

Czy beneficjenci czystek akademickich w PRL, m.in. w latach 80-tych, nie pozostają w konflikcie interesów, jeśli chodzi o poznanie najnowszej historii nauki w Polsce ?

Z poważaniem

Józef Wieczorek

Appendix:

Lista tekstów, które rozszerzają powyższe opinie :

List do Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‘Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’

https://blogjw.wordpress.com/2009/08/05/list-do-polskiej-akademii-umiejetnosci/#comment-245

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI A CZARNA KSIĘGA KOMUNIZMU

http://www.naukowcy.republika.pl/czarna_ksiega.html

Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/

Kilka pytań do Dziekana Wydziału Historycznego UJ w związku z metodologią i standardami prac historycznych

https://blogjw.wordpress.com/2009/04/27/kilka-pytan-do-dziekana-wydzialu-historycznego-uj/

Ostatnia defilada w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://blogjw.wordpress.com/2009/04/17/ostatnia-defilada-w-dziejach-uniwersytetu-jagiellonskiego/

W sprawie wypowiedzi Rektora UJ na temat standardów i tradycji UJ

https://blogjw.wordpress.com/2009/04/02/w-sprawie-wypowiedzi-rektora-uj-na-temat- standardow-i-tradycji-uj/

Fałszywa historia historyków francuskich i niemieckich to kompromitacja, fałszywa historia profesorów UJ – to nic !

https://blogjw.wordpress.com/2009/05/10/falszywa-historia-historykow-francuskich-i-niemieckich/

Lista Wyrozumskiego’ – represjonowanych pracowników i studentów UJ w PRL–u.

http://lustronauki.wordpress.com/2008/11/09/lista-wyrozumskiego-represjonowanych-pracownikow-i-studentow-uj-w-prl–u/

POWRACAJĄCA FALA ZAKŁAMYWANIA HISTORII http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=141

Podpisałem list otwarty w sprawie Marka Migalskiego

baner3

List otwarty w sprawie Marka Migalskiego

Rzeczpospolita, 19-01-2009, ostatnia aktualizacja 21-01-2009 18:06

Kraków, 19 stycznia 2009 r.

Jego Magnificencja

Prof. dr hab. Karol Musioł

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie wydarzeniem, do jakiego doszło w dniu 13 stycznia br. na posiedzeniu Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fakt uniemożliwienia wszczęcia procedury habilitacyjnej dr. Markowi Migalskiemu bez podniesienia jakichkolwiek merytorycznych argumentów i wbrew jednomyślnej, pozytywnej ocenie jego dorobku naukowego przez Zespół powołany w tym celu przez Radę Wydziału, rodzi uzasadnione podejrzenia, że o wyniku tajnego głosowania zadecydowały względy niemające nic wspólnego z kryteriami, jakie określa ustawa o tytule i stopniach naukowych. Wyrażamy nadzieję, że mimo tego incydentu Uniwersytet Jagielloński pozostanie miejscem, w którym podstawą do decyzji w sprawach personalnych nie będą uprzedzenia czy też porachunki o charakterze osobistym i politycznym.

Dr hab. Włodzimierz Bernacki, prof. UJ

dr hab. Anna Bochnakowa, prof. UJ

dr hab. Jerzy Brzozowski, prof. UJ

prof. dr hab.Urszula Dąmbska-Prokop

prof. dr hab. Bogusław Dopart

prof. dr hab. Jolanta Dudek

dr hab. Antoni Dudek

prof. dr hab. Piotr Franaszek

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski

dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, prof. UJ

dr hab. Miłowit Kuniński, prof. UJ

dr. hab. Kinga Maciuszak

dr hab. Maria Maślanka-Soro

dr hab. Andrzej Nowak, prof. UJ

prof. dr hab. Jerzy Perzanowski

prof. dr hab. Andrzej Pisowicz

dr hab. Jakub Polit

prof. dr hab. Jan Prokop

prof. dr hab. Stanisław Sędziwy

prof. dr hab. Krystyna Stamirowska

prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński

dr hab. Piotr Tylus

dr hab. Maciej Urbanowski, prof. UJ

dr hab. Anna Walczuk

prof. dr hab. Barbara Wydro

dr hab. Zdzisław Zblewski

Piotr Babinetz, historyk, poseł na Sejm RP

Tomasz Pilarski, student

Witold Lechowski, historyk

Ludwik Matuszkiewicz, lekarz

Maria Wójcik, prawnik

Aleksander Polowy, przedsiębiorca

Leszek Buchowski, zastępca Burmistrza Żarowa

Jolanta Wójcikiewicz, nauczyciel

Zdzisława Salamondra, nauczyciel-emeryt

Marian Grabowski, prof. dr hab.

Ewa Tokarska, przedsiębiorca

Dr Tomasz Rzymski, naukowiec

Stanisława Tucholska, psycholog,nauczyciel akademicki

Danuta Dobrowolska, inżynier elektronik

Wladyslaw Salamondra, emeryt

Wacław Suski, nauczyciel

Joanna Słowińska, studentka

Elżbieta Ciekanowska, inżynier na emeryturze

Maciej Słowiński, student

Adam Bijas, prawnik

Dariusz Fejfer, menedżer

Bartłomiej Szulc, inżynier

Sławomir Mikołajczaki, edytor

Andrzej Andrzejewski, informatyk

Beata Pilarska, inżynier

Dariusz Pławecki, student IT

Marek Nowicki, inżynier

Joanna Wędryszewska, grafik

Grzegorz Wołk, historyk

Janina Musiał, mgr pedagogokii

Andrzej Rzepczyński, emeryt

Leszek Musiał, inż. chemii

Wojciech Wilczek, referent ds. młodzieży

Paweł Foltyn, pielęgniarz

Krzysztof Jachimczak, student UW

Arkadiusz Szymura, nauczyciel(emeryt)

Krzysztof Baranowski, mgr inż. PW

Piotr Juszkiewicz, dr hab prof. UAM

Magdalena Dzbańska, studentka

Kazmierczak Wojciech, elktrotechnik

Andrzej Opitek, Fundacja Rozwoju PATRIA

Marek Zawadzki, ekonomista, prezes Fundacji Nauki Polskiej im. inż. Witolda Zglenickiego

Zygfryd Żebrowski, ksiądz katolicki

dr Piotr Rzepecki, chemik

Jakub Cygan, dr nauk przyrodniczych

dr Konrad Walczuk, prawnik

Mariusz Bromke, naukowiec

dr hab, Jacek Dabert, prof. UAM

Henryk Wójcik, inżynier

Piotr Kuśmierzak, energetyk

Jerzy Artur Przeszowski, fizyk, nauczyciel akademicki

Renata Laskowska, ekonomista

Paweł Grela, student UMK

Olga Laskowska, studentka

Marcin Królikowski, nauczyciel akademicki

Marcin Dziekiewicz, lekarz, doktorant WUM

Prof. dr hab. Krzysztof Gorski, astronom

Andrzej Gołembnik, archeolog

Edward Szopa, urzędnik państwowy

Wojciech Walczuk, farmaceuta

Janina Fidura, lekarz

Joanna Górska, marketing

Anna Królikowska, nauczyciel akademicki

Anna Waksmundzka-Walczuk, farmaceuta

Adam Borowiec, mgr inż.chemii

Dariusz Ściepuro, nauczyciel

Krystyna Balewski, przedsiębiorca

Krystian Kozłowski, inżynier

Maciej Fiedorowicz, dr hab. Profesor Uniwersytetu Rolniczego

Krzysztof Barański, historyk-rosjoznawca

Wiktor Sulikowski, pracownik fizyczny

Grzegorz Panek, doktor filolog, student prawa

Krzysztof Mościcki, urzędnik samorządowy

Łukasz Bartnik, pracownik naukowy, informatyk

Piotr Karkowski, nauczyciel

Marek Piechota, nauczyciel emeryt

Dariusz Kądziela, handlowiec

Łukasz Czajkowski, student

Michał Zimny mgr inż., leśnik

Slawomir Swiderski, lekarz weterynarii

Barbara Swiderska, mgr inz.technologii drewna

Zuzanna Pasławska, emerytka

Krzysztof Słuszkiewicz, grafik

Adam Nowak, socjolog

Anna Madej, emerytka

Barbara Przeczek Skawińska, nauczycielka (emerytka)

Wojciech Kaczor, student

Marek Moszyński, profesor

Barbara Borek – Witkowska, nauczyciel

Marek Jan Olbrycht, historyk, prof. UR

Bernard Piechota, student

Klaudiusz Małachowski, lekarz

Krystyna Baum, inżynier elektryk

Stefania Nowak, inżynier budowlany

Dariusz Maga, technik

Michał Faflik, informatyk

Andrzej Cisek, inżynier

Mikołaj Walczyk, nauczyciel historii

Zuzanna Smoleńska, dziennikarz

Paweł Opolski, politolog

Marta Misztal Bloch, organistka

Adam Młodkowski, lekarz

Janusz Bakalarz, technik mechanik

Teresa Baranowska, filolog

Dariusz Ziemnicki, nauczyciel

Dariusz Żurek, mechanik

Grzegorz Pałka, inżynier

Robert Friedl, historyk

Irena Szafrańska, przedsiębiorca

Andrzej Szczepaniak, historyk sztuki

Józef Wieczorek, prezes Niezależnego Forum Akademickiego

Wojciech Papaj, nauczyciel

Mariusz Opaliński, informatyk

Jacek Łęski, lekarz

Łukasz Błoński, student UW

Tadeusz Panfil, uczeń

Julita Pieńkosz, socjolog

Dariusz Kała, teolog,student prawa

Adam Akonom, inżynier

dr hab. Tomasz Panfil prof. KUL, historyk

Paweł Sztama, student, przew. NZS UMK w Toruniu

Ewa Błasiak, ekonomistka

Łukasz Korzeniewski, student

Zdzislaw Jurek, lekarz

Mirosław Grzegórzek, nauczyciel

Dominika Błasiak, socjolog

Paweł Szewczak, nauczyciel-historyk

Jerzy Oleszczuk, nauczuciel

Tadeusz Błasiak, ekonomista

Jerzy Czarnecki, inż.elektronik

Jacek Wojtasik, laborant

Lech Kozera, emeryt

Grzegorz Schiller, filolog

Beata Szewczak, logopeda

Waldermar Rudziecki, manager

Robert Majka, Solidarność Walcząca Przemyśl, polityk

Jan Kumosa, audytor

Wojciech Karlik, urzędnik

Eleonora Bozek, technik chemik

dr Leszek Zinkow, filolog

Marcin Wolski, student

Tomasz Wojnowski, teolog

Andrzej Janicki, mgr historii

Michal Juszczyk, informatyk

Paweł Zeliaś, socjolog

Robert Potocki, żołnierz zawodowy

Sławomir Wąsik, bankowiec

Mateusz Grosicki, student

Jan Kaczmarek, energetyk

Dariusz Piontkowski, nauczyciel, radny sejmiku Podlaskiego

Jan Grzywaczewski, nauczyciel

Wiesław Andrysiewicz, rolnik

Edward Izdebski, elektryk

Boguslaw Plachta, przedsiębiorca

dr Dariusz Kapitan, przedsiębiorca

Michał Paderewski, student

Maciej Jeżewski, rencista

Grzegorz Masik, nauczyciel akademicki

Janusz Tomaszewski, student UW

Damian Widz, student

Grzegorz Walas, informatyk

Marian Antoni Wojtacki, inżynier

Teresa Stanek, filolog

Wiktor Kurcewicz, fizyk, UW

Krystyna Izdebska, inzynier

Łukasz Michalski, student

Stanisław Widuto, mgr inż. budownictwa okrętowego

Adam Sójka, adwokat

Andrzej Staruszkiewicz, em.prof.zw.UJ

Paweł Suracki, analityk finansowy

Jacek Rainko, nauczyciel

Bogumiła Dziurawiec, nauczycielka

Jan Derkacz, nauczyciel akad.

Tadeusz Rudzki, student UW

Kamil Grosicki, lekarz

Jacek Sowiński, redaktor

Piotr Derejczyk, politolog

Piotr Rudzki, farmaceuta

Tomasz Fabiańczyk, pracownik działu zakupów

Dariusz Makocki, przedsiębiorca

Rafał Mołas, konsultant IT

Zenon Wawer, inżynier metalurg

Paweł Ciągło, górnik

Tomasz Powierza, ksiegowy

Paweł Krawczyk, student PW

Wacław A Slezak, Dyrektor

dr Maciej Kowalczyk, inżynier

Jarosław Bobulski, socjolog

Andrzej Frys, informatyk

Piotr Tyc, inżynier

Maciej Gawlikowski, dziennikarz

Anna Stolarska, farmaceuta

Marcin Lewoszewski, prawnik

Tomasz Przybył, mgr politologii UJ

Piotr Fijołek, student

Anna M. Sakowska, socjolog, dziennikarz

Kazimierz Watorek, lekarz

Anna M. Sakowska, socjolog, dziennikarz

Wojciech Kunicki, prof. dr.hab. Uniwersytet Wroclawski

Jan Jerzy Witkowski, człowiek

Mieczysław Gałuszka, nauczyciel

Grzegorz Kaiser, pełnomocnik ds Ochrony

Andrzej Krzeszowski, finanse

Marek Gabryś, informatyk

Jacek Adamczyk, mechanik

Dr. Zdzislaw M. Szulc, chemik, MUSC, USA

Nina Jelonek, ekonomista

Maciej Brzęcki, emeryt

Robert Kujawski, prawnik

Wiesław Garbacz, informatyk

Michał Milfort, planner

Waldemar Solonowicz mgr UW, nauczyciel

Jarosław Sączewski, nauczyciel akademicki

Zbigniew Barczyk, informatyk

Zbigniew Ducki, przedsiębiorca

Aurelia Siwa, dziennikarz

Zbigniew Pitek, Instalator

Paweł Siwa, inż leśnik

Adam Śmigielski, technik radiologii

Krzysztof Czerwiński, student

Arkadiusz Kaczmarek, nauczyciel

Zbigniew Wilczyński, Specjalista

Zdzisław Stadnik, nauczyciel

Tomasz Trześniewski, student fizyki UJ

Elżbieta Lisiecka

Michał Moczulski, ekonomista

Maria Bobulska, nauczyciel

wojciech egiert, nauczyciel

Tomasz Pietrasz, historyk

Henryk Lipowski,inżynier

Grzegorz Zając,nauczyciel akademicki

Tomasz Doleżych, student

krzysztof ciura, tech. mech.

Zuń Bogdan, nauczyciel

Edward Malec, prof. dr hab., UJ

andżelika szewczyk, mgr historii

Maria Kuraś, emeryt

Bożena Gładyszewska, fizyk, nauczyciel akademicki

Malgorzata Mlynarczyk, studentka

Grzegorz Banaś, przedsiębiorca

Wiesław Wodyk, inzynier

Zbigniew Dworski, Rzemieślnik

Wojciech Przybylski, nauczyciel akademickiStanisław Michał Filipek,Profesor

Maria Kunicka, nauczycielka

Allan Wej, inżynier

Adam Szweda, historyk

Paweł Krasowski, student

Henryk Suchocki, nauczyciel historii

Anna Banaszkiewicz, nauczyciel

Bartosz Baliś, informatyk

Janusz Wej, dziennikarz

Rafal Nowak, sportowiec

anina Krysiak, emerytka

Paweł Firlej, mgr inż.

Malgorzata Mlynarczyk, nauczyciel

Henryk Krukowski, dr hab.

Marcin Wadas. historyk

Marek Warecki, psycholog

Krystyna Bieniek, bibliotekoznawca

Jerzy Józwiak mgr, budowa dróg i mostów – emeryt

Krzysztof Świserski, Informatyk

Elzbieta Pawlowski, prawnik

Tomasz Wójcik, nauczyciel akademicki

dr. Stanisław J.Adamczyk, nauczyciel akademicki

Boleslaw Piasecki, student politologi

Rafal Gilewski, Marketingowiec

Waldemar Musiał, inżynier

Paweł Czerwonka, Uczeń

Paweł Maciukiewicz, historyk , antykwariusz

Malgorzata Lazar, filolog rosyjski

Leszek Kluch, mgr. inz

Hanna Kryjakm nauczyciel akademicki

Jarosław Maciejko, prawnik

Krzysztof Szmul, przedsiębiorca

Maks Kraczkowski, Poseł na Sejm RP, prawnik

Karol Kochan, rencista

Piotr Komander, filolog polski

Janusz Kowalski, prawnik

Sławomir Chrząstowski, geolog

Grzegorz Karol,informatyk

Henry Bulski,emeryt

Andrzej Gawron, przedsiębiorca

Tomasz Stokłosa, dr medycyny

Adam Cieśliński, budowlaniec

Andrzej Wajerczyk, technik elektryk

Krzysztof Prymak, nauczyciel

Grzegorz Gładyszewski, fizyk, prof. dr hab. Politechnika Lubelska

Andrzej Lisowski, ekonomista

Marek Hańderek, student

Piotr Gąszcz,menager

Henryk Głębocki, historyk UJ

Jerzy Dudek, student

Justyna Klimczak, student

Piotr Grzegorowski, nauczyciel

Waldemar Radziszewski, lekarz medycyny

Tomasz Bartkowiak, nauczyciel

Paweł Nowakowski, historyk, doktorant UJ

Marcin Muniak, socjolog

Marcin Chomiuk, aplikant radcowski

Paweł Zając, student

Tomasz Specyał, Historyk

Mirosława Dabert, nauczyciel akademicki

Marcin Polak, inżynier

Adam Karpierz, programista

Arkadiusz Kazański, historyk

prof. dr hab. Ryszard Terlecki, historyk, poseł na Sejm RP

Łukasz Cichocki, lekarz, nauczyciel akademicki UJ

Imię i nazwisko: dr Tadeusz Litak, Birkbeck College, Londyn

(absolwent UJ)

dr hab. Zbigniew Gajek fizyk, INTiBS PAN Wrocław

dr hab. Andrzej Dudek, nauczyciel akademicki, UJ

Jadwiga Franczak, ekonomista

Andrzej Tadeusiak, Inzynier

Andrzej Warchałowski, dziennikarz

Andrzej Sulmowski, lekarz

Marta Boberska, historyk sztuki

Zbigniew Warpechowski, artysta

Zbigniew Zajączkowski, technik

Zenon Obydziński, Associate Professor (USA)

Marian Kwapisz, prof.zw. dr hab. , emeryt

Maciej Goetz, inżynier

Norbert Kasparek,historyk

Piotr Majewski, lekarz

Jacek Okruch, lekarz medycyny

Szymon Kędroń, student UJ

Marcin Stasiak, Urzędnik

Sławomir Nowacki, były oficer WP

Piotr Rosowski, emerytowany księgowy

Piotr Piwowarczyk, prawnik

Tomasz Kwiatek, student

Bartłomiej Skubisz, dziennikarz

Mariusz Mieszek, urzędnik

Jacek Kotula, ekonomista

Magdalena Moszumańska, lekarz

Lech Andrzej Nowicki, emeryt

Julian Wróbel, lekarz

Aldona Maria Kaczyńska, radca prawny

Tomasz Malkusz, politolog

Grzegorz Stefańczyk, nauczyciel

Krzysztof Popławski, elektromechanik

Wiesława Krakowska, mgr farmacji

Dawid Olearczyk, nauczyciel, trener

Janusz Czarski, emeryt

Rafał Rduch, student

Zofia Wiśniewska, ekonomista

Jacek Kozłowski, ekonomista

Mariusz Swora, dr, prawnik

Maciej Kraśnicki, student UŚ

Jan Ćwięcek, student

Michał Nalewajek, student

dr inż. Jacek Dach, nauczyciel akademicki

Piotr Żyłka, student

Ryszard Stachowiak, inżynier

Tomasz Piątek, student

Jan Sobczyk, inżynier mechanik

Jacek Olesik, muzyk

Maciej Kulesza, informatyk

Anna Olesik,urzędnik

Jerzy Falandysz, prof. zw.., UG, nauki farmaceutyczne, nauki o żywności, nauki o środowisku przyrodniczym

Paweł Krystjańczuk, urzędnik

Ryszard Szmydki, dr historii sztuki

Dominik Michalski, student UŚ

Antoni Zawadzki, nauczyciel

Arkadiusz Rams, lekarz

Marcin Herman, dziennikarz

Sławomir Drzazga, absolwent INPiSM UJ

Domin Borek, student

Jerzy Sobieraj, inżynier

Jerzy Przeniczka, mgr ekonomii

mgr Justyna Majchrowicz, socjolog

Przemysław Kołodziej, student

Stan von Stanicka, mikrobiolog

mgr Grzegorz Gondek, ekonomista

Małgorzata Konik, nauczyciel

Magdalena Rzempala, studentka

Krzysztof Piotrzkowski, profesor fizyki, byly student UJ

Maria Wrońska, lekarz

Dariusz Bojarski, prawnik

Radosław Marczyński, student politologii Uniwersytetu Śląskiego, członek stowarzyszenia KoLiber

Szymon Piechówka, politolog, socjolog

Zbigniew Bidziński, Muzyk

Dariusz Gojowczyk, ekonomista

Jerzy Woźniak, urzędnik

Jarosław Kała, informatyk

Paweł Biernacki, chemik

Elżbieta Szmidt, ekonomista

Grzegorz Przeździecki, przedsiębiorca

Magdalena Gancarz, matka

Marek Kijek, politolog

Krzysztof Lalik, mgr kulturoznawstwa

Jan Guszta, nauczyciel

Bogusława Bławat, przedsiębiorca

Przemysław Mieloch, urzędnik

Mateusz Nowak, student prawa

Michał Kopczyński, historyk

Dariusz Karłowicz, filozof

Paweł Kaźmierczak, nauczyciel akademicki

Łukasz Adamski, Dziennikarz. Fronda

Władysław Kumik, ekonomista

Jacek Blazewicz, profesor, członek korespondent PAN

Mikołaj Kromka, uczen

Jolanta Szczypińska, Poseł na Sejm RP

Franciszek Trawniczek, emeryt

Kosma Złotowski, polonista

Stanisław Firlej, profesor

Sebastian Rutkowski, prawnik

Adam Janus, student

Tomasz Popławski, rencista

Piotr Wojnarowicz, student

Renata Sikora, historyk sztuki

Podłęcki Jerzy, nauczyciel

Krystyna Ruchniewicz-Misiak, Prezeska ZKP w Australii

Marek Patrzykont, inżynier elektronik

Stefan Giller, fizyk, prof. dr hab., AJD

Andrzej Siemiński, agent ubezpieczeniowy

Władysław Konarski, inżynier górnik

Tomasz Molski, historyk

Janusz Kucharski, Inżynier

Barbara Molska, Filolog

Szczepan Zapotoczny, chemik

Jan Franczak, nauczyciel, tłumacz

Jakub Koper, socjolog

Teresa Matuszyńska-Marczak, radca prawny

Krystyna Szymańska, inżynier chemik

Tomasz Kowalski, historyk

Szymon Wójcik, przedsiębiorca

Jerzy Pampuch, informatyk

Stefan Kloc, budowlaniec

dr Kamil Kaczmarek, socjolog

Wiesława Jaworska, emerytka

Jacek Krupiński, maszynista pojazdów trakcyjnych

Bogdan Młynek, mechanik samochodowy

Jakub Sysak, informatyk

Grzegorz Gońda, ekonomista

Łukasz Świerczek, prawnik

Marek Kruszewski, mgr. Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

Łukasz Korwin, reżyser

Tadeusz GONET, mgr inż. elektryk-emeryt

Grzegorz Dziamski, redaktor

Jacek Łuczyński, przedsiębiorca

Robert Wolak, dr hab. prof UJ

Witold Dzierżawski, Politolog

Ewa Swiderska, dziennikarka

dr Lesław Bielak, matematyk

Grzegorz Łabuz, student POLITOLOGII UJ

Paweł Górski, lekarz

Magda Figurska, filolog

Stanislaw Goc, emigrant

Andrzej Dąbrówka, literaturoznawca

Adam Mazgaj, student

Marta Piekarz, politolog

Michał Olesiński, uczeń

Maria Dzierżawska, rolnik

Dr Piotr Kostyro, nauczyciel akademicki

Jan Więcek, student

Mirosław Wesołowski, logistyk

Łukasz Kasprowicz, student

Dawid Batko, student

Witold Galczak, Przedsiębiorca

Tomasz Małecki, handlowiec

Ryszard Klimczyk, radca prawny

Magdalena Formejster, historyk, etnograf

Marek Nowak, Student ekonomii

Tomasz Witkowski, politolog

Dawid Roter, student

Artur Różański, informatyk

Wojciech Pańczyk, handlowiec

Piotr Nowak, Bankier

sławomir kowalewski, literat

Łukasz Kozłowski, student SGH

Janusz Karnowski, architekt

Piotr Witkowski, doktorant UWr

Jerzy Ratyniak, technik

Jozef Giza, Emeryt

Bartłomiej Kuczyński, student historii sztuki UW

Urszula Moskalik, emerytowana nauczycielka akademicka

Katarzyna Szymańska, student

Maciej Izydorczyk, mgr inż. mechanik

Maciej Walaszczyk, dziennikarz

Jacek Widor, plastyk

Krystian Górski, Projektant ds. Telekomunikacji

Mateusz Kucz, filozof

Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy

Paweł Pajerski, student UŚ

Paweł Sieradzki, pracownik naukowy

Ewa Trzaska, inż. budownictwa

Włodzimierz Baran, nauczyciel

Adam Bednarczyk, filolog, absolwent UJ

Tadeusz Szydłowski, inżynier

Zbigniew Parnak, nauczyciel

Maria Bednarek, nauczyciel

Barbara Blaczkowska, redaktor

Marta Dabrowska, radca prawny, emerytka

Zdzisław Pankowski, specjalista

Grzegorz Płatek, student

Jacek Czernecki, prawnik

Bartłomiej Uchowicz, informatyk

Marcin Faber, inżynier

Józefa Hrynkiewicz, nauczyciel akademicki Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Galimski, dziennikarz TVP

Sebastian Rybarczyk, redaktor miesięcznika „Komentarz”, Łódź

Leszek Borkowicz, nauczyciel

Adam Langhammer, nauczyciel

Adrian Czuraj, architekt

Katarzyna Czernecka, studentka

Małgorzata Czernecka, licealistka

Andrzej Błażejewicz, mgr prawa

Michał Czermiński, logistyk

Kinga Chłopicka, historyk sztuki

Maria Czernecka, przedsiębiorca

Piotr Belczyk, Student

Tomasz Budny, Bankowiec

Krzysztof Boruszewski, student UŚ

Anatol Zarecki, emeryt

Jarosław Średnicki, historyk

Rafał Gulka, ekonomista

Jerzy Bujak, inżynier

Krzysztof Szmidt, magister inżynier

Wojciech Nowak, prac. biurowy

Halina Stopa, bibliotekarz

Anna Zalas, były urzędnik państwowy

Maciej Araszkiewicz, Pracownik naukowy

Łukasz Kotwica, nauczyciel akademicki

dr Jolanta Próchniewicz, psycholog

Leszek Kijowski, przedsiębiorca

Paweł Urbaś, dr inż. chemii

Dorota Wójtowicz, student

Rafał Kroczek, spedytor

Antoni Klusik, rencista

Jacek Koziel, profesor

Natalia Szewczak, Studentka politologii

Eryk Tobiasz, geolog

Jan Pawelec, Doktorant Instytutu Europeistyki UJ

Tadeusz Szydłowski, inżynier

Maria Przesmycka, dziennikarz

Sebastian Petrus, politolog

Michał Rataj, specjalista ds. funduszy UE

Stanisław Piętka, emerytowany nauczyciel

Adam Jóźwik, inżynier

Marian Richert, technik elektryk

Błażej Kasprzak, informatyk

Łukasz Kansy, nauczyciel

Łukasz Nowakowski, Student

Bożena Richert, technik rolnik

Bożena Walewska, dziennikarz

Jerzy Zimnicki, inzynier

Barbara Rusin, Emaryt

Jan Liwski, handlowiec

Bartłomiej Kołsut, student UAM

Józef Giza, ślusarz emeryt

Gasiorek Wladyslaw, dr, absolwent UJ, matematyk

Andrzej Zabielski, dziennikarz

Łukasz Habowski, student

Bartosz Biedroń, student

Patryk Dzięgiel, Informatyk

Paweł Kochański, historyk

Andrzej Zabielski, dziennikarz

Tomasz Jurkowski, dr fizyki – Université de Nantes

Jarosław Szymczyk, historyk, przedsiębiorca

Adam Gładyszewski, student

Weronika Pasoń, studentka

Wojciech Krefft, menager

Waldemar Grzybowski

Zbigniew Szymański, mgr inż. elektryk

Wojciech Kochański, emerytowany kolejarz

prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz, Uniwersytet Warszawski

Andrzej Siczek, urzędnik

dr Zbigniew Girzyński, historyk, poseł na Sejm RP

Jerzy Dobrowolski, przedsiębiorca

Tomasz Bekier, ekonomista

Jarosław Hnidec, analityk

Paweł Korduła, teolog, muzykoterapeuta

Paweł Nowacki, dziennikarz

Józef Paluch, operator DTP

Wojciech Świderski, nauczyciel

Jerzy Zawierta, technik

Tomasz Bochen, informatyk

Kamila Nowaczek, Absolwent Prawa

Marek Cieślicki, inżynier

Sławomir Rogowski, ekonomista

Grzegorz Marchewka, Student

Andrzej Szczepanik, tłumacz

Henryk Olbrycht, prawnik

Małgorzata Pilarz, socjolog

Tomasz Hara, student prawa

Roman Mocek, lekarz

Maciej Taras, przedsiębiorca

prof.dr hab. Jan Draus, historyk

Michał Pająk, analityk finansowy

Dariusz Kacprzak, doktorant

Andrzej Owczarski, lekarz

Janusz Wojcicki, inzynier, pedagog

Jacek Spendel, Wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber

Eugeniusz Laskowski, Technolog

Jan Martynowski, dyspozytor pogotowia (Francja)

Robert Tomkowicz, Prawnik

Elżbieta Szmidt, ekonomistka

Grzegorz Brzezinka, student

Samuel J. R. Pereira, student historii

Jerzy Polak, inzynier

Marcin Nowak, nauczyciel

Andrzej W. Lubiński, nauczyciel

Kamil Bartocha, student

Michał Gościniak, prawnik

Bogusław Śliwerski, pedagog

Krzysztof Korol, ekonomista

Jacek Gazda, pedagog

Przemysław Gwarek, urzędnik

Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, naukowiec

Andrzej Kordas, Webmaster

Anatol Zarecki, emeryt

Janina Pyrdek, Emerytka

Piotr Tokarski, Inżynier metaloznawca

Aleksander Kalinowski, archeolog

Zbigniew Brzozowski, inżynier

Anna Siwanowicz – Kloza, Nauczyciel – wychowawca, psychoterapeuta

Marek Jablonowski, prawnik

Marek Doniec, inżynier elektronik i absolwent UJ

Witold Dzierżawski, Politolog

Rafał Różewski, inżynier

Karolina Kitel, politolog

Jarosław Szymczyk, nauczyciel

Urszula Serwik, nauczyciel

Stefan Kozerski, nauczyciel akademicki, PWr

Stanisław Mytko, nauczyciel

Krystyna Klinowska, pedagog

Andrzej Ryba, ekonomista

Artur Iwanicki, historyk

Elzbieta Starczynska, emerytka

Barbara Świerczyńska, analityk

Dariusz Kucia, historyk sztuki, Ignatianum, Kraków

Janusz Podolski, mgr politologii INPiSM UJ

Anna Próchniewicz, inżynier

Roman Puch, politolog

Grzegorz Zynek, inż.mechanik

Wojciech Krajewski, nauczyciel

Grzegorz Hajduk, urzędnik

Teresa Zynek, filolog

Anna Kocoń, dr nauk rolniczych

Danuta Kaczorowska, emerytka

Czesław Stachura, tech.mech,

Jarosław Basaj, lekarz

Szymon Śliwa, urzędnik

Arkadiusz Jełowicki, etnograf

Józef Baran, inżynier

Marcin Latuszek, inżynier

Rafał Bober, historyk, PAT

Michał Dybaczewski, doktorant KUL

Dariusz Lebiedowicz, prawnik

Piotr Tyszko, nauczyciel akademicki

Wojciech Zając, inżynier

Dr Teresa Wieczorkiewicz-Jakóbczak, chemik

Krzysztof Pecul, dr chemii, emerytowany nauczyciel akademicki

Łukasz Wiśniewski, urzędnik

Tomasz Bieszczad, publicysta. menedżer kultury

Helena Skowron, sprzedawca

Jacek Rońda, prof. dr hab. inż

Zbigniew Pawlik, elektromechanik

Tomasz Kusy, informatyk

Cecylia Bobrek, nauczyciel

Michał Smolnik, Przedsiębiorca

Marek Kaczanowski, geolog

Maciej Wierzejewski, inż.elektryk

Marek Paczkowski, matematyk

Grzegorz Jarzyna, urzędnik

Barbara Ignaczak, ekonomista

Tomasz Sztonyk, aktor

Piotr Sosin, absolwent UJ

Krzysztof Stąpór, lekarz weterynarii

Marek Gajda, przedsiębiorca

Marek Bednarski, makler

Jacek Kuchta, Dyrektor Handlowy

Anna Zbidi, starszy egzaminator w OKE

Tomasz Kusy, informatyk

Andrzej Kukliński, archeolog

Kamila Kaniewska, prawnik

Maciej Frankowicz, student

Maria Cioch, dr hab. med.

Wojciech Otapowicz, elektronik

Dorota Macieja, dziennikarz,b.dyr.Programu 1 TVP

Maciej Cheba, operator DTP

Roman Wojciech Łuczkiewicz, nauczyciel

dr Adam Sędziwy, nauczyciel akademicki

Mariusz Czerniak, informatyk

Bolesław Walędziak, student

Wojciech Sipko, Inżynier

Michał Tekliński, właściciel firmy IT

Krzysztof Niewiadomski, student

Ewa Skalska, nauczyciel-emeryt

Dominika Hofman, studentka UŚ

Łukasz Pater, student informatyki UMK

Zbigniew Kubański, pracownik umysłowy

Przemysław Deczyński, student socjologii

Jan Tomala, ekonomista

Władysław Boryczko, inż.elektryk

dr Zbigniew Girzyński, historyk, poseł na Sejm RP

dr inż. Tadeusz St. Piotrowski, nauczyciel akademicki

Mariusz Majewski, student

Paweł Cirkot, likwidator szkód

Franciszek Wójcik, prawnik

Adam Rzemieniuk, ekonomista

Barbara Szyffer, działalność gospodarcza

Przemysław Zydroń, Informatyk

Zbigniew Sulima, urzędnik

Zdzisław Kamiński, Przedsiębiorca

Mirosław Gąsiorek, inżynier

Marcin Konik-Korn, dziennikarz i handlowiec

Tomasz Magierowski, politolog

Paweł Włodarski, dr hab. med.

Monika Orłowska, ekonomista

Kazimierz Barszcz, urzędnik

Marek Cierach, pracownik naukowo-dydaktyczny

Jerzy Polaczek, prawnik-poseł na Sejm RP

Dariusz Chocyk, fizyk, adiunkt

Łukasz Pijewski, aktor

Łukasz Bardziński, mgr politolog

Roman T. Marchwiński, historyk

Jarosław Hanebach, mgr inż. chemik

Zdzisław Stopa, emeryt

Dominik Guzik, historyk

Magdalena Sękowska, fizjoterapeuta

Jolanta F. Grzybowska, dr inż. chemii

Jerzy Sińczak, nauczyciel

Jerzy Czajkowski, historyk

Sylwester Żurawski, urzędnik państwowy

Tadeusz Łągiewka, Oficer PMH

Józef Szczepaniec, inżynier

Anna Mazgula, nauczyciel

Dariusz Grzegórski, informatyk

Waldemar Łysio, emigrant

Sławomir Drywa, muzyk

Janusz Zdroik, przedsiębiorca

Łukasz Rykalski, student

Marek Ulatowski, mgr inż mechanik

Jacek Sitarczuk, ekonomista

Tadeusz Szkolka, Konsultant

Robert Wójtowicz, energetyk

Dawid Zięba, Prezes Zarządu

Anna Wojna, historyk

Marek Ukleja, Filmowiec

Jan Maksymiuk, profesor PW

Jacek Puszek, student

Joanna Blicharz, ekonomista

Waldemar Szczuchniak, handlowiec

Cezary F. Danowski, urzędnik państwowy

Józef Kapusta, pracownik naukowy

Piotr Gajewski, politolog, absolwent INPiSM Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krzysztof Kopacz, pracownik administracyjny UJ

Jacek Widor, plastyk

Paweł Świdniewicz, Absolwent UJ

Longin Horodko, nauczyciel akademicki

Krzysztof Gawriołek, lekarz dentysta

Andrzej Szczepanik, tłumacz

Paweł Kowalewski, finansista

Krzysztof Orlik, Anglista

Andrzej Socha, emeryt

Sławomir Biniaś, inżynier

Marek Waniewski, rencista

ks. dr Stanislaw Zimniak, Salezjanski Instytut Historyczny – Rzym

Andrzej Nowakowski, inżynier, pracownik PAN

dr Lech Różański, chemik

Grzegorz Wilczyński, nauczyciel

Jerzy Kozłowski, nauczyciel

Józef Sowiński, emeryt

Rafał Kamraj, programista

Michał Klębowski, student politologii

Łukasz Mączka, Koordynator projektów

Andrzej Pająk, emeryt

Bartosz Modzelewski, Celnik

Andrzej Szczepanik, tłumacz

Benedykt Banaszak, prawnik

Wiesław Sowiński, inżynier

Cezary Paszuk, Przedsiębiorca

Marek Ozimina, emeryt

Elżbieta Franaszek, studentka

Aleksandra Pietraś-Dudek, prawnik

ks. dr Witold Dorsz, duszpasterz i nauczyciel akademicki

Eryk Kozieł, politolog

Rafał Malarz, student

Jakub Rosner, Student Automatyki i Robotyki

Wojciech Bobrowski, inż. elektronik; informatyk

Franciszek Migaszewski, menedżer

mgr Adam Czaja, RZGW Kraków

Karolina Kitel, politolog

Maciej Duch, prawnik (absolwent UJ)

Paweł Derecki, doktorant, IH UW

Łukasz Mroczkowski, inzynier elektryk

Janusz Kołłątaj, prawnik, księgowy

Andrzej Skrzetuski, ekonomista

Jolanta Góreczna-Nowak, nauczyciel

Rafał Dudzik, architekt

Maria Jankulowska, kustosz w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej

Piotr Czekierda, politolog

Ryszard Wawryniewicz, Historyk

Jan Pawelec, Doktorant Instytutu Europeistyki UJ

Jerzy Kruszyna, menedżer służba zdrowia

Łukasz Czarnecki, informatyk

Adam Pawełczyk, dr inż. PWr

Wieslaw S. Hreczański, Kapitan Żeglugi

Artur Szewczyk, doktorant

Małgorzata Chmura, nauczyciel historii

Ewa Kopczyńska, urzędnik państwowy

Roman Zawadzki, psycholog

Łukasz Moryń, informatyk

Helena Kukurba, tłumacz

Alicja Kukurba, ekonomista

Wojciech Ładny, politolog

mgr Wielisław Więzowski, inż. budowy dróg i lotnisk, księgowy – emeryt

Leszek Kołakowski, mgr inż. budownictwa

Łukasz Niedźwiecki, Student Prawa

Marek Kuźmiński, pszczelarz

Dorota M. Kozielska, archiwistka

prof. Sławomir Szymański, naukowiec

ANDRZEJ BOROWSKI, chemik, dr hab. inż.

Marta Warakomska, uczennica LO Platerek

Andrzej Jędrzejowski, mgr politologii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Marcin Sosnowski, historyk

Danuta Tomalik, emerytka

Krzysztof Niewiara, prawnik

Anna Czyrkowska, bibliotekarz

Marek Prymas, przedsiębiorca

Andrzej Prokopowicz, OBYWATEL

Weronika Silczuk, studentka

Piotr Jagiełło, Informatyk

Katarzyna Pawełczyk, architekt, Uniwersytet Wrocławski

Jan Gajda, emeryt

Marcin Stradowski, politolog

Piotr Stawiński, broker ubezpieczeniowy

Wenancjusz Zmuda, ksiądz

Tomasz Wyka, biolog

Katarzyna Kulińska, biofizyk

Jan Tudryn, inzynier

Anna Stankiewicz, filolog polski

Maria Tudryn, chemik

Antoni Gut, magister nauk o rodzinie

Mariusz Miśta, przedsiębiorca

Jacek Skibiński, przewodnik turystyczny

Wojciech Zieliński, przedsiębiorca

Małgorzata Niemkiewicz, nauczyciel

Kazimierz Suszyński, informatyk/matematyk

Borys Dyba, prawnik

Daniel Michałowski, Bankowiec

Monika Panfil, historyk sztuki

Jan Prusiński, inz.chemik

Łukasz Daniel Jerzy Wojciechowski, socjolog

Dariusz Gac, oficer floty handlowej

Barbara Parczyńska, archiwista

Jakub Jałowiczor, dziennikarz

Ewa Nerkowska, inżynier emeryt

Edward Brożek, dziennikarz

Grażyna Zamorska, biolog

Radosław Malicki, Student

Paweł Wójcik, inż.mechanik

Bernadeta Budzińska, nauczyciel

dr Grzegorz Wojarnik, nauczyciel akademicki

Zofia Guryn, informatyk

Eugeniusz Darmach, dentysta

Ilona Darmach, polonista

Krystyna Marchewka, inzynier

Jan A. Tomaszkiewicz, lekarz

Wojciech Danowski, matematyk

Andrzej Strzeżek, ogrodnik/rencista

Jolanta Danowska, prawnik

Maria Nowak-Grębska, inż. chemik

Ewa Stefańska, tłumaczka

Jerzy Grębski, lekarz

Mariusz Podgórski, student

Jacek Jeleniewski, handlowiec

Urszula Wieczorek, studentka

Edward Niedźwiedź, ksiegowy

Maciej Krajkowski, anglista

Mariusz Błochowiak, pracownik naukowy

Wojciech Król, historyk

Paweł Idźkowski, technik budownictwa

Piotr Bryla , emeryt

Stanisław Głowinkowski, nauczyciel akademicki UAM (emeryt)

Marcin Garsztka, przedsiębiorca

Tadeusz Jankowicz, informatyk

Marek Hryniewicz, student

Kazimierz,Robert Olton, emeryt

Adam Dyrko, dziennikarz

Małgorzata Natkaniec, tłumacz

prof. dr hab. Stefan Sokołowski, UMCS, naukowiec

Henryk Rdest, technik-elektronik

mgr. inż. Piotr Zajkowski, inżynier budownictwa

Grzegorz Jagielski, spec. ds. markeingu / geograf

Jakub Lubelski, absolwent UJ, publicysta

Maria Werynska, chemik

Adam Kalita, filolog

Stanisław Kaźmierowski, nauczyciel-katecheta

Magdalena Adamus, studentka UJ

Henryk Stempin, emeryt

Dariusz Mieczkowski, informatyk

Tomasz Nowakowski, historyk, nauczyciel

Marcin Biedka, student

Jan A. Tomaszkiewicz, lekarz

Monika Kluczykowska, przedsiebiorca

Krzysztof Dąbkowski, inżynier telekomunikacji

Zbigniew Kosowski, informatyk

Andrzej Ossowski, finansista

Henryk Śliwiński, inżynier mechanik

Andrzej Dusiel, lekarz

Przemysław Czyżewski, historyk

Jan Kościelniak

Dariusz Kucia, historyk sztuki, Ignatianum, Kraków, absolwent UJ

Tomasz Nowak, student / informatyk

Mateusz Koss, informatyk

Juliusz Kajkowski, przedsiębiorca

Ewa Sioma-Oświecimska, tłumacz

Jolanta Zezulińska, architekt

Andrzej Olszewski, inżynier, emeryt, tłumacz

Michał Moczygemba, inżynier sanitarny

Marcin Jakóbczyk, student

Andrzej Kotyński, dr inż., nauczyciel akademicki

Zofia Szabla, nauczyciel, historyk

Maria Jolanta Adamska, położna

Maria Boużyk, dr filozofii

Bogdan Bieliński, prawnik

Bartłomiej Kachniarz, prawnik

Piotrek Jankowski, student prawa UJ

Piotr Kurańda, politolog

Andrzej Podeszfa, elektronik

Jacek Kuchta, dyrektor ds. Handlu

Sławomir Naszydłowski, ekonomista

Paweł Musiałek, student

Włodzimierz Skalik, manadżer

Łukasz Duda, prawnik

Barbara Skalska, studentka

Bogdan Mycoń, automatyk

Artur Bazak, redaktor TVP Kultura

Leopold Wlazło, emeryt

Bohdan Stypułkowski, emeryt

Elżbieta Idkowiak, inżynier

Seweryn Kowalski, inzynier budownictwa

Andrzej Ciszewski, dziennikarz

Anna Kraczek, nauczyciel

Robert Beracz, energetyk, student

Wiesława Maria Llamas, adwokat

Maria Klimowicz, filolog

Ilona Darmach, polonista

Bartosz Światłowski, student

Jolanta Klimowicz, inżynier

Bartosz Światłowski

Mirosław Perzyna, elektronik

Bronisław Ćwik, emeryt-ekonomista

Longin Gładyszewski, dr hab.-fizyk

Piotr Barzyk, student UJ

Konrad Dorsz, prawnik, doktorant

Barbara Gładyszewska, dr fizyki

Przemysław Michalewicz, aplikant notarialny

Dariusz Puta, nauczyciel

Piotr Marcjanek, Energetyk

Andrzej Gąsior, prawnik, doktorant IPK PAT

Elzbieta Żukowska-Joźwiak, mgr sztuki

Julietta Rybczynska, nauczyciel akademicki

Stefania Kamieniecka, dziennikarka

Jarosław Kruk, urzędnik

Józef Zając, bibliotekarz

Anna Mętlewicz, menager

Zbigniew Rębisz, absolwent UJ polonistyka

Krzysztof Nieckarz, urzędnik

Piotr Gołąb, doktorant UAM

Dariusz Wroński, lekarz

Maciej Majsak, prezes zarządu – przedsiębiorca

Andrzej Śliwiński, emeryt

Szymon Pitek, student UJ

prof. dr hab. Bogdan Szlachta, nauczyciel akademicki

Wanda Rak, urzędnik

Ryszard Cacha, emeryt

Hubert Janiszewski, analityk

Maciej Bociański, student

Wojciech Baliński, historyk, urzędnik

Maciej Brachowicz, prawnik

Marcin Charczenko, student

Mirosław Nowiński, nauczyciel

Zbigniew Kwiatek, kpt.pil.instr.B-767 emeryt

dr Wojciech Warchoł, nauczyciel akademicki

dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, tłumacz, nauczyciel akad. UJ

Mariusz Kruszakin, nauczyciel

Jerzy Szczotka, radny Powiatu Mogileńskiego

Danuta Majsak, politolog, wykładowca UJ

Henryk Śliwński, ekonomista

Jerzy Blazy, inż. budowlany

Adam Orzeł, absolwent UŚ

Piotr Neuman, administratywista

Mateusz Loose, informatyk

Beata Nawrocka, nauczyciel

Leszek Adamczyk, filolog

Zbigniew Kruczek

Michał Szweda, geograf

Franciszek Jeziorski, technik mechanik , emeryt

Łukasz Śmigasiewicz, przedsiębiorca

Grzegorz Czerwiński, uczeń

Marek Koper, technik

Aleksander Kalinowski, archeolog

Łukasz Bardziński, politolog

Małgorzata Sztorc-Kosturek, prawnik

Małgorzata Pęczek, nauczyciel geografii

Dr Piotr Stępień, ph.D. biol. University of Manchester

Janusz Wojcik, inz.chemik

Bartosz S. Stradomski, prawnik, finansista

Ewa Vignes, expert nieruchomosci

Łukasz Rykalski, student

Anna Korte, ekonomista

Danuta Łosiewicz, inżynier, nauczyciel

Kornel Skałkowski, informatyk

Henryk Odelga, przedsiębiorca

Artur Sajak, urzędnik

Maciej Oleksy, nauczyciel

Robert Gmitruczuk, doktorant WPiA UW

Szymon Domek, student UMK

Sławomir Winch, socjolog

Henryk Gmitruczuk, rolnik

Grzegorz Grabowski, informatyk

Adam Stanach, student

Marcin Grabowski, student

Krzysztof Marczyński, prywatny przedsiębiorca

Jan Kowlaski, student

Andrzej Nowicki, ekonomista

Elżbieta Żuchowicz, pielęgniarka

Marzanna Fastyn, architekt

Jakub Stolarek, student UAM

Elżbieta Żuchowicz, pielęgniarka

Danuta Bronikowska, emerytka

Zenon Zientara, pracownik biurowy

Maria Winnicka, ekonomistka-emerytka

Krzysztof Borkowski, nauczyciel

Andrzej Tomczyk, inż.rolnik

Andrzej Dutkowski, przedsiębiorca

Katarzyna Warchoł – Biedermann, nauczyciel akademicki

Tomasz Szatkowski, polonista

Wojciech Tylcz, menadżer

Zenon Zientara, ekonomista

Agnieszka Sendek, studentka

Urszula Wardyńska, polonistka

Ewa Skalska, nauczyciel-emeryt

Leszek Lewoc, przedsiębiorca

Barbara Branny, emeryt

mgr. inż Waldemar Jakubik, przedsiębiorca

Elzbieta Starczynska, emerytka

Eugeniusz Gosiewski, przedsiębiorca

Ireneusz Marciak, przedsiębiorca

Kamil Zając, student

Michał Zimny, przedsiębiorca

Marek Russjan, student UW

Stanisław Kopecki, inżynier mechanik-emeryt

Marek Zieliński, publicysta, krytyk literacki

Krzysztof Karnkowski, doktorant

Marek Skublicki, ekonomista

Wiesław Banach, nauczyciel akademicki

Hanna Polecka, geolog

Elżbieta Plewa, ekonomista

Izabella Parowicz, absolwent SGGW

Jacek Markowicz, inżynier

Marek Płócienniczak, politolog, nauczyciel

Eugeniusz Steinbach, inżynierImię i nazwisko: Krzysztof Chrobak, lekarz

dr Piotr Wiewiór, profesor, University of Nevada

Jerzy Borowy, prac.umyslowy

Katarzyna Sonnenberg, doktorantka

Andrzej Piotrowski, chemik

Elżbieta Fokt, radca prawny

Lukasz Bochenek, grad Student Université de Geneve

Adam Zechenter, student

Zbigniew Jastrzębowski-Hoffman, dr ha. prof.Politechniki Częstochowskiej

Marcin Łaśko, student

Wojciech Szczupak, inzynier

ławomir Malewski, socjolog, serwis “Christianitas.pl”

Adam Alberciak, emigrant

dr Krzysztof Kunert, dziennkarz/wykładowca akademicki

dr Zbigniew Szczepanik, geolog, przedsiębiorca

Pawel Szymanski, inżynier informatyk

Ewa Maciejewska, nauczucielka j polskiego z Łodzi

Michał Kuczmierowski, filozof

Krzysztof Ołowski, informatyk

Ewa Kotulska, urzędnik

Jacek Pernak, rzeczoznawca majatkow

Wiesław Bieliński, referent

Edward Filek, technik elektryk

Janusz Uhma, redaktor

Jan Zaklikowski, technik elektryk

Jerzy Dąbrowski, budowlaniec

Zbigniew Downar, fizyk, informatyk

Andrzej Piersiak, lekarz

Adam Kozlowski, student us

Jozef Nowak, Lekarz medycyny

Roman Jarmuszkiewicz, programator

Agnieszka Hofman, prawnik

Jan Stawski, mgr administracji

Tadeusz Żórański, inżynier

dr inż. Magdalena Szeżyńska, nauczyciel akademicki

Maciej Molicki, student, dziennikarz

Jacek Hentel, inżynier budowlany

Katarzyna Meissner, studentka

Michał Konarzewski, emeryt

Mirosław Śledź, nauczyciel

Kajetan Darmach, student UAM

Maciej Nowak, student

Katarzyna Łącka, student PWSZ

Barbara Łącka, student politologii UJ

Rafał Wawrzynowski, nauczyciel historii

Mirosław Skotniczny, Inżynier Projektu

Lesław Malicki, nauczyciel historii

Bohdan Stypułkowski, emerytAntonina Piwowarczyk, emerytka

Dr hab. Jacek Bartyzel, prof. UMK

Elżbieta Lisiecka, przedsiębiorca

Paweł Kutrowski, redaktor naczelny Gazety Sulechowskiej, mgr politologii UJ

Marta Kitowska, student

Marek Adamczyk, prawnik

Mariusz Trębicki, menedżer

Jerzy Mirgos, programista

Dominika Piec, studentka WPiA UŚ, WFil UŚ

Anna Sikorska, prawnik

Michał Opolski, nauczyciel

Kornel Kot, licealista z I LO w Pabianicach

Tomasz Dabrowski, lekarz

Joanna Uba, nauczyciel, tłumacz

Krzysztof Joński, nauczyciel

Jerzy Suchowierski, inżynier elektronik

Wiktor Serafin, nauczyciel

Zygmunt Salwa, celnik

Piotr Zdunek, inżynier elektronik

Ewa Zając, historyk

Filip Mazurczak, student

Adam Piątek, inżynier górnik

Iga Hollek, fizyk

Aleksandra Pęciak, studentka politologii

Michał Knura, student dziennikarstwa i komunikacji społecznej PAT

Maria Dzięcioł, bibliotekarz

Piotr Szpądrowski, matematyk

dr inż. Adam Jednoróg, nauczyciel akademicki

Urszula Vriesema, teolog

Aleksander Matwiejszyn, inżynier

Adam Gryman, archiwista

Jozef Zajac, bibliotekarz, Harvard Univ.

Sławomir Pęczek, inż.elektronik, grafik komputerowy

Wojciech Słomczyński, matematyk, prof. UJ

Andrzej Smoliński, rencista

prof. dr hab. Kazimierz Łątka, fizyk w UJ

Tomasz Kasprzyk, inżynier

Piotr Szypuła, student prawa

Jerzy Bogdziewicz, inżynier

Stanisław Markowski, artysta fotografik

Łukasz Kaczyński, student

Zbigniew Machynia, inżynier mechanik

Jan Buszta, nauczyciel

Jan Kozlowski, nauczyciel

Anna Wroniszewska, pracownik biurowy

Dorota Ostrowska, nauczyciel

Danuta Wroniszewska, doradca ds. ubezpieczeń

Wiesław Banach, nauczyciel akademicki

Aurelia Nowicka, dr hab., prof. UAM

Gustaw Poleszak, student

Alina Gurbisz, była studentka UJ

Agnieszka Piątek, ekonomista

Zbigniew Herman, lekarz

Andrzej Dusiel, lekarz

dr Tadeusz Trzaska, emeryt

Agnieszka Hofman, prawnik

Justyna Karaś, studentka

Waldemar Żyszkiewicz, dziennikarz, scenarzysta

Alina Sikorska, muzykolog

Sylwester Bartczak, przedsiębiorca

Czesław Chraboł, budowlaniec

Jan Klimek, rzemieślnik

Zbigniew Jaremicz, inżynier

dr Piotr Stankiewicz, socjolog

Tomasz Gawin, prawnik, przedsiębiorca

Robert Mężyk, student

Jerzy Suchowierski, inż. elektronik

Bogdan Rudzki, emeryt

Józef Jan Żyła, inżynier projektant

Czesław Chraboł, budowlaniec

Anna Jadczyk, fizyk, emeryt

Edward Gajda, inżynier

Ryszard Lewandowski, emeryt

Jolanta Uatowska, nauczyciel

Antonina Filip, emerytka

Stefan Jopek, student

Marian Chojnacki, socjolog, nauczyciel akademicki

Jakub Hamrol, polonista

Danuta Majsak, wykładowca UJ

Maciej Majsak, przedsiębiorca, prezes zarządu

Zbigniew Rdzany, nauczyciel akademicki

Róża Włostowska, pielęgniarka

Marek Balcerzak, uczeń LO

mgr Mieczyslaw M Dutkowski, wiceprezes ds polskich, Kongres Polonii Amerykanskiej Poludniowej Kalifornii

Władysław M. Kaczmarski, lekarz

Jadwiga Chmielowska, dziennikarz

Paulina Bednarz-Luczewska, socjolog

Łukasz Dobrzyński, student uj

Przemysław Wilkiewicz, student

Mariusz Herzyk, student prawa

Piotr Flugel, student

Czeslaw Chrabol, budowlaniec

Reguina Stykała, nauczyciel

Julian Fercz, bibliotekarz

Jędrzej Spieszalski, ekonomista

Romuald Huszcza, prof. UJ i UW

Dorota Wisz, nauczyciel

Marita Klemczak, politolog

Marek Marszałek, student

Dominika Piec, studentka WPiA UŚ, WFil UŚ

Jerzy Rutkowski, przedsiębiorca

Anna Opolska, studentka

Waldemar Sobkowicz, ciastkarz

Ryszard Zeitz, technik mechanik

Piotr Stachurski, dr inż. arch., Politechnika Śląska

Łukasz Wiatrak, student

Jerzy Matuła, inż. transportu

dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś, prof UJ, filolog

Wojciech Słomczyński, matematyk, prof. UJ

Patryk Jaki, radny m. Opola

Tadeusz Rawa, dziennikarz

Katarzyna Kądziela, księgowa

Czesław Chraboł, OBYWATEL

Paweł Derendarz, student

Tomasz M. Stojecki, absolwent UŁ w Łodzi urzędnik samorządowy

Dariusz Datczuk, stolarz

Andrzej Kozicki, inżynier budowy okrętów

Sara Neneman, studentka PWr

dr Jan Snopko, historyk

Damian Saleta, strażak

Alicja Kozicka, architekt

Grzegorz Nawrocki, student

Piotr Czernecki, inżynier mechanik

Janusz Gołaś, prof. dr hab., chemik, AGH

Zbigniew Dura, student

Tadeusz Cichon, ksiadz

Jerzy Kowalski, prof. dr hab. inż. -emeryt

Justyna Karaś, studentka filologii

Jacek Iwanicki, student medycyny UJ

Janusz Bartlewski, inżynier

Justyna Majchrowicz, socjolog

dr hab. prof. US Marek Andrzejewski, prawnik

Elżbieta Jarecka, lekarz

Âgnieszka Bieniek-Wolska, dziennikarz (Niemcy)

Zygmunt Przybyłowski, mgr inż.mechanik

Edward Szubstarski, mgr.Inżynier-technolog

Jan Nowosielski, emeryt

Bogumił Kaczyński, emeryt

Danuta Łosiewicz, inżynier, nauczyciel

Robert Szafron, student

dr Krystyna Morzyk, nauczyciel akademicki

dr Jerzy Bukowski, pracownik naukowy

Karol Jasiński, student

Michał Knura, student dziennikarstwa i komunikacji społecznej PAT

Tomasz Pugacewicz, doktorant

Anna Banaszkiewicz, nauczyciel

Jerzy Suchowierski, inż. elektronik

prof.zw.dr hab.Krzysztof Dybciak, nauczyciel akademicki

Władysław Szczepkowski, radca prawny

prof.zw.dr hab.Krzysztof Dybciak, nauczyciel akademicki

Marek Szypcio, przedsiębiorca

Wojciech Jakóbik, student

Łukasz Zawiślak, wolny

Rajmund Roman Niwiński, specjalista psychoterapii uzależnień

Sławomir ADAMIEC, były Dyr. Dep. Współpracy Międzynarodowej w MEN

Janusz Sternik, nauczyciel

Elżbieta Morawiec, krytyk teatralny

Jacek Elgas, politolog

Joanna Górska, studentka

Marcel Przygoda, student UŚ

Jan Sięka, student UJ

Piotr Rapkowski, student

Małgorzata Możdżeń, matka

Janusz Możdżeń, plastyk

Jan Skała-Dorywczy, profesor KUL

Andrew Beniger, pisarz, dziennikarz polonijny

Daria Sadowska, studentka UŚ

Jarosław Kubicki, handlowiec

Bartłomiej Sadowski, nauczyciel

Paweł Jaworski, student

Jarosław Kopciński, nauczyciel

Marta Mossakowska, socjolog

Robert Żuchowicz, handlowiec

Kazimierz Czoch, inżynier

Marcin Sychowski, radca prawny

Szymon Kaczmarzyk, historyk-archiwista

Krzysztof Grzelczyk, politolog

Małgorzata Górska-Lenartowicz, nauczyciel

Jerzy Wojewoda, pracownik naukowy

Adam Leśniewski, inżynier

Zbigniew Gawroński, rzemieślnik

Mariusz Pawłowski, inż. elektronik

Krzysztof Dybciak, prof. zw. dr habil.

Przemysław Samolewski, lekarz

Katarzyna Dybciak, filolog

Wanda Sitkiewicz, nauczyciel

Marian Majcher, inżynier-nauczyciel

Piotr Cetnarski, Chicago

Lech Janiszewski, inżynier

Kamil Frączkiewicz, student

Magdalena Lubelska, nauczyciel akademicki UJ (dr)

Katarzyna Dybciak, filolog

Marek Skublicki, ekonomista

Janusz Borgosz, specjalista od zarządzania zasobami ludzkimi

dr inż. arch. Michał Domińczak, architekt

Maciej Guzdraj, student

Czesław Lipka, emeryt

Łukasz Warakomski, manager

Eugeniusz Darmach, dentysta

Sonia Jakimczyk, studentka UW

Zbigniew Gorski, lekarz

Marek Michno, nauczyciel historii

Cezary Filipowicz, przedsiębiorca

Agnieszka Jarmuszkiewicz, wykadowca

Lidia Sokolowska-Cybart, prawnik-lingwista

Witold Korona, geolog

Adam Nalepa, kosztorysant

Maria Geniusz, emerytowana ekonomistka

Tomasz Klech, urzędnik państwowy

Krzysztof Felis, finansista

Stanislaw Skakuj, przedsiębiorca Opole

Małgorzata Kamińska, plastyk

Michał Ciechowski, Forum Młodych PiS Kraków

Tadeusz Wojteczko, inżynier geodeta

Ryszrd Majdzik, czł.Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność-80”

Tomasz Tomczak, inżynier

Agata Mincha, pracownik adminsitracji publicznej

Mieczysław Rudnicki, emeryt

Wojciech Wojkowski, inżynier

Marek Lizakowski, rencista

Adam Przychoda, inż. dróg, ulic i lotnisk

Paweł Woźniak, socjolog, ekonomista

Michał Chlipała, prawnik, historyk

Ireneusz Benikas, radca prawny

Arkadiusz Kowalski, administrator nieruchomości

Adrianna Garnik, studentka

Marcin Smolski, prawnik

Michał Firlej, programista

Bozena Krenek, Austria, tłumacz przysięgły

Barbara Nowak, nauczyciel historii

Marek Martynowski, ekonomista

Przemysław Oleszek, kier. ds. logistyki

Sylwester Jurkowski, mgr inż.

Grzegorz Wierzchołowski, dziennikarz „Gazety Polskiej”

Marek Czekajło, pracownik administracyjny

Włodzimierz Knast, elektronik

Jarosław Ostrowski, inżynier

Józef Lesiak, emeryt

Ryszard Macura, nauczyciel

Tomasz Stęplowski, student

Roman Nakoneczny, emeryt

Henryk Kotarski, historyk

Andrzej Sołtysik, zwykły inżynier

dr inż. Wiesław Abraham, elektronik

Romuald Huszcza, prof. UJ i UW, nauczyciel akademicki

Joanna Golkowska, lekarz wet.

Hubert Harańczyk, dr hab. fizyk UJ

Kazimierz Marczyk, technik mechanik

Jan Lizik, filozof

Jan Prusiński, inz.chemik

Robert Modlinski, specjalista d/s nanotechnologii

Jarosław Szarek, historyk

Stanisław Guć, oficer mech./Żegl.Morsk/

Joanna Wieliczka-Szarek, historyk

Waldemar Kawiński, emeryt

Adam Przybyslawski, informatyk

Katarzyna Kwiatkowska, nauczyciel(emeryt)

Agnieszka Jarmuszkiewicz, wykadowca

Marek Sperka, inżynier rolnik AR Kraków

dr Marek Dietl, ekonomista

Stanislaw Kruszynski, diakon staly

Agata Czamara, anglista

Roman Kruk, zarządca nieruchomości

Tomasz Warchoł, student UJ

Marcin Balicki, prawnik

Piotr Czarnecki, naukowiec

Jacek Antoszek, socjolog

Krzysztof Bukowski, teolog

Kamila Skibińska, sekretarka

Michał Masłowiec, etnolog

Ewa Milewska, nauczyciel

Janusz Janowski, artysta malarz

Krzysztof Tenerowicz, prawnik

Krzysztof Stec, inżynier

Zygmunt Chmielowiec, poligraf

Zbigniew Panek, robotnik

Patryk Wild, architekt

Beata Rogowska, studentka UW

Żaneta Owczarek, księgowa

Andrzej Dajewski, informatyk

Janusz Krupa, marketing

Adam Synowiec, urzędnik samorządowy

Elżbieta Gozdek, manager

Rafał Betcher, lkarz

Dariusz Tomtas, nauczyciel

Marcin Rosołowski, specjalista ds. PR

Waldemar Mroz, emeryt

Daniel Bieszczad, prawnik

Marianna Dolińska, księgowa

Konrad Wozikowski, student

Piotr Gotkowski, malarz

Marcin Parzyński, adwokat

Henryk Nowacki, psycholog

Paweł Piekarczyk, matematyk

Jarosław Cichocki, fizyk, analityk systemów komputerowych

Janusz Truszkowski, emeryt

Tomasz Osowski, nauczyciel

Piotr Zarębski, reżyser filmowy

Robert Markowski, specjalista ds. logistyki i magazynowania

Dariusz Kołodziejczyk, prawnik, Przewodniczący Rady Miasta Otwocka

Marek Gutowski, emeryt

Ryszard Mróz, aktor

Radoslaw Jacek Gutowski, handlowiec

Pawel Niemkiewicz, socjolog uj

Jerzy Ostromecki, nauczyciel

Ryszard Bocian, prawnik

Janusz Hyla, urzędnik

Maria Ossowska, księgowa

Edward Szubstarski mgr inż., prywatny przedsiębiorca

Ewa Siwińska, pedagog

Bartosz Zwolicki, politolog

Józef Siwiński, rencista

Janusz Urban, przedsiębiorca

Leszek Loose, urzędnik – Hel

Artur Urbański, handlowiec

dr Mirosław Makowski, teolog ksiądz

Lidia Skubik, nauczyciel

Józef Szcząchor, inżynier elektronik

Zbigniew Pala, geograf

Marcin Zieliński, Student

Sławomir Jaworski, handlowiec

Andrzej Bacz, lekarz

Monika Mazanek-Mościcka, lekarz

Krzysztof Mościcki, tłumacz

Ewa Mikołajczyk, księgowa

Monika Rejt, przedsiębiorca

Jerzy Larsen, radca prawny

Jan Czempas, nauczyciel akdemicki, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Andrzej Litwiniak, emeryt- elektronik

Ewa Litwiniak, redaktor

Marek Czekajło, socjolog, pracownik admistracji

Robert Zamajski, inżynier

Małgorzata Chmielecka-Gumoś, tłumacz

Jadwiga Matuszczak, Doradca Podatkowy

Karolina Ćwik, studentka

Piotr Miodoński, emeryt-rencista (inżynier)

Michał Janowski, ekonomista

Jolanta Grzelczyk, politolog

Mariusz Węgrzyn, filozof społeczny, politolog

Krystyna Reiter, emeryt

Jan Kultys, ekonomista

Adrian Kuszpit, student

Grzegorz Kida, psycholog, asystent naukowo-dydaktyczny

Michał Podolecki, mgr inż. budownictwa

Emilia Fijałkowska-Kapturska, nauczyciel

Bartłomiej Mercik, inżynier

Stanisław Głogowski, inżynier

Artur Przelaskowski, prof PW

Tadeusz Stasiak, student prawa, UŚ

Rafał Kobylański, poligraf

Przemysław Gintrowski, kompozytor, pieśniarz

Piotr Gaglik, prawnik, wykładowca akademicki

Andrzej Smoliński, rencista

Anna Lehman, em.naucz.

Lech Kaziemierz Lewandowski, dziennikarz

Antoni Hiero, lekarz

Marcin Wierzbicki, przedsiębiorca

Radosław Krupka, inżynier

Kazimierz Korab, socjolog

Sebastian Godlewski, informatyk

Bartłomiej Szczepanek, student UWr

Mieczysław Woźny, redaktor SFR

Adam Borda, inżynier metalurg

Tadeusz Zachara, dr nauk leśnych

Andrzej Śledź, prawnik

Anna Opolska, studentka UŚ

Jacek Ojrzyński, dr historii

Paweł Kowal, student UJ

Marek Witold Wojciechowski, psycholog biznesu

Bartłomiej Wrzesiński, student

Ewa Tomaszewska, dyrektor zarzadzajacy

Piotr Klepaczko, adwokat

Włodzimierz Kuśmierczyk, przedsiębiorca

Janusz Batko, absolwent UJ

Adam Popławski, doktoranr UKSW

Grzegorz Diłanian, nauczyciel religii, filozof

Izabela Naruszewicz, biolog

Michal Olejniczak, art.muzyk

Bogdan Wróbel, lekarz

Mieczysława Sygnatowicz, emerytka

Damian Jóźwiak, energetyk

Stefan Sygnatowicz, radca prawny

Piotr Spyra, pracownik samorządowy

Stefan Konarski, senator IV kadencji

Ryszard Brodziński, naucyzciel

Barbara Kowalewska, inżynier, emeryt

Katarzyna Piasecka, prawnik

Marcin Kulka, informatyk/matematyk

Jan Sobczyk, prof fizyki UWr

Bożena Lewczuk, pracownik biurowy

Janusz Stasiak, tech.chemik-emeryt

Marek Lizakowski, rencista

dr hab Jan Błęcki, prof.CV

Barbara Staniewska-Rolka, nauczyciel

Roman Wilkosz-Majewicz, inżynier automatyk

Mirosława Szubstarska, farmaceuta

Bożena Puta, bibliotekarz

Anna Majczak, pracownik administracyjny

Mateusz Kaczmarski, lekarz

Roman Wilkosz-Majewicz, inżynier automatyk

Jacek Sacha, nauczyciel

Wiesław Smoliński, mgr ekonomii

Jacek Trznadel, pisarz profesor

Jacek Owczarek, student

Michał Zawadzki, biotechnolog

Michal Pfanhauser, inzynier

Ewa Poznańska, inżynier

Elżbieta WACH, urzędnik

Paweł Szwedziński, absolwent UJ, prawnik

Leszek Nowak, inżynier

Bernard Nowak, ekonomista

Marek Bulzacki, jubiler

Antoni Barcikowski, prawnik

Piotr Lisiewicz, dziennikarz

Pawel Pabjas, handlowiec

Marek Zarządzki, radca prawny

Krzysztof Trzeskowski, elektromechanik

Stanisław Donarski, maszynista

Jerzy Piotrowski, elektronik

Daniel Płatek, socjolog

Ireneusz Kocjan, emeryt

Grzegorz Słowiński, prawnik

Heniek Szatoń, programista

Krzysztof Grodecki, inżynier

Krzysztof Guraj, inżynier

Henryk Śliwiński, emeryt

Anna Chojnowska, biolog

Grzegorz Lipka, dziennikarz

Damian Pietrzyk, student prawa UW

Elzbieta Pawlowski, prawnik

Piotr Michał Morawiecki, socjolog

Marek Naczk, mechanik

Danuta Bielecka, ekonomista

Waldemar Bielecki, inż. mechanik

Henryk Olbrycht, zaoceaniczny marzyciel

dr Rafał Bukowski, weterynarz, UWM

Łukasz Figas, student UŚ

Tomasz Morawski, brak

Agnieszka Bielecka, prawnik

dr inż. Jarosław Laskowski, chemik

Marian Stasicki, emeryt

Pulina Bąk, przedsiębiorca

Przeciw kłamstwu Gazety Wyborczej. List zamknięty.

herod

GW niczym Herod

Uważam, że opublikowany w „Gazecie Wyborczej” list otwarty Przeciw kłamstwu, w reakcji na  „List otwarty w obronie wolności słowa” którego jestem jednym z sygnatariuszy,  jest przejawem postawy cynicznej i  istocie rzeczy stanowi  obronę prawa do kłamstwa, oszczerstwa i pomówienia wykorzystywanego na łamach Gazety Wyborczej.

Sygnatariusze listu nie protestują , gdy Gazeta Wyborcza udostępnia swoje łamy do rozpowszechnia kłamstwa, oszczerstwa i pomówienia organizując  istne jasełka,  a odmawia pokrzywdzonym obrony dobrego imienia własnego, bezkarnie naruszanego na łamach GW przez Herodów, co nawiązuje do najgorszych tradycji systemów totalitarnych. Kłamstw o innych ludziach bezkarnie rozpowszechniać nie wolno, ale GW bezkarnie może to czynić i ma na to przyzwolenie.

Ubolewam, że są w Polsce osoby z tytułami naukowymi, a nawet redaktorzy popularnych gazet, którzy nie rozumieją sprawy dla demokracji tak podstawowej, jak ta że wolność słowa ma granice, a wyznacza je m.in. prawo innych osób do godności i dobrego imienia.

Uważam to za realną groźbę dla życia publicznego i przeciw niej najgoręcej protestuję.

Józef Wieczorek