Moja sprawa pod opieką serafinów

7

Moja sprawa pod opieką serafinów

Otrzymałem od Elżbiety Serafin materiały dokumentujące kolejną rozprawę w kuriozalnym procesie przeciwko mojej działalności Pro Publico Bono  (bo jak to inaczej rozumieć ?) za co serdecznie dziękuję i umieszczam na mojej stronie, oczekując jednak dobrej zmiany w sądownictwie – czyli sądząc, że tym razem, ani ja, ani autorka tych materiałów, nie zostaniemy postawieni przed sądem,  wykonując swoją niezależną robotę dziennikarską  dla dobra publicznego.

Rozprawie przyglądało się kilkunastu obserwatorów ze środowiska patriotycznego  i ekipa TVP Kraków  [Kolejna rozprawa opozycjonisty Józefa Wieczorka – relacja TVP –https://blogjw.wordpress.com/2017/01/20/kolejna-rozprawa-opozycjonisty-jozefa-wieczorka-relacja-tvp/] oraz 2 policjantów, którzy zajmowali miejsca przeznaczone dla publiczności, a kilku milicjantów ochraniało drzwi wejściowe,  aby nie wpuścić na salę kolejnych obserwatorów.  Czy to nie narusza praw obywatelskich ?

Kolejna rozprawa odbędzie się 22 marca o godzinie 12.00 w sali D-105 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy.

Mam nadzieję, że publiczność zostanie wpuszczona na salę,  a policjanci zajmą się ochroną  tego co chronić powinni.

Mam dowody, że jestem pod opieką/ochroną  serafinów, którzy lepiej od policjantów dbają o moje bezpieczeństwo i rzetelną dokumentację procesu.

Policjantom już dziękujemy

a serafinów proszę o dalszą opiekę – za dotychczasową Bóg zapłać !.

jw

Zeznania Adama Słomki w procesie

niezależnego dziennikarza Józefa Wieczorka

19 stycznia 2017 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy składał zeznania kolejny świadek obrony niezależnego dziennikarza Józefa Wieczorka, którego postawiono przed sądem za to, że opublikował nagranie z procesu, który prokuratura próbowała utajnić.

Adam Słomka – przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej, polityk, dziennikarz szczegółowo opisywał okoliczności powstania tej skandalicznej sprawy.

Na pytania obrońcy Konrada Firleja w jaki sposób umieszcza się informację na YouTube, kto odpowiada za informację, która jest tam publikowana, kto może domagać się jej usunięcia i jak to wygląda wyjaśnił, że YouTube to serwer amerykański, za który odpowiada strona amerykańska.

Można zwrócić się do nich o umieszczenie informacji w postaci filmu, tekstu. Zdarza się, że dystrybutor wyrazi zgodę na upowszechnianie, ale potem wycofuje w wyniku sprzeciwu zgłoszonego przez organ uprawniony, czyli osobę, która ma prawa autorskie do filmu lub uważa, że jego prawa zostały naruszone. Między użytkownikiem stron a amerykańskim administratorem istnieje rodzaj cenzury.

Organy europejskie np. polskiej prokuratury czy polskich sądów często występują o usunięcie z amerykańskich serwerów jakichś materiałów, ale skuteczność jest niewielka. 90 procent takich wniosków upada wobec innego sposobu ochrony praw autorskich i innego rozumienia swobody dziennikarskiej, która jest inaczej traktowana w Stanach Zjednoczonych, a inaczej w Europie.

Mniej więcej od roku większość tych wniosków nie jest już składana do sądów, ale bezpośrednio do właścicieli serwisów amerykańskich, które rozpowszechniają informacje.

O jawności rozpraw i stosowaniu się polskich sądów do przepisów unijnych mówił: Jeśli chodzi o jawność postępowań przed sądami to orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, poza 5 wyjątkami stanowi iż postępowania sądowe są jawne.

Tego generalnie polskie sądy nie przestrzegają, choć Sąd Najwyższy wydał kilka uchwał w tej materii. Są wymienione przez Trybunał w Strasburgu, którego orzeczenia powinny być wiążące.

Postępowania przed sądami powinny być jawne.

W jednym procesie, który toczył się w Pszczynie, Katowicach, Myślenicach i w Krakowie, a w którym oskarżano Adama Słomkę o namawianie gangsterów z gangu Krakowiaka do zabójstwa sędziego z Katowic stosowano różne praktyki.

Z początku sądy godziły się na jawne rozprawy – nagrywały to różne media, np. Telewizja Kraków. Kiedy zaczęło wychodzić na światło dzienne, że te wszystkie zarzuty są wynikiem przestępczej, prowokacyjnej akcji ze strony służb specjalnych, prokuratury za rządów Platformy Obywatelskiej, że świadkami oskarżenia przeciwko Adamowi Słomce są niewiarygodni gangsterzy z gangu Krakowiaka, którzy byli już wykorzystywani przez zamieszaną w to prokuraturę w innej sprawie, a teraz zostali zwolnieni z więzienia do tej rozprawy, wtedy jak mówił zaczęły się dziać różne rzeczy i ktoś z kierownictwa sądów krakowskich dokonał zmiany prezesa Sądu Rejonowego w Myślenicach, a ten prezes przekonał sędzię prowadzącą proces, że należy ten proces utajnić, żeby toczył się z wyłączeniem jawności. Potem gangsterzy dostali paszporty i uciekli do Wielkiej Brytanii, o czym oczywiście dokładnie wiedzieli prokuratorzy, łącznie z szefem Prokuratury Okręgowej w Katowicach i tą informację, i to, że gangsterzy składali fałszywe zeznania utajnili przed sądami.

Takie sprawy trzeba wyciągać na światło dzienne.

O oskarżonym w tej sprawie dziennikarzu Józefie Wieczorku – Adam Słomka mówił: „Jest takie grono pracowników naukowych uczelni polskich, którzy w czasach komunistycznych za obronę prawdy zostali zwolnieni z pracy i nie zostali przywróceni do dzisiaj. I do tego grona wybitnych przedstawicieli nauki polskiej, niezależnie antykomunistycznej należy pan Wieczorek.

W sensie etycznym i naukowym jest to człowiek absolutnie wybitny. Za domaganie się dekomunizacji i lustracji do dzisiaj nie został przywrócony do pracy.

Jeżeli chodzi o sprawy dziennikarskie to pan Wieczorek jest znany z tego, że jest bardzo aktywny w utrwalaniu ważnych wydarzeń, szczególnie w Małopolsce, ale nie tylko, co w czasach poprzednich powiedzmy 20 lat ograniczonego zasięgu mediów niezależnych to miało ogromne znaczenie, a teraz dzięki roli internetu można powiedzieć, że to jest takie dziennikarstwo jakie prawdopodobnie jest przyszłością tego zawodu.

W sensie interesu społecznego, tego co on robi, również nagrywanie rozpraw, które co do zasady jak mi wiadomo powinny być jawne, to jest działanie niezwykle pozytywne i wzorowe”.

W środowisku dziennikarskim jest przyjęta zasada publikowania wszystkiego, łącznie ze sprawami prywatnymi, dlatego że prawo do swobody informacji jest uważane za ważniejsze niż tajemnica państwowa.

Stoimy na stanowisku publikowania w istocie w 99 procentach, choć bywają wyjątki dotyczące np. wizerunku osób zmarłych.

Adam Słomka dysponując wieloma kopiami nagrania z rozprawy sądowej, o publikację którego sądzony jest Józef Wieczorek, przekazał nagranie wielu dziennikarzom, również do publikacji w Stanach Zjednoczonych, prosząc o zgodę właściciela serwera YouTube za pośrednictwem swojego przyjaciela w USA. Amerykanie zamieścili to na kilku serwisach. „Uważam to ze wszech miar za zgodne z interesem społecznym. Natomiast jeżeli ktoś chce ścigać za upowszechnianie musi znaleźć amerykańskich pracowników tych serwisów, a nie polskich dziennikarzy” – powiedział.

Mecenas Konrad Firlej zapytał czy istnieje domniemanie w opinii społecznej, że za swą aktywność został namierzony przez prokuraturę. Adam Słomka odpowiedział, że osobiście nie ma wątpliwości, że wcześniej namierzono pana Wieczorka i szukano pretekstu, żeby go zastraszyć.

To jest kolejna szykana w jego życiu. W naszym odczuciu – weteranów walk o niepodległość jak i dziennikarzy, którzy zmagają się z kwestią swobodnego dostępu do informacji niewątpliwie oskarżenie jest absurdalne, a proces ma charakter polityczny – mówił.

Na pytania prokuratora Bogdana Świątkowskiego kiedy dokładnie wyłączona została jawność rozprawy przeciwko panu Słomce w Myślenicach odpowiedział: „Kiedy sąd zarządził obserwację psychiatryczną mnie powołując się na pretekst, że byłem ćwierć wieku temu pobity przez funkcjonariuszy ZOMO przebranych w mundury służby więziennej na polecenie SB z Katowic. SB z Katowic przywiozło 2 zomowców w 1985 roku do więzienia na Rakowieckiej w Warszawie tam, gdzie mordowano Żołnierzy Wyklętych.

Wiemy to dziś z materiałów IPN. Oni – za to, że pisałem skargi do Amnesty International na działalność sądu i prokuratury PRL – pobili mnie do nieprzytomności w szpitalu więziennym. I na podstawie tego faktu, że ćwierć wieku temu zostałem pobity przez zbrodniarzy komunistycznych, którzy do dziś pozostają bezkarni, to pani sędzia w Myślenicach miała odwagę wysłać mnie na badania psychiatryczne.

To badanie psychiatryczne posłużyło pierwotnie za pomysł do wyłączenia jawności. Ta kwestia tego badania czy jest zasadne czy nie trwała pół roku, może rok. Sprawcy pobicia choć żyją, do dziś pozostają bezkarni i poza zainteresowaniem prokuratury”. Podczas rozprawy odwoławczej przed Sądem Okręgowym w Krakowie z początku nie było problemu z jawnością, ale w jakimś momencie jak mówił Adam Słomka, chyba prokurator zwrócił uwagę sądowi, że powinna być wyłączona jawność. Sąd zarządził przerwę, potem podał jakąś pseudo-prawną podstawę i próbowano utajnić dalszy przebieg posiedzenia.

W jawnej rozprawie, która toczyła się przed Sądem Rejonowym w Myślenicach zarzuty przeciwko panu Słomce zostały obalone, ale opluto go publicznie. A kiedy tu można było wszystko ujawnić, pokazać opinii publicznej mechanizm przestępczego działania służb specjalnych, prokuratury i sądów to prokurator i trzej, jego zdaniem, dyspozycyjni sędziowie wymyślili konstrukcję, która miała utajnić tą niezwykle ważną informację o sposobie działania wymiaru sprawiedliwości i sposobie pozbawiania go dobrego imienia. Kiedy prokurator zapytał w jaki sposób sąd wyraził stanowisko, że sprawa powinna być prowadzona z wyłączeniem jawności odpowiedział: „mętnie, w mimice pokazującej, że działa pod presją przełożonych, tak jak w czasach PRL”.

Mówił, że często trafiał na sędziów łajdaków, a było ich ze 200. I tu zamiast bronić wizerunku sądu, upublicznić ten proces, sędziowie przy użyciu siły, za pomocą policji sądowej brutalnie usunęli z sali obserwatorów i dziennikarzy. Wywlekali jak worki kartofli weteranów walki o niepodległą Polskę, ludzi z biało-czerwonymi opaskami na rękach. Odniósł wrażenie, że ci sędziowie z Sądu Okręgowego w Krakowie zostali przydzieleni do tej sprawy, działali pod presją kogoś, kto kazał im sprawę utajnić. Skompromitowali i sąd i policję.

Zresztą prokuratorzy też zachowywali się dziwnie. Mówili, że to nie ich akt oskarżenia, to z Katowic. Powstał problem czy krakowski prokurator może występować tu przeciwko Adamowi Słomce, nawet sąd usunął z sali prokuratora. Nie pamięta czy ktoś został na sali po ogłoszeniu niejawności i kiedy Józef Wieczorek opuścił salę rozpraw, był zdenerwowany użyciem policji przeciwko weteranom. Wyglądało to tak jak w stanie wojennym – wezwać policję, wywlec publiczność, utajnić. Pamięta twarze sędziów, z którymi prowadził polemikę. To zachowanie sędziów było niezgodne z interesem publicznym i interesem wymiaru sprawiedliwości.

Obrońca Józefa Wieczorka Konrad Firlej zacytował świadkowi artykuł 360 kpk i jego 4 punkty mówiące o wyłączeniu jawności i zapytał na który z tych punktów mógł się sąd powołać. Adam Słomka uważa, że nie zachodziła tam żadna przewidziana prawem przyczyna do wyłączenia jawności. Na pytanie sędziego czy przekazał nagranie z niejawnej rozprawy panu Wieczorkowi odpowiedział, że nie, że mógł je dostać od kogoś kto posiadał kopię.

Na początku posiedzenia obrońca Józefa Wieczorka złożył wniosek, by mógł zapoznać się z dowodami w postaci nagrania, które chce przedstawić prokurator, a które usiłuje utajnić, ponieważ oskarżony ma wątpliwości co do tego materiału czy jest to materiał tendencyjny, wybiórczy, w jaki sposób sędzia to oceni. Sędzia wyraził zgodę.

Następne posiedzenie ma odbyć się w większej sali, ponieważ część publiczności nie została tu wpuszczona przez sądową policję, na co zwrócił uwagę mecenas Konrad Firlej sugerując policjantom, że mogli wstać zamiast siedzieć, a swoje miejsca odstąpić tym, których zatrzymali za drzwiami.

Kolejna rozprawa odbędzie się 22 marca o godzinie 12.00 w sali D-105. Odtworzone zostanie to słynne nagranie z niejawnej rozprawy, niestety bez udziału publiczności. Będzie to najprawdopodobniej ostatnia rozprawa, na której sędzia ogłosi wyrok.

Prosimy Państwa o obecność. Bądźmy solidarni z Józefem Wieczorkiem do końca, by dać dziennikarzom nasze wsparcie podczas takich haniebnych procesów, by mogli bezpiecznie ujawniać takie skandaliczne zachowania przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, o których można było usłyszeć podczas trwania tej rozprawy.

Elżbieta Serafin

1

2

3.jpg

4

5

6.jpg

8

9.jpg

Profesor Zawacka a system nauki polskiej – kilka refleksji

zawacka6źródło

Ostatnio odeszła Profesor Zawacka, która zasługuje na podziw i uznanie, choć nie była zbyt znana.

Tak to bywa, że o ludziach nieprzeciętnych, a w szczególności – nieprzeciętnych pozytywnie, mówi się nieprzeciętnie mało, a o przeciętnych – na okrągło.

Była generałem, cichociemnym i profesorem.

Nie bez przyczyny władze uniwersytetu w Toruniu spychały ją na boczny tor. W środowisku akademickim PRL budzący podziw za swoją postawę nie mieli większych szans na formalną karierę, w przeciwieństwie do mieszkańców podręcznych strusiówek, towarzyszy partyjnych,  czy współpracowników SB.

W ramach represji za działalność podziemną zlikwidowano jej zakład i to był peerelowski standard.

Mój podziw,  a nie przeczę, że i pewną zazdrość, wzbudziła też informacja, iż prof. Zawacka w wieku 85 lat opanowała obsługę komputera i internetu. Wtedy już nie pracowała na uczelni.

Ja niestety mimo, że kilkadziesiąt lat młodszy, opanowałem jako tako znajomość komputera znacznie później, gdyż okresowo byłem niestety na etacie naukowym zidentyfikowany jako obiekt nauką  zainteresowany  ,  a to eliminowało mnie z dostępu do komputera !, jak i pełnienia funkcji kierowniczych !

Komputer służył sekretarce (i spółce) do badania pasjansów, gdy pretorianie i halabardnicy, finansowani z podatków moherowych podatników, bronili mi dostępu do komputera. Pisałem nawet do KBN aby ujawniono wyniki tych badań, gdyż w życiu pasjansa nie ułożyłem i nie mam pojęcia jakie wyniki takie badania mogą przynieść. Zapewne bardzo ważne skoro do tych celów służył komputer niedostępny dla pracownika bądź co bądź na etacie naukowym. Niestety wyników nie ujawniono, a i KBN już rozwiązano !

Jeszcze gorzej wygląda porównanie posługiwania się internetem. Emerytowana staruszka, poza uczelnią,  posługiwała się nim od początku. Ja dopiero po opuszczeniu instytutu z nazwy naukowego zakupiłem sobie komputer, a po jakimś czasie podłączyłem się do internetu, w którym działam na rzecz destabilizacji środowiska akademickiego jak twierdzą rektorzy i profesorowie (choć nie wszyscy !).

Jak widać opuszczenie murów naukowych może mieć pozytywny wpływ na pożyteczną działalność, budzącą zaniepokojenie pozorantów naukowych i całkiem antynaukowo nastawionych profesorów.

Niestety polscy profesorowie starszej daty rzadko idą w ślady profesor Zawackiej, również jeśli chodzi o posługiwanie sie internetem. Nawet u dziesiątki lat młodszych posługiwanie się internetem to jest raczej rzadkość. Młodsi internetem posługują się często, ale nie zawsze pozytywnie – wolą niszczyć to co inni zrobią, ale do konstruktywnej działalności raczej się nie kwapią, no i nie lubią ‚grzebać’ się w przeszłości, wolą przyszłość w podręcznej strusiówce, bez narażania się na działalność pro publico bono.

Czy publikowanie prac doktorskich (i nie tylko doktorskich) sprzyja procederowi plagiatowania ?

darmowy

Czy publikowanie prac doktorskich

( i nie tylko doktorskich)

sprzyja procederowi plagiatowania ?

 

Mamy w Polsce do czynienia z plagą plagiatów i od pewnego czasu trwają dyskusje jak temu procederowi zaradzić.

Co prawda jak ja się temu przypatruję to odnoszę wrażenie, że nie chodzi tu o zaradzenie procederowi, tylko o uzyskanie pożądanego w środowisku statusu antyplagiatora. A to nie jest to samo.

Można w mediach, w oświadczeniach, wypowiadać się przeciwko plagiatom, tworzyć/ wspierać tworzenie kodeksów etycznych potępiających plagiaty i plagiatować sobie pod tym parasolem bez jakiegokolwiek zażenowania i bez reakcji ze strony innych wojowników walczących z plagiatami.

A więc jak zwykle najciemniej jest pod latarnią, o czym wiemy co najmniej od czasu uruchomienia latarni w przestrzeni publicznej.

Najbardziej radykalni wojownicy zdają się postulować: najlepiej zakazać publikowania, wtedy nikt niczego nie splagiatuje ! Rzetelność zostanie osiągnięta w 100 % .

Ale to może też przynieść skutki negatywne

Etaty stracą wtedy walczący z nierzetelnościami i wzrost bezrobocia – murowany.

Co więcej, pracowników ocenia się według ilości publikacji, więc jak nie będą publikować to tez ich można pozwalniać. Nie byłoby w tym nic negatywnego, ale niby jak sobie dadzą radę profesorowie, skoro się pozwalnia tych, którzy na nich pracują ?

Jak zatem zaradzić temu, aby mieć status antyplagiatora i mieć w dodatku zapewniony dorobek ?

Chyba najlepiej publikować tak, aby nikt, a w każdym razie jak najmniej, się o tym dowiedziało. Nieprawdaż ? 

Ja tak funkcjonujący instytut znałem z autopsji, ale był on w dobrej sytuacji, bo miał wolne pomieszczenie, aby w nim składować produkowaną dla rozliczenia budżetowego makulaturę.

Rodzina trzymała periodyk, dyr nakazywał w nim publikować (ryzyko publikowania gdzie indziej było wielkie) i produkcja szła, finanse wpływały i nikt z zewnątrz nie miał szans (a zapewne i ochoty) aby plagiatować.

Ten kierunek nadal jest mocno reprezentowany, mimo nacisków i postulatów ze strony różnych wichrzycieli, domagających się nie tylko publikowania, ale o zgrozo – chodzi im o publikowanie w periodykach najlepiej zagranicznych, ocenianych zewnętrznie, dostępnych globalnie, najlepiej w internecie.

Kompletny brak odpowiedzialności ! Na jakie to pokusy naraża uczciwego człowieka ?

Nie ulega wątpliwości, że publikowanie w internecie sprzyja procederowi plagiatowania, wodzi na pokuszenie !

Pokusie plagiatowania moich tekstów umieszczonych w internecie uległ m.in. zespół szefa Fundacji Rektorów Polskich i wielu wojujących z mobbingiem ( można to ‚wygooglować’ bez problemu) .

No cóż, ale gdyby ich teksty nie zostały umieszczone w internecie, to bym o tym nie wiedział.

Zatem powszechność publikowania w internecie zwiększa wykrywalność plagiatów !

Zatem jest to dobry sposób na walkę z plagiatami, o ile za wykryciem pójdzie sankcja w stosunku do plagiatującego a nie do plagiatowanego i ujawniającego plagiat. I tu jest pies pogrzebany.

Trzeba po prostu egzekwować normy prawne, a problem zniknie.

Póki co niepublikowanie prac, nie tylko doktorskich, w internecie, sprzyja skutecznemu plagiatowaniu.

Wprowadzenie do ustawodawstwa akademickiego obowiązku zamieszczania w internecie prac i eliminowanie z systemu akademickiego plagiatorów, a nie ich demaskatorów, zbliży nas do standardów jakie winny obowiązywać w nauce. A że wiele kierunków straci minima kadrowe, to tylko będzie korzyść także dla moherowego podatnika, do tej pory zmuszonego utrzymywać to badziewie.