Instrukcja obsługi portalu NFA

Instrukcja obsługi portalu NFA

Już ponad 5 lat prowadzę portal akademicki NFA ( www.nfa.pl) który mimo licznych ataków rektorskich, ‚wybiórczych’, miłośników status quo i działań konstruktywnych w zakresie destrukcji, funkcjonuje do dnia dzisiejszego pokazując naturę i obyczaje środowiska akademickiego.

Środowisko to jest niezwykle zróżnicowane, ale jedna wspólna cecha przeważającej części tego środowiska bije po oczach – niezwykła odwaga chowania głowy w piasek i obrzucania z tej pozycji każdego o postawie wyprostowanej i z twarzą odsłoniętą.

Co więcej to środowisko jest zwykle dumne z takiej postawy i poucza innych jak być udacznikiem o takich parametrach.

Wiem co o tym sądzić i przygotowałem alternatywny sposób korzystania z platformy, którą środowisku dostarczyłem niejako w podziękowaniu za wszystko to co dla mnie zrobiło.

Instrukcja obsługi NFA !

  1. wyciągnij głowę z podręcznej strusiówki (w razie trudności poproś o pomoc żonę, znajomego lub straż pożarną)
  2. przemyj oczy i uszy ( wypełnione piaskiem!) pod silnym prysznicem ( najlepiej zimnym!)
  3. wyprostuj kręgosłup
  4. podejdź do lustra
  5. spójrz w lustro bacznie sobie się przyglądając
  6. podejdź do komputera
  7. napisz coś czego nie będziesz musiał się wstydzić,gdy ci przyjdzie po raz następny spojrzeć w lustro
  8. wyrzuć strusiówkę, aby cię nigdy więcej nie korciło chować głowę w piasek
  9. przeczytaj wpisy tych, których ta przypadłość [] już dotknęła
  10. podejdź do lustra i zapytaj się siebie czy chcesz osiągnąć podobny poziom
ad. 8 [pamiętaj, że chowanie głowy w piasek powoduje utratę możliwości widzenia i słyszenia a długotrwale trzymanie głowy w strusiówce skutkuje zanikiem częściowym lub całkowitym szarych komórek ( rozkład z powodu braku tlenu) ]