Tradycja jasełek akademickich

Tradycja jasełek akademickich

Zbliża się okres Bożego Narodzenia, a z tym czasem od wieków związane są różne obrzędy religijne i ludyczne, do których należą jasełka. Z przedstawieniami jasełek kojarzy się postać Heroda, który przerażony wieścią o narodzinach Króla, i to całego świata, wysyła swoich siepaczy, aby pozbyć się potencjalnego konkurenta. Mimo ateizacji naszego społeczeństwa, coraz bardziej postępowego, obrzęd jasełek został u nas utrzymany, także w domenie akademickiej, choć inaczej jest tu celebrowany.

Kultywowano go pod koniec epoki jaruzelskiej w postaci czystek akademickich dokonywanych przed świętami Bożego Narodzenia wśród tych, którzy zagrażali przewodniej sile narodu. Te jasełka były szczególnie udane, skoro wiedza o nich (czystkach) została wyczyszczona z dokumentów uczelnianych, z pamięci beneficjentów czystek, no i samej historii, jakby sama pamięć o nich nadal budziła strach i trwogę w domenie akademickiej.

Kiedy organizując Niezależne Forum Akademickie postulowałem poznanie genezy obecnych kadr, dokonania lustracji i dekomunizacji, przerażeni takimi poczynaniami najwyżsi hierarchowie domeny akademickiej rozpoczęli swoiste jasełka, i to w ulubionej przez nich gazecie Michnika, przyjaciela Heroda Jaruzelskiego, co opisałem, ale tylko w internecie (w GazWyb tekst nie mógł się ukazać). Tekst nosił znamienny tytuł „Jasełka akademickie z rektorem UW w roli Heroda”, bo właśnie rektor Uniwersytetu Warszawskiego przyjął na siebie tę rolę, ubezpieczany przez gremia senatorskie UJ.

Nie da się ukryć, że akademiccy decydenci najwyraźniej przestraszyli się rodzeniem wolnej, niezależnej od nich myśli akademickiej. Obrzędy jasełek akademickich bynajmniej nie przedostały się do poprawnych mediów, nie spotkały się też z reakcjami etatowych członków wspólnoty akademickiej, którzy pochowali głowy w piasek, bojąc się siepaczy Heroda.

Moja głowa pozostała jednak na swoim miejscu i nadal jest przedmiotem mrocznego pożądania akademickich następców Heroda.

Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska 22 grudnia 2021 r.

Radosnych i Refleksyjnych Świąt Bożego Narodzenia i skutecznej ochrony przed Herodami w Nowym Roku

1.jpg

Bóg się Rodzi, Moc Truchleje !

Radosnych i Refleksyjnych Świąt Bożego Narodzenia

i skutecznej ochrony przed Herodami w Nowym Roku

Józef Wypędzony [nie tylko z Facebooka i nie tylko w 2018 r.]

I pomyśleć, że mimo ataku Heroda i to w randze rektora

przetrwałem jeszcze 14 lat !

https://blogjw.wordpress.com/2008/12/20/jaselka-akademickie-z-rektorem-uw-w-roli-heroda/

Może Pan Bóg pozwoli jeszcze trochę przetrwać i kontynuować boje na froncie akademickim i patriotycznym.

14 tomik „Moich Bojów” chyba zdążę ukończyć przed nastaniem Nowego Roku

i rzecz jasna przekażę pod Noworoczną Choinkę.

Rozważania Wigilijne pod koniec Roku Pańskiego 2011

(Rzeź niewiniątek  Petera Breugla [starszego])

Rozważania Wigilijne pod koniec Roku Pańskiego 2011

Władze Uniwersytetu Jagielońskiego

Z Najlepszymi ŻYCZENIAMI ŚWIATECZNYMI,

Do obejrzenia  film  –  Wojciech Jaruzelski w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej – 1986 rok


– dokument przeszłości  sprzed 25 lat obrazujący sceny z życia komunistycznej rodziny. W tym okresie w kraju, także na UJ trwała kolejna faza czystek akademickich. Niestety najtężsi uczeni – historycy UJ ani komunizmu,  ani rodzin komunistycznych, ani stanu wojennego ( i rzecz jasna powojennego), ani czystek akademickich nie zdołali zidentyfikować w historiach pisanych  dla  opanowania przez kolejne pokolenia Polaków  Wielu je opanowało i zachowało wdzięczność dla twórców takich historii.

Okres Świat Bożego Narodzenia czczony 25 lat temu  

(25 lat minęło 

https://blogjw.wordpress.com/2011/12/05/25-lat-minelo/)

na UJ wręczaniem  skazańcom wilczych biletów na dalszy okres życia  (poza)akademickiego winien służyć refleksji nad swoim życiem, swoimi postawami, swoim światem wartości.

Takich refleksji życzę  na okres Świąt Bożego Narodzenia władzom najstarszej  i wzorcowej dla innych  Uczelni, która do tej pory nie rozliczyła się i nie chce rozliczyć się ze swoją przeszłością

Józef Wieczorek

 ♣

Herodom – ku przestrodze

Na Wigilie podobno nawet zwierzęta mówią ludzkim głosem. Faktem jest, że często zwierzęta wykazują się niezwykłą, ludzką postawą

(FILM)

czego nie zawsze można powiedzieć o dwunożnych mieszkańcach planety. Ci, nawet na Wigilię wykazują objawy postępowania zwierzęcego ( tak się mówi, ale tu należałoby przeprosić wielu naszych zwierzęcych współmieszkańców ) .

idąc w ślady Heroda sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Herodowe tradycje niestety są nadal kultywowane, także w środowisku akademickim – wzorcowym dla mniej wykształconych ( także w naśladowaniu Heroda).

 Jasełka akademickie z rektorem UW w roli Heroda

https://blogjw.wordpress.com/2008/12/20/jaselka-akademickie-z-rektorem-uw-w-roli-heroda/

Czy na Wigilię nie należałoby czasem życzyć ludziom, aby postępowali tak jak zwierzęta ( z w/w filmu) ?

Józef Wieczorek

nominowany przez Herodów akademickich na destabilizatora polskiej sceny akademickiej 

P.S.

Zwykle Herodom po Wigilijnych atakach pogarsza się stan zdrowia, szczególnie gdy ataki nie do końca są udane, stąd ich procesy są odraczane

ale Herodowie ( także akademiccy) muszą mieć na uwadze, że pamięć o ich czynach pozostanie na wieki, czemu służy i ma służyć także w latach (Wigiliach) następnych  Blog akademickiego nonkonformisty https://blogjw.wordpress.com/

.