Pytania do władz UJ na inaugurację kolejnego Roku Akademickiego

herb uj

Kraków, 27 września 2018 r.

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rektor prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej

prof.dr.hab. Jacek Popiel

Prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

prof. dr hab. Stanisław Kistryn

Prorektor ds. dydaktyki

prof. dr hab. Armen Edigarian

Prorektor ds. rozwoju

prof. dr hab. Dorota Malec


Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pytania do władz UJ

kierowane przez obywatela zainteresowanego

dniem dzisiejszym i historią Uniwersytetu Jagiellońskiego

na inaugurację kolejnego Roku Akademickiego

w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej

[Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ]

Czy system komunistyczny, który został wprowadzony na terytorium Polski po II wojnie światowej nie został zainstalowany na Uniwersytecie Jagiellońskim ?

Pytanie to jest związane z lekturą dzieła „ Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego” profesorów UJ stanowiącego lekturę obowiązkową w konkursie wiedzy o UJ dla starających się o indeksy, w którym takie słowo jak ‚ komunizm’ nie występuje.

W jakich opracowaniach UJ można zapoznać się z rzetelną, najnowszą historią najbardziej prestiżowego polskiego uniwersytetu ?

Czy na UJ w PRLu nie funkcjonowały struktury PZPR, które jak wiadomo w czasach PRL decydowały niemal o wszystkim, w tym o polityce kadrowej uczelni ? W historii UJ niestety nie mogłem znaleźć informacji o takich strukturach w działalności uczelni w okresie PRLu. W biogramach uczonych nie znajduję informacji o przynależności i sprawowanych funkcjach tej potężnej i wszechmocnej w PRLu organizacji.

Czy ze względu na deklarowaną apolityczność uczelni jej profesorowie/pracownicy do PZPR nie należeli a struktury PZPR funkcjonowały jednie poza uczelnią i nie miały wpływu na życie uczelni ?

W jakich opracowaniach można zapoznać się z rzetelną analizą funkcjonowania uniwersytetu bez PZPR [ ? ] o ile to było możliwe ?

Czy na terytorium UJ nie wprowadzono z jakichś powodów ( jakich ?) stanu wojennego, mimo że gen. Wojciech Jaruzelski informował Polaków „Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.”

Pytanie to jest związane z lekturą dzieła „ Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego” profesorów UJ stanowiącego lekturę obowiązkową w konkursie wiedzy o UJ dla starających się o indeksy, w którym takie słowo jak ‚stan wojenny’ nie występuje.

Czy stan wojenny wprowadzony na obszarze całego kraju nie dotknął UJ, nie spowodował żadnych strat na uczelni ? Czy prawo stanu wojennego [ i powojennego – jeszcze bardziej zaostrzone] nie dotyczyło UJ ? Jak to było możliwe ? Czy wynegocjowano to z WRON ?

Czy historycy UJ opracowali rzetelnie ten interwał [1980-1990] najnowszej historii UJ i gdzie można się z takimi opracowaniami zapoznać ?

Przegląd INWENTARZA AKT DZIAŁU ORGANIZACJI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1970-2013 SYGNATURA: DO 1-82 http://www.archiwum.uj.edu.pl/documents/1445705/2350539/DO/27803fb7-c18f-402f-b029-fe083b356c1e rodzi pytanie – czy prace UJ w latach 81-90 nie były zdezorganizowane ? Czy też dokumentacja pracy UJ w tym okresie z jakichś [jakich ?] powodów się nie zachowała ?

Dlaczego w Archiwum UJ nie ma wyników weryfikacji kadr akademickich r. 1982 i 1986 ? Nie było takich weryfikacji, znanych z innych uczelni ?

Nie było niewłaściwych decyzji personalnych podjętych na UJ w latach 1980-1990 [ na innych uczelniach były!]

Wyszukiwarka „Google” nie daje rezultatów, co jednak nie jest dowodem, że takich decyzji nie było.

Skoro na UJ nie było struktur PZPR, kto odpowiadał prawnie za decyzje personalne w PRL ?

Dlaczego nie ma w wykazie zawartości Archiwum UJ wyników pracy „komisji Wyrozumskiego” o czym można przeczytać w tekście POWRACAJĄCA FALA ROZRACHUNKU Z PRZESZŁOŚCIĄ’ napisanym przez prof. Jerzego Wyrozumskiego i zamieszczonym za wiedzą i zgodą Rektora Franciszka Ziejki w 69 numerze Alma Mater (r. 2005). Raport Komisji miał się znaleźć w Archiwum co jest oczywiste ( winien się znaleźć po zakończeniu prac Komisji !) a go nie ma. Czy to jest zgodne z prawem ?

Dlaczego w Archiwum UJ nie ma wyników działań komisji/rzeczników dyscyplinarnych w latach 80-tych ? Czy nie jest to łamanie prawa, jako że te wyniki nie są udostępniane nawet dla celów naukowych ?

Czy akta zostały zniszczone, aby prawda nigdy nie wyszła na wierzch, czy są niedostępne ze względu na to, że na uczelni prawo stanu wojennego [ którego podobno na UJ nie było?] nadal stoi ponad Konstytucją RP ?

Jak wiadomo pracownicy UJ, nie tylko prawnicy, zaangażowani są w obronę prawa i Konstytucji, jako apolityczni aktywnie uczestniczą w demonstracjach KODu – czy można zapoznać się z opiniami tych, czy innych prawników o stanie przestrzegania/łamania Konstytucji w UJ , o ile Konstytucja na UJ obowiązuje – rzecz jasna ?

Z oczekiwaniem na merytoryczne odpowiedzi

Z poważaniem

Józef Wieczorek – obywatel RP zainteresowany najnowszą historią i dniem dzisiejszym UJ (i nie tylko)

P.S.

Dokładnie 5 lat temu zadałem 10 pytań do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego na inaugurację nowego roku akademickiego

https://blogjw.wordpress.com/2013/09/27/10-pytan-do-wladz-uniwersytetu-jagiellonskiego/ licząc, jak się łudziłem, że potencjał intelektualny, jak i moralny kadry najstarszej polskiej uczelni i wzorcowej dla innych, będzie wystarczający do udzielenia odpowiedzi.

Czas rozwiał te złudzenia. Odpowiedzi nie było, choć pytania nie były trudne, skrojone w moim przekonaniu na poziom średnio rozgarniętego maturzysty.

Kilka lat jednak upłynęło i w międzyczasie opracowano nową ustawę o nauce i szkolnictwie wyższym, która zaczyna obowiązywać od nowego roku akademickiego.

W jakimś sensie reakcja na moje pytania będzie testem na wartość tej ustawy na drodze do naprawy systemu akademickiego w Polsce.

Odpowiedź na te kilka pytań nie powinna sprawić trudności, ani intelektualnych, ani tym bardziej moralnych. Jeśli jednak odpowiedzi nie będzie i taki stan rzeczy zostanie zaakceptowany przez środowisko akademickie oraz przez ministerstwo wprowadzające Konstytucję dla Nauki, to taką Konstytucję można będzie wrzucić do kosza [brak reakcji będzie zresztą takim wrzuceniem].

Tak naprawdę do tej pory władze uczelni autonomicznie kpiły sobie z zapisów Konstytucji III RP [Tajne teczki UJ, czyli o wyższości ‚prawa’ stanu wojennego nad Konstytucją III RP https://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/tajne-teczki-uj/ ] co do tej pory nie spotkało się z protestami środowiska akademickiego, ani też prawników, profesorów UJ , konstytucjonalistów !

Czy coś się zmieni w obecnym systemie prawnym ?

Czy Konstytucja dla Nauki pozwoli na autonomiczne kpiny z Konstytucji III RP ?

List do Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‚Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’

PAU logo

List do Polskiej Akademii Umiejętności

w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego

‚Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’

—– Original Message —–

Sent: Monday, August 03, 2009 8:22 AM
Subject: w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‚Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego”

Kraków, 3 sierpnia 2009 r.

Józef Wieczorek

30-069 Kraków, ul.Smoluchowskiego 4/1

Polska Akademia Umiejętności

Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych

List do Polskiej Akademii Umiejętności

w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego

‚Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’

Na stronach PAU przeczytałem: na temat Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych

W trosce o poziom podręczników szkolnych Zarząd PAU postanowił pod koniec 2000 r. powołać Komisję, złożoną ze specjalistów różnych przedmiotów nauczanych zwłaszcza w szkołach średnich, która by w sposób całkowicie niezależny opiniowała podręczniki wchodzące do użytku szkolnego. Efekty działania takiej Komisji powinny przynieść duże korzyści społeczne. Już sam fakt istnienia tego typu suwerennego ciała powinien uczulić autorów i wydawców na poziom wprowadzanych do szkół podręczników. „

Zatem zwracam się z apelem o wycofanie z obiegu edukacyjnego dzieła:

DZIEJE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec .

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wyd. 1 , 2000 r.

Redaktor naukowy : prod. dr hab. Jerzy Wyrozumski

Recenzent:prof.dr hab.Kamilla Mrozowska

Słowo wstępne: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszek Ziejka

stron 242, oprawa twarda

Na stronach Klubu absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego http://sklep.uj.pl/shopping/product_enlarge.php?id=25

czytamy o tej książce:

Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego ma różne wymiary Można ją pojmować jako dzieje instytucji, która od sześciu wieków jest trwałym elementem życia polskiego. Można jednak spoglądać na nią przede wszystkim poprzez biografie związanych z nią uczonych mężów i studentów. W pełni uprawniona jest historia Uniwersytetu Jagiellońskiego widziana poprzez pryzmat osiągnięć naukowych jego pracowników: odkryć, wynalazków, ważnych dziel, błyskotliwych teorii. Nie sposób odmówić racji także i tym historykom, którzy zajmują się przede wszystkim rolą Uniwersytetu Jagiellońskiego w życiu narodu i państwa polskiego. Wygląda na to. że wszystkie te aspekty dziejów Almae Matris Iagellonicae szczęśliwie udało się połączyć Autorom niniejszej pracy, która jest swoistym ich darem na jubileusz 600-lecia odnowienia wszechnicy. Szeroka wiedza i kompetencja całej trójki Autorów idzie w parze z umie¬jętnością jasnego wykładu i potoczystością pióra. Dlatego lektura tej książki z całą pewnością przyniesie radość tym wszystkim Czytelnikom, którzy spragnieni są wiedzy o przeszłości i dniu dzisiejszym Matki Żywicielki szkolnictwa wyższego w Polsce.

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka jest lekturą obowiązkową dla uczestników Konkursu Wiedzy o UJ.”

Dzieło to co prawda nie jest standardowym podręcznikiem szkolnym, ale jest lekturą, i to obowiązkową, dla maturzystów starających się o indeks najstarszej polskiej uczelni. Jej skuteczne opanowanie daje szanse na zdobycie indeksu na wybranym kierunku studiów na UJ.

Dzieło to, szczególnie w zakresie opisu dziejów powojennych UJ, jest moim zdaniem szkodliwe społecznie, gdyż zawiera wiele błędów i niedorzeczności, które można analizować, ale sam fakt niezidentyfikowania przez autorów – stanu wojennego ( i jego skutków dla UJ) wystarcza w zupełności do takiej oceny. Nie można mieć pretensji do poziomu wiedzy kandydatów na studia, czy absolwentów uczelni, skoro takie dzieła są wydawane (i to za publiczne pieniądze), a ich opanowanie jest nagradzane.

Czytamy o Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych :”Efekty działania takiej Komisji powinny przynieść duże korzyści społeczne.”

Zatem apeluję o takie działania Komisji, aby ich efekty przyniosły duże korzyści społeczne. Wycofanie z obiegu edukacyjnego takiego szkodliwego dzieła winno przynieść pozytywne efekty.

Z poważaniem

Józef Wieczorek

Do wiadomości:

Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych

Przewodniczący: Andrzej Kastory
Wiceprzewodniczący: Marek Zrałek, Maciej Kawka
Sekretarz: Grzegorz Chomicki

Członkowie Komisji

Prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski
Prof. dr hab. Irena Bajerowa
Prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski
Prof. Czesław Brzoza
Prof. dr Jacek Chrobaczyński
Prof. Zbigniew Długosz
Prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski
Prof. dr hab. Andrzej Kastory
Prof. Krzysztof Kawalec
Prof. dr hab. Maciej Kawka
Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa
Prof. Stanisław Koziara
Prof. dr hab. Jerzy Kreiner
Prof. dr hab. Marian Kucała
Prof. dr Józef Łaptos
Prof. dr Adam Łomnicki
Prof. dr hab. Jan Machnik
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
Prof. dr Bolesław Nowaczyk
Prof. dr hab. Czesław Nowarski
Prof. dr hab. Ewa Orlof
Prof. dr Karol Sanojca
Prof. dr hab. Władysław Serczyk
Prof. dr Andrzej Staruszkiewicz
Prof. dr Zofia Stasicka
Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka
Prof. dr hab. Helena Synowiec
Prof. dr hab. Michał Szurek
Prof. dr Tadeusz Szczypek
Prof. dr hab. Zenon Uryga
Prof. dr hab. Jerzy Zdrada
Prof. dr hab. Marek Zrałek
Dr hab. Antoni Cetnarowicz
Dr hab. Kazimierz Karolczak
Dr hab. Krystyna Kowalik
Dr hab. Janusz Nowakowski
Dr hab. Anna Paner
Dr hab. Dariusz Rott
Dr Piotr Berdowski
Dr Danuta Ciesielska
Dr Grzegorz Chomicki
Dr Anna Dziedzicka
Dr Andrzej Essen
Dr Marek Ferenc
Dr Anna Kolasa
Dr Jerzy Kuczyński
Dr Lucyna Kudła
Dr Marian Łuczyński
Dr Jolanta Nocoń
Dr Ewa Ogłoza
Dr Małgorzata Pawlak
Dr Maria Ewa Pliś
Dr Maria Stinia
Dr Piotr Słapek, UMCS
Dr Krzysztof Smagowicz
Dr Jerzy Szczepański
Dr Irena Trzcieniecka-Schneider
Dr Ewa Wasielewska
Dr Anna Waśko
Mgr Andrzej Masiewicz

PS

Sprawie w/w dzieła ( i okolic) poświęciłem kilka tekstów publicystycznych, które chyba coś wnoszą do poznania skali problemu:

Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/

Kilka pytań do Dziekana Wydziału Historycznego UJ w związku z metodologią i standardami prac historycznych

https://blogjw.wordpress.com/2009/04/27/kilka-pytan-do-dziekana-wydzialu-historycznego-uj/

Ostatnia defilada w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://blogjw.wordpress.com/2009/04/17/ostatnia-defilada-w-dziejach-uniwersytetu-jagiellonskiego/

W sprawie wypowiedzi Rektora UJ na temat standardów i tradycji UJ

https://blogjw.wordpress.com/2009/04/02/w-sprawie-wypowiedzi-rektora-uj-na-temat-standardow-i-tradycji-uj/

Fałszywa historia historyków francuskich i niemieckich to kompromitacja, fałszywa historia profesorów UJ – to nic !

https://blogjw.wordpress.com/2009/05/10/falszywa-historia-historykow-francuskich-i-niemieckich/