O etosie służby obywatelskiej- pamięci Prof. Marii Dzielskiej

y

O etosie służby obywatelskiej- pamięci Prof. Marii Dzielskiej

6 sierpnia 2018 r. pożegnaliśmy na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie wybitną w nauce i w służbie obywatelskiej profesor Marię Dzielską [ Ostatnie pożegnanie Marii Dzielskiej
pośmiertnie odznaczonej Orderem Orła Białego Kraków 6 sierpnia 2018 r.https://wkrakowie2018.wordpress.com/2018/08/08/ostatnie-pozegnanie-marii-dzielskiej/

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie zorganizował seminarium poświęcone Jej pamięci, które dla  współczesnych i potomnych,  w ramach służby obywatelskiej uwieczniłem i ujawniłem.

Panią Profesor znałem z jej częstej obecności na wydarzeniach i spotkaniach  patriotycznych a także ze spotkania ‚ pro-lustracyjnego ‚ u Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. [ http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2007/art,149,536,zagrozeni-sa-tylko-agenci.html   ]

Jako inspirator powstania Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Krakowie [ Inicjatywa powołania Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Krakowie – https://wkrakowie.wordpress.com/2011/07/10/inicjatywa-powolania-ako-w-krakowie/ ] miałem pomysł,  aby prof. Maria Dzielska była przewodniczącą tego klubu i rozpowszechniałem   Jej tekst z seminariów w Lucieniu. [fragmenty poniżej]

1.jpg

Maria Dzielska

a.jpg

b

Ponieważ po spotkaniu inspirującym powstanie AKO doszło do jasnego zaniku pojęcia prawdy, pozostałem osobny w swej działalności akademickiej i obywatelskiej,  a tekst Prof. Marii Dzielskiej jakkolwiek odnoszący się do czasów ateńskich i sfer najwyższych,  dotyczy także czasów  dzisiejszych i sfer akademickich [ choć nie tylko]  jasno tłumaczy przyczyny mojej osobności.

Na spotkaniu prof. Ryszard Legutko wspomina męża Marii Dzielskiej – znanego działacza opozycyjnego w PRLu Mirosława Dzielskiego, który mówił, że najbardziej konformistyczną grupą społeczną jest polska inteligencja.   Po latach widać, że miał rację , tym bardziej, że tak pozostało do dziś. Jako zidentyfikowany – pod koniec PRLu- nonkonformista –  z tej grupy na każdym szczeblu i w każdym czasie  byłem i jestem wykluczany. Stąd moja osobność jest niejako systemowa, jako że system zachował ciągłość z PRLem i konformiści – szczególnie akademiccy – to akceptują,  a nawet bronią bardziej niż niepodległości, a prawdę mówiąc to jej już nie bronią   .https://blogjw.wordpress.com/2018/11/12/autonomiczny-parytet-flagowy-w-100-lecie-odzyskania-niepodleglosci/ podobnie jak i prawdy.

Warto zapis tego seminarium  wysłuchać z refleksją, której tak bardzo brakuje w konformistycznym  życiu akademickim [ choć nie tylko].

O etosie służby obywatelskiej

– pamięci Prof. Marii Dzielskiej

Seminarium AKO

Kraków 16 listopada 2018 r.

[dokumentacja: Józef Wieczorek]

 

info

 

 

2.jpg

3

5.jpg

6

4.jpg

Podpisałem oświadczenie AKO w obliczu antypolskiej kampanii

AKO

Oświadczenie w obliczu antypolskiej kampanii prowadzonej w związku z nowelizacją ustawy o IPN

Członkowie i sympatycy Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Lublinie i Toruniu – w sytuacji zmasowanej i zakłamanej nagonki ze strony polityków i  mass mediów  wymierzonej w Polskę i Polaków po uchwaleniu przez legalne polskie władze ustawodawcze i podpisaniu przez Prezydenta nowelizacji ustawy o IPN –  wyrażają pełne poparcie dla Rządu, Prezydenta RP oraz Polskiego Parlamentu.

Polska ma niezbywalne prawo do samostanowienia prawa oraz zgodnego z udokumentowanymi faktami historycznymi ukazywania dziejów naszego Państwa i Narodu oraz obrony swojego dobrego imienia. Rozumiemy przy tym prawdę jako zgodność poznania z rzeczywistością i sprzeciwiamy się fałszowaniu historii, narzucaniu niezgodnego z faktami kłamstwa historycznego jakoby Polacy i polskie państwo systemowo współuczestniczyli w Holokauście.

Uważamy, że władze Polski powinny twardo stać na gruncie prawdy i nie ulegać antypolskim środkom przekazu, politykom i ludziom złej woli, którym zależy na eskalacji sztucznego konfliktu.

Popieramy wszelkie działania władz RP, które zmierzają do kształtowania pozytywnego wizerunku Polski w świecie, zgodnie z prawdą historyczną i  wyzwaniami współczesności. Co więcej, uważamy, że władze polskie mają obowiązek kształtowania polskiej polityki historycznej.W dzisiejszej rzeczywistości i w obecnej sytuacji jest to polską racją stanu.

Apelujemy do całej polskiej opinii publicznej, aby w sprawie dobrego imienia Polski wypowiadała się jednym głosem. Ta sfera nie może być przedmiotem sporu politycznego, a zwłaszcza rozgrywanego na forum międzynarodowym.

Spontaniczny komentarz dysydenta akademickiego do prac AKO nad programem dla środowiska naukowego

foto

Spontaniczny komentarz dysydenta akademickiego do prac AKO

nad programem dla środowiska naukowego

(zamieszczony na stronie AKO http://ako.poznan.pl/6227/)

WPIS: PC – 22 CZERWCA 2015

Przedstawiamy komunikat ze spotkania w Sejmie oraz szkic programu dotyczącego uzdrawiania polskiej nauki. Kontynuacją prac nad propozycjami Akademickich Klubów Obywatelskich będą planowane na jesień dwie konferencje organizowane przez prof. Michała Seweryńskiego.”

 ♣

Mój spontaniczny komentarz: 25 czerwca 2015 20:15 ( na czerwono)


Re: AKO – Prace nad programem dla środowiska naukowego.

W dokumentach nie widać woli radykalnych zmian w patologicznym systemie nauki i szkolnictwa wyższego, raczej jest wola poprawienia doli beneficjentów patologicznego systemu. Wykluczonych się wyklucza także z dyskusji nad zmianami.

W: http://ako.poznan.pl/wp-content/uploads/2015/06/komunikat_sejm_12_06_2015.pdf

czytamy:
„upływ czasu i wymiana generacyjna pracowników nauki zdezaktualizowały kwestie lustracji i dekomunizacji, które były pierwszoplanowe jeszcze w 2005 roku. „

jw – Nadal aktualny problem –
Kiedy stanie przed sądem akademicka grupa przestępcza –
https://blogjw.wordpress.com/2015/06/19/kiedy-stanie-przed-sadem-akademicka-grupa-przestepcza/ ( i setki tekstów tam cytowanych, pomijanych milczeniem przez środowisko i bez odpowiedzi na dziesiątki pytań –https://blogjw.wordpress.com/2013/02/12/kolejne-pytania-w-sprawie-jagiellonczyka, https://blogjw.wordpress.com/2014/01/07/pytania-bez-odpowiedzi-do-konca-roku-2013/) .

Student który nie potrafi odpowiedzieć na 3 pytania nie dostaje promocji, niby dlaczego ‚profesorowie’ którzy nie potrafią odpowiedzieć na dziesiątki łatwych pytań mają być promowani?

Żaden upływ czasu, ani wymiana generacyjna, nie zdezaktualizuje konieczności poznania prawdy. Finansowanie badaczy, którzy walczą o to aby nie poznać tego co badają nie powinno mieć miejsca. https://blogjw.wordpress.com/2013/03/25/jak-badacze-walcza-aby-nie-poznac-tego-co-badaja/.

Nie widzę programu finansowania tych co chcą poznać i poznają.


http://ako.poznan.pl/wp-content/uploads/2015/06/AKO_propozycje_program_12_06_2015.pdf

w roku 2020 Polska wejdzie na światowy rynek pracodawców w zakresie nauki. Pociągałoby za sobą z jednej strony ograniczeniu „drenażu mózgów”, a z drugiej – przyciąganie dobrych naukowców z zachodu.”

jw – Czy jest program dla powrotu polskich naukowców z Zachodu i ze sfery pozaakademickiej? Sprawy finansowe mają tu niekiedy drugorzędne znaczenie !

Być może pożądane jest szybkie wprowadzenie tzw. stanu spoczynku dla profesorów tytularnych pod pewnymi dodatkowymi warunkami.

jw – A co z przenoszeniem w stan nieszkodliwości – szkodzących nauce ? ( do tej pory taki ‚program’ stosowano na opak)

Wzrost wynagrodzeń i otwarcie na świat powinny – w połączeniu ze stosownymi inicjatywami w zakresie punktów 3, 4 i 5, oraz z możliwościami administracyjnego kształtowania płac, jakie stworzy ministrowi przywrócenie rozwiązania z punktu 2 – zwiększyć efektywność pracy kadry akademickiej i badawczej, i poprawić pozycję polskiej nauki w świecie.

jw – Nie mam przekonania, tym bardziej, że mam doświadczenia wskazujące, że wyżej wynagradzani mieli i mają mniejsze efekty pracy od gorzej wynagradzanych, a jakoś nie widzę programu lepszego wynagradzania za pracę akademicką, lecz raczej za etaty i tytuły (co nie zawsze ma wiele wspólnego z pracą).

[Józef Wieczorek – członek AKO – Poznań, inspirator powstania AKO – Kraków]

Dalsze komentarze i opinie o programie dla środowiska akademickiego zamieszczę niebawem – bo potrzebna jest refleksja i dyskusja nad tym co środowisko akademickie zaleca do zrealizowania, aby wyjść z obecnego kryzysu. Nad moimi komentarzami, opiniami, analizami – setki, tysiące tekstów – jakoś środowisko akademickie nie debatowało. Fakt, że wygodne i przyjemne one nie są, ale stan nauki i szkolnictwa wyższego przyjemny nie jest i jego zmienianie nie będzie przyjemne dla beneficjentów tego nieprzyjemnego systemu.

 

Moje teksty ‚akademickie’ do dyskusji i krytyki merytorycznej można znaleźć m. in. na:

NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE

http://www.nfa.pl/

LUSTRACJA I WERYFIKACJA NAUKOWCÓW PRL

http://lustronauki.wordpress.com/

ETYKA I PATOLOGIE POLSKIEGO ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO

http://nfaetyka.wordpress.com/

MEDIA POD LUPĄ NFA

http://nfajw.wordpress.com/

NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE – SPRAWY LUDZI NAUKI

http://nfapat.wordpress.com/

MEDIATOR AKADEMICKI KONTRA MOBBING

http://nfamob.wordpress.com/

NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE – WHO IS WHO

http://nfawww.wordpress.com/

Blog akademickiego nonkonformisty

https://blogjw.wordpress.com/

Witryna Obywatelska Józefa Wieczorka (archiwum) – http://wobjw.wordpress.com/.

Książki:

Drogi i bezdroża nauki w Polsce. Analiza zasadności wprowadzenia w Polsce zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców (2008),

Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim (2009),

Etyka i patologie polskiego środowiska akademickiego (2010),

Patologie akademickie pod lupą NFA (2011) ,

Patologie akademickie po reformach (2012)

dostępnych także w internecie na stronie http://www.nfa.pl/

Zwarte zbiory tekstów:

Wielki Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego -2014

https://jubileusz650uj.files.wordpress.com/2014/12/wielki-jubileusz-uniwersytetu-jagielloc584skiego-pod-choinkc499-roku-2014.pdf

Józef Wieczorek – Kryzys uniwersytetu w ujęciu polemicznym z Prof. Piotrem Sztompką – 2014

https://jubileusz650uj.files.wordpress.com/2014/11/jc3b3zef-wieczorek-kryzys-uniwersytetu-w-ujc499ciu-polemicznym-z-prof-piotrem-sztompkc485.pdf

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 1

https://blogjw.wordpress.com/2015/05/05/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-1/

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 2

https://blogjw.wordpress.com/2015/05/26/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-2/

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 3

https://blogjw.wordpress.com/2015/06/08/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-3/

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego – Tom 4

https://blogjw.wordpress.com/2015/06/16/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-4/

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 5

https://blogjw.wordpress.com/2015/06/28/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-5/

Podpisałem oświadczenie AKO w sprawie Cezarego Gmyza

 

Poznań, 7. 11. 2012 r

 

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

w sprawie naruszenia etyki mediów przez zwolnienie z

pracy redaktora Cezarego Gmyza

 

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wielokrotnie apelował o zachowanie najwyższych standardów i o służbę prawdzie w polityce informacyjnej, zarówno instytucji publicznych, jak i świata mediów. Dlatego z największym niepokojem obserwujemy bezwzględną nagonkę na dziennikarza „Rzeczypospolitej” – Cezarego Gmyza. Szczególnie bulwersująca, wręcz skandaliczna, jest decyzja o dyscyplinarnym zwolnieniu dziennikarza, który przed publikacją materiału miał zgodę redaktora naczelnego, a redaktor naczelny spotykał się w tej sprawie z samym prokuratorem generalnym.

Pan Cezary Gmyz, znakomity dziennikarz, publikacją doskonale udokumentowanych artykułów o patologiach i aferach III RP zdobył szacunek czytelników i świata dziennikarskiego. Również jego ostatnia publikacja o śladach materiałów wybuchowych we wraku smoleńskiego Tupolewa, oparta na informacjach pochodzących z kilku niezależnych źródeł, zasługuje na rzetelną ocenę. Przeciwko faktom zawartym w tym artykule nie przytoczono żadnych merytorycznych dowodów. Nawet Naczelna Prokuratura Wojskowa nie mogła zarzucić dziennikarzowi „Rzeczypospolitej” nierzetelności i braku udokumentowania.

Nagonka na Cezarego Gmyza rozpętana przez media i polityków, którzy wielokrotnie kłamali w sprawie katastrofy smoleńskiej, przyczynia się do powstania atmosfery, w której nie liczą się rzetelność i prawda. Natomiast sposób potraktowania pana redaktora przypomina niedawną, sprzed czterech lat, podobną akcję, rozpętaną przeciwko innemu znakomitemu dziennikarzowi, panu Wojciechowi Sumlińskiemu.

Członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyrażają najwyższy szacunek dla Cezarego Gmyza za jego odwagę i służbę prawdzie. Podobny szacunek wyrażamy tym dziennikarzom, którzy natychmiast wystąpili w obronie kolegi i elementarnych standardów w funkcjonowaniu mediów.

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog
 5. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań
 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM
 7. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN
 8. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński
 9. dr Róża Antkowiak – UAM
 10. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
 11. prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN
 12. dr Adam Babula – UAM
 13. dr Lidia Banowska – UAM
 14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM
 15. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAN Kraków
 16. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM
 17. mgr Janina Błaszak – PP
 18. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski
 19. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP
 20. dr Paweł Binek – UP Kraków
 21. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
 22. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
 23. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 24. dr Krzysztof Borowczyk – UAM
 25. dr inż. Krzysztof Borowiak
 26. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
 27. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
 28. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski
 29. dr Krystyna Celichowska – lekarz
 30. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt
 31. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin
 32. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 33. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM
 34. dr Remigiusz Ciesielski – UAM
 35. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk
 36. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed
 37. dr Ewa Ciosek – UAM
 38. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
 39. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 40. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
 41. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 42. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 43. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM
 44. dr Mirosława Dabert – UAM
 45. mgr Jan Dasiewicz
 46. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
 47. mgr inż. Maria Dolata – architekt
 48. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed
 49. inż. Józef Drausowski
 50. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
 51. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
 52. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
 53. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP
 54. mgr Sylwiana Firin – Gramowska
 55. dr Jerzy Fischbach
 56. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Polit. Rzeszowska
 57. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz
 58. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 59. mgr inż. Bogdan Freytag
 60. dr hab. Jerzy Galina – PAN
 61. mgr Witold Gedymin – UE
 62. dr Grzegorz Gertig – U Med
 63. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
 64. prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski
 65. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP
 66. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk
 67. dr Michał Haake – UAM
 68. dr Zdzisław Habasiński – informatyk
 69. dr Jolanta Hajdasz – dziennikarz; nauczyciel akademicki
 70. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich
 71. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
 72. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski
 73. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP
 74. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM
 75. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
 76. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM
 77. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
 78. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM
 79. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP
 80. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel
 81. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
 82. mgr inż. Andrzej Judek
 83. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny
 84. dr Jerzy Kaczmarek – UAM
 85. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa
 86. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
 87. dr Zofia Karaszkiewicz
 88. dr Anna Kasprzyk – UAM
 89. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM
 90. dr Przemysław Kiszkowski – UAM
 91. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
 92. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław
 93. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
 94. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
 95. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
 96. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP
 97. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków
 98. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM
 99. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski
 100. dr Henryk Krzyżanowski – UAM
 101. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski
 102. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN
 103. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
 104. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
 105. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM
 106. inż. Julian Kulczyński – rolnik
 107. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska
 108. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
 109. dr Katarzyna Kulińska – PAN
 110. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN
 111. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 112. dr Krystyna Laskowicz – nauczyciel akademicki
 113. dr Przemysław Lehmann – PAN
 114. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
 115. dr Maria Leśniewicz – PP
 116. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
 117. dr Jarosław Liberek – UAM
 118. mgr Jolanta Lisiak – architekt
 119. mgr Rafał Lisiak – architekt
 120. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP
 121. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz
 122. dr Eryk Łon – UE
 123. mgr Małgorzata Łośko – UAM
 124. dr Piotr Łukasiak – PP
 125. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM
 126. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM
 127. mgr Agata Macniak
 128. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 129. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 130. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 131. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
 132. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP
 133. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
 134. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
 135. mgr Jan Martini – artysta muzyk
 136. mgr Helena Materny – nauczyciel
 137. mgr Ryszard Materny
 138. mgr Maria Matysiak – UAM
 139. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
 140. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM
 141. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Polit. Gdańska
 142. dr Jerzy Michalik – UAM
 143. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP
 144. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniw. Wrocławski
 145. dr Bożena Mikołajczak – UAM
 146. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP
 147. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
 148. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
 149. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
 150. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP
 151. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel
 152. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 153. mgr Wilhelmina Nowak
 154. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM
 155. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM
 156. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM
 157. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM
 158. Włodzimiera Pajewska – UAM
 159. inż. Ryszard Paprzycki
 160. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE
 161. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
 162. dr Andrzej Pawuła – UAM
 163. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed
 164. dr Barbara Peplińska – UAM
 165. dr Ryszard Piasek – reżyser
 166. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
 167. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
 168. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
 169. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 170. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
 171. mgr Maria Przybylska – UAM
 172. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM
 173. prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – PP
 174. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
 175. dr Jacek Radomski – UAM
 176. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM
 177. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP
 178. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
 179. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
 180. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM
 181. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM
 182. dr Lech Różański
 183. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 184. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
 185. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM
 186. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
 187. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
 188. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
 189. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
 190. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed
 191. mgr Janusz Smólski
 192. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
 193. prof. dr hab. Marek Sozański – PP
 194. mgr Zygmunt Sporny – UAM
 195. dr Teresa Stanek – UAM
 196. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
 197. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
 198. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
 199. mgr Gabriela Stępczak
 200. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
 201. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM
 202. dr inż. Krzysztof Szturzbecher – PP
 203. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
 204. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
 205. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP
 206. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM
 207. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki
 208. dr Anna Szukalska – PP
 209. mgr inż. Edwin Szukalski
 210. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
 211. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
 212. dr Mirosław Szulczyński – UAM
 213. dr Mirosław Szumiło – UMCS – Lublin
 214. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
 215. dr Hanna Szweycer
 216. prof. dr hab. Michał Szweycer
 217. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM
 218. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM
 219. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
 220. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
 221. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin
 222. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
 223. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog
 224. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
 225. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM
 226. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
 227. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
 228. mgr Jacek Tuchołka
 229. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM
 230. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
 231. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski
 232. dr Marek Wedemann – UAM
 233. dr Maria Wejchan-Judek – PP
 234. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP
 235. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
 236. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
 237. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed
 238. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
 239. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski
 240. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań
 241. mgr Andrzej Wybrański
 242. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
 243. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
 244. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
 245. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
 246. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
 247. dr Franciszek Zerbe – lekarz
 248. dr Jerzy Zerbe – UAM
 249. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
 250. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
 251. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański
 252. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
 253. Jerzy Żarnowski – emeryt HCP
 254. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM
 255. dr Jakub Żmidziński – UAP

W sprawie naruszania swobód obywatelskich


 
Poznań, 14.06.2011r.

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

w sprawie naruszania swobód obywatelskich

Od dłuższego czasu obserwujemy, jak w Polsce niebezpiecznie kurczy się przestrzeń wolności. Proces ten dotyczy nie tylko demokracji jako sposobu podejmowania decyzji, ale także podstawowych praw i swobód obywatelskich. Do ich ograniczania przyczyniają się zarówno władza ustawodawcza i wykonawcza, jak i sądownicza. Co gorsza, tzw. czwarta władza, a w każdym razie większość głównych czasopism, stacji nadawczych i portali internetowych nie tylko nie opisuje i nie oprotestowuje tej tendencji, ale ją tuszuje lub wręcz wspiera.

Nie sposób tu wymienić wszystkich faktów, wystarczy wymienić tylko niektóre:

nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym godząca de facto w autonomię wyższych uczelni i swobodę badań naukowych;

ustawa naruszająca prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań;

ustawa o Systemie Informacji Oświatowej pozwalająca na gromadzenie danych o uczniach i stwarzająca możliwość ich inwigilacji;

niekontrolowane działanie służb specjalnych, w tym zakładanie podsłuchów na skalę niespotykaną w innych krajach demokratycznych;

limitowanie prawa do wolności zgromadzeń i publicznego wyrażania własnych przekonań, widoczne ostatnio zwłaszcza w szykanowaniu Ewy Stankiewicz i innych uczestników akcji Białego Namiotu domagających się wyświetlenia prawdy o katastrofie smoleńskiej;

– niedopuszczenie 11 bm. do zaprezentowania w Sejmie wystawy „Pamięć i Prawda”;

rozpętanie kampanii przeciwko kibicom;

poranne najście – powołanej do podejmowania z gruntu innych czynności – ABW na mieszkanie prowadzącego satyryczną stronę Antykomor.pl Roberta Frycza;

próbę wprowadzenia instytucjonalnej kontroli Internetu;

udostępnianie prywatnych adresów osób narażonych na zemstę ze strony świata przestępczego, jak to ostatnio uczyniono byłemu szefowi CBA, Mariuszowi Kamińskiemu; – posługiwanie się wymiarem sprawiedliwości do nękania niewygodnych osób i polityków, których wzywa się na bezustanne przesłuchania w prokuraturach położnych w różnych częściach kraju;

– odsunięcie od wyjaśniania katastrofy smoleńskiej prokuratora Marka Pasionka i wszczęcie przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego i karnego;

używanie sądów do temperowania i dyscyplinowania działaczy społecznych, niezależnych dziennikarzy, historyków, a nawet poetów, by wymienić tu Wojciecha Sumlińskiego, Jerzego Jachowicza, Krzysztofa Wyszkowskiego, Dorotę Kanię, Sławomira Cenckiewicza, Pawła Zyzaka, Jarosława Marka Rymkiewicza, aresztowanie, dotkliwe pobicie Michała Stróżyka; w tych dniach wskutek nadgorliwości Prokuratury Rejonowej, która skorzystała z osławionego artykułu 226, skazano na dotkliwą, nieadekwatną w stosunku do czynu karę Jacka Balcerowskiego, ucznia technikum z Lipna za wymalowanie na murze szkoły antyrządowego napisu;

usuwanie za poglądy z mediów publicznych renomowanych dziennikarzy, reprezentujących znaczną część opinii publicznej;

mnożenie utrudnień i gróźb pod adresem Radia Maryja i Telewizji Trwam, jak też innych społecznych mediów, krytycznych wobec dzisiejszej władzy;

eliminowanie całego spektrum poglądów z debaty publicznej, skrajne upolitycznienie mediów pozostających na służbie tzw. „pijaru”, nieinformowanie lub zdawkowe informowanie o arcytrudnej sytuacji politycznej i gospodarczej kraju oraz innych kłopotliwych faktach czy uzasadnionych przypuszczeniach dotyczących rządu, prezydenta lub członków partii koalicyjnych oraz ciągłe szkalowanie polityków opozycyjnych, nie wyłączając tych, którzy polegli w służbie ojczyźnie.

Nawet w liberalnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu podkreśla się, że swoboda wypowiedzi dotyczy w szczególny sposób tych, których poglądy nie są w danym momencie dominujące, a krytyka władz publicznych jest podstawowym sposobem ich kontrolowania poza momentami głosowania w wyborach.

Wobec coraz liczniejszych w ostatnich miesiącach przypadków naruszenia swobód obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do wolności słowa, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego uważa ten stan za alarmujący i wyraża głęboką obawę o przyszłość demokracji w Polsce.

Jednocześnie kieruje apel do wszystkich, którym nie jest obojętny los kraju, o niezwłoczne podejmowanie działań w celu zastopowania zmian wiodących prostą drogą do autorytaryzmu.

Zawrócić z niej może nas jedynie wzmożona aktywność obywatelska: samoorganizowanie się, wspieranie i współtworzenie niezależnych mediów oraz obiegu niezafałszowanych informacji, nagłaśnianie prób zastraszania opozycjonistów oraz wychwytywanie wszelkich przejawów dławienia wolności, wydobywanie na jaw przykładów nierzetelności i manipulacji w środkach masowego przekazu, piętnowanie nadużyć władzy, prywaty i korupcji, praktyk służących ich kamuflowaniu, odróżnianie dziennikarzy od propagandystów, egzekwowanie od osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie instytucji państwowych, by strzegły swobód konstytucyjnych i służyły narodowi.

W tym celu należy też czynnie upominać się o tę podstawę dialogu społecznego, jaką jest prawdomówność. Trzeba również pilnie zadbać o to, by w dyskursie publicznym używano słów w zgodzie z ich znaczeniem. Dzisiaj jesteśmy świadkami deformowania sensów podstawowych dla naszego wspólnotowego bytu, przede wszystkim werbalnego utożsamiania patriotyzmu z nacjonalizmem, a nawet faszyzmem; tych dalekosiężnych, destrukcyjnych operacji semantycznych dokonuje się na ogół w celu odniesienia doraźnej korzyści politycznej. Jak wykazują badania przeprowadzone przez Centrum Myśli Jana Pawła II i CBOS, ogromna część naszego społeczeństwa zdaje sobie sprawę z postępującego zniewalania umysłów przez nadużywanie wolności słowa i odczuwa potrzebę przywrócenia zdrowych zasad komunikacji. Szykanowanie osób korzystających ze swobody wypowiedzi w imię praw podstawowych i godności ludzkiej jest tylko drugą stroną tego samego procesu.

Ta troska powinna zaowocować pozbawioną agresji, merytoryczną i obejmującą jak najszersze kręgi społeczne dyskusją o przyszłości naszego kraju.

 1.  prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM

 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK

 4. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań

 5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM

 6. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – U Szczeciński

 7. dr Roman Andrzejewski

 8. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN

 9. dr Róża Antkowiak – UAM

 10. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM

 11. dr Adam Babula – UAM

 12. dr Lidia Banowska – UAM

 13. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM

 14. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM

 15. mgr Janina Błaszak – PP

 16. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP

 17. dr Paweł Binek – UP Kraków

 18. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed

 19. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM

 20. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa

 21. dr Krzysztof Borowczyk – UAM

 22. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM

 23. dr hab. Mariusz Bryl – UAM

 24. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – U Zielonogórski

 25. dr Krystyna Celichowska – lekarz

 26. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt

 27. dr Remigiusz Ciesielski – UAM

 28. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed

 29. dr Ewa Ciosek – UAM

 30. dr Elżbieta Czarniewska – UAM

 31. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM

 32. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.

 33. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM

 34. dr Mirosława Dabert – UAM

 35. mgr Jan Dasiewicz – UAM

 36. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM

 37. mgr inż. Maria Dolata – architekt

 38. inż. Józef Drausowski

 39. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed

 40. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM

 41. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM

 42. dr Tadeusz Dziuba – radny Miasta Poznania

 43. mgr Sylwiana Firin – Gramowska

 44. mgr Agata Fischbach

 45. dr Jerzy Fischbach

 46. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz

 47. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik

 48. mgr Bogdan Freytag

 49. dr hab. Jerzy Galina – PAN

 50. mgr Witold Gedymin – UE

 51. dr Grzegorz Gertig – UMed

 52. prof. dr hab. Henryk Gertig – UMed

 53. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM

 54. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP

 55. dr Michał Haake – UAM

 56. dr Jolanta Hajdasz – naucz. akad .

 57. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich

 58. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM

 59. mgr Eugeniusz Ilmak – U Zielonogórski

 60. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP

 61. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM

 62. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM

 63. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM

 64. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM

 65. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM

 66. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP

 67. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel

 68. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM

 69. mgr inż. Andrzej Judek

 70. prof. dr hab. Stefan Jurga – UAM

 71. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny

 72. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa

 73. prof. dr hab. Janusz Kapuściński

 74. dr Zofia Karaszkiewicz

 75. dr Anna Kasprzyk – UAM

 76. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM

 77. mgr Iwona Klimaszewska – UAM

 78. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław

 79. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF

 80. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM

 81. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM

 82. prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM

 83. prof. dr hab. Edmund Kozal – UP

 84. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP

 85. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków

 86. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM

 87. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – U Warszawski

 88. dr Henryk Krzyżanowski – UAM

 89. dr Grzegorz Kucharczyk

 90. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

 91. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski

 92. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM

 93. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska

 94. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz

 95. dr Katarzyna Kulińska – PAN

 96. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN

 97. dr Krystyna Laskowicz – naucz. akad.

 98. dr Przemysław Lehmann – PAN

 99. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM

 100. dr Maria Leśniewicz – PP

 101. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM

 102. dr Jarosław Liberek – UAM

 103. mgr Jolanta Lisiak – architekt

 104. mgr Rafał Lisiak – architekt

 105. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz

 106. dr Eryk Łon – UE

 107. mgr Małgorzata Łośko – UAM

 108. dr Piotr Łukasiak – PP

 109. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM

 110. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”

 111. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM

 112. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM

 113. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP

 114. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM

 115. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN

 116. mgr Jan Martini – artysta muzyk

 117. mgr Helena Materny – nauczyciel

 118. mgr Ryszard Materny

 119. mgr Maria Matysiak – UAM

 120. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca

 121. dr Jerzy Michalik – UAM

 122. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP

 123. dr Bożena Mikołajczak – UAM

 124. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – AMuz

 125. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk

 126. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM

 127. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP

 128. mgr Danuta Namysłowska

 129. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków

 130. mgr Wilhelmina Nowak

 131. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM

 132. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM

 133. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM

 134. Włodzimiera Pajewska – UAM

 135. inż. Ryszard Paprzycki

 136. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE

 137. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP

 138. dr Andrzej Pawuła – UAM

 139. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed

 140. dr Barbara Pelplińska – UAM

 141. dr Ryszard Piasek – reżyser

 142. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich

 143. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM

 144. dr Ryszard Piotrowicz – UAM

 145. prof. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań

 146. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM

 147. mgr Maria Przybylska – UAM

 148. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM

 149. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM

 150. dr Jacek Radomski – UAM

 151. dr Wiesław Ratajczak – UAM

 152. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP

 153. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel

 154. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN

 155. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM

 156. dr Lech Różański

 157. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser

 158. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN

 159. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM

 160. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed

 161. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz

 162. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM

 163. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP

 164. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed

 165. mgr Janusz Smólski

 166. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM

 167. prof. dr hab. Marek Sozański – PP

 168. mgr Zygmunt Sporny – UAM

 169. dr Teresa Stanek

 170. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM

 171. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM

 172. mgr Piotr Stawicki – radca prawny

 173. mgr Gabriela Stępczak

 174. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM

 175. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM

 176. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM

 177. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP

 178. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM

 179. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – U Łódzki

 180. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca

 181. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed

 182. dr Mirosław Szulczyński – UAM

 183. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz

 184. dr Hanna Szweycer

 185. prof. dr hab. Michał Szweycer

 186. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM

 187. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM

 188. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM

 189. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca

 190. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin

 191. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN

 192. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE

 193. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM

 194. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser

 195. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed

 196. mgr Jacek Tuchołka

 197. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM

 198. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed

 199. dr Marek Wedemann – UAM

 200. dr Maria Wejchan-Judek – PP

 201. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP

 202. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie

 203. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.

 204. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed

 205. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed

 206. prof. dr hab. Andrzej Wybrański

 207. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN

 208. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM

 209. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel

 210. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM

 211. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca

 212. dr Franciszek Zerbe – lekarz

 213. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat

 214. dr Andrzej Zielonacki – adwokat

 215. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca

 216. Jerzy Żarnowski – em. HCP

 217. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM

 218. dr Jakub Żmidziński – PP

Jestem członkiem AKO i sygnatariuszem oświadczenia,  ale uważam, że głównym grzechem obecnego rządu nie jest nowelizacja dotychczasowego bubla legislacyjnego, lecz brak opracowania ustawy, która by obecny system akademicki  naruszający swobody badań naukowych i edukacji skutecznie  ‚odkorzeniła’ od  systemu PRL,  stąd proponowałem (bezskutecznie) zastąpienie- „nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym godząca de facto w autonomię wyższych uczelni i swobodę badań naukowych” przez –  ‚ brak opracowania ustawy, która by obecny system akademicki  naruszający swobody badań naukowych i edukacji ‚odkorzeniła’ od  systemu PRL‚