13 grudnia 1981 r. – było zimno, biało i pusto

13 grudnia 1981 r. było zimno, biało i pusto

[moje wspomnienie po 39 latach]