Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 9

okladka-9

(do pobrania w pdf. )

moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-9

Zawartość

A.D. 2016

7Przekręcony świat nauki

13-Czy habilitacja zdoła się wydostać z siatki płac ?

18-Czystka po turecku, a czystka po polsku –

tak jak kawa po turecku w praktyce polskiej

23-Czy Ministerstwo Obrony Narodowej

obroni naukę w Polsce ?

28-Potrzebna szersza „debizantyzacja” systemu

34-Wolna Polska – na opak

Komuniści a patrioci – na platformie ‚pomnikowej’

37-Poprawność akademicka może tylko prowadzić do zapaści nauki w Polsce

42-Polskich uczelni nurkowanie do dna

47-Obowiązkowe dostawy akademickie

52-Potrzebna lustracja lustracji

60-Bądź solidarny z solidarnym !

Proces za działalność pro publico bono

62-O procesie za działalność pro publico bono

w Dzień Solidarności i Wolności

65-List otwarty do min. Jarosława Gowina

w sprawie lustracji środowiska akademickiego

74-Aby IPN się zmierzył z utworzeniem bazy członków władz i aktywistów KZ PZPR ( i partii siostrzanych) –postulaty obywatela

78-Aby IPN się zmierzył z przebiegiem i skutkami Wielkiej Czystki Akademickiej – postulaty obywatela

81-Aby IPN realizując politykę historyczną zmierzył się z nauką/edukacją historii na szczeblu akademickim –postulaty obywatela

86Refleksje spod pomnika Małego Powstańca warszawskiego

88-Zupełnie nadzwyczajne kasty ludzi

93-Czy minister nauki zaliczy nowy rok akademicki ?

98- Czy prokuratura z urzędu nie powinna wszcząć postępowania wobec oszustów

102-Habilitacyjne trzymanie spadającego poziomu akademickiego

107-Uroczyste inauguracje kolejnego roku oszukiwania ?

111- Samooczyszczanie się zupełnie nadzwyczajnych kast ludzi

115-Akademicki zbiór zastrzeżony

121-Wybory do Centralnej Komisji do spraw stopnia i tytułu bez lustracji i dekomunizacji systemu akademickiego

127-Rozmyślania niepoprawne przy ławeczce pod Wawelem

131-Nie nadaję się do korporacji oszukujących i oszukiwanych

140-Oszukiwanie jest chwalebne ?

147-Elegia na śmierć akademicką inspiratora

154-Czy rektor UJ trafi na ścieżkę dyscyplinarną ?

159-Absurdy oburzenia w temacie esbeckim

166-Wielka Czystka Pamięci po Wielkiej Czystce Akademickiej

174 -Mazgulenie stanu wojennego

184-List otwarty do władz III RP oraz do Polskiego Społeczeństwa

202 – Jak profesoria ochrania esbecję, czyli wyraz wdzięczności beneficjentów za lata ochrony przez SB ?

208- Pod choinkę najstarszej polskiej uczelni ( i nie tylko)

214-NIEPOPRAWNY MAGAZYN AKADEMICKI na drodze do naprawy systemu akademickiego w Polsce

NIEPOPRAWNY MAGAZYN AKADEMICKI na drodze do naprawy systemu akademickiego w Polsce

Logo Niepoprawnego Magazynu Akademickiego

NIEPOPRAWNY MAGAZYN AKADEMICKI

na drodze do naprawy systemu akademickiego w Polsce

Mijający rok stał pod znakiem głoszenia potrzeby działań na rzecz naprawy systemu akademickiego niezbędnej dla zrealizowania dobrej zmiany w Polsce.

Niestety zwycięska partia nie miała przygotowanej odpowiedniej ustawy, aby po wygraniu wyborów natychmiast ją wcielić w życie, stąd naprawianie systemu bardzo się ślimaczy.

Podjęto zmiany kosmetyczne, ale system akademicki nadal jest kiepski, co się przekłada na kiepski stan nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce a zarazem na kiepski stan polskich elit, bez czego dobra zmiana jeszcze taka dobra nie jest jak być powinna.

Minister nauki zmiany rozłożył na lata i oddał robotę w ręce społeczności akademickiej, która przez ponad ćwierć wieku odrzucała oczyszczenie się z elementu szkodliwego, jak i wszelkie zasadnicze zmiany systemu poza zwiększeniem swoich uposażeń.

Negatywne skutki są widoczne i jest obawa, że po zmianach przez to środowisko zaproponowanych zasadniczo nic/niewiele zostanie zmienione.

W ubiegłym roku odbyły się już 3 konferencje poprzedzające Narodowy Kongres Nauki przygotowywany na rok 2017, ale rezultaty tych konferencji nieudolnie są prezentowane na stronie https://nkn.gov.pl/ i niemal nikt nie ma zamiaru z nimi dyskutować, w tym liczni organizatorzy Kongresu z Radą Programową .

Lukę dyskusyjną wypełnia nieco Niepoprawny Magazyn Akademicki, ale tylko jeden śmiałek podejmuje dyskusje z tym co powinno być dyskutowane przez milionowe już rzesze etatowych akademików i ich udyplomowionych wychowanków.

Piękny obraz polskiego społeczeństwa – nieprawdaż ?

Coraz bardziej udyplomowione społeczeństwo polskie ogranicza swe zainteresowanie nauką i szkolnictwem wyższym głównie do zdobycia dyplomu i kolejnych tytułów.

Poza tym – zainteresowania brak ! – mimo że wzrost udyplomowienia/utytułowania nie przyniósł nam dobrobytu i nie przyniesie, o ile w tej materii nie będzie radykalnych zmian.

Ministerstwo promuje swe konferencje nieporadnie, samo nie chce dyskutować z niepoprawnymi (akademicko) choć merytorycznymi opiniami, więc trudno być optymistą, że dobra zmiana nastąpi w sektorze akademickim.

Mamy w Polsce obóz patriotyczny, ale i ten nie kwapi się do zmian w sektorze akademickim , a nawet do dyskusji nad zmianami, więc nie jest pewne czy to jest patriotyzm, czy tylko własny interes.

Mimo to w http://niepoprawneradio.pl/ zamierzam także w Nowym Roku oprócz felietonów akademickich kontynuować Niepoprawny Magazyn Akademicki zapraszając do rozmów na temat naprawy systemu akademickiego w Polsce wszystkich zainteresowanych wyjściem tego sektora z zapaści, bez czego naprawa Polski nie jest możliwa do zrealizowania.

Nie będzie elit na poziomie, nie będzie Polski na poziomie !

Magazyn prowadzony jest raz w miesiącu w piątki o godz. 18 ale może być prowadzony częściej i o zmienionej porze o ile będą zainteresowani.

Do rozmowy wystarczy mieć zainstalowanego SKYPE i skontaktować się ze mną jozef.wieczorek@interia.pl w celu ustalenia tematu i terminu rozmowy.

Mimo wszystko czekam na zainteresowanych autentycznymi działaniami na rzecz naprawy systemu akademickiego w Polsce.

Podobne apele w Starym Roku nie przyniosły rezultatów !

Czy w Nowym Roku obudzimy się w Polsce dobrej zmiany akademickiej ?

Zalecam nastawienie budzików, aby nie przespać szansy.

Niepoprawny Magazyn Akademicki

Niepoprawny Magazyn Akademicki [1]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [2]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [3]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [4]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [5]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [6]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [7]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [8]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [9]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [10]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [11]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [12]

Niepoprawny Magazyn Akademicki [13]

Niepoprawnie o rozwoju humanistyki w Polsce

Niepoprawnie o rozwoju humanistyki w Polsce

Niepoprawny Magazyn Akademicki [13]