Moje boje – Archiwum lustracyjne dysydenta akademickiego – Tom B

Archiwum lustracyjne Tom B

pobierz w pdf

Archiwum lustracyjne dysydenta akademickiego – Tom B

Kiedy ustawiane konkursy na stanowiska akademickie znajdą się pod lupą ?

ustawiacze

Media ostatnio nagłaśniają sprawę ustawiania konkursów w NIK: np.

Ustawione przetargi w NIK? Prokuratura wnioskuje o uchylenie immunitetu Kwiatkowskiemu i Buremu
http://www.polskatimes.pl/artykul/6402582,ustawione-przetargi-w-nik-prokuratura-wnioskuje-o-uchylenie-immunitetu-kwiatkowskiemu-i-buremu,id,t.html

Kwiatkowski i Bury pod lupą prokuratury! Prezes NIK tłumaczy się z zarzutu ustawiania konkursów i zrzeka się immunitetu  http://wpolityce.pl/polityka/263566-kwiatkowski-i-bury-pod-lupa-prokuratury-prezes-nik-tlumaczy-sie-z-zarzutu-ustawiania-konkursow-wydal-oswiadczenie

Sprawa jest wyjaśniana przez prokuraturę, która ją wzięła pod swoją lupę.

Ciekawe, że do tej pory po żadną lupę nie zostały wzięte konkursy na stanowiska akademickie, choć od lat wiadomo, że są to konkursy fikcyjne, ustawiane na konkretnego kandydata i z kryteriami dostosowanymi do poziomu planowanego zwycięzcy „konkursu”.

Mówią o tym niemal wszyscy znający realia, ale proceder jakoś pod lupę właściwych organów nie trafia. Nie trafia też na czołówki mediów zapewne traktujących to zjawisko jako zupełnie normalne i nie zasługujące na bliższe omówienie/potępienie. Co więcej proceder nie trafia pod obrady rozlicznych komisji etycznych/dyscyplinarnych/ dobro-obyczajowych jakie funkcjonują w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, ani też MNiSW, RGSW, KRASP czy PAN.

Skoro ustawianie konkursów akademickich uznano za normę, więc problemu nie ma ?!

Natomiast niemal wszyscy domagają się zwiększenia uposażeń beneficjentów ustawianych konkursów ! jako niezbędnego remedium na wyprowadzenie nauki i szkolnictwa wyższego z kryzysu.

Ja się jednak domagam od właściwych organów wzięcia pod lupę ustawianych konkursów na stanowiska akademickie, ujawnienie rezultatów tych konkursów i ich unieważnienia, oraz wyrejestrowania z systemu akademickiego ‚ustawiaczy’ konkursów .

Moim zdaniem to byłoby zasadne remedium na drodze do wyprowadzenie z kryzysu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Moje boje – Archiwum lustracyjne dysydenta akademickiego – Tom A

Archiwum lustracyjne Tom A
pobierz w pdf.

Archiwum lustracyjne dysydenta akademickiego – Tom A

Nędza akademicka, mimo zwiększonego finansowania

bez sensu

Nędza akademicka, mimo zwiększonego finansowania

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce przekracza już 4 tys zł miesięcznie, ale na dramatycznie niedofinansowanych uczelniach profesor na jednym etacie może zarobić powyżej 10 tys., a nawet więcej, bo górną granicę zarobków zniesiono. (Pensje na uczelniach wyższe o 5,8 mld zł – http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/889358,uczelnie-chca-wiecej-pieniedzy.html ).

Ponieważ jednak to jest mało i trudno (podobno) za takie pieniądze wyżyć w Polsce, profesorowie na ogól otrzymują zgodę -od innych profesorów funkcyjnych – na zatrudnienie ( nie mylić z pracą) na drugim etacie ( i nie tylko).

Ci, którzy pracują np. za 2 tysiące, rzadko mają szanse na dodatkową pracę i muszą się za taką płacę wyżywić, co chyba świadczy, że są od profesorów zdolniejsi – nieprawdaż ?

Jak ktoś pracuje rzetelnie na jednym etacie, to siłą rzeczy nie ma szans na pracę dodatkową, bo czas płynie jednakowo dla wszystkich, a doba ma tylko 24 godz. (choć nieraz wykazywano, że w patologicznym systemie akademickim dla niektórych ma jednak wiele więcej godzin !).

No i są jeszcze tacy, którzy pracują rzetelnie i nawet bardziej efektywnie od etatowych profesorów, ale żadnego wynagrodzenia za pracę nie otrzymują.

Tych się uważa za bogaczy (bynajmniej nie bezzasadnie) i nikt się nie upomina, aby jakieś wynagrodzenie mieli, choćby nawet 10 x mniejsze od biednego profesora.

Jednym słowem – ten kto ma 10 i więcej tysięcy za etat – jest biedny i finansowo pokrzywdzony i trzeba walczyć, aby miał więcej i zatrudniać go na kolejnych etatach, a ten kto ma 0 zł miesięcznie za pracę – jest bogaty i wyróżniany i trzeba walczyć, aby czasem na uczelni nie dostał żadnego etatu, bo to dopiero byłby obciach dla profesorów !

Związki zawodowe, rzecz jasna, od lat walczą o wynagrodzenia etatowców – tych rekrutowanych i awansowanych na drodze ustawianych na nich konkursów, ale w najmniejszym nawet stopniu nie zajmują się tymi, którzy etatów nie mają – choć pracują, co zresztą nierzadko jest swoistą zasługą także związków zawodowych.

Oczywiście związki podkreślają, że za jednakową pracę należy się jednakowa płaca, ale jakoś nie zauważają/zauważyć nie chcą, że jedni mają płacę za nie-pracę, a inni za pracę płacy nie mają .

Ostatnio na podwyżki płacowe przeznaczono 5,8 mld złotych i związki zawodowe ogłaszają natychmiastWe wrześniu przeprowadzimy monitoring przyznawania podwyżek”.

Bardzo słusznie, bo kontrola społeczna winna być.

Zdumienie jednak ogarnia, że do tej pory mimo upływu lat, a nawet wieków, związki zawodowe

  •  nie przystąpiły do monitoringu pracowników usuwanych z uczelni na podstawach pozamerytorycznych i to przez anonimowe komisje,
  • nie prowadzą monitoringu etatowców zdobywających etaty na podstawach pozamerytorycznych w ramach ustawianych na nich konkursów,

  • monitoringu awansów akademickich, monitoringu obsadzania rozmaitych decyzyjnych komisji, w tym komisji najważniejszej – Komisji d/s tytułów i stopni naukowych,

  • a poza tym monitoringu rozlicznych patologii akademickich, czym o zgrozo od lat zajmuje się bez-etatowo, bez-związkowo wyklęty ze środowiska akademickiego, jako, że od lat i to 80-tych ubiegłego wieku ( już w okresie stanu wojennego nierozpoznanego w historii przez najtęższych mędrców jagiellońskich !) te patologie mniej lub bardziej nagłaśniał i nagłaśnia, robiąc robotę związkową, której związkowcy chyba boją się wykonywać. https://nfaetyka.wordpress.com/

Czym te związki są związane ?

Może jest tak, że wolny człowiek może, a niewolni, związani związkowo – nie mogą ?

Może trzeba by ten system zmienić i uwolnić związanych związkowo, aby jako ludzie wolni robili to co powinni. Może to by podniosło poziom akademicki, nawet przy obecnych skromnych (choć nie zawsze, choć nie dla każdego) środkach ?

Trzeba jednak przyznać, że finansowanie sfery akademickiej, a profesorskiej w szczególności, jest tragiczne. Nędza akademicka, mimo zwiększonego finansowania, bije po oczach i budzi współczucie.

Do tej pory finansuje się na uczelniach tajnych i jawnych współpracowników systemu kłamstwa, choć uczelnie są od tego, aby poszukiwać prawdy i innych poszukiwania prawdy uczyć.

Do tej pory finansuje się na uczelniach tych co plagiatują i plagiatów nie potrafią/nie chcą wykrywać/ujawniać, a nie finansuje się tych, którzy nie tylko, że nie plagiatują, to i plagiaty innych ujawniają !

Do tej pory finansuje się na uczelniach tych, którzy pozytywnie oceniają lipne prace dyplomowe/doktorskie ……… a co więcej, tacy stoją na samym akademickim szczycie.

Dlaczego nie finansuje się tych co potrafili formować całe zastępy dobrych naukowo i merytorycznie oceniać prace dyplomowe, a także profesorskie ?

Dlaczego nie finansuje się studentów, którzy znacznie lepiej od profesorów dają sobie radę z prawidłową oceną doktoratów ?

Dlaczego nie przenosi się w stan nieszkodliwości finansowanych do tej pory profesorów szkodzących nauce w Polsce ?

Takie postulaty zgłaszałem już w okresie stanu wojennego – nierozpoznanego w historii przez najtęższych mędrców jagiellońskich ! Ale uznano je za zagrożenie dla uczelni zatrudniających szkodników i to na stanowiskach decyzyjnych, no i szkodliwe dla szkodników, więc jako szkodnika wyklęto mnie dożywotnio ze środowiska uczelnianego.

Ile takich pytań na okoliczność finansowania uczelni należałoby tu zadać (?), ale nie mam wątpliwości, że pytania zostaną bez odpowiedzi.

Student, który nie odpowie na 3 pytania na egzaminie nie może mieć żadnych pretensji gdy dostanie dwóję.

Z mojego doświadczenia wynika, że profesorowie/decydenci akademiccy, którzy nie są w stanie odpowiedzieć na żadne z dziesiątków pytań, jakie już zadawałem, nadal są na etatach, finansowani coraz lepiej, a przy tym mają swoisty status pokrzywdzonych – rzecz jasna finansowo, oraz przez tego, który im zadaje zbyt trudne, niewygodne pytania.

Nie ma zatem żadnej wątpliwości, że stan finansowania etatowych pracowników uczelni osiągnął dno.

I jeszcze trzeba dodać : Prawie 3 miliony Polaków w skrajnej nędzy. Alarmujące dane GUS http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/493136,ilu-polakow-zyje-w-bi…

ale  profesor jeśli ma nawet 20 tys.miesięcznie – jest  jeszcze biedniejszy ! ttp://telewizjarepublika.pl/posel-platformy…

Materiały uzasadniające tezy tego tekstu :

  • oraz zgrupowane w kilka tomów, przeznaczone do uważnego i refleksyjnego studiowania i merytorycznego komentowania:

Moje boje – Archiwum prasowe dysydenta akademickiego

https://blogjw.wordpress.com/2015/08/13/moje-boje-archiwum-prasowe-dysydenta-akademickiego/

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 1 https://blogjw.wordpress.com/2015/05/05/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-1/

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 2

https://blogjw.wordpress.com/2015/05/26/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-2/

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 3

https://blogjw.wordpress.com/2015/06/08/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-3/

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego – Tom 4

https://blogjw.wordpress.com/2015/06/16/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-4/

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 5

https://blogjw.wordpress.com/2015/06/28/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-5/

Moje boje – Archiwum prasowe dysydenta akademickiego

Okładka

Józef Wieczorek – Archiwum prasowe dysydenta akademickiego

( w pdf) 

Zawartość

7-Wstęp do archiwum prasowego

9 – Milczenie owiec [Wprost]

11- Cała jaskrawość, czyli o metodach badań w KBN [Forum Akademickie]

16-Dajemy szansę? [Najwyższy Czas]

26-Udar mózgu [Wprost]

28- Katedra socjalizmu [Wprost]

30-Królowie nauki [Wprost]

32-NIK w szkołach wyższych – polemika [Rzeczpospolita]

41- System zamknięty i niereformowalny [Rzeczpospolita]

45-Reformy bez głowy [Życie]

62 -Polska moralność [Wprost]

64-Przydałaby się nowa Komisja Edukacji Narodowej [Rzeczpospolita]

67- Inna prawda o uczelniach [Obywatel]

85-Koniec z fikcją w nauce [Przegląd]

99 -Cui bono? –spojrzenie na finansowanie nauki [Obywatel]

111-Mobbing uczelniany [Obywatel]

126-Profesorowie i decydenci [Przegląd]

128 –Stary system w nowych szatach [Gazeta Polska]

137-REAKCJE:Ustawy pierwszej potrzeby [Rzeczpospolita]

140- W poszukiwaniu kompromisu [Rzeczpospolita]

143 – Patologiczna ustawa [Dziennik Polski]

146-O mobbingu inaczej [Rzeczpospolita]

149-Finanse i prawda [Dziennik Polski]

154- Stan wojenny przede wszystkim [Rzeczpospolita]

157- Prof. dr hab. dożywotni . Cezary Wójcik, Józef Wieczorek[Polityka]

167 -Magister na zamówienie [Rzeczpospolita, fragmenty]

170-Urodzaj na Akademickie Kodeksy Etyczne [Miesięcznik Społeczności Akademickiej – Uniwersytet Zielonogórski]

183- Petryfikacja czy zmiana systemu -Józef Wieczorek & Cezary Wójcik [Obywatel]

195 – Czy nowa ustawa o szkolnictwie wyższym da nam szanse na wyjście z czwartej ligi ? [Polityka, fragmenty]

202- Nomadyzm niemobilnych – Józef Wieczorek, Cezary Wójcik [Forum Akademickie]

215-Lustracja środowiska akademickiego ? [Opcja na prawo]

221-System Trojana, czyli druga strona nauki polskiej [Najwyższy Czas]

234-Czarna księga komunizmu (uniwersyteckiego) [Obywatel]

246-Mediator akademicki pilnie potrzebny – Józef Wieczorek, Joanna Szpiega [Rzeczpospolita]

252-Karta nie dla polskich naukowców [Rzeczpospolita]

257- Jakie uniwersytety? – polemika – Cezary Wójcik, Józef Wieczorek [Nauka]

264-Nauka i pieniądze [Tygodnik Powszechny]

267-Czy można się uchronić przed mobbingiem w pracy ? [ Zeszyty Karmelitańskie]

277-„Premier z naukowcami” [Rzeczpospolita]

279-Pozwólcie wracać polskim naukowcom [Rzeczpospolita]

281-Chodakiewicz kontra Gross [Rzeczpospolita]

283-Listy:”Polskie uniwersytety potrzebują reanimacji [Rzeczpospolita]

285-Czas skończyć z celebrą akademickich dworów [Rzeczpospolita]

284-Beton naukowy – polemika [Wprost]

295Co słychać starego? czyli o nauce polskiej 20 lat później [Opcja na prawo]

Sprawa otwarcia systemu akademickiego na Polonię akademicką

NFA logo

Sprawa otwarcia systemu akademickiego na Polonię akademicką

sprawą dla biura do spraw Polonii i Polaków za granicą. 

W orędziu Prezydent RP Andrzej Duda przed Zgromadzeniem Narodowym 6 sierpnia 2015 r. powiedział ( http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,1,oredzie-prezydenta-rp-andrzeja-dudy-przed-zgromadzeniem-narodowym.html ), że w ramach Kancelarii Prezydenta powstanie biuro do spraw Polonii i Polaków za granicą.

W orędziu Prezydent m. in. podkreślał „dzisiaj tym naszym największym problemem są wyjeżdżający od lat z Polski młodzi ludzie „ „ potrzeba podtrzymywać łączność z tymi młodymi, którzy za granicę wyjechali i którzy myślą o powrocie do Polski” „ by stworzyć im warunki do powrotu do Polski „.

Trzeba zwrócić uwagę na to, że jedną z przyczyn opuszczania kraju przez młodych ludzi i to na zawsze, jest kryzys polskiego systemu akademickiego. W systemie tym od lat rekrutuje się kadry głównie wg kryteriów genetyczno-towarzyskich, a nie merytorycznych,  i taki system selekcji nie najlepszych jednak kadr trwa na kolejnych szczeblach ‚karier’ akademickich.

Polski system przez lata, także w III RP, kompatybilny z systemem wschodnim, a nie zachodnim, spowodował degradację polskich elit akademickich i nie tylko akademickich, bo elity polityczne, gospodarcze, medialne formowane są przecież głównie na polskich uczelniach.

Młodzi ludzie, często bez szans na polskich uczelniach otwartych na ‚samych swoich’ i kultywujących ‚chów wsobny’ ale zamkniętych na ‚obcych’, opuszczają kraj aby realizować swoje pasje. Pracują dla dobra innych krajów, ale nie swojej Ojczyzny. Na ogół nie mają zamiaru wracać do Polski, bo tu ich nikt nie chce. Zwykle się podkreśla, że barierą do powrotów są niskie płace w Polsce, ale to nie jest przyczyna najważniejsza. Przede wszystkim nasz system akademicki jest nieprzyjazny dla Polaków, którzy karierę akademicką realizowali za granicami Polski.

Wybitny nieraz naukowiec z dobrych uczelni Zachodnich, choćby nawet najlepszych, w Polsce co najwyżej byłby zatrudniony na słabo płatnym, i przede wszystkim niesamodzielnym stanowisku adiunkta –  o ile w ogóle, bo przecież nie ma habilitacji a konkursy na stanowiska akademickie w Polsce są ustawiane na konkretną osobę, która zbyt wysokim poziomem intelektualnym i osiągnięciami nie zraża do siebie ‚ustawiaczy’ i z nimi zaprzyjaźnionych.

Szanse na etat w Polsce ( o ile się o takich możliwościach pracujący za granicami zdołają dowiedzieć) dla Polaków z zagranicy są nikłe.

Wykazywałem już, na przykładzie dr Zbigniewa Żylicza (https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-zbigniewa-ben-zylicza/) , że w III RP trzeba było się zrzekać obywatelstwa polskiego, aby zostać zatrudnionym w Polsce na stanowisku profesora.

Istniejący nadal w Polsce system tytularny, a nie dorobkowy, nie stwarza Polakom z zagranicy warunków do powrotu do Polski. Inne patologie akademickie także przed pomysłami powrotu do Polski zapobiegają.

Wiele akcji podejmowanych od 10 lat w ramach Niezależnego Forum Akademickiego http://www.nfa.pl/ razem z Polakami pracującymi na uczelniach akademickich wcale nie spowodowały otwarcia systemu akademickiego na Polonię akademicką.

Petycja Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych – http://www.nfa.pl/articles.php?id=474 ,

List do marszałka Senatu RP (petycja, postulaty NFA)http://www.nfa.pl/articles.php?id=471

Postulaty zmian w systemie nauki w Polscehttp://www.nfa.pl/articles.php?id=340

Co więcej, niektóre propozycje i to ekspertów PiS idą w przeciwnym kierunku – uszczelnienia polskich granic (uczelni) przed Polakami „zagranicznymi”. (Nauka i szkolnictwo wyższe w programie PiS pod niezależną lupą https://blogjw.wordpress.com/2014/04/02/nauka-i-szkolnictwo-wyzsze-w-programie-pis-pod-niezalezna-lupa/)

Bez zmiany filozofii systemu akademickiego i jego otwarcia na Polonię akademicką raczej trudno sobie wyobrazić wyjścia uniwersytetu z obecnego kryzysu i wykorzystania ogromnego potencjału intelektualnego Polaków dla budowy lepszej Polski, a zatem zrealizowania obietnic przedłożonych Polakom w orędziu.

Wykaz materiałów poświęconych działaniom na rzecz naprawy systemu nauki i szkolnictwa wyższego

NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE

http://www.nfa.pl/

LUSTRACJA I WERYFIKACJA NAUKOWCÓW PRL

http://lustronauki.wordpress.com/

ETYKA I PATOLOGIE POLSKIEGO ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO

http://nfaetyka.wordpress.com/

MEDIA POD LUPĄ NFA

http://nfajw.wordpress.com/

NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE – SPRAWY LUDZI NAUKI

http://nfapat.wordpress.com/

MEDIATOR AKADEMICKI KONTRA MOBBING

http://nfamob.wordpress.com/

NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE – WHO IS WHO

http://nfawww.wordpress.com/

Blog akademickiego nonkonformisty

https://blogjw.wordpress.com/

Książki:

Drogi i bezdroża nauki w Polsce. Analiza zasadności wprowadzenia w Polsce zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców (2008),

Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim (2009),

Etyka i patologie polskiego środowiska akademickiego (2010),

Patologie akademickie pod lupą NFA (2011) ,

Patologie akademickie po reformach (2012)

dostępnych także w internecie na stronie http://www.nfa.pl/

Zwarte zbiory tekstów:

Wielki Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego-2014

https://jubileusz650uj.files.wordpress.com/2014/12/wielki-jubileusz-uniwersytetu-jagielloc584skiego-pod-choinkc499-roku-2014.pdf

Józef Wieczorek – Kryzys uniwersytetu w ujęciu polemicznym z Prof. Piotrem Sztompką 2014

https://jubileusz650uj.files.wordpress.com/2014/11/jc3b3zef-wieczorek-kryzys-uniwersytetu-w-ujc499ciu-polemicznym-z-prof-piotrem-sztompkc485.pdf

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 1

https://blogjw.wordpress.com/2015/05/05/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-1/

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 2

https://blogjw.wordpress.com/2015/05/26/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-2/

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 3

https://blogjw.wordpress.com/2015/06/08/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-3/

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego – Tom 4

https://blogjw.wordpress.com/2015/06/16/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-4/

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 5

https://blogjw.wordpress.com/2015/06/28/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-5/

Spontaniczny komentarz dysydenta akademickiego do prac AKO nad programem dla środowiska naukowego

foto

Spontaniczny komentarz dysydenta akademickiego do prac AKO

nad programem dla środowiska naukowego

(zamieszczony na stronie AKO http://ako.poznan.pl/6227/)

WPIS: PC – 22 CZERWCA 2015

Przedstawiamy komunikat ze spotkania w Sejmie oraz szkic programu dotyczącego uzdrawiania polskiej nauki. Kontynuacją prac nad propozycjami Akademickich Klubów Obywatelskich będą planowane na jesień dwie konferencje organizowane przez prof. Michała Seweryńskiego.”

 ♣

Mój spontaniczny komentarz: 25 czerwca 2015 20:15 ( na czerwono)


Re: AKO – Prace nad programem dla środowiska naukowego.

W dokumentach nie widać woli radykalnych zmian w patologicznym systemie nauki i szkolnictwa wyższego, raczej jest wola poprawienia doli beneficjentów patologicznego systemu. Wykluczonych się wyklucza także z dyskusji nad zmianami.

W: http://ako.poznan.pl/wp-content/uploads/2015/06/komunikat_sejm_12_06_2015.pdf

czytamy:
„upływ czasu i wymiana generacyjna pracowników nauki zdezaktualizowały kwestie lustracji i dekomunizacji, które były pierwszoplanowe jeszcze w 2005 roku. „

jw – Nadal aktualny problem –
Kiedy stanie przed sądem akademicka grupa przestępcza –
https://blogjw.wordpress.com/2015/06/19/kiedy-stanie-przed-sadem-akademicka-grupa-przestepcza/ ( i setki tekstów tam cytowanych, pomijanych milczeniem przez środowisko i bez odpowiedzi na dziesiątki pytań –https://blogjw.wordpress.com/2013/02/12/kolejne-pytania-w-sprawie-jagiellonczyka, https://blogjw.wordpress.com/2014/01/07/pytania-bez-odpowiedzi-do-konca-roku-2013/) .

Student który nie potrafi odpowiedzieć na 3 pytania nie dostaje promocji, niby dlaczego ‚profesorowie’ którzy nie potrafią odpowiedzieć na dziesiątki łatwych pytań mają być promowani?

Żaden upływ czasu, ani wymiana generacyjna, nie zdezaktualizuje konieczności poznania prawdy. Finansowanie badaczy, którzy walczą o to aby nie poznać tego co badają nie powinno mieć miejsca. https://blogjw.wordpress.com/2013/03/25/jak-badacze-walcza-aby-nie-poznac-tego-co-badaja/.

Nie widzę programu finansowania tych co chcą poznać i poznają.


http://ako.poznan.pl/wp-content/uploads/2015/06/AKO_propozycje_program_12_06_2015.pdf

w roku 2020 Polska wejdzie na światowy rynek pracodawców w zakresie nauki. Pociągałoby za sobą z jednej strony ograniczeniu „drenażu mózgów”, a z drugiej – przyciąganie dobrych naukowców z zachodu.”

jw – Czy jest program dla powrotu polskich naukowców z Zachodu i ze sfery pozaakademickiej? Sprawy finansowe mają tu niekiedy drugorzędne znaczenie !

Być może pożądane jest szybkie wprowadzenie tzw. stanu spoczynku dla profesorów tytularnych pod pewnymi dodatkowymi warunkami.

jw – A co z przenoszeniem w stan nieszkodliwości – szkodzących nauce ? ( do tej pory taki ‚program’ stosowano na opak)

Wzrost wynagrodzeń i otwarcie na świat powinny – w połączeniu ze stosownymi inicjatywami w zakresie punktów 3, 4 i 5, oraz z możliwościami administracyjnego kształtowania płac, jakie stworzy ministrowi przywrócenie rozwiązania z punktu 2 – zwiększyć efektywność pracy kadry akademickiej i badawczej, i poprawić pozycję polskiej nauki w świecie.

jw – Nie mam przekonania, tym bardziej, że mam doświadczenia wskazujące, że wyżej wynagradzani mieli i mają mniejsze efekty pracy od gorzej wynagradzanych, a jakoś nie widzę programu lepszego wynagradzania za pracę akademicką, lecz raczej za etaty i tytuły (co nie zawsze ma wiele wspólnego z pracą).

[Józef Wieczorek – członek AKO – Poznań, inspirator powstania AKO – Kraków]

Dalsze komentarze i opinie o programie dla środowiska akademickiego zamieszczę niebawem – bo potrzebna jest refleksja i dyskusja nad tym co środowisko akademickie zaleca do zrealizowania, aby wyjść z obecnego kryzysu. Nad moimi komentarzami, opiniami, analizami – setki, tysiące tekstów – jakoś środowisko akademickie nie debatowało. Fakt, że wygodne i przyjemne one nie są, ale stan nauki i szkolnictwa wyższego przyjemny nie jest i jego zmienianie nie będzie przyjemne dla beneficjentów tego nieprzyjemnego systemu.

 

Moje teksty ‚akademickie’ do dyskusji i krytyki merytorycznej można znaleźć m. in. na:

NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE

http://www.nfa.pl/

LUSTRACJA I WERYFIKACJA NAUKOWCÓW PRL

http://lustronauki.wordpress.com/

ETYKA I PATOLOGIE POLSKIEGO ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO

http://nfaetyka.wordpress.com/

MEDIA POD LUPĄ NFA

http://nfajw.wordpress.com/

NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE – SPRAWY LUDZI NAUKI

http://nfapat.wordpress.com/

MEDIATOR AKADEMICKI KONTRA MOBBING

http://nfamob.wordpress.com/

NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE – WHO IS WHO

http://nfawww.wordpress.com/

Blog akademickiego nonkonformisty

https://blogjw.wordpress.com/

Witryna Obywatelska Józefa Wieczorka (archiwum) – http://wobjw.wordpress.com/.

Książki:

Drogi i bezdroża nauki w Polsce. Analiza zasadności wprowadzenia w Polsce zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców (2008),

Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim (2009),

Etyka i patologie polskiego środowiska akademickiego (2010),

Patologie akademickie pod lupą NFA (2011) ,

Patologie akademickie po reformach (2012)

dostępnych także w internecie na stronie http://www.nfa.pl/

Zwarte zbiory tekstów:

Wielki Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego -2014

https://jubileusz650uj.files.wordpress.com/2014/12/wielki-jubileusz-uniwersytetu-jagielloc584skiego-pod-choinkc499-roku-2014.pdf

Józef Wieczorek – Kryzys uniwersytetu w ujęciu polemicznym z Prof. Piotrem Sztompką – 2014

https://jubileusz650uj.files.wordpress.com/2014/11/jc3b3zef-wieczorek-kryzys-uniwersytetu-w-ujc499ciu-polemicznym-z-prof-piotrem-sztompkc485.pdf

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 1

https://blogjw.wordpress.com/2015/05/05/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-1/

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 2

https://blogjw.wordpress.com/2015/05/26/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-2/

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 3

https://blogjw.wordpress.com/2015/06/08/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-3/

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego – Tom 4

https://blogjw.wordpress.com/2015/06/16/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-4/

Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 5

https://blogjw.wordpress.com/2015/06/28/moje-boje-blogoslowie-dysydenta-akademickiego-tom-5/