Akademia WNET – Wykład – Czy bez nowego rozdania uniwersytet może wyjść z kryzysu ?

akademia wnet

Józef Wieczorek

Czy bez nowego rozdania uniwersytet może wyjść z kryzysu ?

Niepoprawne rozważania dysydenta akademickiego.

Akademia WNET

Warszawa, 9 maja 2015

PREZENTACJA ( w pdf.)

Czy bez nowego rozdania uniwersytet może wyjść z kryzysu – Akademia Wnet 9 maja – Józef Wieczorek – prezentacja

Tekst ( w pdf.)

Józef Wieczorek – Czy bez nowego rozdania uniwersytet może wyjść z kryzysu – Akademia Wnet 9 maja 2015 r.