Moje boje – Blogosłowie dysydenta akademickiego Tom 1

Moje boje tom 1

(do pobrania w pdf. 307 str. )

Moje boje

Blogosłowie dysydenta akademickiego

Tom I

Kraków 2015

Zawartość

6-Wstęp do BLOGOSŁOWIA

5-A.D. 2008

9-Czas skończyć z celebrą akademickich dworów

17-O pielgrzymkach habilitacyjnych nieco inaczej

23-Smrody akademickie

26-Pakt z diabłem, czyli: ’Śmierć frajerom!’

30-W obronie naruszania autonomii uczelni ?

34- Podwójne żywoty akademickiej populacji

37-Akademickie prawa nabyte do podległości

40-Ile społeczeństwa Ików w społeczeństwie nauki polskiej

46-Czemu środowisko akademickie tak nienawidzi lustracji

49-Czy historycy są zdolni do poznania historii ?

60-Profesor to ma klawe życie

64-Powszechna Deklaracja Praw Człowieka nie za bardzo powszechna

67-List otwarty do Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie podjęcia terapii akademickiej (po aferze prof. Krzysztofa Drewsa)

69-Skutki prawa stanu wojennego (i powojennego) trwają do dnia dzisiejszego

74- A.D. 2009

75-System Drewsa, czyli nauka polska w podręcznej strusiówce

78-Profesor Zawacka a system nauki polskiej – kilka refleksji

81-Zero zdziwień

83-Straszne skutki ujawniania dorobku naukowego

86-O marginalizacji listów otwartych

90-Profesor, który umie liczyć do 386

94-Polska populacja akademicka

98-Wieloetatowość dobija naukę

101-Nowy wspaniały akademicki świat

106-Ostracyzm wobec przewodniej siły narodu

112 – Obrona Sokratesa w kontekście osobistym

118-KRASP jest rozbrajająca

121-Druzgocąca (w gruncie rzeczy) krytyka obecnego systemu,

127-Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego

133-W sprawie wypowiedzi Rektora UJ na temat standardów i tradycji UJ

141-W sprawie standardów powstawania prac magisterskich

147-Uniwersytet Jagielloński jak Wałęsa, czyli dlaczego nie wolno badać niewygodnej przeszłości UJ ?

152-Alternatywne skutki krzywdzenia

158 –Kilka pytań do Dziekana Wydziału Historycznego UJ w związku z metodologią i standardami prac historycznych

164-Ranking Szkół Wyższych w innym zwierciadle

167-Mija 20 lat, a na uczelniach odwilż jeszcze nie nastąpiła (mimo globalnego ocieplenia)

172-Kalendarium dochodzenia do teraźniejszości,

179-Fikcja jest u nas wysokoceniona

182-Co słychać starego ? czyli o nauce polskiej 20 lat później

192-Nonkonformistyczne partnerstwo dla wiedzy –zarządzanie

204-Stan spoczynku a stan nieszkodliwości akademickiej

210-Nie jestem na tyle odważny aby chować głowę w piasek

213 – Kapitał intelektualny na tle rządowej wizji Polski za 30 lat

216-Nie jestem w stanie uzyskać dostępu do teczek i udowodnić, że nie jestem wielbłądem

219- Czystka polityczna w Krakowie?

223-Akademia lipnych magistrów tonie, ale uniwersytety lipnych profesorów pływają

226-List do Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‚Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’

235-Inwigilacja w sieci a anonimowość w realu,

238-SB rozwiązano, metody pozostały

263 – Tajna broń rektorów ?

265-O dialog, czy o dyktat chodzi ?

269-Uniwersytety do likwidacji ?

271-Gronostaje zbijające majątki

272-Na nowy rok akademicki – O porażce polskiego środowiska akademickiego

278-List otwarty do Prezesa Polskiej AkademiiUmiejętności

285 -W 20 lat po upadku muru berlińskiego Polska dyskryminowana w rankingach !

285 – Polska Akademia (nie)Umiejętności zerwania z PRL

289-Zbyt słaba kadra rektorska na uczelniach

292 – Ponowienie apelu o ostateczną likwidację stanu wojennego na UJ

301-5 lat minęło

305- NFA się rodzi – Moc truchleje!