Może wreszcie studenci III RP coś się nauczą od psuja młodzieży z czasów PRL

U Wr

Uniwersytet Wrocławski zwrócił ostatnio na siebie uwagę  deklarując chęć przepraszania za winy rządów Hitlera – co bulwersuje, (Kiedy spadkobiercy systemu komunistycznego rozliczą się ze swoich win ? , Kiedy sprawiedliwość dla polskich doktorów z polskich uczelni ?) ale zwrócił też uwagę na moje książki o patologiach akademickich zalecając je dla studentów ! nie bacząc na to, że autor został wydalony z uczelni z oskarżenia o negatywne oddziaływanie na młodzież akademicką ( co prawda jeszcze w czasach komunistycznych ale oskarżenie wcale swej mocy nie straciło w III RP) – co cieszy.

Może wreszcie studenci  III RP  coś się nauczą od psuja młodzieży z czasów PRL .

Przypadkowo znalazłem  w sieci :

Korupcja i metody jej zwalczania

https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:26-BN-S1-E06-KiMjZ)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 26-BN-S1-E06-KiMjZ Kod Erasmus: (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Korupcja i metody jej zwalczania
Jednostka: Instytut Studiów Międzynarodowych

Literatura:…….

J. Wieczorek, Patologie akademickie pod lufą NFA, Kraków 2011, (wybrane fragmenty).

J. Wieczorek, Patologie akademickie po reformach, Kraków 2012, (wybrane fragmenty)

(ciekawy błąd literowy  –  Patologie akademickie pod lufą NFA  – zamiast po lupą –  A może to istota tej książki ?) 

Tu można zapoznać się z treścią tych książek :