Fatalna tendencja (2) – członkowie uniwersyteckiej wspólnoty stają się zwykłymi pracownikami najemnymi

Kongres logo

Fatalna tendencja (2) – członkowie uniwersyteckiej wspólnoty stają się zwykłymi pracownikami najemnymi,

czyli „Kryzys uniwersytetu w ujęciu polemicznym z Prof. Piotrem Sztompką”

 

Prof. Piotr Sztompka tak charakteryzuje drugą fatalną tendencję (Po Kongresie Kultury Akademickiej NAUKA 2/2014 • 19-25  -PIOTR SZTOMPKA –http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/2014/nauka/2_2014/N214-02-Sztompka.pdfPo drugie – członkowie uniwersyteckiej wspólnoty coraz częściej przestają być samodzielnie i swobodnie działającymi podmiotami decydującymi o kierunku, rytmie czy czasie twórczej pracy i przed samymi sobą odpowiedzialnymi za jej wyniki, a stają się zwykłymi pracownikami najemnymi, wykonującymi jakieś z góry narzucone i zaplanowane zadania, podejmującymi tematy gdzieś wymyślone i preferowane w finansowaniu, a w dydaktyce zamiast własnej inwencji, rzetelności i perswazyjności mają kierować się setkami ponumerowanych punkcików narzuconych przez Krajowe Ramy Kwalifikacji…”

Ta charakterystyka nie jest jednak do końca uprawniona. Profesor jakby zapomniał co pisał o pierwszej tendencji ‚„Po pierwsze – poczucie wspólnoty wokół pewnych wartości zastąpione zostało przez konkurencyjną grę na rzecz indywidualnych interesów. „

No więc nie wiadomo czemu przy drugiej tendencji pisze o członkach uniwersyteckiej wspólnoty skoro jej właściwie nie ma !?

Również stwierdzenie ‚stają się zwykłymi pracownikami najemnymi’ sugeruje , że wcześniej nimi nie byli, a przecież i przed laty, a nawet przed wiekami pracownicy uniwersytetu to byli najemnicy najmujący się do roboty u najemcy – rektora, stąd od strony prawnej trudno było takich najemników bronić skoro najemca przestawał ich chcieć.

Profesor nie podaje kiedy pracownicy uniwersytetu byli ‚samodzielnie i swobodnie działającymi podmiotami ‚. Ja takich czasów nie pamiętam, chociaż byłem na uniwersytecie (i to uniwersytecie prof. Sztompki) okresowo samodzielnie i swobodnie działającym podmiotem, ale to stanowiło zagrożenie dla najemcy i całej najemnej struktury uniwersyteckiej, więc potraktowany przedmiotowo z tej struktury zostałem dożywotnio wyrzucony, a mój warsztat pracy zniszczony (nie przez okupantów, lecz przez najemników uniwersyteckich !) i do głowy najemnym profesorom uniwersytetu nie przyszło (do dnia dzisiejszego) aby temu się sprzeciwić , aby zachować się jak trzeba.

Najemnicy uniwersyteccy mimo upływu lat, a nawet wieków, nie odzyskali swojej podmiotowości (!) i nawet nie mają zamiaru !

Nie śmieją mieć nawet własnego zdania ! https://blogjw.wordpress.com/2014/10/06/wyksztalcona-bieda-nawet-nie-smie-miec-wlasnego-zdania/

Profesor biadoli o braku w dydaktyce własnej inwencji i rzetelności, nie przedstawiając jednak badań socjologicznych nad losami tych co własną inwencję i rzetelność w dydaktyce posiadali i dla dobra wspólnego stosowali ! Skoro tych z uniwersytetów pousuwali ( bo stanowili zagrożenie !) a Panu Profesorowi ani innym najemnym profesorom UJ ( i nie tylko UJ) nawet do głowy nie przyszło aby ich do rzetelnej dydaktyki przywrócić –  to czemu to biadolenie ma służyć ?!