Brytyjczycy odtajnili dokumenty dotyczące stanu wojennego w Polsce a ikona polskich uczelni – NIE !

Jadwiga

Trudno abym po informacji:

Brytyjczycy odtajnili dokumenty dotyczące m.in. stanu wojennego w Polsce.

nie zwrócił uwagę na fakt, że  dokumenty dotyczące m.in. stanu wojennego ( a także powojennego)  do tej pory nie zostały odtajnione na wzorcowej dla innych uczelni polskiej – widocznie nadal stanowiłyby zagrożenie dla  beneficjentów systemu komunistycznego, którzy na uczelniach mają się dobrze, a przy tym  cieszą sie uznaniem i autorytetem, a jak potrzeba to i swoistym statusem pokrzywdzonego (przez ujawniających prawdę).  Badań naukowych na ten temat nie ma ( chyba, że pozorowane) bo prawda – gdzie jak gdzie – ale na post (?) komunistycznych uczelniach znienawidzona jest szczególnie.

Co więcej jest to działanie całkiem zgodne z faktem  niezidentyfikowania stanu wojennego w dziejach tej uczelni !

(patrz-  Niby dlaczego szokuje niewiedza Polaków na temat stanu wojennego ?oficjalna historia Uniwersytetu Jagiellońskiego (http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/historia) sygnowana podpisem – Prof. dr hab. Stanisław Waltoś  nie uwzględnia takiego wydarzenia ani jego skutków dla uczelni ( por. Historia UJ w ujęciu profesora Stanisława Waltosia i refleksje w tej kwestii –https://blogjw.wordpress.com/2010/06/14/historia-uj-w-ujeciu-profesora-stanislawa-waltosia/)podobnie jak Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego z r. 2000, w których stan wojenny nie został w ogóle zidentyfikowany a o schyłku PRL można przeczytać ”Przełom październikowy w 1956 r, otworzył nowy rozdział w dziejach uczelni, trwający do r. 1989. można go nazwać okresem stopniowej liberalizacji’ https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Przypomnę tekst   sprzed 8 już lat,  ale nadal aktualny, gdyż najstarsza polska uczelnia – ikona polskich uczelni –  do tej pory nie odzyskała niepodległości akademickiej,  a jakoś nie widać aby obóz patriotyczno-niepodległościowy  czynił cokolwiek aby tej uczelni pomóc.

Tajne teczki UJ,

czyli o wyższości ‘prawa’ stanu wojennego

nad Konstytucją III RP

 
2004-12-13
Autor: Józef Wieczorek
Tekst na 23 juz rocznicę obowiązywania ‚prawa’ stanu wojennego.
Przykład moich teczek ilustruje poważny problem patologii uczelnianych. Niestety uczelnie pozostały skansenem nie do końca upadłego PRLu. Nadal w nich dominują profesorowie, którzy budowali swoje pozycje na ogół w latach 80-tych. Ciemna historia tych lat nie może ulec naświetleniu do dnia dzisiejszego
ponadto: