Niepoprawnie o uniwersytecie w PRL

https://blogjw.files.wordpress.com/2012/12/niepoprawne-radio.jpg?w=480&h=111

http://niepoprawneradio.pl/

Audycja 377 (niedzielna)

Blog:Józef Wieczorek – Jak uniwersytet bronił się przed ochroną w PRL? https://blogjw.wordpress.com