O uniwersytecie w państwie policyjnym w niepoprawneradio.pl

Niepoprawne radio

Audycja 376 (czwartkowa) 29. 11.2012

http://niepoprawneradio.pl/

 

 Komentarz do KLHW: