W kwestii czystek

W kwestii czystek

Świat dziennikarski ( i nie tylko) w ostatnich dniach żyje w oparach czystki w ‚Rzeczpospolitej’, w wyniku której jeden z najlepszych dziennikarzy śledczych – Cezary Gmyz stracił pracę. I nie tylko on, więc o czystce można mówić i się mówi. Rzecz dotyczyła obecności czy braku trotylu na wraku samolotu ‚smoleńskiego’. 100 % dowodów nie ma, ale musiało go być niemało skoro część redakcji ‚wysadzono w powietrze’. Padają mocne słowa – sąd kapturowy, wilczy bilet, zamach na wolność słowa. Ich moc w pełni uzasadniona.

Nawet środowiska akademickie (przynajmniej niektóre) stanęły na wysokości zadania protestując przeciwko tej czystce. Dziennikarze przypominają także wcześniejsze rozprawy z niepokornymi dziennikarzami. Nie było ich mało. Widać, że świat władzy niepokornych dziennikarzy chce trzymać za twarz. Dobrze, że jest reakcja. W końcu dziennikarze są od tego żeby reagować i patrzeć na ręce władzy aby się nie wynaturzyła zbytnio.

Gorzej jest i było w świecie akademickim, który nie lubi niepokornych a lubi swój żywot (często nędzny) spędzać w podręcznych strusiówkach (z głową w piasku) aby nic nie widzieć, nic nie słyszeć, nic nie rozumieć, na nic, a w szczególności na czystki akademickie, nie reagować. I mimo transformacji jest to cecha stała, po prostu atrybut środowiska do tej pory nieoczyszczonego.

Tak naprawdę to to środowisko zostało oczyszczone, tyle że negatywnie, bo oczyszczono je z elementu niepokornego, co skutkowało wzmocnieniem elementu pokornego, strusiówkowego, rzec by można. Trudno się dziwić zatem, że to środowisko na czystki w swoim środowisku reaguje poprzez głębsze schowanie głowy w podręcznej strusiówce.

O czystkach akademickich u schyłku PRL, które doprowadziły do takiego katastrofalnego dla nauki w III RP oczyszczenia, nikt nie chce słyszeć. Najtęższe głowy akademickie nie są w stanie tego procesu/procederu zbadać. Widocznie głowy, choćby najtęższe, jeśli są pogrążone w podręcznych strusiówkach, do niczego się nie nadają.

Mimo, że dokonywano czystek na sądach kapturowych, wydając wilcze bilety (ważne i w III RP) – cisza o tym jak makiem zasiał. No chyba, że jakiś hunwejbin, nieudacznik rzecz jasna, ciszę zakłóca. Wtedy głowy z podręcznych strusiówek się wychylają, przeciwko zakłócaniu ciszy odważnie protestują.

Takie reakcje bywają i w świecie dziennikarskim, ale jakieś protesty przeciwko takim protestom inni dziennikarze organizują, w mediach nagłaśniają.

Świat akademicki jest bardziej skonsolidowany, odporny na zakłócenia ze strony elementu pozastrusiówkowego, na ręce władzy nie chce patrzeć, woli swoje ręce umywać, aby się nie odróżniały, sumienia nie niepokoiły. Wynaturzenia władzy zatem nie maleją, lecz wzrastają, skorelowane w czasie ze wzrostem utytułowienia/utytłania kadry strusiówkowej.

Niektórzy alarmują – to głównie z powodu upadku uniwersytetu upada nasze państwo. Czystki swoje zrobiły. Akademickim mieszkańcom Tuskolandu to nie przeszkadza, bo to oni są beneficjentami czystek. No a jak państwo upadnie, to w końcu świat na państwie polskim się nie kończy. Nihilizm oczyszczonych negatywnie nie ma żadnych granic.

Niepoprawne radio

Blog:Józef Wieczorek – Negatywnie oczyszczeni wobec czystek

No cóż, członkiem Loży to ja nie jestem

No cóż, członkiem Loży to ja nie jestem

Kilkadziesiąt pytań w sprawie „Jagiellończyka”

10 października „Krakowska Loża Historii Współczesnej” poświęciła swe posiedzenie tematowi ‚Uniwersytet w państwie policyjnym’ http://lustronauki.wordpress.com/2012/10/11/uniwersytet-w-panstwie-policyjnym/

W panelu na temat książki prof. Piotra Franaszka „Jagiellończyk”. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 80. XX wieku wzięli udział: Autor, Bronisław Wildstein oraz prof. Jan Woleński. Spotkanie prowadził Roman Graczyk.

W serdecznym zaproszeniu (Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie) na spotkanie stawiano pytania – m. in. na ile kontrola UJ przez komunistyczną policję polityczną była skuteczna i ‚o ethos uniwersytecki – zarówno w ujęciu historycznym (jak było?), jak i współczesnym (co z tego wynika dla dzisiejszej kondycji Uniwersytetu?)’

Będąc serdecznie zaproszony, a przy tym od dawna tematem zainteresowany co dokumentowałem zarówno badaniami na aktami SB, PZPR i uczelnianymi, licznymi postulatami/wnioskami o możliwość poszerzania badań, o opracowanie ‚Czarnej księgi komunizmu w nauce i edukacji’, o udział w projekcie IPN na temat – SB wobec uczelni, licznymi tekstami publikowanymi na papierze i w cyberprzestrzeni, no i jako prowadzący serwisy internetowe ‚ Lustracja i weryfikacja naukowców PRL http://lustronauki.wordpress.com/oraz ETYKA I PATOLOGIE POLSKIEGO ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO http://nfaetyka.wordpress.com/, myślałem naiwnie, że będę mógł coś dodać, o coś się zapytać, coś uszczegółowić, coś uogólnić . W końcu pytanie (w serdecznym zaproszeniu) było o etos i to zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.

Niestety jak dokumentuje to moja rejestracja spotkania ( jedyna !) ująć temat ani historycznie, ani współcześnie –  nie zdołałem. Chcąc podkreślić wagę tematu, determinację w jego zważeniu i rozważeniu, poinformowałem Lożę, że mam pytań kilkadziesiąt, mając nadzieję, że przynajmniej kilka pytań da się jakoś zadać. Nic z tego. Były tylko dwa i to bez nadziei na uzyskanie satysfakcjonującej odpowiedzi.

No cóż, kontakt z członkami Loży ( nie tylko historycznej) został ograniczony, przytłumiony, rąbek tajemnicy nie został odsłonięty, przynajmniej rąbek zasadniczy, bo jakby zapanował strach aby prawda nie okazała się naga.

Odniosłem wrażenie, że mimo serdecznego zaproszenia do dyskusji, tak w ujęciu historycznym, jak i współczesnym, chodziło o to aby niewygodna prawda i to zarówno historyczna, jak i współczesna nie ujrzała zasadniczo światła dziennego i pozostała otulona tajemnicą niczym mumia egipska.

No cóż, członkiem Loży to ja nie jestem. Nie znam jej reguł. Ale od lat walczyłem o etos akademicki, tak w ujęciu historycznym jak i współczesnym, stąd te mroki etycznych tajemnic staram się rozświetlać.

Kilka tekstów na ten ‚policyjny’ temat już napisałem, kilka jeszcze napiszę, a dla realizacji tego czego nie udało się wobec Loży zrealizować stawiam poniżej przynajmniej część z tych dziesiątków pytań, które sygnalizowałem i które cisną się na usta i na komputerową klawiaturę. Ważne jest aby sygnał nie został wyłączony !

Pytania (wybrane bez cenzury) stawiane z nadzieją na otrzymanie odpowiedzi

(po otrzymaniu odpowiedzi postawię kilkadziesiąt dalszych,

dotyczących także spraw szczegółowych)

 1. Czy nie ma konfliktu interesów jeśli taką sprawę ( SB wobec UJ) bada i publikuje prof. UJ gdy tymczasem niezależni badacze spoza UJ mają problemy nawet z publikowaniem opinii ? Czy nie jest sędzią w (niemal)własnej sprawie ?

 1. Dlaczego autor nie odnosi się do wcześniejszych wyników badań nad UJ w czasach PRL – ‚komisji Wyrozumskiego’ ? (‘Lista Wyrozumskiego’ – represjonowanych pracowników i studentów UJ w PRL–u. http://lustronauki.wordpress.com/2008/11/09/lista-wyrozumskiego-represjonowanych-pracownikow-i-studentow-uj-w-prl%E2%80%93u/)

 1. Dlaczego autor nie odnosi się do wcześniejszych syntez historii UJ – Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy dzieje różnych placówek UJ, żeby ograniczyć się do historii poddanych krytyce świadków historii ? (np. Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego – https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/)

 1. Dlaczego w badaniach nie uwzględniono świadków historii, szczególnie tych, którzy nie są beneficjentami, lecz ofiarami systemu ? Dlaczego materiały SB (IPN) nie są konfrontowane ze świadkami historii ?

 1. Czy inna filozofia badań – pod kątem symbiozy PZPR-SB- nomenklaturowe władze uczelni – nie byłaby bardziej skuteczna dla poznania uniwersytetu w państwie policyjnym ?

 1. Jak wygląda obrona środowiska akademickiego przed poznaniem swej historii ? Sprawa bardzo istotna dla interpretacji faktów w teczkach zapisanych. A gdyby tak teraźniejszość potraktować jako klucz do poznania przeszłości uniwersytetów ?

 2. Dlaczego po 1989 r. na uniwersytetach ‘odwilży’ nie było ? I nie ma badań na przyczynami takiego stanu rzeczy .

 1. Dlaczego nie ma badań nad genezą luki pokoleniowej w III RP, która nastąpiła po Wielkiej Czystce Akademickiej u schyłku PRL ?

 1. Dlaczego nie wykorzystano/ nie odniesiono się wcale do takich źródeł internetowych jak Lustracja i weryfikacja naukowców PRL http://lustronauki.wordpress.com/z danymi pochodzącymi m.in. od świadków historii, ze żródeł SB (IPN), czy PZPR, rzucającymi na niektóre problemy całkiem inne światło

 1. Dlaczego w książce nie na wykazu osób mających status pokrzywdzonych (IPN) i ich opinii o przedmiocie/wynikach badań ?

 1. Dlaczego pomijana jest działalność np. KO ‚Zebu’ w końcu rektora UJ ? ( Franciszek Ziejka, rektor, który ma dowód (?) na niewinność w swoim rękopisie znalezionym w garażu, KO ‘Zebu’- http://lustronauki.wordpress.com/2008/10/08/franciszek-ziejka-rektor-ktory-ma-dowod-na-niewinnosc-w-swoim-rekopisie-znalezionym-w-garazu/)

 1. Dlaczego pomijana jest działalność komisji UJ przeprowadzającej pod koniec PRL polityczną weryfikację kadr pod batutą PZPR i SB ?

 1. Dlaczego nie są zbadane skutki działalności szefa tej weryfikacji A. Koja ?

 1. Dlaczego nie ma wykazu członków komisji weryfikacji z r. 1986 ( z r. 1982 – są) ?

 1. Dlaczego nie ma wykazu osób usuniętych z UJ z przyczyn pozamerytorycznych w badanym okresie PRL ?

 1. Dlaczego nie ma wykazu osób oskarżanych o negatywne oddziaływanie na młodzież akademicką, które zgodnie z postulatami SB (jak czytamy w książce) miały być eliminowane z UJ ?

 1. Dlaczego nie ma wykazu osób eliminowanych z UJ ze względu na reprezentowaną niewłaściwą postawę obywatelską ?

 1. Dlaczego nie ma wykazu osób eliminowanych z UJ ze względu na reprezentowaną postawę etyczną ?

 1. Dlaczego nie ma wykazu osób eliminowanych z UJ ze względu na nonkonformizm stanowiący zagrożenie dla procesu formowania konformistów w systemie zniewolenia komunistycznego ?

 1. Dlaczego nie ma wykazu nauczycieli akademickich uczących myślenia i to krytycznego eliminowanych z UJ ze względu na zagrożenie dla procesu formowania bezmyślnej masy bezkrytycznej koniecznej dla utrzymania systemu zniewolenia ?

 1. Dlaczego nie ma wykazu eliminowanych z UJ nauczycieli akademickich protestujących przeciwko deprawacji młodzieży akademickiej, co stanowiło zagrożenie dla udanego w końcu (czasy obecne) procesu deprawacji społeczeństwa, akademickiego w szczególności

 1. Dlaczego nie ma wykazu eliminowanych z UJ nauczycieli akademickich ujawniających patologie akademickie i czynnie się im przeciwstawiających co w znacznej mierze skutkuje funkcjonowaniem patologicznego systemu akademickiego w III RP do dnia dzisiejszego ?

 1. Dlaczego nie ma wykazu osób eliminowanych z UJ ze względu na stanowienie zagrożenia dla UJ pozostającego w symbiotycznych relacjach z PZPR i SB ?

 1. Dlaczego siła PZPR mierzona jest upartyjnieniem kadry akademickiej ( ilością członków PZPR) a nie ich rzeczywistą siłą, która przetrwała nie tylko weryfikacje końca PRL, ale i jeszcze się wzmocniła w III RP ?

 1. Dlaczego nie ma wykazu aparatu partyjnego uczelni pozostającego w symbiozie z SB i władzami UJ ?

 1. Jak władze uczelni chroniły uczelnie przed niepokornymi nauczycielami akademickimi i czy ta ochrona nie była czasem większym złem od ochrony uczelni ze strony SB ?

 1. Jak władze uczelni w stanie wojennym naruszały zasady demokracji/ realizowały polecenia reżimu np. poprzez wyznaczanie członków ciał kolegialnych, które w systemie demokratycznym winny być wybierane ? np. jak nic nie znaczący rzekomo aparat partyjny sam się wybierał na przewodniczącego rady naukowej instytutu

 1. Jakie były losy protestujących przeciwko  naruszaniu  zasad demokracji ze strony władz uczelni pozostającymi w symbiozie z PZPR/SB?

 1. Jaki był skład organów kolegialnych UJ z uwzględnieniem przynależności do PZPR i współpracujących z SB ?

 1. W jakim celu władze UJ utajniają przez wieki materiały dotyczące usuniętych rzekomo zasadnie ( z przyczyn merytorycznych) ? dlaczego je niszczą, modyfikują, uzupełniają (jakby dla bezkrytycznych historyków) tak aby dyskredytować współcześnie i w przyszłości, tych których na podstawie sfingowanych zarzutów anonimowych komisji powyrzucali w PRL z UJ – w ramach jego ochrony przed elementem niepożądanym (dla symbiontów PZPR-SB – nomenklaturowe władze uczelni)

 ♠

Ostatnie teksty związane z ‚Jagiellończykiem’

Nie jestem przeciwnikiem „grzebania w teczkach” (wręcz przeciwnie)

Uniwersytet w państwie policyjnym

SB wobec uczelni, czy symbioza SB-PZPR-nomenklaturowe władze uczelni ?

Skutki negatywnej weryfikacji kadr akademickich trwają do dziś

Jak uniwersytet bronił się przed ochroną

Jak rektorzy UJ realizowali postulaty SB

Na ile kontrola UJ przez komunistyczną policję polityczną była skuteczna

Dlaczego historycy nie chcą się uczyć od geologów ?

Podpisałem oświadczenie AKO w sprawie Cezarego Gmyza

 

Poznań, 7. 11. 2012 r

 

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

w sprawie naruszenia etyki mediów przez zwolnienie z

pracy redaktora Cezarego Gmyza

 

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wielokrotnie apelował o zachowanie najwyższych standardów i o służbę prawdzie w polityce informacyjnej, zarówno instytucji publicznych, jak i świata mediów. Dlatego z największym niepokojem obserwujemy bezwzględną nagonkę na dziennikarza „Rzeczypospolitej” – Cezarego Gmyza. Szczególnie bulwersująca, wręcz skandaliczna, jest decyzja o dyscyplinarnym zwolnieniu dziennikarza, który przed publikacją materiału miał zgodę redaktora naczelnego, a redaktor naczelny spotykał się w tej sprawie z samym prokuratorem generalnym.

Pan Cezary Gmyz, znakomity dziennikarz, publikacją doskonale udokumentowanych artykułów o patologiach i aferach III RP zdobył szacunek czytelników i świata dziennikarskiego. Również jego ostatnia publikacja o śladach materiałów wybuchowych we wraku smoleńskiego Tupolewa, oparta na informacjach pochodzących z kilku niezależnych źródeł, zasługuje na rzetelną ocenę. Przeciwko faktom zawartym w tym artykule nie przytoczono żadnych merytorycznych dowodów. Nawet Naczelna Prokuratura Wojskowa nie mogła zarzucić dziennikarzowi „Rzeczypospolitej” nierzetelności i braku udokumentowania.

Nagonka na Cezarego Gmyza rozpętana przez media i polityków, którzy wielokrotnie kłamali w sprawie katastrofy smoleńskiej, przyczynia się do powstania atmosfery, w której nie liczą się rzetelność i prawda. Natomiast sposób potraktowania pana redaktora przypomina niedawną, sprzed czterech lat, podobną akcję, rozpętaną przeciwko innemu znakomitemu dziennikarzowi, panu Wojciechowi Sumlińskiemu.

Członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyrażają najwyższy szacunek dla Cezarego Gmyza za jego odwagę i służbę prawdzie. Podobny szacunek wyrażamy tym dziennikarzom, którzy natychmiast wystąpili w obronie kolegi i elementarnych standardów w funkcjonowaniu mediów.

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog
 5. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań
 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM
 7. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN
 8. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński
 9. dr Róża Antkowiak – UAM
 10. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
 11. prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN
 12. dr Adam Babula – UAM
 13. dr Lidia Banowska – UAM
 14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM
 15. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAN Kraków
 16. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM
 17. mgr Janina Błaszak – PP
 18. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski
 19. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP
 20. dr Paweł Binek – UP Kraków
 21. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
 22. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
 23. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 24. dr Krzysztof Borowczyk – UAM
 25. dr inż. Krzysztof Borowiak
 26. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
 27. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
 28. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski
 29. dr Krystyna Celichowska – lekarz
 30. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt
 31. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin
 32. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 33. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM
 34. dr Remigiusz Ciesielski – UAM
 35. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk
 36. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed
 37. dr Ewa Ciosek – UAM
 38. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
 39. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 40. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
 41. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 42. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 43. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM
 44. dr Mirosława Dabert – UAM
 45. mgr Jan Dasiewicz
 46. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
 47. mgr inż. Maria Dolata – architekt
 48. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed
 49. inż. Józef Drausowski
 50. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
 51. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
 52. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
 53. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP
 54. mgr Sylwiana Firin – Gramowska
 55. dr Jerzy Fischbach
 56. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Polit. Rzeszowska
 57. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz
 58. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 59. mgr inż. Bogdan Freytag
 60. dr hab. Jerzy Galina – PAN
 61. mgr Witold Gedymin – UE
 62. dr Grzegorz Gertig – U Med
 63. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
 64. prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski
 65. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP
 66. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk
 67. dr Michał Haake – UAM
 68. dr Zdzisław Habasiński – informatyk
 69. dr Jolanta Hajdasz – dziennikarz; nauczyciel akademicki
 70. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich
 71. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
 72. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski
 73. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP
 74. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM
 75. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
 76. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM
 77. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
 78. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM
 79. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP
 80. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel
 81. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
 82. mgr inż. Andrzej Judek
 83. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny
 84. dr Jerzy Kaczmarek – UAM
 85. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa
 86. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
 87. dr Zofia Karaszkiewicz
 88. dr Anna Kasprzyk – UAM
 89. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM
 90. dr Przemysław Kiszkowski – UAM
 91. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
 92. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław
 93. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
 94. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
 95. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
 96. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP
 97. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków
 98. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM
 99. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski
 100. dr Henryk Krzyżanowski – UAM
 101. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski
 102. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN
 103. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
 104. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
 105. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM
 106. inż. Julian Kulczyński – rolnik
 107. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska
 108. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
 109. dr Katarzyna Kulińska – PAN
 110. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN
 111. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 112. dr Krystyna Laskowicz – nauczyciel akademicki
 113. dr Przemysław Lehmann – PAN
 114. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
 115. dr Maria Leśniewicz – PP
 116. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
 117. dr Jarosław Liberek – UAM
 118. mgr Jolanta Lisiak – architekt
 119. mgr Rafał Lisiak – architekt
 120. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP
 121. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz
 122. dr Eryk Łon – UE
 123. mgr Małgorzata Łośko – UAM
 124. dr Piotr Łukasiak – PP
 125. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM
 126. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM
 127. mgr Agata Macniak
 128. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 129. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 130. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 131. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
 132. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP
 133. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
 134. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
 135. mgr Jan Martini – artysta muzyk
 136. mgr Helena Materny – nauczyciel
 137. mgr Ryszard Materny
 138. mgr Maria Matysiak – UAM
 139. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
 140. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM
 141. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Polit. Gdańska
 142. dr Jerzy Michalik – UAM
 143. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP
 144. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniw. Wrocławski
 145. dr Bożena Mikołajczak – UAM
 146. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP
 147. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
 148. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
 149. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
 150. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP
 151. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel
 152. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 153. mgr Wilhelmina Nowak
 154. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM
 155. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM
 156. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM
 157. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM
 158. Włodzimiera Pajewska – UAM
 159. inż. Ryszard Paprzycki
 160. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE
 161. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
 162. dr Andrzej Pawuła – UAM
 163. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed
 164. dr Barbara Peplińska – UAM
 165. dr Ryszard Piasek – reżyser
 166. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
 167. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
 168. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
 169. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 170. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
 171. mgr Maria Przybylska – UAM
 172. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM
 173. prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – PP
 174. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
 175. dr Jacek Radomski – UAM
 176. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM
 177. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP
 178. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
 179. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
 180. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM
 181. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM
 182. dr Lech Różański
 183. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 184. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
 185. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM
 186. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
 187. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
 188. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
 189. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
 190. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed
 191. mgr Janusz Smólski
 192. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
 193. prof. dr hab. Marek Sozański – PP
 194. mgr Zygmunt Sporny – UAM
 195. dr Teresa Stanek – UAM
 196. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
 197. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
 198. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
 199. mgr Gabriela Stępczak
 200. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
 201. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM
 202. dr inż. Krzysztof Szturzbecher – PP
 203. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
 204. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
 205. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP
 206. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM
 207. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki
 208. dr Anna Szukalska – PP
 209. mgr inż. Edwin Szukalski
 210. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
 211. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
 212. dr Mirosław Szulczyński – UAM
 213. dr Mirosław Szumiło – UMCS – Lublin
 214. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
 215. dr Hanna Szweycer
 216. prof. dr hab. Michał Szweycer
 217. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM
 218. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM
 219. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
 220. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
 221. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin
 222. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
 223. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog
 224. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
 225. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM
 226. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
 227. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
 228. mgr Jacek Tuchołka
 229. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM
 230. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
 231. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski
 232. dr Marek Wedemann – UAM
 233. dr Maria Wejchan-Judek – PP
 234. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP
 235. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
 236. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
 237. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed
 238. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
 239. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski
 240. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań
 241. mgr Andrzej Wybrański
 242. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
 243. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
 244. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
 245. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
 246. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
 247. dr Franciszek Zerbe – lekarz
 248. dr Jerzy Zerbe – UAM
 249. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
 250. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
 251. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański
 252. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
 253. Jerzy Żarnowski – emeryt HCP
 254. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM
 255. dr Jakub Żmidziński – UAP