Kłamstwo jest czynem obywatelskim – prawda konspiracją.

 

rys – Andrzej Krauze

Czytam sobie najnowszą książkę Białego Kruka “Strachy i Lachy. Przemiany polskiej pamięci 1982-2012″, autorstwa prof. Andrzeja Nowaka . Na str. 129 jest cytat z książki A. de Custine- La Russie en 1839 – ‚ W Petersburgu kłamstwo jest czynem obywatelskim, mówienie prawdy, nawet o rzeczach pozornie najobojętniejszych – to konspirowanie […]Prawda – oto wróg, oto rewolucja; kłamstwo – oto spokój, porządek, przyjaciel ustroju, oto prawdziwy patriota ‚

I myślę, że to mógłby być też cytat z książki o Polsce w roku 2012 – zamiast ‚W Petersburgu’ wystarczy podstawić ‚ W Warszawie’ i nic nie trzeba by zmieniać.

Co prawda zamiast daty 2012 mogłaby być też wcześniejsza np. z okresu PRL – 1982 czy 6, i też by to była data stosowna, bo jak pamiętam tamte czasy, to tak właśnie też było i za prawdę byłem ( i nie tylko ja) szykanowany, a w końcu wyrzucony ze ‚świątyni prawdy’, w której kłamstwo zapewniało spokój i porządek .

I tak zostało do dnia dzisiejszego, gdyż zakłócających ten stan rzeczy ‚rewolucjonistów’ w czynie obywatelskim wykluczono i wyklucza się do dnia dzisiejszego. Więc jak może być inaczej ?

Czy z dziedzictwem Petersburga kiedykolwiek zerwiemy ? Nie sądzę abym tego doczekał, choć działam jak potrafię, aby to nastąpiło jak najszybciej.