W sprawie naruszania swobód obywatelskich


 
Poznań, 14.06.2011r.

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

w sprawie naruszania swobód obywatelskich

Od dłuższego czasu obserwujemy, jak w Polsce niebezpiecznie kurczy się przestrzeń wolności. Proces ten dotyczy nie tylko demokracji jako sposobu podejmowania decyzji, ale także podstawowych praw i swobód obywatelskich. Do ich ograniczania przyczyniają się zarówno władza ustawodawcza i wykonawcza, jak i sądownicza. Co gorsza, tzw. czwarta władza, a w każdym razie większość głównych czasopism, stacji nadawczych i portali internetowych nie tylko nie opisuje i nie oprotestowuje tej tendencji, ale ją tuszuje lub wręcz wspiera.

Nie sposób tu wymienić wszystkich faktów, wystarczy wymienić tylko niektóre:

nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym godząca de facto w autonomię wyższych uczelni i swobodę badań naukowych;

ustawa naruszająca prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań;

ustawa o Systemie Informacji Oświatowej pozwalająca na gromadzenie danych o uczniach i stwarzająca możliwość ich inwigilacji;

niekontrolowane działanie służb specjalnych, w tym zakładanie podsłuchów na skalę niespotykaną w innych krajach demokratycznych;

limitowanie prawa do wolności zgromadzeń i publicznego wyrażania własnych przekonań, widoczne ostatnio zwłaszcza w szykanowaniu Ewy Stankiewicz i innych uczestników akcji Białego Namiotu domagających się wyświetlenia prawdy o katastrofie smoleńskiej;

– niedopuszczenie 11 bm. do zaprezentowania w Sejmie wystawy „Pamięć i Prawda”;

rozpętanie kampanii przeciwko kibicom;

poranne najście – powołanej do podejmowania z gruntu innych czynności – ABW na mieszkanie prowadzącego satyryczną stronę Antykomor.pl Roberta Frycza;

próbę wprowadzenia instytucjonalnej kontroli Internetu;

udostępnianie prywatnych adresów osób narażonych na zemstę ze strony świata przestępczego, jak to ostatnio uczyniono byłemu szefowi CBA, Mariuszowi Kamińskiemu; – posługiwanie się wymiarem sprawiedliwości do nękania niewygodnych osób i polityków, których wzywa się na bezustanne przesłuchania w prokuraturach położnych w różnych częściach kraju;

– odsunięcie od wyjaśniania katastrofy smoleńskiej prokuratora Marka Pasionka i wszczęcie przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego i karnego;

używanie sądów do temperowania i dyscyplinowania działaczy społecznych, niezależnych dziennikarzy, historyków, a nawet poetów, by wymienić tu Wojciecha Sumlińskiego, Jerzego Jachowicza, Krzysztofa Wyszkowskiego, Dorotę Kanię, Sławomira Cenckiewicza, Pawła Zyzaka, Jarosława Marka Rymkiewicza, aresztowanie, dotkliwe pobicie Michała Stróżyka; w tych dniach wskutek nadgorliwości Prokuratury Rejonowej, która skorzystała z osławionego artykułu 226, skazano na dotkliwą, nieadekwatną w stosunku do czynu karę Jacka Balcerowskiego, ucznia technikum z Lipna za wymalowanie na murze szkoły antyrządowego napisu;

usuwanie za poglądy z mediów publicznych renomowanych dziennikarzy, reprezentujących znaczną część opinii publicznej;

mnożenie utrudnień i gróźb pod adresem Radia Maryja i Telewizji Trwam, jak też innych społecznych mediów, krytycznych wobec dzisiejszej władzy;

eliminowanie całego spektrum poglądów z debaty publicznej, skrajne upolitycznienie mediów pozostających na służbie tzw. „pijaru”, nieinformowanie lub zdawkowe informowanie o arcytrudnej sytuacji politycznej i gospodarczej kraju oraz innych kłopotliwych faktach czy uzasadnionych przypuszczeniach dotyczących rządu, prezydenta lub członków partii koalicyjnych oraz ciągłe szkalowanie polityków opozycyjnych, nie wyłączając tych, którzy polegli w służbie ojczyźnie.

Nawet w liberalnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu podkreśla się, że swoboda wypowiedzi dotyczy w szczególny sposób tych, których poglądy nie są w danym momencie dominujące, a krytyka władz publicznych jest podstawowym sposobem ich kontrolowania poza momentami głosowania w wyborach.

Wobec coraz liczniejszych w ostatnich miesiącach przypadków naruszenia swobód obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do wolności słowa, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego uważa ten stan za alarmujący i wyraża głęboką obawę o przyszłość demokracji w Polsce.

Jednocześnie kieruje apel do wszystkich, którym nie jest obojętny los kraju, o niezwłoczne podejmowanie działań w celu zastopowania zmian wiodących prostą drogą do autorytaryzmu.

Zawrócić z niej może nas jedynie wzmożona aktywność obywatelska: samoorganizowanie się, wspieranie i współtworzenie niezależnych mediów oraz obiegu niezafałszowanych informacji, nagłaśnianie prób zastraszania opozycjonistów oraz wychwytywanie wszelkich przejawów dławienia wolności, wydobywanie na jaw przykładów nierzetelności i manipulacji w środkach masowego przekazu, piętnowanie nadużyć władzy, prywaty i korupcji, praktyk służących ich kamuflowaniu, odróżnianie dziennikarzy od propagandystów, egzekwowanie od osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie instytucji państwowych, by strzegły swobód konstytucyjnych i służyły narodowi.

W tym celu należy też czynnie upominać się o tę podstawę dialogu społecznego, jaką jest prawdomówność. Trzeba również pilnie zadbać o to, by w dyskursie publicznym używano słów w zgodzie z ich znaczeniem. Dzisiaj jesteśmy świadkami deformowania sensów podstawowych dla naszego wspólnotowego bytu, przede wszystkim werbalnego utożsamiania patriotyzmu z nacjonalizmem, a nawet faszyzmem; tych dalekosiężnych, destrukcyjnych operacji semantycznych dokonuje się na ogół w celu odniesienia doraźnej korzyści politycznej. Jak wykazują badania przeprowadzone przez Centrum Myśli Jana Pawła II i CBOS, ogromna część naszego społeczeństwa zdaje sobie sprawę z postępującego zniewalania umysłów przez nadużywanie wolności słowa i odczuwa potrzebę przywrócenia zdrowych zasad komunikacji. Szykanowanie osób korzystających ze swobody wypowiedzi w imię praw podstawowych i godności ludzkiej jest tylko drugą stroną tego samego procesu.

Ta troska powinna zaowocować pozbawioną agresji, merytoryczną i obejmującą jak najszersze kręgi społeczne dyskusją o przyszłości naszego kraju.

 1.  prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM

 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK

 4. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań

 5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM

 6. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – U Szczeciński

 7. dr Roman Andrzejewski

 8. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN

 9. dr Róża Antkowiak – UAM

 10. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM

 11. dr Adam Babula – UAM

 12. dr Lidia Banowska – UAM

 13. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM

 14. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM

 15. mgr Janina Błaszak – PP

 16. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP

 17. dr Paweł Binek – UP Kraków

 18. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed

 19. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM

 20. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa

 21. dr Krzysztof Borowczyk – UAM

 22. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM

 23. dr hab. Mariusz Bryl – UAM

 24. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – U Zielonogórski

 25. dr Krystyna Celichowska – lekarz

 26. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt

 27. dr Remigiusz Ciesielski – UAM

 28. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed

 29. dr Ewa Ciosek – UAM

 30. dr Elżbieta Czarniewska – UAM

 31. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM

 32. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.

 33. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM

 34. dr Mirosława Dabert – UAM

 35. mgr Jan Dasiewicz – UAM

 36. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM

 37. mgr inż. Maria Dolata – architekt

 38. inż. Józef Drausowski

 39. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed

 40. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM

 41. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM

 42. dr Tadeusz Dziuba – radny Miasta Poznania

 43. mgr Sylwiana Firin – Gramowska

 44. mgr Agata Fischbach

 45. dr Jerzy Fischbach

 46. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz

 47. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik

 48. mgr Bogdan Freytag

 49. dr hab. Jerzy Galina – PAN

 50. mgr Witold Gedymin – UE

 51. dr Grzegorz Gertig – UMed

 52. prof. dr hab. Henryk Gertig – UMed

 53. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM

 54. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP

 55. dr Michał Haake – UAM

 56. dr Jolanta Hajdasz – naucz. akad .

 57. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich

 58. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM

 59. mgr Eugeniusz Ilmak – U Zielonogórski

 60. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP

 61. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM

 62. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM

 63. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM

 64. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM

 65. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM

 66. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP

 67. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel

 68. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM

 69. mgr inż. Andrzej Judek

 70. prof. dr hab. Stefan Jurga – UAM

 71. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny

 72. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa

 73. prof. dr hab. Janusz Kapuściński

 74. dr Zofia Karaszkiewicz

 75. dr Anna Kasprzyk – UAM

 76. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM

 77. mgr Iwona Klimaszewska – UAM

 78. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław

 79. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF

 80. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM

 81. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM

 82. prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM

 83. prof. dr hab. Edmund Kozal – UP

 84. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP

 85. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków

 86. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM

 87. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – U Warszawski

 88. dr Henryk Krzyżanowski – UAM

 89. dr Grzegorz Kucharczyk

 90. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

 91. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski

 92. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM

 93. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska

 94. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz

 95. dr Katarzyna Kulińska – PAN

 96. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN

 97. dr Krystyna Laskowicz – naucz. akad.

 98. dr Przemysław Lehmann – PAN

 99. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM

 100. dr Maria Leśniewicz – PP

 101. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM

 102. dr Jarosław Liberek – UAM

 103. mgr Jolanta Lisiak – architekt

 104. mgr Rafał Lisiak – architekt

 105. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz

 106. dr Eryk Łon – UE

 107. mgr Małgorzata Łośko – UAM

 108. dr Piotr Łukasiak – PP

 109. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM

 110. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”

 111. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM

 112. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM

 113. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP

 114. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM

 115. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN

 116. mgr Jan Martini – artysta muzyk

 117. mgr Helena Materny – nauczyciel

 118. mgr Ryszard Materny

 119. mgr Maria Matysiak – UAM

 120. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca

 121. dr Jerzy Michalik – UAM

 122. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP

 123. dr Bożena Mikołajczak – UAM

 124. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – AMuz

 125. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk

 126. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM

 127. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP

 128. mgr Danuta Namysłowska

 129. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków

 130. mgr Wilhelmina Nowak

 131. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM

 132. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM

 133. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM

 134. Włodzimiera Pajewska – UAM

 135. inż. Ryszard Paprzycki

 136. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE

 137. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP

 138. dr Andrzej Pawuła – UAM

 139. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed

 140. dr Barbara Pelplińska – UAM

 141. dr Ryszard Piasek – reżyser

 142. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich

 143. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM

 144. dr Ryszard Piotrowicz – UAM

 145. prof. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań

 146. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM

 147. mgr Maria Przybylska – UAM

 148. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM

 149. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM

 150. dr Jacek Radomski – UAM

 151. dr Wiesław Ratajczak – UAM

 152. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP

 153. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel

 154. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN

 155. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM

 156. dr Lech Różański

 157. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser

 158. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN

 159. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM

 160. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed

 161. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz

 162. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM

 163. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP

 164. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed

 165. mgr Janusz Smólski

 166. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM

 167. prof. dr hab. Marek Sozański – PP

 168. mgr Zygmunt Sporny – UAM

 169. dr Teresa Stanek

 170. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM

 171. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM

 172. mgr Piotr Stawicki – radca prawny

 173. mgr Gabriela Stępczak

 174. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM

 175. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM

 176. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM

 177. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP

 178. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM

 179. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – U Łódzki

 180. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca

 181. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed

 182. dr Mirosław Szulczyński – UAM

 183. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz

 184. dr Hanna Szweycer

 185. prof. dr hab. Michał Szweycer

 186. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM

 187. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM

 188. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM

 189. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca

 190. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin

 191. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN

 192. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE

 193. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM

 194. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser

 195. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed

 196. mgr Jacek Tuchołka

 197. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM

 198. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed

 199. dr Marek Wedemann – UAM

 200. dr Maria Wejchan-Judek – PP

 201. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP

 202. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie

 203. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.

 204. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed

 205. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed

 206. prof. dr hab. Andrzej Wybrański

 207. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN

 208. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM

 209. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel

 210. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM

 211. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca

 212. dr Franciszek Zerbe – lekarz

 213. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat

 214. dr Andrzej Zielonacki – adwokat

 215. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca

 216. Jerzy Żarnowski – em. HCP

 217. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM

 218. dr Jakub Żmidziński – PP

Jestem członkiem AKO i sygnatariuszem oświadczenia,  ale uważam, że głównym grzechem obecnego rządu nie jest nowelizacja dotychczasowego bubla legislacyjnego, lecz brak opracowania ustawy, która by obecny system akademicki  naruszający swobody badań naukowych i edukacji skutecznie  ‚odkorzeniła’ od  systemu PRL,  stąd proponowałem (bezskutecznie) zastąpienie- „nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym godząca de facto w autonomię wyższych uczelni i swobodę badań naukowych” przez –  ‚ brak opracowania ustawy, która by obecny system akademicki  naruszający swobody badań naukowych i edukacji ‚odkorzeniła’ od  systemu PRL‚ 
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: