Czy CK nie ma wpływu na to co sama sobą reprezentuje ?

Czy Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
nie ma wpływu  na to co sama sobą reprezentuje ?

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów to bardzo ważna  komisja w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.  To od niej zależy kto zostanie,  a kto nie zostanie profesorem belwederskim tzn. decyduje o tym czy i kiedy  marzenia wielu naukowców polskich się spełnią.
Ja natomiast postanowiłem sprawdzić czy  CK ma wpływ na to co sama sobą reprezentuje. W składzie CK znalazłem bowiem osoby,  których bilans dla nauki polskiej nie sądzę aby był dodatni.
Nie jest to temat wymyślony,  bo za mojej pamięci zawsze tak było. Skład CKK nie był niezależny od czynników  pozamerytorycznych, bo i być nie mógł,  gdyż inaczej CKK nie zdołała by zabezpieczyć stanu nauki poplskiej wedlug zapotrzebowania głównej  siły rządzącej.
Z tego powodu  niektórzy członkowie CKK do nauki sensu stricto nie za bardzo się nadawali i jeszcze przed 30 laty  stawiałem dwóje studentom na egzaminie jeśli  przyswoili sobie zbyt dobrze brednie  takich członków CKK.
Czy coś się zmieniło ?  Może i tak,  ale chyba nie do końca co ilustrują moje poniższe  listy – oczywiscie bezskuteczne, pozostawione bez odpowiedzi, co jak rozumiem,  świadczy  o braku argumentów wobec przytoczonych  przeze mnie racji.
No cóż, wiele  ciał nauki polskiej -podobno autonomicznych – chyba nie ma jednak wpływu na to co sobą reprezentują.

—– Original Message —–
Sent: Friday, February 12, 2010 12:20 PM
Subject: Fw: zapytanie do CK w sprawie składu CK
Józef WieczorekPrezes fundacji Niezależne Forum Akademickie
Prezydium Centralnej Komisji

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

00 – 901 Warszawa

pl. Defilad 1 ( PKiN )

Niniejszym przesyłam list jeszcze raz. Niestety nie otrzymałem odpowiedzi i nie wiem, czy list doszedł.
Niestety na stronie CK nie ma innego kontaktu do CK co powoduje poważne utrudnienia.
Obywatel znacznie łatwiej może sie skomunikować e-mailem z Kancelarią Prezydenta RP niż z Kancelarią CK. To daje dużo do myślenia i wymaga działania. .
CK nie może być niedostępna dla obywatela, tym bardziej dla  działającego na rzecz nauki i edukacji.
Józef Wieczorek
—– Original Message —–

Sent: Wednesday, February 10, 2010 8:21 AM
Subject: zapytanie do CK

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

00 – 901 Warszawa

pl. Defilad 1 ( PKiN )

Tel. (022) 826 82 38, tel./fax (022) 620 33 24

EMAIL: KANCELARIA@CK.GOV.PL

Zapytanie,

Wśród członków CK, czyli wśród tych naukowców, którzy decydują o tym kto może, a kto nie może być profesorem znalazłem: (SEKCJA I -Nauk Humanistycznych Społecznych) nazwisko – prof. Jerzy WYROZUMSKI , historia, Uniwersytet Jagielloński

Jednocześnie ten profesor figuruje jako redaktor naukowy dzieła

DZIEJE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec .

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wyd. 1 , 2000 r.

Redaktor naukowy : prod. dr hab. Jerzy Wyrozumski

Recenzent:prof.dr hab.Kamilla Mrozowska

Słowo wstępne: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszek Ziejka

W tym dziele profesorowie nie zdołali zidentyfikować w historii stanu wojennego, ani jego skutków dla UJ. Dzieło to jest obowiązkowe dla maturzystów starających się o indeks UJ w ramch Konkursu wiedzy o UJ. Czyli kto lepiej sobie przyswoi taką nieznajomość/fałszowanie historii, tym jego szanse na indeks są większe.

W tej sprawie zwracałem się do Dziekana Wydziału Historii UJ, a w sprawie wykluczenia tego dzieła z obiegu edukacyjnego także do wladz PAU – ale bezskutecznie.

Nie zamierzam tu dokonywać pełnej oceny tego, czy innego profesora, ale sam fakt uczestniczenia w propagowaniu fałszywej historii winien być dyskwalifikujący dla członka CK, a w szczególności członka sekcji historii.

Nie jest to jedyny błąd metodologiczny tego profesora. (por. appendix m.in.POWRACAJĄCA FALA ZAKŁAMYWANIA HISTORII – http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=141)

Zwracam uwagę, że podobno za błędy metodologiczne wyklucza się z systemu edukacji i nauki świeżo upieczonego magistra, szykanuje promotora, gdy tymczasem ewidentne błędy metodologiczne profesora z CK niczym nie skutkują.

Jest jasne, że siłą rzeczy negatywna opinia takiego profesora CK nie jest powodem do wstydu, a raczej powodem do dumy, więc utrzymywanie w składzie CK takich członków podważa zaufanie do tej instytucji, która i tak boryka się z poważnymi trudnościami jako instytucja mająca zabezpieczać odpowiedni poziom kadr naukowych w Polsce.

Zważywszy na fakt, że rola CK ma wzrosnąć w ramch reformy systemu nauki, jasne jest, że poziom członków CK też winien się podnieść.

Zapytanie dotyczy kwestii:

  • czy CK ma odpowiednie moce aby wykluczać ze swego składu profesorów nie dających sobie rady z działalnością naukową ?
  • w jaki sposób zostanie zapewniony należyty skład CK na poziomie międzynarodowym i jakie mechanizmy samokontroli kadrowej są przewidywane ?.

Jak widać z podanego przykładu (mógłbym ich podać więcej) chyba ta samokontrola obecnie szwankuje, albo nie istnieje.

Z poważaniem

Józef Wieczorek

Prezes fundacji Niezależne Forum Akademickie

www.nfa.pl

ul. Smoluchowskiego 4/1

30-069 Kraków

Appendix:

https://blogjw.wordpress.com/2009/11/04/list-otwarty-do-prezesa-polskiej-akademii-umiejetnosci/

List otwarty do Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności

Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
ANDRZEJ BIAŁAS

ul. Sławkowska 17

30-016 Kraków

List otwarty do Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności

Mój list do Polskiej Akademii Umiejętności z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‘Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’ niestety nie okazał się skuteczny, gdyż jak zostałem poinformowany przez prof. Andrzeja Kastory Komisja do Oceny Podręczników Szkolnych nie dysponuje czasem, a ponadto nigdy nie recenzowała podręczników akademickich, ani lektur.

(zapis korespondencji na: https://blogjw.wordpress.com/2009/08/05/list-do-polskiej-akademii-umiejetnosci/#comment-245 )

Moim zdaniem obecny stan rzeczy mocno obniża prestiż PAU, która jest w końcu dobrem narodowym.

Przeprowadzana przez PAU ocena podręczników gimnazjalnych, czy licealnych, bynajmniej nie może podnieść poziomu edukacji narodowej, w sytuacji gdy podręczniki i lektury dla maturzystów i studentów – czyli przyszłych nauczycieli licealnych i gimnazjalnych oraz autorów podręczników tego szczebla – będą zawierały oczywiste błędy, szkodliwe z punktu widzenia edukacji.

Jasne jest, że wszyscy, nawet najwięksi uczeni robią błędy, ale rolą innych uczonych jest te błędy wytykać i eliminować, aby nie były rozpowszechniane, czy utrwalane, na drodze edukacji kolejnych pokoleń. Takie rażące i szkodliwe błędy znajdują się m.in. w książce o wycofanie której z obiegu edukacyjnego występowałem..Jest to tym bardziej szkodliwe, że to członkowie PAU do ukazania się i rozpowszechnienia tej pozycji się przyczynili.

Jeśli takie pozycje nadal będą obowiązywać jako lektura obowiązkowa to niby jak poziom edukacji może się podnieść ? Jak wygląda wiarygodność PAU skoro nie reaguje na błędy swojego grona ?

Problem czasu potrzebnego na opiniowanie takich wydawnictw może być w prosty sposób rozwiązany. Ja np. takim czasem dysponuję, więc opinię mogę przygotować (nie tylko dla tej pozycji). Recenzowałem już podręczniki akademickie więc chyba dam sobie radę, a myślę, że znajdą się i inni, którzy pro publico bono doprowadzą do oczyszczenia polskich książek z takich ‘chwastów’.

Nawiążę tu do niedawnego szumu na okoliczność wydania ksiazki autorstwa zwykłego, dopiero co ‘upieczonego’, magistra (Paweł Zyzak – “Lech Wałęsa – idea i historia”. Arcana), którego promotor (prof.Andrzej Nowak) natychmiast został odsunięty od planowanej przez PAU sesji naukowej (Zaszczuć profesora- netbird.pl 2009-04-28 ).

Reakcja była natychmiastowa, mimo braku czasu w PAU ? Co ciekawe odsuwający promotora od sesji PAU był ten sam co recenzent ‘Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’ (prof. Jerzy Wyrozumski) dopuszczający to niewątpliwie szkodliwe dzieło do edukacji nowych pokoleń.

Nie mam wątpliwości, że więcej szkody mogą wyrządzić i wyrządzają dzieła profesorów PAU, niż książki świeżych magistrów, pozostające zresztą poza zalecanym obiegiem edukacyjnym.

Czy nie należałoby zatem odsunąć od PAU członków, którzy obniżają prestiż tej zasłużonej dla polskiej nauki placówki?

Czy beneficjenci czystek akademickich w PRL, m.in. w latach 80-tych, nie pozostają w konflikcie interesów, jeśli chodzi o poznanie najnowszej historii nauki w Polsce ?

Z poważaniem

Józef Wieczorek


Appendix:

Lista tekstów, które rozszerzają powyższe opinie :

List do Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‘Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’

https://blogjw.wordpress.com/2009/08/05/list-do-polskiej-akademii-umiejetnosci/#comment-245

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI A CZARNA KSIĘGA KOMUNIZMU

http://www.naukowcy.republika.pl/czarna_ksiega.html

Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/

Kilka pytań do Dziekana Wydziału Historycznego UJ w związku z metodologią i standardami prac historycznych

https://blogjw.wordpress.com/2009/04/27/kilka-pytan-do-dziekana-wydzialu-historycznego-uj/

Ostatnia defilada w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://blogjw.wordpress.com/2009/04/17/ostatnia-defilada-w-dziejach-uniwersytetu-jagiellonskiego/

W sprawie wypowiedzi Rektora UJ na temat standardów i tradycji UJ

https://blogjw.wordpress.com/2009/04/02/w-sprawie-wypowiedzi-rektora-uj-na-temat-standardow-i-tradycji-uj/

Fałszywa historia historyków francuskich i niemieckich to kompromitacja, fałszywa historia profesorów UJ – to nic !

https://blogjw.wordpress.com/2009/05/10/falszywa-historia-historykow-francuskich-i-niemieckich/

Lista Wyrozumskiego’ – represjonowanych pracowników i studentów UJ w PRL–u.

http://lustronauki.wordpress.com/2008/11/09/lista-wyrozumskiego-represjonowanych-pracownikow-i-studentow-uj-w-prl–u/

POWRACAJĄCA FALA ZAKŁAMYWANIA HISTORII

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=141

Komentarzy 6

  1. […] Ostatnio w sprawach historii, pisanych przez historyków UJ, kilkakrotnie się wypowiadałem i nawet domagałem się (oczywiście bezskutecznie) wycofania z obiegu edukacyjnego Dziejów UJ (List do Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‘Dziejów Uniwersytetu  Jagiellońskiego’ ) a nawet wycofania z obiegu naukowego jednego z prof. UJ.(Czy CK nie ma wpływu na to co sama sobą reprezentuje ? ) […]

  2. […] wycofania z obiegu naukowego takich profesorów (Czy CK nie ma wpływu na to co sama sobą reprezentuje ? ) […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: