Czy nauka polska etyką stoi ? czy leży ?

Ten kodeks nie dotyczy środowiska akademickiego ?

Czy nauka polska etyką stoi ? czy leży ?

O patologiach trapiących polskie środowisko akademickie co jakiś czas alarmują media. Nie da się ukryć, że plaga plagiatów jest faktem, plagiatofilia jest często nagradzana a plagiatofobia – karana . Wieloetatowość, i to na szczeblach rektorskich, dziekańskich, profesorskich, czyli najbardziej zasobnych finansowo – jest rozpowszechniona i zadaje kłam doniesieniom, że jest ona uwarunkowana słabymi zarobkami. Ci co zarabiają na 1 etatcie najwięcej są najbardziej wieloetatowi, a ci co najmniej zarabiają na 1 etacie – są najmniej etatowi, często cierpią tylko na tym 1 ubogim etacie.

Nieetyczna rekrutacja na etaty dla swoich, aby realizować chów wsobny i politykę prorodzinną – jest obowiązkowa i biada tym, którzy by temu obowiązkowi nie sprostali. Chodzi tu o zapewnienie sobie i swoim głodowych pensji (takie są na etatch akademickich, jak ciągle w mediach słyszymy) bo głodowanie chyba dodaje prestiżu zawodowego.

Można by tak wymieniać patologiczne atrybuty nauki polskiej, ale warto też spojrzeć na ‚uetycznienie’ środowiska akademickiego. Trzeba mieć na uwadze fakt, że nikt nieetyczny zgodnie z prawem na etacie akademickim nie może być zatrudniony, bo nieskazitelna postawa etyczna jest wymagana i normowana licznymi kodeksami etycznymi i zabezpieczana licznymi komisjami etycznymi.

Żeby nie być gołosłownym przytoczę wyszukane w internecie kodeksy etyczne tworzone na potęgę od lat:

AKADEMICKI KODEKS WARTOŚCI przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 r.

Dobra praktyka badań naukowych (Zespół Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki, 25 maj 2004)

Dobre obyczaje w nauce Zbiór zasad i wytycznych pt. „Dobre obyczaje w nauce”.Trzecie wydanie – opracowanego przez Komitet Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk –zbioru zasad i wytycznych pt. „Dobre obyczaje w nauce”.

Kodeks DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH opracowany przez Fundację Rektorów Polskich uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 26 kwietnia 2007 r.

The Code Good Practices in Universities

Kodeks Etyki Studentów Prawa US Uniwersytetu Szczecińskiego

Kodeks Etyczny Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu uchwalony na posiedzeniu Senatu Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu dnia 2 marca 2007 r.

AKADEMICKI KODEKS ETYCZNY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Akademicki Kodeks Etyczny AGH Na podstawie art. 13 pkt 26 Statutu AGH (tekst jednolity z dnia 31 stycznia 2002 r. + zmiany)

Akademicki Kodeks Etyczny Politechniki Wrocławskiej przyjęty na posiedzeniu Senatu w dniu 3 lipca 2003 r.

Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego

PODSTAWY ETYCZNE FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNOŚCI AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH:DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH KODEKS ETYCZNY AKADEMII EKONOMICZNEJ

AKADEMICKI KODEKS ETYCZNY Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przyjęty przez Senat Politechniki Krakowskiej na posiedzeniu 1 lipca 2005.

Akademicki Kodeks Etyczny Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w dniu 25 listopada br. uchwałą nr 44/2004 zatwierdził) – Życie Akademickie- Pismo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 102/2004

Na straży respektowania kodeksów i zasad etycznych stoją rozliczne komisje etyczne i to zarówno szczebla uczelnianego, jak i szczebli ogólnokrajowych:

Komitet Etyki w Nauce PAN

Komisja ds. Etyki Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

Politechnika Wrocławska  –Rektorska Komisja ds. Etyki

Politechnika Częstochowska – Rektorska Komisja ds. Etyki

Politechnika Warszawska – Senacka Komisja do spraw Etyki Zawodowej http://www.etyka.pw.edu.pl/

Politechnika Krakowska – Senacka Komisja Etyki

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej- Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Humanistyczna w Bielsku – Białej – Komisja ds. etyki zawodowej

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – Komisja ds. Kadr i Etyki Zawodowej

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania UW – KOMISJA ETYCZNA

Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Siedziby Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń

KOMISJA BIOETYCZNA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Komisja Etyki Medycznej PAU


Jak widać etyka krzewiona jest od poziomu studenckiego do szczeblu PANowskiego.

Czyli pełne zapewnienie etyczności środowiska ? Można pomyśleć, że nauka polska etyką stoi !

Mimo jednak tych rozlicznych kodeksów i komisji etycznych mamy to co na początku zostało napisane i wiele by można do tego dodać.

Wniosek jest jasny – kohabitacja patologii i komisji/kodeksów etycznych jest po prostu wzorowa !

Co więcej można zauważyć, że tam gdzie najgłośniej o dobrych obyczajach, o komisjach, kodeksach, wymaganiach nieskazitelności etycznej -patologii najwięcej, a w każdym razie bardzo wiele.

Czyżby etyka generowała patologie ? Czy też komisje/kodeksy etyczne służą do ‚przykrywania’ patologii ?

Badania w tej materii są potrzebne, zarówno staatystyczne, jak i psycho-i socjologiczne.

Dokonując przeglądu etyczności środowiska zauważyłem pewne zmiany w okresie ostatnich 10 lat i nie do końca wiem jak je interpretować.

Odszukałem m.in. mój list do KOMISJI ds. ETYKI NAUCZYCIELI AKADEMICKICHUNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ale okazuje się, że obecnie tej komisji jakoś nie widać w wykazie komisji uczelnianych. Nie wiadomo dlaczego ?

  • Czy środowisko UJ osiągnęło już wymagany poziom nieskazitelności etycznej i taka komisja jest już niepotrzebna ?
  • Czy środowisko przestraszone koniecznością spełnienia wysokich wymogów etycznych po prostu komsję zlikwidowało chroniąc własne stołki akademickie i zastępując etykę – retoryką ?
  • Czy też komisja poddała się bez walki, uznając swoją bezuzyteczność – nie dając sobie rady z patologią uczelnianą/ ze swoją własną (przez tyle już lat nie była w stanie nawet odpowiedzieć na moje pytania, nie mówiąc o nawiązaniu kontaktu etycznego) ?

Każde z tych pytań to temat na osobne artykuły, a pytań nasuwa się jeszcze więcej.

Od etyki – jej stanu, uwarunkowań, przeszłości, terażniejszości i przyszłości nie da się uciec.

Wystarczy poczytać akta SB i PZPR, aby mieć dowody na rolę tych organów w zakresie formowania ‚wysokich standardów etycznych’ środowiska akademickiego, zgodnych z pryncypiami systemu komunistycznego.

Niestety akta uczelniane nie pozwalają na poznanie w szczegółach symbiozy uczelnianej z PZPR i SB, ale wystarczają opinie anonimowych komisji, dyskwalifikujące jako nauczycieli akademickich – tych co nie byli w stanie sprostaś/nie mieli najmniejszej ochoty na sprostanie wymaganiom etycznym systemu komunistycznego.

Dowodzą one, że koabitacja – władze uczelni/SB/PZPR- w zakresie etycznym była ścisła i wydajna.

Nie skończyło się to bynajmniej z końcem PRL , lecz trwa do dnia dzisiejszego, o czym świadczy fakt aprobaty metod i skutków tej koabitacji, no i fakt odgrywania czołowej roli w tworzeniu kodeksów etycznych b. funkcjonariuszy PZPR (przykład – Akademicki Kodeks Wartości UJ)

Komentarze 2

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: