Na nowy rok akademicki – O porażce polskiego środowiska akademickiego

Na nowy rok akademicki –

O porażce polskiego środowiska akademickiego

(aby nie można było udawać dalej,

że nic się nie stało/nic się nie dzieje)


Za największy sukces ostatnich 20 lat w szkolnictwie wyższym uważa się pięciokrotny wzrost liczby studentów. Bardzo dobrze, że b. szef KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich ) prof. Luty, bynajmniej to za sukces nie uważa, bo nastąpił jednoczesny spadek jakości nauczania i spadek aktywności badawczej kadry. To fakt, o którym nie można zapominać w ocenie tego co się stało.


Należy jednak pójść dalej, bo znany także fakt ( przytaczany przez prof.Lutego), że kadra akademicka wzrosła jedynie o 30 proc.. mówie wiele o stanie szkolnictwa wyższego, szczególnie jeśli ten fakt właściwie zinterpretujemy w szerszym kontekście.

Często ten fakt jest przytaczany w kontekście słabego finansowania szkolnictwa wyższego.

Argumentuje się, że gdyby państwo dało więcej pieniędzy, to kadry by było więcej, bo obecnie tylko nieliczni chcą się poświęcać nauce za kiepskie pieniądze. Co prawda pieniądze w nauce nie są wielkie (dla większości) ale nie jest prawdą, ze nie ma chętnych do ‚robienia’ w nauce.

Prawda jest inna, ale o tej innej prawdzie media na ogół milczą, tak aby ogół nie był o niej poinformowany.

Kadry na obecną ilość studentów jest za mało , ale jest to m.in. wynik:

  • niechęci obecnej etatowej korporacji akademickiej do jej zwiększenia ( obrona przed konkurencją, niechęć do utraty wielu etatów !, niechęć do utraty łatwych pieniędzy, niekiedy za działalnośc fikcyjną, pozorowaną)

  • niezdolności ( niewystarczającej zdolności) obecnej korporacji do formowania kadr akademickich na poziomie

To, że w szkołach wyższch ‚bieda, że aż piszczy’, najlepiej dowodzą zarobki rektorów wyższych uczelni, gdzie ‚nikt’ ze względu na niskie płace nie chce podobno pracować. Jasne! Kto by przeżył za 25-30 tys miesięcznie ?

To stawki dla rektorów uczelni, które nie potrafią uformować wystarczającej ilości kadr nauczających o międzynarodowej jakości.

Inni profesorowie tych uczelni, także mają po kilka tysięcy miesięcznie ( i jeszcze wiele, wiele więcej na innych uczelniach, na których figurują [pracują ?]dla spełnienia minimum kadrowego).

Fakt, kadry wysokowykwalifikowane winny zarabiać dużo, ale mamy tu do czynienia z kadrami o niezbyt wysokich kwalifikacjach, jakkolwiek obdarzanych i obdarzających (głównie swoich) licznymi tytułami. U nas na uczelniach nie płaci się za pracę wysokokwalifikowaną, tylko za tytuły, nie zawsze mające wiele wspólnego z wysokimi kwalifikacjami.

Sam fakt, że ‚utytłani’ nie radzą sobie z formowaniem lepszych od siebie (podstawowe zadanie w nauce) a prawdę mówiąc wcale nie mają zamiaru (jeśli by nawet potrafili) takich formować, świadczy o tym, że do kadr wysokowykwalifikowanych intelektualnie i/czy moralnie nie należą. Więc niby dlaczego mają wysoko zarabiać ?

Na pytanie co zrobili z kadrami, które by mogły ich zastąpić/uzupełnić w tym znoju pracy naukowej, na ogół nie ma rzetelnej odpowiedzi.

Odpowiedź, ze inni nie chcą, tak tyrać dla dobra ludzkości za psi grosz, nie jest prawidłowa.

Jest wielu takich, którzy by uczyli lepiej i taniej (jak to już czynili), ale takich się z zawodu eliminuje, bo by odsłaniali prawdziwe oblicze etatowych kadr akademickich.


Obecne kadry to głównie beneficjenci PRL, pozostali po wyeliminowaniu tych co charakteryzowali się niewłaściwą postawą obywateską, czy etyczną, niezgodną z pryncypiami panującego systemu komunistycznego. Natomiast formowanie lepszych w nauce to było ‚psucie młodzieży’, bo młodzież miała być posłuszna i uznawać przewodnią rolę (wzorcowy poziom moralny i naukowy) towarzyszy i ich miłośników/zwolenników.

Beneficjenci reprodukowali/-ują sobie podobnych i przez lata bronili/nadal bronią się przed lustracją i merytoryczną weryfikacją kadr

przed włączeniem do kadr naukowych, tych co przed laty wyeliminowali ! O tej przyczynie małości/słabości obecnych kadr się nie mowi !

Mówi się kłamstwa, które były atrybutem nie do końca upadłego poprzedniego systemu. W nauce on nie upadł. Odwilży nie było !

W fałszywych historiach, przez siebie pisanych, ‚profesorowie’ nie są w stanie zidentyfikować tamtego systemu (stanu wojennego w szczególności),

nie wiedzą ( amnezja !) o swojej działalności na rzecz wyeliminowania z systemu (powtarzające się rugi akademickie) tych co kadry potrafili formować ! W biogramach o takich sprawach nawet słowem nie wspominają . Co za skromność ? Nieprawdaż ?


Tak, obecny stan kadry akademckiej to jest porażka tego środowiska, porażka autonomiczna, przez nikogo nie narzucana, bo to środowisko nie pozwoliło aby ktoś im narzucił oczyszczenie!


Środowisko woli mieć w swoich szeregach zarówno b. towarzyszy ( nie tylko szeregowych), ale i tajnych współpracowników, ba, zomowców nawet, ale zrobi wszystko, a nawet więcej, aby w ich środowisku nie było tych co ujawniają/ujawniali prawdę.

Ten kto by był zdolny/zechciał uformować kadry lepsze od obecnych – to największy wróg.

Takich w tym systemie się nie toleruje ! Bo pozbawili by obecnych etatowców argumentu, że muszą ‚pracować’ na wielu etatach i to dożywotnio, bo nikt nie może ich zastąpić !


Celem działalności naukowej jest poszukiwanie prawdy, celem szkolnictwa wyższego jest nauka innych jak prawdę szukać, ale celem obecnej ( w większości) kadry akademickiej jest ukrywanie prawdy, jej niszczenie, oraz eliminacja nośników pamięci ( czyli oszołomów, hunwejbinów, destabilizatorów środowiska akademickiego itd. itp.).I za to ta kadra domaga się aby była lepiej wynagradzana ? Aby jej niszczenie było bardziej skuteczne ?!


Rozpoczyna się nowy rok akademicki i można być pewnym, że dla obecnych kadr będzie to kolejny rok autonomicznego, odważnego chowania głowy w piasek, aby nadal udawać, że nic się nie stało/ nic się nie dzieje. Można być pewnym, że głowy będą schowane w podręcznych strusiówkach ( nic nie wymyślą, bo niby jak ?) a dłonie nadal będą uzbrojone w maczugi, które posłużą do odważnego rozprawiania się z niewłaściwie myślącymi, żyjącymi z podniesioną głową i wyprostowanym kręgosłupem, bo takich to środowisko nie zniesie, nawet gdyby było finansowane dziesiątki razy lepiej !

Lustracja i weryfikacja naukowców PRL po roku

Lustracja i weryfikacja naukowców PRL po roku

Strona Lustracja i weryfikacja naukowców PRL http://lustronauki.wordpress.com/

funkcjonuje już od roku. Środowisko akademickie heroicznie broniło się przed lustracją ale strona jest dość często odwiedzana – kilkaset wizyt dziennie

Pierwsze wpisy umieściłem w dniu 28 września 2008 r. i w ciągu roku przybyło ich ponad 400, czyli przeciętnie więcej niż jeden post dziennie. Jak na witrynę bez wsparcia to chyba nieźle.

Poniżej tematy strony warte odwiedzenia (uszeregowane wg popularności powyżej 30 odwiedzin) ) , no i uzupełnienia !

Niestety jak do tej pory niewielu zechciało podzielić się swoimi informacjami, a jest o czym pisać ! i myśleć.

Nie sądzę aby można było zrozumieć obecny stan środowiska akademickiego w Polsce,stan nauki i edukacji, postawę środowiska wobec przeszłości i przyszłości, bez poznania uwarunkowań sięgających PRLu.

Kontakt:jozef.wieczorek@interia.pl

Józef Życiński – filozof KUL i zarejestr

Jan Piotr Iwanek – TW „Piotr” , politolo

Andrzej Kus – astronom z grupy donosicie

Persona non grata za popieranie lustracj

Józef Kossecki – cybernetyk z SB

Józef Lipiec, etyk wieloetatowy z PZPR,

Rotmistrz Witold Pilecki nie będzie patr

Lustracja olsztyńskiego ośrodka akademic

Informacje

Jacek Fisiak – profesor anglistyki i cie

Jan Józef Stanek – fizyk z UJ, TW „Le

Leszek Kołakowski – marksista, rewizjoni

Wojciech Pomykało – habilitant z Moskwy,

Andrzej Garlicki – historyk, TW „Pedagog

Andrzej Hopfer – TW „Prezes”, w okresie

Franciszek Ziejka, rektor, który ma dowó

Zygmunt Bauman, socjolog z KBW jako agen

Sawa Michał Hrycuniak – teolog, TW „Jure

Michał Czajkowski – ks.prof. biblista,

Akademia Medyczna w Krakowie o nowelizac

Zbigniew Wiktor – prof. UWr, żywa skami

Zdzisław Marek – profesor medycyny sądow

Arkadiusz Nowak – TW „Andrzej”, profesor

Janusz Arabski – anglista z UŚ, TW „Ars

Aleksander Wolszczan – astronom, od SB d

Stanisław Dawidziuk – rektor aferalny, o

Helena Wolińska-Brus – doktor nauk prawn

Prof. Marek Zembala -były prorektor UJ z

Danuta Hübner – komisarz unijny, w PRL

Oświadczenie byłego pracownika Uniwersyt

Błażej Wierzbowski – TW „Henryk”, prawni

Dariusz Matelski – czyli TW ‚Leński’ w r

Elżbieta Zawacka – legendarna cichociemn

Zbigniew Bereszyński – chemik, legenda o

Jan Karol Tkocz – TW ps. “Jan”, bez

Badania powiązania Uniwersytetu Śląski

Edward Kotowski – dr, historyk sztuki, a

Bronisław Wildstein przedstawia ciemną s

Ile PRL-u zostało w szkolnictwie wyższym

Maria Ossowska – socjolog, symbol etosu

‚Lista Wyrozumskiego’ – represjonowanych

Jacek Wódz – wieloetatowy socjolog o sła

Tadeusz Wilczok – TW „Andrzej”, rektor m

Włodzimierz Bonusiak – rektor poszukiwan

Lustracja śląskiego ośrodka akademickieg

Jerzy Wyrozumski – historyk UJ i PAU, cz

Jeremiasz Abp (Jan Anchimiuk)- rektor Ch

Roman Ingarden – fenomenolog banowany

Włodzimierz Cimoszewicz – prawnik, polit

Stanisław Januszewski – profesor, identy

Jerzy Łojek – wybitny historyk, opozycjo

Krzysztof Ślusarek – historyk, TW numero

Włodzimierz Brus – partyjny ekonomista,

Marek Jeleniewski – twarz bezpieki i nau

Marian Filar – profesor prawa, b. wykład

Jerzy Holzer – historyk z komisji Michni

Jerzy Jaskiernia – wieloetatowy profesor

Akcja poparcia dla prof. Andrzeja Kusa

Lustracja krakowskiego ośrodka akademick

Władysław Kordan – prorektor, przez IPN

Stanisław Sławomir Nicieja – b. rektor,

Jerzy Karpacz, ostatni szef SB – mgr pra

Lustracja toruńskiego ośrodka akademicki

Obława na Jacka Kaczmarskiego

Wiktor Jassem – anglista z twarzą, ukara

Paweł Sarnecki – konstytucjonalista, age

dr Jarosław Reszczyński – prawnik z UJ,

Józef Śliwiok – profesor chemii i TW „Ro

Wacław Długoborski, historyk, więzień

Stefan Smoczyński -TW „Czerski”, ostatni

Mieczysław Trzeciak – upiór weryfikacyjn

Weryfikacja kadry Uniwersytetu Śląskiego

Jan Pawlica – filozof z UJ i zarejestro

Centralizacja systemu oświaty i nauki

Weryfikacja kadr akademickich – przykład

Janusz Kryszak – TW „Krzysztof, profesor

Prezydent obciął esbekom emerytury

Internowani i aresztowani pracownicy i s

Józef Włodarski – historyk, UG, niekwest

Michał Hebda – rektor- trybolog, spowodo

Haniebna postawa rektorów wobec naukowcó

Schody udaczników akademickich

Bartłomiej Kozera – TW “Kazimierz”, fi

Mieczysław Zlat – profesor wielokrotnie

Benon Miśkiewicz – minister czasu wojny

Andrzej Strobel – astronom galaktyczny,

Hieronim Kubiak, socjolog ze szczytów PZ

Wojciech Henryk Kalaga – TW „Lester, ang

Przykład oceniania niewygodnych pracowni

Poczet sekretarzy Komitetu Uczelnianego

Janusz Reykowski – zasłużony dla PZPR p

Jerzy Wiatr – czyli jak to wiatr przybra

Jan T. Łopuszański – wybitny fizyk, dla

Sejm zmniejszył emerytury byłym funkcjon

Dariusz Rosati – ekonomista z grupy uda

Stanisław Gorgolewski – ojciec astronomi

Maria Turlejska – TW „Ksenia”, historyk

Cyprian Rogowski – TW „Kamil”, profesor,

Irena Bajerowa – językoznawca, jako pror

Marian Orzechowski – ideolog PZPR, b. re

Piotr Lewandowski – TW „Antonio”, b. sz

Kim jest towarzysz PZPR w twojej uczeln

Zdzisław Sadowski – ekonomista wielofun

Wacław Felczak – słynny kurier i history

Wolność słowa, praw

Jan Michał Grabowski – profesor prawa,

Tajny współpracownik – Scena Faktu Teatr

Longin Pastusiak – profesor politologii

Uniwersytet Łódzki pod lupą TW „Nowaka”

Tekst na inaugurację nowego roku akademi

Jarema Maciszewski – b. rektor Akademii

Andrzej Werblan – działacz komunistyczny

Naukowcy, którzy współpracowali z peerel

Krzysztof Wolak – TW „Andrzej”, psycholo

Weryfikacja kadr na Politechnice Śląskie

Decydujące kryteria awansu akademickiego

Stanisław Achremczyk – profesor histori

Maciej Henneberg – antropolog, obecnie w

Stanisław Pikulski – uznany autorytet z

Józef Oleksy – obecnie upadły polityk, p

Jędrzej Krakowski – ekonomista, interno

Franciszek Longchamps de Bérier – autor

Lustracja warszawskiego ośrodka akademic

Przemysław Grudziński – historyk w stre

Stanisław Jałowiecki – socjolog, legenda

Marek Czachor – fizyk wielokrotnie aresz

Lista Wildsteina w Strasburgu

Andrzej Zybertowicz: – Prawda nie zwycię

Cenzura w PRL

Oskar Halecki – najczęściej cytowany na

Celina Bobińska – marksista, historyk, p

Sylwester Kaliski – generał, profesor od

Kazimierz Wajda – TW ‚ Kazik”, historyk

Gułag w oczach Zachodu – czyli lustracja

Mieczysław Karaś – rektor UJ, wizjoner

Profesor Andrzej Nowak

Stefan Morawski – estetyk, z którego zos

Jerzy Rusek – slawista, były dziekan i

Witold Jan Kowalski – chemik donoszący

Jerzy Śliwowski- TW ‚Kazus”, prawnik UMK

Edward Lipiński – ekonomista inwigilowan

Kazimierz Buchała – współtwórca krakowsk

Rektorska Komisja ds. Inwigilacji UJ pr

August Chełkowski – fizyk ciała stałego,

Bronisław Baczko – filozof z grupy ideol

Stanisław Arnold – historyk od staliniza

System 09 – teraźniejszość przez pryzmat

Teksty prasowe/internetowe o lustracji –

Witold Kieżun – profesor światowy, mimo

Izydora Dąmbska – fiolozof niezłomny, z

Poczet studentów UJ – budowniczych ‚demo

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Dzienn

Roman Wieruszewski -prawnik od podstawo

Galeria lustracyjna – Akademicki parasol

Kim jest TW w twojej uczelni/instytucie

Prof. Marian Filar wykładał w Wyższej S

Jak były agent SB wywiódł w pole „Solida

Oskar Lange – wybitny ekonomista, identy

Bronisław Wildstein przedstawia

Blokada awansów przez PZPR – Lista Hausn

Esbecy pomagają agentom

Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa

Jan Adamiak – agronom, senator, wcześnie

Romuald Szeremietiew – profesor od bezp

Lustracja lubelskiego ośrodka akademicki

Wojciech Wierzewski- TW „Tower”, jedna z

Nomenklatura kadr akademickich

Sławomir Bugajski – fizyk z UŚ, zwolnion

Piotr Słonimski – genetyk, represjonowan

Najlepsze uzasadnienie dla budowy stron

Refleksje niezależnego uczestnika konfer

Teodor Marchlewski – rektor UJ, sławił g

Nauka pod kontrolą

Andrzej Olechowski – polityk i ekonomist

Jerzy Targalski – historyk walczący z UB

Czy współpracownicy SB mogą pracować n

Chichot dziejów – lustracja UMK

Kazimierz Jezuita – fizyk o ‚nagannej’ p

Nowa baza danych IPN

Jan Miodek – profesor, językoznawca, zar

Byli esbecy mają dużą szansę ocalić emer

Dr Ciesielczyk ujawnia nazwiska esbeków

Marian Starczewski – rektor, weryfikato

W cieniu lustracji

Żołnierze AK nadal zaplutymi karłami rea

Stanisław Ossowski – socjolog niezależny

Jarosław Marek Rymkiewicz o pęknięciu po

Ryszard Petela – rektor odwołany, najlep

Jaruzelski na uczelni

Profesorowie UJ w aktach UB i SB

W obronie badających inwigilację środowi

Tomasz Goban-Klas – socjolog mediów, usz

Komunistyczna bezpieka końca PRL

Książka Ewy Kubasiewicz „Bez prawa powr

Duchota na uniwersytetach (dla przypomni

Lustracyjne wydarzenia 2008 roku

Pismo do władz UJ w sprawie weryfikacji

Zybertowicz o tym co przyzwoite, a co n

Henryk Wereszycki – historyk inwigilowa

Jan Turulski – chemik, wybitny antylustr

Audycja „Z archiwum IPN” w Olsztynie

Lustracja wrocławskiego ośrodka akademic

O weryfikacji w WSP (Kraków)

Julian Polan-Haraschin – okrutny prawnik

Jan Barcz – profesor prawa, dyplomata, k

Jerzy Śmiałowski – TW”Las”, TW”Antoni”,

Marian Spychała – doktor praw zaraz po

Luminarze, którzy zawdzięczają swoją poz

Plany krakowskiej SB rozbudowy sieci TW

Andrzej Czajowski – dziekan zrezygnowany

Ponowne wystąpienie do władz UJ w sprawi

Stanisław Szteyn – profesor wyróżniany,

Mikołaj Kostecki – rektor z wilczym bile

Proces założyciela strony internetowej o

LIST POPARCIA W OBRONIE KURTYKI

Jan Ciopiński – turkolog, którego bronią

Marian Stępień – historyk literatury, kt

Adam Schaff – ideolog stalinizmu

Wykład Sławomira Cenckiewicza „Dokumenty

Skala zniszczeń dokumentów Służby Bezpie

Na uczelniach bez zmian od czasów PRL

Brak dekomunizacji polskich uniwersytetó

Zygmunt Rybicki – rektor UW, po-marcowy

Polityka akademicka po wprowadzeniu stan

O lustracji na YouTube

Paweł Bożyk – ekonomista, rektor, b. gł

Proces z lustracją w tle: Iwanek kontra

Tadeusz Porębski – ‚wzorowy wychowawca m

Exodus „naukowców” w 1968 r.

Konferencja – Dziennikarze i naukowcy a

Towarzysz rektor Olejnik zdradził socjal

Zdzisław Czeszejko-Sochacki – TW „Lech”,

Skutki prawa stanu wojennego (i powojenn

Michał Boni – kulturoznawca i polityk, T

Komisja Michnika

Mirosław Wyrzykowski – wykładowca prawa

Barbara Otwinowska – prof. więźniarka, K

Sprawa emerytur dla naukowców frontu ide

Koniec konfliktu lustracyjnego na UŚ ?

Krzysztof Skubiszewski – autorytet prawa

Henryk Jabłoński – minister od relegowan

Stefan Kurowski – ekonomista, któremu h

Zdzisław Żandarowski – b. sekretarz KC P

Franciszek Walter – rektor UJ, dbał o zd

Ryszard Herczyński – matematyk od spętan

Andrzej Całus – prawnik z SGH i PAN, TW

Krzysztof Mazurski – geograf, wróg ludu

Czeska lista Wildsteina

Dr Detlef Ruser – agent STASI z Politech

ESBECY A NAUKA

Mity niekoniecznie mają wiele wspólnego

Święto 3 maja – niebezpieczne święto

Jan Pietrzak o IPN

Wiesław Chrzanowski – prawnik, polityk,

Wolszczan zrezygnował z profesury na UMK

Jerzy Eisler: Nauczyciele historii nie c

Lustracja KUL – Filozofia haków

Oświadczenie dyrektora Oddziału IPN KŚZp

Lustracja rzeszowskiego ośrodka akademic

TW ‚Antoni’ – rozgoryczony na SB

Lustracja poznańskiego ośrodka akademick

Jacek Kajtoch – filolog z UJ, wiceprezes

Andrzej Kącki – TW ps. „Alter-Ego”

Władysław Kunicki-Goldfinger – profesor

Wiesław Władyka – profesor ‚prasowy’, w

Sprawa o krypt. „Ciemnogród” – wobec KUL

Noc Muzeów w IPN

Robert Kaczmarek – opozycjonista z AGH,

Rozbijanie latających uniwersytetów

Profesorowie z PRON

Tadeusz Witkowski – dr slawistyki w USA,

Lustracja szczecińskiego ośrodka akademi

Jan Koteja – zoolog, blokowany przez PZP

Persona non grata na uczelniach, czyli p

Kolejni współpracownicy SB w Toruniu

Represje po-marcowe (1968) na uczelniach

Twarze bezpieki” wbrew prawu

Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski, biolog w

Uczelnie krakowskie a prowokacja bydgosk

Lustracja gdańskiego ośrodka akademickie

Zidentyfikowany b. sekretarz Komitetu U

Szczęsny Dettloff, historyk sztuki, przy

Lustracja kieleckiego i radomskiego ośro

Nie ukarana zbrodnia komunistyczna

Tadeusz Hanausek – prawnik, kryminalist

Profesorowie na Froncie Jedności Narodu

Lustracyjne lęki (Niemcy, Czechy, Polska

Konrad Górski – wybitny polonista, okres

Lustracja w Polsce kontra Strasburg

Karol Buczek – wybitny historyk, kartogr

Oświadczenie gen. Czesława Kiszczaka

Działacze partyjni w roli jawnych lub ta

Nauka wobec politycznych dylematów 1944-

Sylwester Zawadzki – wybitny prawnik od

Promocja komunistów, represje wobec anty

Reakcja na odpowiedź Eugeniusza Pazdersk

Polski rachunek sumienia

Stefan Amsterdamski – chemik, filozof, z

KUL W CZASACH BEZPIEKI

Włodzimierz Szewczuk – psycholog, jako t

Demokracja a totalitaryzm

Lustracja, czyli napiętnowanie zła i pon

Jakub Chlebowski – lekarz, rektor, demor

Tomasz Strzembosz – historyk, Kustosz Pa

Defilada Zwycięzców

Pamięć PRL – patologia teatru życia nauk

Szef olsztyńskiego IPN stracił stanowisk

Nowe dokumenty o TW „Lek”

Galeria lustracyjna – O traktowaniu tecz

Eugeniusz Ralski – wybitny fitopatolog,

Karol Starmach – wybitny hydrobiolog, sk

Jaka przyszłość lustracji?

Kosmiczny kac astronomów

Jolanta Gontarczyk – socjolog, TW „Panna

Rekompensata za PRL

Aleksander Makowski – dr, pułkownik MSW,

Dostęp do akt IPN

Karol Marian Pospieszalski – prawnik, kt

Naukowcy nie musieli donosić

Andrzej Kurz – docent ‚teatralny’ i part

IPN nadal bada sprawę śmierci Stanisła

Alfred Jahn – wybitny geomorfolog, jako

W XXX rocznicę powstania Ruchu Młodej Po

Adam Łopatka – teoretyk państwa i prawa,

Portret esbeka

Wokół wymiaru sprawiedliwości i genezy

Kłamstwo PRL jako kamień założycielski n

Potencjał akademicki Wojskowych Służb I

Wysadzenie auli Wyższej Szkoły Pedagogi

IPN – Elektroniczny inwentarz archiwalny

Kiedy upadek peerelowskiego muru akademi

Henryk Münch – historyk, skazany w proce

Edward Łukawer – relegowany w marcu 68

Znikające teczki agentów

Do czego prowadzi brak informacji – przy

Inwigilacja środowisk naukowych polskiej

Nauka pod lupą

Weryfikacja kadr akademickich (1986) w d

Kierunki ochrony weryfikacji kadr akadem

Lustracyjne lęki

„TRZECH KUMPLI” W BRUKSELI

List w sprawie weryfikacji kadr akademic

Rola Partii w weryfikacji kadr akademick

Lustracyjne skargi przed Trybunałem w St

Historia aparatu bezpieczeństwa

Jakie akta są dla ciebie najtrudniej dos

Marian Konieczny – b. rektor ASP w Krako

Strzeżcie się agentury

Roman Zimand – literat, z komunisty- opo

Rugi profesorów z Katedr w roku 1950

Doniesienie

Jaka jest geneza sowieckiej i komunistyc

Cytat o braciach TW

Z historii najnowszej UMK

Kolaboranci a bohaterowie

Rola Partii w weryfikacji kadr akademick

Udział organów bezpieczeństwa w akcji

Nagrodzony film, także o naukowcach PRL

Głos o lustracji i Uczelnianych Komisja

Dawnych marksistowskich namiestników nau

Stefan Żółkiewski – wprowadzał postępowy

Po – marcowa (1968) polityka kadrowa

Uniwersytet boi się historii

Tadeusz Mazowiecki powiedział

Polityka kadrowa poprzez habilitację (r

Krakowski ośrodek w PRLu

Watykan: teczki SB to nie powód, by odwo

Janusz Cendrowski – dr od bezpieczeństwa

Weryfikacja w okresie stalinowskim i dzi

PRL wiecznie żywy

Przykład ‚zadaniowania’ TW z UJ

Lustracyjne teksty autora – archiwum

Lustracja białostockiego ośrodka akademi

Dawniej akademiccy kapusie, dziś kłamcy

Problemy kadrowe i etyczne KU PZPR UJ pr

Rola Partii w weryfikacji kadr akademick

Otwórzcie w końcu te cholerne archiwa

Wielka czystka na uczelniach (1982)

Akta IPN: Cztery odmowy na siedem tysięc

Na froncie walki z pamięcią historyczną

Śledztwo ‚weryfikacyjne’ w Katowicach

Zaciekły obrońca agentów pozywa Zybertow

AGENCI NIE POWINNI UCZYĆ

DZIEŃ DRUKARZA – 2009

Uczelniana Komisja stanu wojennego na Po

Immunitet chroni profesora przed procese

Zagrożenie dla IPN

Punkt zakryty, czyli taśmy bezpieki

Rzeczpospolita Niesprawiedliwa

Geolog lustruje naukowców

Przeszłość miała być zapomniana

25 rocznica powstania Federacji Młodzież

Mobbing wobec przewodniej siły narodu ?

SB wobec niezależnego ruchu studenckiego

To wina elit

KURTYKA: IPN BĘDZIE REALIZOWAŁ SWOJĄ MIS

Tadeusz Silnicki – prawnik, więziony pod

„Z archiwum IPN” znika z anteny Radia Ol

Ilu złamano, a ilu przyjęło propozycję w

IPN do politycznej kontroli ?

Gronostaje zbijające majątki

UWAGA: BRAK SŁÓW

Bieda, że aż piszczy

Polska-The Times
„Rektor Politechniki Poznańskiej to rekordzista wśród rektorów państwowych uczelni – zarabia ponad 31 tys. zł. Ile zarabiają inni? Zobacz pełną tabelę wynagrodzeń rektorów.”

Zestawienie wynagrodzenia rektorów ( kliknij a nie pożałujesz)

  • Excel (35 kB)

Sprawdź ile zarabiają rektorzy. Krocie!

„Polska nauka kuleje,

tymczasem rektorzy państwowych uczelni

dostają bajońskie pensje”

„Rekordzista wśród rektorów pracuje na Politechnice Poznańskiej: inkasuje 31 tys. zł miesięcznie. Do krezusów należą też rektorzy warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej (30 tys. zł), Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego (po 25 tys. zł).”
(Dziennik)