Podpisałem list wzywający polskich polityków do ochrony suwerenności Polski w UE

list

List wzywający polskich polityków

do ochrony suwerenności Polski w UE


Wzywamy, jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia swych konstytucyjnych obowiązków ochrony suwerenności i interesów państwa polskiego oraz przestrzegania Konstytucji.

Wzywamy do podjęcia działań analogicznych do tych, do których podjęcia wezwał niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny niemiecki parlament w swoim wyroku z dnia 30 czerwca 2009 r. Badając zgodność Traktatu Lizbońskiego z niemiecką konstytucją, FTK orzekł bowiem, że aby traktat mógł wejść w życie, konieczne będzie ustawowe wzmocnienie roli niemieckiego parlamentu w procesach decyzyjnych w Unii Europejskiej.

Oczekujemy i żądamy podobnego jak w Niemczech ustawowego zabezpieczenia roli Sejmu i Senatu – reprezentacji narodu, czyli suwerena – w procesach decyzyjnych w stosunkach Polski z Unią Europejską. Wszyscy mamy bowiem konstytucyjne pośrednie i bezpośrednie – również w drodze referendum – prawo decydowania o losach Rzeczypospolitej Polskiej i zakresie jej suwerenności.

Zobacz listę sygnatariuszy

Pod listem podpisali się:

  1. Zdzisław Krasnodębski, profesor socjologii
  2. Antoni Dudek, dr hab., politolog, historyk
  3. Stanisław Janecki, redaktor naczelny „Wprost”
  4. Kornel Morawiecki, założyciel Solidarności Walczącej
  5. Krzysztof Skowroński, dziennikarz, publicysta
  6. Przemysław Gintrowski, kompozytor, pieśniarz
  7. Zbigniew Stawrowski, filozof, profesor PAN i UKSW
  8. Jacek Bartyzel, profesor UMK
  9. Małgorzata Bartyzel, polityk, dziennikarka, dr nauk humanistycznych
  10. Piotr Semka, publicysta „Rzeczpospolitej”

…………………………………………………………………………………………………
652 Józef Wieczorek, prezes Niezależnego Forum Akademickiego

( List można poprzeć wysyłając e-maila pt. „popieram“ na adres: info@fronda.pl lub analogiczny list na adres: Stowarzyszenie Kulturalne „Fronda”, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 168, 00-676 Warszawa, podając w jego treści swoje imię i nazwisko oraz zawód. Sygnatariusze będą sukcesywnie dopisywani pod treścią listu otwartego na portalu Fronda.pl.)