List do Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‚Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’

PAU logo

List do Polskiej Akademii Umiejętności

w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego

‚Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’

—– Original Message —–

Sent: Monday, August 03, 2009 8:22 AM
Subject: w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‚Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego”

Kraków, 3 sierpnia 2009 r.

Józef Wieczorek

30-069 Kraków, ul.Smoluchowskiego 4/1

Polska Akademia Umiejętności

Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych

List do Polskiej Akademii Umiejętności

w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego

‚Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’

Na stronach PAU przeczytałem: na temat Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych

W trosce o poziom podręczników szkolnych Zarząd PAU postanowił pod koniec 2000 r. powołać Komisję, złożoną ze specjalistów różnych przedmiotów nauczanych zwłaszcza w szkołach średnich, która by w sposób całkowicie niezależny opiniowała podręczniki wchodzące do użytku szkolnego. Efekty działania takiej Komisji powinny przynieść duże korzyści społeczne. Już sam fakt istnienia tego typu suwerennego ciała powinien uczulić autorów i wydawców na poziom wprowadzanych do szkół podręczników. „

Zatem zwracam się z apelem o wycofanie z obiegu edukacyjnego dzieła:

DZIEJE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec .

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wyd. 1 , 2000 r.

Redaktor naukowy : prod. dr hab. Jerzy Wyrozumski

Recenzent:prof.dr hab.Kamilla Mrozowska

Słowo wstępne: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszek Ziejka

stron 242, oprawa twarda

Na stronach Klubu absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego http://sklep.uj.pl/shopping/product_enlarge.php?id=25

czytamy o tej książce:

Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego ma różne wymiary Można ją pojmować jako dzieje instytucji, która od sześciu wieków jest trwałym elementem życia polskiego. Można jednak spoglądać na nią przede wszystkim poprzez biografie związanych z nią uczonych mężów i studentów. W pełni uprawniona jest historia Uniwersytetu Jagiellońskiego widziana poprzez pryzmat osiągnięć naukowych jego pracowników: odkryć, wynalazków, ważnych dziel, błyskotliwych teorii. Nie sposób odmówić racji także i tym historykom, którzy zajmują się przede wszystkim rolą Uniwersytetu Jagiellońskiego w życiu narodu i państwa polskiego. Wygląda na to. że wszystkie te aspekty dziejów Almae Matris Iagellonicae szczęśliwie udało się połączyć Autorom niniejszej pracy, która jest swoistym ich darem na jubileusz 600-lecia odnowienia wszechnicy. Szeroka wiedza i kompetencja całej trójki Autorów idzie w parze z umie¬jętnością jasnego wykładu i potoczystością pióra. Dlatego lektura tej książki z całą pewnością przyniesie radość tym wszystkim Czytelnikom, którzy spragnieni są wiedzy o przeszłości i dniu dzisiejszym Matki Żywicielki szkolnictwa wyższego w Polsce.

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka jest lekturą obowiązkową dla uczestników Konkursu Wiedzy o UJ.”

Dzieło to co prawda nie jest standardowym podręcznikiem szkolnym, ale jest lekturą, i to obowiązkową, dla maturzystów starających się o indeks najstarszej polskiej uczelni. Jej skuteczne opanowanie daje szanse na zdobycie indeksu na wybranym kierunku studiów na UJ.

Dzieło to, szczególnie w zakresie opisu dziejów powojennych UJ, jest moim zdaniem szkodliwe społecznie, gdyż zawiera wiele błędów i niedorzeczności, które można analizować, ale sam fakt niezidentyfikowania przez autorów – stanu wojennego ( i jego skutków dla UJ) wystarcza w zupełności do takiej oceny. Nie można mieć pretensji do poziomu wiedzy kandydatów na studia, czy absolwentów uczelni, skoro takie dzieła są wydawane (i to za publiczne pieniądze), a ich opanowanie jest nagradzane.

Czytamy o Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych :”Efekty działania takiej Komisji powinny przynieść duże korzyści społeczne.”

Zatem apeluję o takie działania Komisji, aby ich efekty przyniosły duże korzyści społeczne. Wycofanie z obiegu edukacyjnego takiego szkodliwego dzieła winno przynieść pozytywne efekty.

Z poważaniem

Józef Wieczorek

Do wiadomości:

Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych

Przewodniczący: Andrzej Kastory
Wiceprzewodniczący: Marek Zrałek, Maciej Kawka
Sekretarz: Grzegorz Chomicki

Członkowie Komisji

Prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski
Prof. dr hab. Irena Bajerowa
Prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski
Prof. Czesław Brzoza
Prof. dr Jacek Chrobaczyński
Prof. Zbigniew Długosz
Prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski
Prof. dr hab. Andrzej Kastory
Prof. Krzysztof Kawalec
Prof. dr hab. Maciej Kawka
Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa
Prof. Stanisław Koziara
Prof. dr hab. Jerzy Kreiner
Prof. dr hab. Marian Kucała
Prof. dr Józef Łaptos
Prof. dr Adam Łomnicki
Prof. dr hab. Jan Machnik
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
Prof. dr Bolesław Nowaczyk
Prof. dr hab. Czesław Nowarski
Prof. dr hab. Ewa Orlof
Prof. dr Karol Sanojca
Prof. dr hab. Władysław Serczyk
Prof. dr Andrzej Staruszkiewicz
Prof. dr Zofia Stasicka
Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka
Prof. dr hab. Helena Synowiec
Prof. dr hab. Michał Szurek
Prof. dr Tadeusz Szczypek
Prof. dr hab. Zenon Uryga
Prof. dr hab. Jerzy Zdrada
Prof. dr hab. Marek Zrałek
Dr hab. Antoni Cetnarowicz
Dr hab. Kazimierz Karolczak
Dr hab. Krystyna Kowalik
Dr hab. Janusz Nowakowski
Dr hab. Anna Paner
Dr hab. Dariusz Rott
Dr Piotr Berdowski
Dr Danuta Ciesielska
Dr Grzegorz Chomicki
Dr Anna Dziedzicka
Dr Andrzej Essen
Dr Marek Ferenc
Dr Anna Kolasa
Dr Jerzy Kuczyński
Dr Lucyna Kudła
Dr Marian Łuczyński
Dr Jolanta Nocoń
Dr Ewa Ogłoza
Dr Małgorzata Pawlak
Dr Maria Ewa Pliś
Dr Maria Stinia
Dr Piotr Słapek, UMCS
Dr Krzysztof Smagowicz
Dr Jerzy Szczepański
Dr Irena Trzcieniecka-Schneider
Dr Ewa Wasielewska
Dr Anna Waśko
Mgr Andrzej Masiewicz

PS

Sprawie w/w dzieła ( i okolic) poświęciłem kilka tekstów publicystycznych, które chyba coś wnoszą do poznania skali problemu:

Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/

Kilka pytań do Dziekana Wydziału Historycznego UJ w związku z metodologią i standardami prac historycznych

https://blogjw.wordpress.com/2009/04/27/kilka-pytan-do-dziekana-wydzialu-historycznego-uj/

Ostatnia defilada w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://blogjw.wordpress.com/2009/04/17/ostatnia-defilada-w-dziejach-uniwersytetu-jagiellonskiego/

W sprawie wypowiedzi Rektora UJ na temat standardów i tradycji UJ

https://blogjw.wordpress.com/2009/04/02/w-sprawie-wypowiedzi-rektora-uj-na-temat-standardow-i-tradycji-uj/

Fałszywa historia historyków francuskich i niemieckich to kompromitacja, fałszywa historia profesorów UJ – to nic !

https://blogjw.wordpress.com/2009/05/10/falszywa-historia-historykow-francuskich-i-niemieckich/