Projekt rządu – rozwój kapitału intelektualnego poprzez cięcia w oświacie

balon

(czyli robieni w balona)

Projekt rządu –

rozwój kapitału intelektualnego poprzez cięcia w oświacie


Doradcy strategiczni premiera założyli wzrost kapitału intelektualnego w najbliższych latach aby podnieść standardy życia w Polsce.

http://jwieczorek.salon24.pl/115148,kapital-intelektualny-na-tle-rzadowej-wizji-polski-za-30-lat

Ale rząd zaklada oszczędności na oświacie http://www.rp.pl/artykul/2,334665_Oszczedzac_na_oswiacie__chronic_nauke.html

„Komisja edukacji opiniowała rządowe propozycje cięć wydatków w ramach nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 rok. Rekomendacje zostaną przekazane sejmowej komisji finansów publicznych.

Projekt nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej przewiduje zmniejszenie wydatków na oświatę i wychowanie o 571,9 mln zł do kwoty 35 mld 693 mln zł.”

i „Sejmowa komisja edukacji, nauki i młodzieży opowiedziała się za obcięciem w budżecie państwa pieniędzy na oświatę i wychowanie ..”

Sprawa jest zatem jasna i godna zgłoszenia do Nobla. (ekonomicznego)

Im mniej pieniędzy przeznaczymy na oświatę tym szybciej uzyskamy pożądany kapitał (bez)intelektualny.

Każdy rząd tylko marzy aby rządzić stadem baranów. Widać, że ten także.

Brak słów.