Różne zdania

IMG_4755

Tadeusz Mazowiecki  powiedział  dobrze się stało, iż m.in. esbecy nie stali się po upadku komunizmu obywatelami drugiej kategorii.”

Tadeusz Mazowiecki nie powiedział, że źle się stało iż ofiary esbeków i partyjniaków pozostali w III RP obywatelami drugiej kategorii, a nawet bez kategorii !

Józef Wieczorek – przez benficjentów rzekomo upadłego systemu komunistycznego, nie traktowany nawet jako obywatel, mówi :

jest hańbą III RR, że zapewniła dobrobyt i dobre mniemanie o sobie, tym co zniewalali polskie spoleczeństwo w PRL, a wykluczyła wielu z tych, co w tym zniewalaniu nie chcieli brać udziału.