Alleluja !

Najlepsze Życzenia Świąteczne

dla Całego Środowiska Akademickiego

 a przede wszystkim Odrodzenia Moralnego

po opuszczeniu skorupki   jajecznej

i Odzyskania Twarzy (tym, którzy ją utracili),

po obejrzeniu się w zwierciadle .  

jajko