Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego

dzieje-uj-2000

Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zajrzalem ostatnio do jubileuszowego dzieła historycznego prezentującego dzieje Matki Żywicielki szkolnictwa wyższego w Polsce.

Lektura to nader pouczająca i wyjaśnia w pewnym stopniu, dlaczego obecne szkolnictwo wyższe jest tak wiedzą niedożywione.

Prezentacja dzieła:

DZIEJE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec .

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wyd. 1 , 2000 r.

Redaktor naukowy : prod. dr hab. Jerzy Wyrozumski

Recenzent:prof.dr hab.Kamilla Mrozowska

Słowo wstępne: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszek Ziejka

stron 242, oprawa twarda


na stronach Klubu Absolwenta UJ –adnotacja

Nakład wyczerpany !!!

Widać spożycie było obfite, a przy tym jak czytamy obowiązkowe dla uczestników Konkursu Wiedzy o UJ.

Mój Boże, gdyby cały nakład tego dzieła przekazano do Archiwum UJ to przynajmniej szkody byłyby niewielkie. Ale nie. Czytanie tego co napisano – obowiązkowe ! ( mimo autonomii uniwersytetu ! ). Ja przeczytałem co prawda nie z obowiązku, ale z ciekawości  co też jest obecnie obowiązkiem wiedzieć i polecam innym uczynić podobnie.

Były rektor UJ, wielce zasłużony zresztą dla poszukiwania prawdy poprzez jej ukrywanie (nie przez niego wymyślona to metoda, ale ją stosował) tak zachwala to dzieło:

Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego ma różne wymiary Można ją pojmować jako dzieje instytucji, która od sześciu wieków jest trwałym elementem życia polskiego. Można jednak spoglądać na nią przede wszystkim poprzez biografie związanych z nią uczonych mężów i studentów. W pełni uprawniona jest historia Uniwersytetu Jagiellońskiego widziana poprzez pryzmat osiągnięć naukowych jego pracowników: odkryć, wynalazków, ważnych dziel, błyskotliwych teorii. Nie sposób odmówić racji także i tym historykom, którzy zajmują się przede wszystkim rolą Uniwersytetu Jagiellońskiego w życiu narodu i państwa polskiego. Wygląda na to. że wszystkie te aspekty dziejów Almae Matris Iagellonicae szczęśliwie udało się połączyć Autorom niniejszej pracy, która jest swoistym ich darem na jubileusz 600-lecia odnowienia wszechnicy. Szeroka wiedza i kompetencja całej trójki Autorów idzie w parze z umie¬jętnością jasnego wykładu i potoczystością pióra. Dlatego lektura tej książki z całą pewnością przyniesie radość tym wszystkim Czytelnikom, którzy spragnieni są wiedzy o przeszłości i dniu dzisiejszym Matki Żywicielki szkolnictwa wyższego w Polsce.”

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka jest lekturą obowiązkową dla uczestników Konkursu Wiedzy o UJ.

Czytanie tej książki niestety radości mi nie przyniosło, a nawet ogarnął mnie smutek, bo mi uświadomiła, że moje najbardziej pesymistyczne spojrzenie na dzieła naukowe jest nazbyt optymistyczne w stosunku do rzeczywistego stanu rzeczy.

Trzeba by napisać drugą książkę aby ustosunkować się pełniej do zawartości pierwszej, nawet jakby ograniczyć się tylko do ostatniego okresu historii ‚w odrodzonej Polsce’, w którym to okresie sam kilka dobrych lat spędziłem na tej uczelni i miałem kontakt ze świadkami historii formowanymi już na początku odradzania się Polski.

Chciałem nawet kiedyś pogłębić swoją wiedzę o historii, pod uderzeniem innego dzieła wydanego na okoliczności jubileuszowe, ale mój pomysł ( POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI A CZARNA KSIĘGA KOMUNIZMUszybko został storpedowany pod druzgocącą krytyką redaktora naukowego lustrowanego właśnie dzieła.

Redaktor pisał o moich zamiarach

‚nie widzimy mozliwości przeznaczenia na taki cel środków publicznych mających służyć nauce !

Na ‚Dzieje UJ’  środki przeznaczono i służą one ‚nauce’ ? Ale czego ? Co to za nauka ? Obowiązkowa –  rzecz jasna ! Chyba jednak per saldo niekorzystna, podobnie jak redaktor.

Czytajmy zatem, ale nie dowiemy się z tego dzieła, że w Polsce i na UJ był np. okres komunistyczny, nie dowiemy się nic o UJ w stanie wojennym (taki stan to chyba wymysł oszołomów niepodlegający badaniom szacownych historyków – nieprawdaż ?), o komisarzach, o weryfikacjach kadr, o konspiracji i tajnym nauczaniu, bo przecież jak czytamy Przełom październikowy w 1956 r, otworzył nowy rozdział w dziejach uczelni, trwający do r. 1989. można go nazwać okresem stopniowej liberalizacji’ ( sic!).

Aż dziw bierze, że do tej pory autorom tej stopniowej liberalizacji, jak generałowi Jaruzelskiemu, nie przyznano doktoratów honoris (humoris) causa Matki Żywicielki. Żywię jednak nadzieję, ze do tego nie dojdzie.

Z obszernej listy rektorów podkreślono, że ‚na uwagę zasługuje Mieczysław Karaś wielokrotnie go przywołując na stronach książki zaznaczając, że pragnął zrealizować swą wizję socjalistycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który stałby się najważniejszym w kraju. Tylko częściowo udało mu się przeprowadzić zamierzone reformy, przerwane nagłą śmiercią’.

Jedna z tych częściowych reform tow. Karasia, to obowiązek zwracania się na uczelni per ‚obywatelu’ – nie wiem czy do tej pory odwołany.

Ja w każdym razie nie zostalem o tym powiadomiony, więc zwracałem się w pismach – jeszcze w latach 90-tych – ‚Obywatel rektor’ ku wściekłości sekretariatu. (Nie używałem zwrotu Jego Magnificencja, bo ten podobno przysługiwał tylko na uniwersytetach z wydziałem teologicznym, a tego już nie było na UJ, więc raczej trzeba by było pisać Jego Minificencja, zatem aby spraw nie zaogniać, wolałem przyjmować formułę Karasia).

W czasach Karasia organizowano na wzór I sekretarza KC PZPR – wizyty gospodarskie Senatu UJ w kolejnych instytutach. I sam tow. Karaś zajrzał do mojego pokoju doktoranckiego, i do dnia dzisiejszego pamiętam jego tępe, milczące spojrzenie na ściany przypominające dzisiejsze moje witryny www. Później większe zainteresowanie tym wystrojem, ciągle modyfikowanym, wykazywali uczelniani TW. ( ale skoro nie było stanu wojennego to po co o tym pisać ?).

O postawie rektorów, już u zarania budowy socjalistycznego uniwersytetu, jakże habniebnej, jest jedno zdanie i to w dodatku błędne s. 187

skanuj0060

Więc o czym tu pisać ? Ręce i nogi opadają, bo na taką obowiązkową ‚naukę’ przeznaczane są publiczne pieniądze.

Jeśli Matka Żywicielka żywi swoje dzieci takim pokarmem,

a po spożyciu wystawia dyplomy,

to jaki środek przeczyszczający trzeba zastosować

aby uchronić je przed dożywotnim zatruciem ?

Komentarze 92

 1. W książce są informacje o stratach potencjału intelektualnego UJ podczas okupacji niemieckiej.
  Niestety brak jest informacji o o stratach potencjału intelektualnego podczas wojny jaruzelsko-polskiej, która toczyła się także na terytorium UJ. Takie cenzurowanie historii nie jest do zaakceptowania tym bardziej, że znajomość tej lektury jest promowana otrzymaniem indeksu tej uczelni !

 2. W książce są informacje (tez zdjęcie) o stratach materialnych UJ podczas okupacji niemieckiej ale brak informacji o stratach materialnych UJ po zakończeniu okupacji. Okupację przetrwały np. zbiory geologiczne A.Altha z Podola (sylursko-dewońskie) które jak byłem informowany przez starszych kolegów po wojnie były przedmiotem badań zagranicznych paleontologów ( słynny później A. Boucout , który w okresie stalinowskim nie mógł przekroczyć granicy wschodniej i mógł badać zbiory które przetrwały Hansa Franka).
  Te zbiory już nie są dostępne do badań, ich resztki sam zbierałem z hałdy ( Przed instytutem) aby ocalić przynajmniej do celów dydaktycznych.
  O niszczeniu moich unikalnych zbiorów, które były niszczone pod koniec wojny jaruzelsko-polskiej, tez w książce ani słowa, chociaż władze UJ o tym informowałem, a część zbiorów wywoziłem przed ‚poszukiwaczami prawdy’ poza Kraków.
  Czyżby te dzieje były tak niewygodne dla UJ ? Ale czemu młodzież ma przyswajać sobie z radością te dzieje bajeczne ?

 3. Dziejów UJ ciąg dalszy:

  Prof. Wyrozumski: Wydawcy Zyzaka za udział w konferencji dziękujemy

  Prof. Andrzej Nowak z UJ miał wygłosić referat na konferencji poświęconej czerwcowi 1989 roku. Zaproszenie zostało jednak cofnięte, jak podano w uzasadnieniu, „wobec zaistniałych okoliczności”.

  http://fronda.pl/news/czytaj/prof._andrzej_nowak_nie_moze_wystapic_na_konferencji_naukowej
  ———-
  http://www.dziennik.krakow.pl/Artykul.100+M5a9b2c8af6d.0.html

  Aktualności | Kraj 2009.04.09 06:00
  Prof. Andrzej Nowak. Niewygodny prelegent.

 4. […] Najpopularniejsze wpisy Nie jestem w stanie uzyskać dostępu do teczek i udowodnić, że nie jestem wielbłądemPodpisałem list otwarty w sprawie Marka MigalskiegoOpcja na prawoNie jestem na tyle odważny aby chować głowę w piasek Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego […]

 5. […] fałszywych historiach, przez siebie pisanych, ‘profesorowie’ nie są w stanie zidentyfikować tamtego systemu (stanu wojennego w […]

 6. […] czytamy m.in. iż Rektor Karaś  ‘pragnął zrealizować swą wizję socjalistycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. ’   […]

 7. […] Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Józef Wieczorek […]

 8. […] Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego […]

 9. […] najwyżej ocenianych przez studentów przekonuje studentów do wystawiania opinii wykładowcomLustracja dziejów Uniwersytetu JagiellońskiegoO pielgrzymkach habilitacyjnych nieco inaczejPodpisałem list otwarty w sprawie Marka MigalskiegoCzy […]

 10. […] dzieło  przygotowane na r.  2000 – ‘Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego ‘( Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego -https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-d….tych tematów nie podejmuje, nie rozpoznaje,  ujawnia natomiast niemoc intelektualną  […]

 11. […] natomiast po jej lekturze pisałem (Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego).….Czytanie tej książki niestety radości mi nie przyniosło, a nawet ogarnął mnie smutek, […]

 12. […] Dlaczego autor nie odnosi się do wcześniejszych syntez historii UJ – Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy dzieje różnych placówek UJ, żeby ograniczyć się do historii poddanych krytyce świadków historii ? (np. Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego – https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lust… […]

 13. […] Niby dlaczego szokuje niewiedza Polaków na temat stanu wojennego ? « Blog akademickiego nonkonformisty – Józefa Wieczorka o Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego […]

 14. […] wybitnych historyków, wzorcowej dla innych uczelni – Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego (https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/) w których stan wojenny nie został zidentyfikowany – więc albo go nie było, albo to był […]

 15. […] (https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/) w których stan wojenny nie został zidentyfikowany – więc albo go nie było, albo to był jakiś nieznaczący epizod, niewarty nawet wzmianki historycznej. […]

 16. […] sławne ‘Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego’, stanowi ciemną plamę w historii uczelni (https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/) i niedobrze by było aby ta plama nie została […]

 17. […] historyków wzorcowej dla innych uczelni ( UJ), na które wielokrotnie się powoływałem ( Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego – https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lus… jest wielkim […]

 18. […] cieszącego się największym szacunkiem i prestiżem najstarszego polskiego uniwersytetu (Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego w ogóle nie wykrywają w swych badaniach stanu wojennego, a nawet okres 1956-1989 r. nazywają […]

 19. […] sławne ‘Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego’, stanowi ciemną plamę w historii uczelni ( https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/) i niedobrze by było aby ta plama nie została […]

 20. […] sławne ‘Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego’, stanowi ciemną plamę w historii uczelni (  https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/) i niedobrze by było aby ta plama nie została […]

 21. […] Historia UJ pisana na okoliczność Jubileuszu 600 lecia UJ – A.D. 1964 i na okoliczność Jubileuszu 600 lecia UJ – A.D. 2000 nie za bardzo była zgodna (a nawet bardzo niezgodna) z prawdą na odcinku czasów najnowszych ( np. https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/). […]

 22. […] Z drugiej strony nie jest to najgorszy podręcznik historii. W końcu jest w nim mowa i o istnieniu systemu komunistycznego w Polsce i o stanie wojennym, a takich informacji nie znajdziemy na szczeblu akademickim najstarszej i wzorcowej dla innych uczelni – UJ, w którego dziejach najtęższe historyczne głowy czegoś takiego nie zidentyfikowały! https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/ […]

 23. […] sławne ‘Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego’, stanowi ciemną plamę w historii uczelni ( https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/) i niedobrze by było aby ta plama nie została usunięta. 2. Czy historia UJ na oficjalnej stronie […]

 24. […] UJ wraca do poziomu ? | Wielki Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego on Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego […]

 25. […] Wyklętym ze środowiska, usuwanym z uczelni, wsadzanym do więzień, także z pomocą rektorów (decydentów akademickich) jakoś nie poświęcono na murach uczelni stosownej tablicy (jeśli gdzieś takowa się znajduje bardzo proszę o informację) ani należytych zapisów w dziejach uczelni https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/ […]

 26. […] Największe umysły UJ ( te które decydują, kto może, a kto nie może być profesorem ) przy obecnych ( niewystarczających – jak słyszymy – na badania nakładach) przez lata nie zdołały zidentyfikować w historii swej uczelni ani systemu komunistycznego, ani stanu wojennego. (https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/) […]

 27. […] debat, potępienia przez środowiska akademickie. Te ciemne karty historii są całkowicie pomijane https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/, jak i wymazywane z historii są ofiary czystek akademickich w okresie […]

 28. […] Tak, tak, z takimi wykładowcami profesorowie ( i nie tylko) UJ chętnie by poglądy wymieniali, ale z innymi wykładowcami, wyklętymi w systemie komunistycznym podczas Wielkiej Czystki Akademickiej poglądów bynajmniej nie chcą wymieniać i nadal ich traktują – inaczej niż rosyjskiego ambasadora- jako persona non grata. Widocznie tacy wykładowcy godziliby w powagę uniwersytetu, który dzięki największym mędrcom zatrudnianych od lat (a nawet wieków) na etatach akademickich nie wyróżnia w swoich dziejach systemu komunistycznego, ani stanu wojennego, a okres po 56 r. traktuje jako okres stopniowej liberalizacji systemu. (https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/). […]

 29. […] odmienna od tej jaką przedstawiają historycy np. w Dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego [https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/] , gdzie nie figuruje takie słowo jak komunizm [mimo, że istnieje w Polsce pojęcie zbrodni […]

 30. […] od tej jaką przedstawiają historycy np. w Dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego [https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/] , gdzie nie figuruje takie słowo jak komunizm [mimo, że istnieje w Polsce pojęcie […]

 31. […] nijak się mają do stanu faktycznego, a mimo to są rozpowszechniane do dnia dzisiejszego. [ Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego – https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/ […]

 32. […] Nie bez przyczyny najwięksi nawet historycy nie zdołali zidentyfikować w historii UJ okresu funkcjonowania systemu komunistycznego, ani stanu wojennego, wnioskując natomiast, że po roku 56 następowała stopniowa liberalizacja systemu w Polsce. [ Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/]. […]

 33. […] Obecna twarz UJ widziana przez pryzmat twarzy Juliana Haraschina | Blog akademickiego nonkonformisty – Józefa Wieczorka o Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego […]

 34. […] Szafa Kiszczaka otwarta ! A co szafami akademickimi-nadal tajnymi ? | Blog akademickiego nonkonformisty – Józefa Wieczorka o Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego […]

 35. […] Zasłużył się też dla wydania dzieła ‚Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego’, których ostatni epizod winien stanowić wzorcowy przykład edukacyjny – przykład używania rozumu do fałszowania historii. [ https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/%5D […]

 36. […] Szczególnym przykładem tej niemocy stanowią ‚Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego’ , którym poświęciłem kilka tekstów i bezskutecznie domagałem się wycofania ich z obiegu edukacyjnego [por. m.in.Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego […]

 37. […] List otwarty wyklętego [30 lat poza murami uczelni] | Niezależne Forum Akademickie – Sprawy Ludzi Nauki o Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego […]

 38. […] Beneficjenci weryfikacji piszą fałszywe historie, w których ani słowa o systemie komunistycznym, czy o stanie wojennym i przeciwko temu nikt nie protestuje – niemal nikt, bo ja protestują i napisałem n-tą ilość tekstów i listów, ale nad nimi zapadła głucha i chyba złowroga cisza. [https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/]. […]

 39. […] obowiązkowa dla kandydatów na UJ starających się o indeksy w ramach Konkursów Wiedzy o UJ. [Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego – […]

 40. […] Czy rektor UJ trafi na ścieżkę dyscyplinarną ? | Blog akademickiego nonkonformisty – Józefa Wieczorka o Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego […]

 41. […] można go nazwać okresem stopniowej liberalizacji (Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego r. 200) [link] i to w książce akademickiej napisanej i propagowanej przez tzw. wybitnych historyków […]

 42. […] Absurdy oburzenia w temacie esbeckim – JASMIN POWAŻNIE o Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego […]

 43. […] beznadziejna, bo wiodący w kraju historycy UJ takiego okresu w dziejach nie wyróżniają (Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego -https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/) więc […]

 44. […] Z rozmowy wynika, że profesor wie nieco o stanie wojennym, czym na głowę merytorycznie bije swoich kolegów z Wydziału Historii UJ, którzy w najnowszej historii – w dziejach UJ o czymś takim w ogóle nie wspominają. [https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/] […]

 45. […] w tym okresie wojennym, którego w historii wybitni historycy UJ nie byli w stanie wykryć, (https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/ ) miałem również opinię niezrównoważonego i to zapisywano w protokołach rady naukowej, […]

 46. […] wojennym, ani o stratach uczelni poniesionych podczas wojny jaruzelsko-polskiej – i nic ! [ https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/%5D. To Mount Everest zakłamania historii i nadal wymaga się opanowania tych bredni, a nikt poza […]

 47. […] W czasach narzekań na poziom edukacji historii – to objaw bardzo pozytywny, tym bardziej, że spotkanie odbyło się w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którego dziejach zapisanych przez profesorów tej uczelni stan wojenny nie zaznaczył się ani kulturą, ani jej brakiem – po prostu jakby go nie było, a jeśli był, to było to takie wydarzenia, że pisać o tym nie warto.[https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/] […]

 48. […] edukacyjnego „Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego” fałszujących najnowszą historię [https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/] i dokonania oceny merytorycznej metod poszukiwania pokrzywdzonych w czasach PRL poprzez […]

 49. […] których jest więcej niż jedno niewłaściwe sformułowanie [DZIEJE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/, List do Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‚Dziejów […]

 50. […] ani stanu wojennego a okres po 56 r. określili okresem stopniowej liberalizacji systemu [https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/ ] z czego można by wnioskować, że stan wojenny wprowadzony w ciemną noc 13 grudnia 1981 r. był […]

 51. […] ani stanu wojennego a okres po 56 r. określili okresem stopniowej liberalizacji systemu [https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/ ] z czego można by wnioskować, że stan wojenny wprowadzony w ciemną noc 13 grudnia 1981 r. […]

 52. […] Bez zgody partii nie mógł zostać rektorem. Partyjniacy w III RP byli u władzy na UJ nawet dłużej niż w PRLu ! [np. przypadek towarzysza – dyrektora mojego instytutu ING UJ – prof. Andrzeja Ślączki) i to przy zdecydowanym poparciu aktywistów Solidarności ! – bronili towarzysza, a nie tego kto zakładał w instytucie Solidarność ! I to nawet jest w papierach, choć to co najważniejsze, jest z papierów wyczyszczone i to na podstawie „prawa” roku 1983 ( na UJ chyba nie wiadomo, że wówczas był komunizm – nie ma takiego słowa w Dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego ! jak i słowa ‚stan wojenny’ lub powojenny, kiedy zaostrzano prawo wycofując z przestrzeni publicznej czołgi i wozy pancerne !- https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/ ] […]

 53. […] Jeśli PZPR umarła wcześniej, to UJ jest skompromitowany o Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego […]

 54. […] dzisiejszego w obiegu naukowym i edukacyjnym zwanym ‚Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego” [ https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/ ], które z faktami najnowszej historii niewiele ma wspólnego. Są to, rzec można, dzieje […]

 55. […] krakowian jest kształtowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim,  a w „Dziejach” [ https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/ ] tej uczelni służących do edukowania społeczeństwa nie ma nawet takiego słowa jak komunizm, […]

 56. […] ani stanu wojennego to w ogóle nie było, jak wynika z Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego[ https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/ ], a ponadto ani jawni, ani tajni współpracownicy systemu komunistycznego [ […]

 57. […] dla kandydatów na studentów UJ książki „Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego” [https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/]  której nikt nie chce wycofać z z lektury obowiązkowej, choć treści tam zawarte w dziejach […]

 58. […] Czego to [nie]uczą na Uniwersytecie Jagiellońskim [i nie tylko] | Blog akademickiego nonkonformisty – Józefa Wieczorka o Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego […]

 59. […] takiego systemu w historii nie stwierdzono (Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego – https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/ , List do Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‚Dziejów […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: