Główne cechy populacji akademickiej Anno Domini 2009

samopomoc-akademicka

 

 

Główne cechy populacji akademickiej Anno Domini 2009

10 wybranych cech do komentowania i uzupełnienia

  • Cywilna odwaga sprowadzona do chowania głowy w piasek
  • Egocentryzm perfekcyjny o wymiarach kosmicznych
  • Niezdolność rozumienia słowa pisanego i niechęć do poznania słowa mówionego
  • Pozoranctwo naukowe
  • Produkcja bubli akademickich
  • Solidarność negatywna – do destrukcji i do wspierania degrengolady moralnej
  • Utrzymywanie się przy życiu dzięki wsparciu znienawidzonego moherowego podatnika
  • Umiłowanie kłamstwa i prześladowanie prawdy
  • Wieloetatowość, czyli zdolność do bilokacji, a nawet multilokacji, jednak bez nadziei na osiągnięcie stanu świętości akademickiej
  • Znieczulica i brak solidarności pozytywnej

Życzenia aby przynajmniej część z tych cech uległo istotnym zmianom w ciągu roku 2009