List Pani Minister w sprawie reform w nauce

Opinię na pewno przekażę,  mimo że działam poza systemem nauki i szkolnictwa wyższego, jakkolwiek aktywnie wspierając  działania na rzecz jego zmiany,  gdyż obecny system jest wyjątkowo nieprzyjazny dla osób wykluczonych w okresie komunistycznym zgodnie z instrukcją NKWD Ściśle tajne Moskwa, 2.VI.1947r. K.AA/OC 113 INSTRUKCJA NK/003/47 „35. W szkolnictwie podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach średnich i wyższych doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem.”